HEP BİRLİKTE
Adı Soyadı:………………
1) Aşağıdaki sosyal örgütlerden hangisinin faaliyet
alanı diğerlerinden farklıdır?
a) TEMA
b) Doğal Hayatı Koruma Derneği
c) Türk Eğitim Vakfı
d) Hayvanları Koruma Derneği
2) Türk milletinin birlik be beraberliği sayesinde
Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmıştır.
Yukarıda anlatılan Türk milletinin özelliğini hangi
atasözü açıklamaz?
a) Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.
b) Bir elin nesi var, iki elin sesi var
c) Birlikten kuvvet doğar.
d) Su uyur düşman uyumaz.
3) Yandaki resimde
Cumhuriyet Mahallesi
sakinleri oturdukları
mahalledeki çöp
yığınlarını kaldırmak
için el birliğiyle
çalışmaktadırlar. Buna göre mahalle sakinleri için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Çevre kirliliği onları rahatsız ediyor.
b) Toplumsal problemlere çözüm ararlar.
c) Yaptıkları bu çalışmalardan para kazanırlar.
d) Zamanlarını yararlı işlerde değerlendirmiş olurlar.
a) I
b) II
c) III
5) Yandaki kuruluşun faaliyet alanı
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
açıklanmıştır?
a) Başarılı ve yoksul öğrencilere eğitim
desteği vermek.
b) Kimsesiz yaşlılara bakım hizmeti vermek.
c) Ağaçlandırma çalışmaları yapmak.
d) Deprem, sel gibi olaylarda arama kurtarma
çalışmaları yapmak.
I
III
II
IV
6) Yukarıda verilen kurumlardan hangileri gönüllülük
esasına göre çalışır?
a) I, II ve III
b) II, III ve IV
c) I, III ve IV
d) I, II ve IV
7) Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında çalışan bir
kurum değildir?
a) Aile Sağlığı Merkezi
b) Devlet Hastanesi
c) Halk Eğitim Merkezi
d) Verem Savaş Dispanseri
d) IV
Okulda deprem tatbikatı yapıyoruz.
4) Ali’ nin cümlesinde belirttiği etkinliği hangi sosyal
kulüp düzenlemiştir?
a) Yeşilay Kulübü
b) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü
c) Kültür Edebiyat Kulübü
d) Sivil Savunma Kulübü
8) Ailede herkesin bir rolü vardır. Herkesin rolünün
gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmesi ailede;
I. İş bölümünün
II. Birlik ve dayanışmanın
III. Huzurlu bir ortamın
olduğu yargılarından hangileri doğrudur?
a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) I, II ve III
9) Giderleri devlet tarafından karşılanan ve
görevlileri devlet tarafından atanan kuruluşlara ……….
denir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) resmi kurum
b) sivil toplum kuruluşu
c) öğrenci kulübü
d) sosyal grup
10) Talat Bey bir
trafik kazası
geçirmiştir. Ağır
yaralı olup çok acil
kana ihtiyacı vardır.
Bu durumda Talat
Bey’ in arkadaşları
aşağıdaki kurumlardan hangisine müracaat etmelidir?
a) Yeşilay’ a
b) Sağlık Ocağı’ na
c) Kızılay’ a
d) AKUT’ a
11) Sosyal kulüplerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğru değildir?
a) Dostluk ve dayanışmayı destekler.
b) Sosyal etkileşimi azaltır.
c) Bireysel yetenekleri geliştirir.
d) Sorumluluk duygusunu geliştirir.
12) Arda, evlerinin karşısındaki
parka bulunan salıncakların
yetersizliğinden şikayetçidir.
Arda bu sorunun çözümü için
hangi kuruma müracaat etmelidir?
a) Belediye
b) TEMA
c) SGK
d) AÇEV
13) Aşağıdakilerden hangisi sosyal örgütlerin
özelliklerinden biri değildir?
a) Ticari kurumlardır.
b) Yasalara göre çalışırlar.
c) Yardım amaçlı kuruluşlardır.
d) Gönüllülerden oluşur.
14) Yanda amblemi verilen
kuruluşun amaçları arasında
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Ağaç ve orman sevgisi kazandırmak.
b) Ağaçlandırmanın önemi konusunda halkı eğitmek.
c) Erozyon konusunda halkı bilinçlendirmek.
d) Şehir planlaması yapmak.
I. İhtiyacı olan insanlara yardımcı olmak maksadıyla,
II. Ticari amaç için,
III. Kermese katılanların para kazanması için,
IV. Kermese katılan insanları tespit etmek için,
16) Kermeslerin neden düzenlendiğini kaç numaralı
ifade açıklamaktadır?
a) I
b) II
c) III
d) IV
17) Gruplarla ilgili olarak verilen aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) Üyelerinin ortak bir amacı vardır.
b) Kısa süreli topluluklardır.
c) En az beş üyeden oluşur.
d) Amaca ulaştıktan sonra dağılır.
18) Aşağıdakilerden hangisi bir eğitim kurumu
değildir?
a) Halk Eğitim Merkezi
b) Üniversite
c) Lise
d) Kaymakamlık
19) Aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarının çalışma
alanlarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a)
b)
: Yoksullara yemek dağıtır.
: Lösemili çocuklar yararına
çalışır.
c)
: Tüketici hakları konusunda
çalışır.
d)
: Anne çocuk eğitimi konusunda
çalışır.
15)
Benim babam devlet memuru
ama hangi kurumda çalıştığını
bilmiyorum.
Yukarıdaki konuşmaya göre Murat’ ın babası
aşağıdaki kurumlardan hangisinde çalışıyor olamaz?
a) Okul
b) Hastane c) Yeşilay
d) Postane
I. Emniyet Müdürlüğü
III. Darüşşafaka
II. Valilik
IV. Belediye
20) Yukarıda verilenlerden hangisi resmi kurum
değildir?
a) I
b) II
c) III
d) IV
Download

HEP BİRLİKTE Adı Soyadı:……………… Okulda deprem tatbikatı