MUSTAFA KEMAL İLKOKULU
MATEMATİK DERSİ
1.DÖNEM DEĞERLENDİRME ETKİNLİĞİ
HAZIRLAYAN: Murat AYBAR
SORU-1
Soruyu nasıl çözebilirim ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Çözüm :
Soruyu nasıl çözebilirim ?
Öncelikle
sayımızda
bulunan
en
büyük
ve
en
küçük
rakamları
buluruz. Daha sonra bu rakamların
basamak
değerlerini
bulup
bulduğumuz
basamak
değerlerini
toplarız.
En küçük rakam
Çözüm : 439
En büyük rakam
9 x 1 = 9
3 x 10 = 30
Basamak değerleri toplamı
39
30 + 9 =
SORU-2
Üç basamaklı en büyük çift doğal sayıyı
oluşturan
rakamların
sayı
değerlerinin
toplamının 3 katı kaçtır ?
Soruyu nasıl çözebilirim ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
Çözüm
Soruyu nasıl çözebilirim ?
Öncelikle üç basamaklı en büyük çift doğal
sayıyı bulmalıyım. Daha sonra ise bu sayıyı
oluşturan rakamların sayı değerleri toplamını
bulup bulduğum sayının üç katını bularak
çözümü tamamlamalıyım.
Çözüm : Üç basamaklı en büyük sayı dediğimiz
için yüzler basamağı ve onlar basamağı en
büyük rakam olmalıdır. O halde bu rakam 9’dur.
Ayrıca sayımız en büyük çift sayı olduğuna
göre birler basamağına yazılabilecek en büyük
çift sayı 8 olur. Demek ki üç basamaklı en
büyük çift sayı 998 olmalıdır.
Üç basamaklı en büyük çift sayı 998
olduğuna göre;
Sayıyı
oluşturan
rakamların
sayı
değerleri toplamı;
9 + 9 + 8 =26’dır.
26 sayısının 3 katı dediğine göre 26 ile
3’ü çarpmalıyız. O halde ;
18
1
26 x 3 = 78 olur.
2
SORU-3
( a x 100 ) + ( b x10 ) + ( c X 1 )
şeklinde
çözümlenen
sayının
basamak
değerleri toplamı 705 ise (a + b) – c
ifadesi kaça eşittir?
Soruyu nasıl çözebilirim ?
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Çözüm :
Soruyu nasıl çözebilirim ?
( a x 100 ) + ( b x10 ) + ( c X 1 ) şeklinde
çözümlenmiş sayıda
a rakamı 100 ile
çarpıldığı için yüzler basamağında , b
rakamı
10
ile
çarpıldığı
için
onlar
basamağındadır. Ve c rakamı 1 ile çarpıldığı
için birler basamağındadır. O halde 705
sayısında a=7 b=0 c=5 olur.
Çözüm :
( a + b ) – c = ( 7 + 0 ) – 5 =2 olur.
SORU-4
96a
doğal
sayısında
sayıyı
oluşturan
rakamların
sayı
değerleri
toplamı
23
olduğuna göre
” a ” yerine hangi rakam
yazılmalıdır ?
Soruyu nasıl çözebilirim ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
Çözüm
Soruyu nasıl çözebilirim ?
96a
sayısının
rakamlarının
sayı
değeri
toplamı 23 olduğuna göre rakamların toplamı
da 23 olur. O halde verilen rakamları
toplayıp bulduğumuz sayıyı üçünün toplamından
( 23 ) çıkarırsak sonucu buluruz.
Çözüm :
9 + 6 + a = 23
15 + a = 23 olur. Buradan a rakamını bulmak
için toplamdan 15’i çıkarırız.
23 – 15 = 8 bulunur. O halde a= 8’dir.
SORU-5
200 sayısından 2 önce gelen sayı ile 3 sonra
gelen sayının toplamı kaçtır ?
Soruyu nasıl çözebilirim ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Çözüm :
Soruyu nasıl çözebilirim ?
200 sayısından 2 önce gelen sayıyı bulmak için
200
sayısından
2
çıkarırız.
Sonra
200
sayısından 3 sonra gelen sayıyı bulmak için
ise 200 ile 3 ü toplarız. Daha sonra ise
bulduğumuz bu iki sayıyı toplayarak çözümü
sonlandırırız.
Çözüm :
200
2
198
200
3
203
203
198
401
SORU-6
Nehir, tahtada yazılı olan 367 - 248 – 613 – 405
–
386-672
sayılarını
büyükten
küçüğe
doğru
sıralarken 386 sayısındaki 3 rakamını 9 olarak
görmüş ve sayıları öyle sıralamıştır. Buna göre
Nehir nasıl bir sıralama yapmış olur ?
Soruyu nasıl çözebilirim ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Çözüm :
Soruyu nasıl çözebilirim ?
Verilmiş
olan
sayıları
Nehir’in
gördüğü
şekliyle
tekrar
yazarız.
Ve
daha
sonra
yazdığımız sayıları büyükten küçüğe doğru
sıralarız.
Çözüm : Sayılarımızı Nehir’in okuduğu şekilde
tekrar yazalım ;
367- 248 – 613 – 405 – 986- 672
Şimdi de bu sayıları büyükten küçüğe
sıralayalım ;
986 > 672 > 613 > 405 > 367 > 248
doğru
SORU-7
432 sayısı ile 537 sayısının en yakın onluğa
yuvarlanmasıyla
elde
edilen
sayıların
toplamından elde edilen sayı kaçtır?
Soruyu nasıl çözebilirim ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Çözüm :
Soruyu nasıl çözebilirim ?
Öncelikle
verilen
sayıları
en
yakın
onluğa
yuvarlarız.
Bunu
yaparken
sayıların
birler
basamağına bakarız eğer birler basamağındaki rakam
5’ten küçükse sayının birler basamağını 0(sıfır)
yaparız. Eğer birler basamağındaki rakam 5 veya
5’ten büyükse sayının onlar basamağındaki onluğu
bir arttırırız ve birler basamağına da 0(sıfır)
yazarız. Daha sonra en yakın onluğa yuvarladığımız
sayıları toplarız.
Çözüm :
432
Birler basamağı 2 olduğu için sayı
430 a yuvarlanır.
537
Birler basamağı 7 olduğu için sayı
540‘a yuvarlanır.
Şimdi bulduğumuz sayıları toplayalım :
430 + 540 = 970
Download

Çözüm - EBA