Doğadan Özür Dileme
Kampanyası
Denizden özür dileriz
Mavisini aldık ondan
Kuşlardan özür dileriz
Dağılmış yuvalardan
Tepeden özür dileriz
Büyüyüp dağ olacaktı
Kırlardan özür dileriz
Çaldık onlardan atları
Bahçeden özür dileriz
Küçültüp saksı ettik
Buluttan özür dileriz
Yağmurlarını eksilttik
9
Tarladan özür dileriz
Buğday başaklarından
Bire bin verirken bize
Gülen bakışlarından
Ağaçtan özür dileriz
Ellerimiz birer balta
Ruhumuz hormonlu artık
Bozduk dengeni ey doğa!
10
Tanımlar
Ben öyle bir yolcuyum ki
Nice yollar yorgun düştü
Umutlara yürüyorken
Ben öyle bir bulutum ki
Benden yağdı nice yağmur
Öpücük çayır, çimenden
Ben öyle bir serçeyim ki
Kanatlarım nice kartal
Uçuruyor sevincimden
Ben öyle bir kayığım ki
Yüreğim kocaman gemi
Umutlarım pupa yelken
Ben öyle bir sofrayım ki
Aç oturan tok kalkıyor
Yüreğim sıcak ateşten
11
Sıkıntı
Babamın canı sıkkın
Oda var, pencere yok
Babamın canı sıkkın
Irmak var, bir köprü yok
Babamın canı sıkkın
Tavanda bakışları
Babamın canı sıkkın
Güneş yok, hava kapalı
Babamın canı sıkkın
İşten çıkarılmış sanki
Babamın canı sıkkın
Kaça bölecek ekmeği?
12
Bütün atlar içeride
Kırlar dışarıda kalmış
Babamın canı sıkkın
Ayakkabılar su almış
Bayram yeri gibiydi
Sabah işine giderken
Bu vakitte hiç gelmezdi
Diyor sessizce annem
Onun canı sıkılınca
Benim sıkılıyor canım
Suyun öte yakasında
Bir köprü bulmalıyım
13
Toplam
Annem terzidir benim
Yırtık sözcükleri diker
Babam ressamdır benim
Susuz ceylan göle iner
Teyzem bir kuştur sanki
Uçuyor yeryüzünde
Amcam ise yelkendir
Mavi deniz, beyaz tekne
Benim bunların toplamı
Yaşamak aşkı içimde
14
Göğün Atı
Bir şair şöyle diyordu:
“Evin göğü gerindi”
Düşündüm bunun üstüne
Buluttan kapıyı açtım
Bir yağmur ki sorma gitsin
Göğün atı yeryüzünde
15
Download

Doğadan Özür Dileme Kampanyası Denizden özür dileriz