TOPLAMA ve ÇIKARMA ETKİNLİKLERİ
1. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen eksileni bulup yazınız.
2. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen çıkanı bulup yazınız.
3. Yandaki ürünleri alan Ahmet Bey kaç lira
ödeme yapar?
4. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen basamaklardaki sayıları
bulup yazınız.
5. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yaparak boşlukları doldurunuz.
6. 346 sayısının bir önce gelen tek sayı ile bir sonra gelen tek sayının
toplamının en yakın onluğa yuvarlanışı kaçtır?
7.
a) 225
b) 215
c) 205
8. “Ayfer, 253 tane boncuğun 97 tanesini kolye yaparken kullandı. Ayfer’in
geriye 156 boncuğu kalmıştır.”
Yukarıda verilen anlatımdaki sayılarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden
hangisi doğrudur?
a)
b)
c)
9. “Bülent, 256 TL olan parasının bir kısmı ile forma aldı. Geriye 180 TL’si
kaldığına göre Bülent formayı kaç TL’ye almıştır?”
Yukarıdaki problemde hangi terim sorulmaktadır?
a) Eksilen
b) Çıkan
c) Fark
10. A – 324 = 675
816 – B = 158 ise A – B kaçtır?
11. Bir manav birinci gün 125 kg, ikinci gün ise birinci günden 36 kg eksik
meyve satmıştır. Buna göre manav iki günde toplam kaç kilogram
meyve satmıştır?
12.
12. Demet, annesi ve babasının yaşları toplamı 103’tür. Annesi 43,
babası 51 yaşında olduğuna göre Demet kaç yaşındadır?
13. Ayşe’nin 248 boncuğu vardı. Ayşe boncuklarının 65 tanesiyle
bilezik, 102 tanesiyle kolye yaptı. Ayşe’nin kaç boncuğu kaldı?
14. 165 YTL paramız vardı. Paramızın 35 TYL’siyle bir kazak, 6
YTL’siyle bir eldiven aldık. Kaç YTL paramız kaldı?
15. Bir markette alışveriş yapan Uğur sırasıyla 125 TL, 183 TL ve 132 TL’lik
ürünler alıyor. Kasa da parası 16 TL eksik çıkıyor. Uğur’un kaç TL’si
vardı?
16. Bir manav birinci gün 125 kg, ikinci gün ise birinci günden 36 kg eksik
meyve satmıştır. Buna göre manav iki günde toplam kaç kilogram
meyve satmıştır?
17. Bir kırtasiyeci 100 kalemin satışından 12 TL zarar ve 120 defterin
satışından da 85 TL kâr sağlamıştır. Kırtasiyecinin kalem ve defterlerin
satışından elde ettiği kâr kaç TL’dir?
Download

toplama ve çıkarma etkinlikleri