STAJ RAPORU İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR
0. Internship Report Template – “Technical Detail” bölümünde minimum 15 sayfa
yazmamız isteniyor, buna uymak zorunda mıyım?
20 günlük staj yapanlar için o bölüm, minimum 10 sayfa olacak şekilde güncellendi! Diğer
taraftan 40 günlük staj yapanlar en az 15 sayfa doldurmak zorundalar.
1. Staj raporumun her sayfasını kaşeletip imzalatmam gerekiyor mu?
İlk teslim için evet. Staj raporunuz akademik danışmanınıza gitmeden önce bölümümüz
asistanlarından biri tarafından kontrol edilecek. Rapor düzenleme gerektiriyorsa, son halini
hazırlamanız için size geri verilecek. Gereken düzenlemeleri yaptıktan sonra son halini, ilk hali
ile birlikte bölüme teslim edeceksiniz. Son halini imzalatıp kaşeletmenize gerek yok.
2. Staj raporunun ilk tesliminde çıktısını almama gerek var mı?
Evet var, ilk teslimde de, düzenleme sonrası nihai teslimde de hem hard hem soft kopyasını
teslim etmeniz gerekmektedir.
3. Bölümün Staj Raporunun “Teknik Detay” bölümünde staj süresince yaptığım işlerden
bahsediyorum, Haftalık Rapor’a ne yazacağım?
Haftalık raporda yaptığınız işleri özetlemeniz; Teknik Detay bölümünde ise bu işleri teknik
detayları ile, çeşitli kaynaklardan da beslenerek, ayrıntılı bir şekilde açıklamanız beklenmekte.
Raporda istenen, bu açıklamaları şu başlıklar altında sırasıyla yapmanız: size verilen problemleri
tanımlama, çözüme yönelik algoritma tasarlama, gerçekleme, test ve bu süreçten
öğrendikleriniz. Haftalık raporunuzu (yine de 1 haftaya 1 sayfa olacak şekilde) kısa tutabilirsiniz.
4. Yazın yapacağım stajın bir haftası, güz döneminin ilk haftasıyla çakışırsa, bir sorun olur mu?
Sorun olur. Staj çalışması, yaz okulu dahil hiçbir akademik dönemle örtüşemez. Sadece yaz
okulu konusunda şöyle bir esneklik sağlanmıştır: Yaz okulunda en fazla 1 ders alınıp o günler
telafi edilirse staj yapılabilir. Aynı şekilde bütünleme sınavlarına katılım olduğunda ,o günler
stajda telafi edilmelidir.
5. Staj yerimin onaylanması stajımın da onaylanacağı anlamına gelir mi?
Raporun teslim edilmesi stajın kabulünü gerektirmez, teknik olarak yetersiz stajlar komisyon
tarafından reddedilebilmektedir. Staja onay verilmesi, raporun kabulünü gerektirmemektedir.
Öğrencinin bu bilinçle stajda görev talep etmesi gerekir.
6. Haftasonu da şirkette çalıştım, staj günü sayılır mı?
Cumartesi ve Pazar günleri, şirkette çalışılsa bile staj günü olarak sayılmamaktadır.
7. Staj raporumu ne zamana kadar teslim edebilirim?
Staj raporlarının ilk teslimi dönem başlangıcından itibaren en geç 2 haftada yapılmalıdır. Aksi
durumda kabul edilmezler.
8. Raporu el ile doldurabilir miyim?
Hayır, rapor bilgisayarda yazılmalıdır.
9. Bilgisayara format atmak staj olarak kabul edilir mi?
Hayır.
Download

STAJ RAPORU İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR 0. Internship