Program Geliştirme
“uzmanlık eğitimi”
Yrd. Doç. Dr. Hatice Şahin
EÜTF, TEAD
asistanken!
• çalışma alanları (poliklinik,
• Temmuz’da mezuniyet,
Eylül’de TUS’u kazanma
• bilmediğim bir şehir ve
üniversite
klinik, rotasyon)
•
doğrudan veya dolaylı ilgili)
• nöbetler
•
• başkanın konuşması;
– beş yılın sonunda hangi
– eğitim dosyası (yıllara göre
ameliyatlar (sayısal ve
niteliksel)
•
klinik içinde rotasyonlar
(süresi, sorumluluklar)
niteliklerle donanmış bir
uzman?
çalışma konuları (uzmanlıkla
•
seminerler
•
sınav tarihleri (ara ve son
sınav)
düzenlenmiş);
•
izin kullanımı
– öğrenme olanakları (kütüphane, internet vb.)
– danışman öğretim üyesi ile tanışma ve görüşme planı
– diğer asistanlarla tanışma
– personelle tanışma
– hastaneyi tanıma (yöneticiler, prosedürler ve telefon
rehberi vb.)
– şehir rehberi
– anabilim tarihi ile ilgili kitaplar, yıllıklar ve anı
derlemeleri
böylece;
• eğitim boyunca ne zaman nerede olacağım?
• yapacaklarımın sınırı?
• sorumluluklarım?
• zaman içinde öğrenmemi izleme olanağı
• yaşam boyu öğrenme gerekliliği ve becerisi
• ek beceriler (araştırma, iletişim vb.)
• sonuca daha güvenle yaklaşma
• sağlık hizmeti pratiğinde çalışmaya hazırlık
• kurumsal aidiyeti hissetme
• açık iletişim kanalları
program için ne yapılmıştı?
• Türkiye’de hangi eksikliği
gereksinimler
belirlenmiş
karşılayacak?
• hangi düzeyde (basamaklı
sağlık sistemi) ?
• eğitim alanlara neler katacak?
toplum
• bilgi, beceri ve tutum olarak
nasıl bir değişim yaratacak?
• mesleki ve sosyal anlamda
birey
bireye ne gibi katkı sağlayacak?
• programın sonuç hedefi?
• iş tanımı? (beş yılın sonunda….
nitelikte uzman?)
• yıllara göre hedefler hiyerarşisi,
hedefler
belirlenmiş
düzeyi? (bilgi-beceri-tutum)
• rotasyon hedefleri hedefler bütünü
içinde nerede?
• kim belirliyor? kim izleyecek?
• güncellenecek mi? nasıl?
kurum içi
• yeni eğitime başlayan biri için anlamlı mı?
• gerçekleştirilme düzeyi izlenecek mi?
nasıl?
• hedefler diğer bileşenlere zemin
rotasyon
oluşturuyor mu?
hedeflerin kullanımı?
programın her aşaması için anahtar
• içerik belirlemede
• öğrenme öğretme stratejisi belirlemede
• ölçme değerlendirmede
• program değerlendirmede
• asistanlar arası hiyerarşi?
eğitim stratejileri
belirlenmiş
iletişim?
• öğrenmede yetkinlik sınırı?
• profesyonel davranış?
öğrenen
• meslek ahlakı- değerler?
• araştırma ve yayın?
• sosyal yaşam?
• danışmanlık sistemi?
• eğitici özellikleri? ilgi alanları?
• eğitici sayısı?
eğitici
• klinik öğrenme
• kendi kendine öğrenme?
• kütüphane?
• internet?
• kaynaklar
öğrenme ortamı
uygulama koşulları
belirlenmiş
• uygulamada adaptasyon süreci?
kurum içi
• ara değerlendirmeler?
• program sorumlusu kim?
• kurumlar arası işbirliği?
kurum dışı
• eğitim standardizasyonu?
• maliyet?
• hasta çeşitliliği?
• hedeflerin kullanımı?
değerlendirme biçimleri• öğrenme-ölçme yöntemi
belirlenmiş
ilişkisi? çeşitliliği?
• ölçme sıklığı?
• ölçüm sonuçlarının kullanımı?
öğrenen
başarısı
• yetkinlik tanımı,
sınırı?
• öğrenen geribildirimi?
• danışmanlık sisteminin
denetimi?
• eğitici gelişimi?
• eğitici geribildirimi?
programın başarısı
özetle;
eğitim programının öğeleri olan;
hedefler
içerik
öğrenme – öğretme süreci
ve
değerlendirme
bileşenleri bir düzen içinde bir araya getirilmiş
bütün oluşturulurken;
her bir aşama;
• aynı zamanda diğerleri ile ilişkili
• ardışık değil eş zamanlı
• birindeki değişim diğerlerine de yansıması
yanıt aranan sorular?
• zaman- beceri düzeyi ilişkisi gerçekçi mi?
• uzmanlık alanlarında konular çakışırsa?
• rotasyonlar- hedefleri gerçekçi mi?
insan faktörü;
program geliştirmenin;
• ekip çalışması
• sağlık hizmetlerindeki değişimi izleme
• sürekli bir döngü
son söz;
teşekkürler
Download

20- Program Geliştirme“Uzmanlık Eğitimi” (Dr. Hatice Şahin)