Çocuklarda
Demir & vit B12 Eksikliği
Anemisi Tedavisi
Reçete Günleri
Dr Deniz YILMAZ KARAPINAR
EÜTF Pediatrik Hematoloji BD
Demir Eksikliği Anemisi
• Beslenme bozukluklarına bağlı gelişen
hastalıklar içinde 1. sırada
• Tüm dünyada oldukça sık
• Özellikle geri kalmış- gelişmekte olan
ülkelerde önemli bir sorun.
• Süt çocukları, adolesan dönemdeki gençler
ve doğurganlık çağındaki kadınlar özellikle
risk altında
• Ekonomik sorunlar, vejeteryan diyet önemli
Demir Eksikliği Anemisi
• Öncelikle çocukların DEA geliştirmeleri
engellenmeli
– Gebelere uygun/yeterli sağlık bakımı sunulmalı
– Prematür doğumlar önlenmeli
– Bebekler en az 6 ay sadece anne sütüyle
beslenmeli
– Profilaktik demir desteği
– Demirden zengin gıdaların diete eklenmesi
– İnek sütünün maksimum 500 ml ile sınırlanması
Demir Eksikliği Anemisinde
Tedavisinde İlkeler
• Çok düşük hb değerlerinde bile,kan
transfüzyonu tedavi için uygun bir
seçenek değildir
• PO demir tedavisi ilk seçenektir
• Emilim kolaylığı ve hb düzeyini hızlı
artırması nedeniyle Fe+2 tercih edilir
• İlaç emilimini artırmak için aç karına verilir
• Yan etkileri azaltmak için bölünmüş
dozlarda verilmelidir (2-3 doz/ gün)
• Bulantı, kusma, konstipasyon/ diare
özellikle Fe+2 preperatların kulanımında
beklenen yan etkilerdir
Demir Eksikliği Anemisi Tedavisi
Profilaksi
Amaç: Demir eksikliği anemisinin gelişimini
engellemek
Zamanında doğmuş, sağlıklı bebeklerde
• 4 ay-1 yıl arasında
• 1-2 mg/kg/g, po
Prematür doğmuş bebeklerde,
• 2 ay-1 yıl arasında
• 2-4 mg/kg/g, po
doğum ağırlığının düşüklüğüne bağlı olarak doz artırılacak
şekilde 2-3 mg/ kg/g dozunda demir başlanması ve 1 yıl süreyle
desteğe devam edilmesi önerilir
Demir Eksikliği Anemisi Tedavisi
Başlangıç Tedavisi:
• DEA gelişmiş hastalarda
Amaç:
• Hb değerini yaş için N sınırlara getirmek
Doz: 4-6 mg/kg/g
Süre: 2-3 ay
Demir Eksikliği Anemisi Tedavisi
Devam tedavisi:
• DEA tedavisi ile hb değeri N sınırlara gelmiş veya
• DE bulunan, henüz anemisi gelişmemiş hastalarda
Amaç:
• Demir depolarını normal düzeye getirmek
• Doz: 2-3 mg/kg/g
• Süre: 2-3 ay
Demir Eksikliği Anemisi Tedavisi
Tedaviye Yanıt Değerlendirmesi
Tedavi Sonrası Yanıt
Geçen Süre
12-24 saat
Hücre içi enzimlerin yerine konması,
irritabilitenin azalması, iştah artışı
36-48 saat
Kemik iliği yanıtının başlaması, eritroid hiperplazi
48-72 saat
Retikülositoz (5-7. günde en yüksek)
4-30 gün
Hemoglobin düzeyinde artma
1-3 ay
Depoların dolması
Demir Eksikliği Anemisi
(Oral Tedavide Kullanılan Ürünler)
Ferroglisin sülfat
Ferro sanol damla
30 mg/ml (1mg/damla)
Ferro sanol B şurup
20 mg/5ml
Ferro sanol tablet
50 mg
Ferro sanol duodenal kapsül
100 mg
Fe +2
Ferroz glukonat
Lösferron forte efervesan tab.
80 mg
Ferrik süksinat
Ferplex oral solusyon
40 mg/15 ml
Ferrik hidroksimaltoz
Ferrum hausmann şurup
Ferrum draje 100 mg
50 mg/5ml
Fe+3
Demir Eksikliği Anemisi
(Parenteral Tedavi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Oral demir ürünleri kullanılamadığında
Demir depolarının hızlı dolması istendiğinde
Gastrointestinal demir emilimi bozulduğunda
Devam eden kayıplar varlığında
İnce barsak hastalıklarında (İnfl barsak hst)
Eritropoetin tedavisi alan, özellikle diyaliz hastalarında verilebilir.
Demir dozu
İstenen Hb – Hasta Hb x 80 x Hasta ağırlığı (kg) x 3.4 x 1.5
100
Demir Eksikliği Anemisi
(Parenteral Tedavide Kullanılan Ürünler)
• Demir III hidroksid dekstran
Cosmofer 625 mg/ 2ml ampul iv
4-6 saatlik iv inf
Uygulama öncesi 25 mg test dozu mutlaka
önerilir
• Hidroksid sükroz kompleks
Venofer 100 mg/ 5ml ampul
%0.9 NaCl solüsyonu içinde 30 dk içinde iv inf
ile verilir
Gün aşırı, günde en çok 100 mg verilir
Vitamin B12 eksikliği
“
Kısa aralarla çok sayıda doğum yapmış,
dieti yetersiz B12 içeren anne bebeğinde
başlangıçta iyi olan nöromotor gelişimde
genellikle 1 yaş civarında kayıp, hipotoni, irritasyon,
beslenme zorluğu, ek gıdaları reddetme, sadece anne
sütü alma isteği”
Vitamin B12 eksikliği
• Vejeteryan diet
• Helicobacter pylori inf
• Mide atrofisi, aklorhidri
• B12 metabolizma bozuklukları
• İleal rezeksiyon
• Malabsorbsiyon sendromları
Vit B12 eksikliği tanısal yaklaşım
•
•
•
•
Serum Vit B12 düzeyi
Homosistein düzeyi
Folik asit düzeyi
İdrarda protein bakılmalı
• Diet sorgulanmalı
• Gastrik/enterik sistem değerlendirilmeli
Vit B12 eksikliği tedavi
• Siyanokobalamin
Dodex ampul 1000 mcg/ 1 ml 5 ampul
• Hidroksikobalamin
Neurogreseovit5 ampul tip I ve 5 ampul tip II ihtiva eden kutular.
Her Tip I Ampul (1 ml’lik Ampul içinde kırmızı solüsyon):
Hidroksikobalamin 1000 mcg,
Her Tip II Ampul (2 ml’lik Ampul içinde renksiz solüsyon):
Tiamin hidroklorür 100 mg,
Piridoksin hidroklorür 100 mg,
Lidokain HCl 10 mg,
ihtiva eder.
• Tedavide metabolik hastalık yoksa
–
–
–
–
–
–
25 mcg/ doz bile yeterli
<10 kg
100 mcg/doz
10-20 kg 250 mcg/doz
20-30 kg 500 mcg/doz
30-40 kg 750 mcg/doz
>40 kg
1000 mcg/doz im uygulanır
•
•
•
•
1. hafta gün aşırı
2. hafta 2 gün
3. hafta 1 gün
4 hafta sonra vit B12 düzeyi kontrolü alıp
1 doz daha yapılır
• Diet ilişkisiz ise 3 ayda 1 tek doz im tekrar
edilir
Vitamin B12 oral tedavi seçenekleri
•
•
•
•
Apikobal film tablet
Nerox B12 film tablet
Bevitab B12 film tablet
Benexol B12 film kaplı tablet
• İçerikleri aynı
– B1 vit
– B6 vit
– B12 vit
250 mg
250 mg
1 mg
Herşey gönlünüzce olsun
Download

Çocukta anemi tedavisi – Prof. Dr. Deniz YILMAZ KARAPINAR