SÜRÜNGENLERDE
KULLANILAN
MÜSTAHZARLAR
SÜRÜNGENLERİN
ANTİBİYOTİKLERİ
ALFASİLİN 2.5G
• ETKEN MADDESİ:Ampicillin
• 3-6 mg/kg PO, 2x1-1x1
Bileşimi
• Her flakon 2.5 g ampisilin aktivitesine
eşdeğer miktarda ampisilin sodyum
içerir. Her flakon beraberinde çözücü
olarak 10 mL steril, enjeksiyonluk su
içeren ampul bulunur.
Endikasyonları
• Ampisilin, semi sentetik penisilin grubu bir
antibiyotiktir. Penisilinden daha geniş bir etki
alanına sahiptir. Gram (+) ve Gram (-) bakterilerin
çoğuna (koli basili, salmonella ve proteuslar) karşı
kuvvetli bakterisid etki gösterir.
Alfasilin® at, sığır, koyun, keçi, köpek ve
kedilerde duyarlı bakterilerden kaynaklanan
sindirim sistemi, solunum sistemi, idrar yolları ve
genital sistem enfeksiyonlarında endikedir.
Ticari Şekli
• 1 flakon + 10 mL steril çözücü ampul
ile beraber karton kutularda
ALFOXİL 2.5G
• ETKEN MADDE:Amoxicillin sodyum
• 20 mg/kg SC,IM 1x1
Bileşimi
• Her flakon 2.5 g amoksisilin
aktivitesine eşdeğer miktarda
amoksisilin sodyum içerir. Her flakon
beraberinde çözücü olarak 10 mL
steril, enjeksiyonluk su içeren ampul
bulunur.
Endikasyonları
• Amoksisilin, etki alanı geniş ve bakteriyel etkisi
güçlü olan semi sentetik bir penisilin türevidir.
Penisilinden çok daha geniş bir spektruma sahiptir.
Yaygın olarak bulunan Gram (+) ve Gram (-)
bakterilerin çoğuna karşı bakterisidal aktiviteye
sahiptir.
Alfoxil® at, sığır, koyun, keçi, köpek ve kedilerde
duyarlı bakterilerden kaynaklanan üst ve alt
solunum yolu, sindirim sistemi, üro-genital sistem,
deri ve diğer yumuşak doku enfeksiyonlarında
ayrıca viral enfeksiyonlarla beraber seyreden
bakteriyel enfeksiyonların sağıtımında endikedir.
Ticari Şekli
• 1 flakon + 10 mL steril çözücü ampul
ile beraber karton kutularda.
AMOKSİVET ENJ.
• ETKEN MADDE: Amoxicillin
20 mg/kg SC,IM 1x1
Bileşimi
• Her flakonda 3,5 gram amoksisilin
baza eşdeğer amoksisilin sodyum tuzu
içerir.
Endikasyonları
• Amoksivet, evcil hayvanlarda sıklıkla
karşılaşılan üriner sistem hastalıkları,
streptokoklardan kaynaklanan üst
solunum yolu hastalıkları ve deri
enfeksiyonları başta olmak üzere, pek
çok enfeksiyöz hastalığı kapsayan
geniş bir kullanıma sahiptir.
• Kanatlılar da dahil olmak üzere bütün evcil
hayvanlarda karşılaşılan kronik solunum
yolu enfeksiyonu (CRD), salmonelloz, koli
enfeksiyonları, aktinobasillozis, otitis,
koriza, ayak hastalıkları, viral hastalıklara
karışan ikincil bakteriyel enfeksiyonları,
yerel ve yüzeysel deri enfeksiyonları, yerel
doku hasarlarına bağlı enfeksiyonların
koruyucu ve iyileştirici sağaltımında
başarıyla kullanılır.
Ticari Şekli
• Amoksivet, 25 ml’lik flakonlarda ve 10
ml enjeksiyonluk su içeren ampulleri
içeren ambalajlar halinde
sunulmaktadır.
CLAMOXYL L.A.
• ETKEN MADDE: Amoxicillin
20 mg/kg SC,IM 1x1
Bileşimi
• 1 ml enjeksiyonluk süspansiyon
içeriğinde 150mg amoxicillin
bulunmaktadır.
Endikasyonları
• Enteritis,sindirim sistemi
enfeksiyonları,solunum sistemi
enfeksiyonları,ürogenital sistem,deri ve
yumuşak doku enfeksiyonları ile
yaralar,apseler,eklem ve ayaklara yerleşen
enfeksiyonlar,viral hastalıklara karışan
ikincil bakteriyel enfeksiyonlar,ameliyat
sonrasında gelişen enfeksiyonların
sağaltımı yapılır.
Ticari Şekli
• 100 ml ve 250 ml’lik şişelerde
sunulmaktadır.
SYNULOX
• ETKEN MADDE: AmoxicillinKlavulanik Asit
20 mg/kg SC,IM 1x1
Bileşimi
• Her ml’de 140 mg amoxicillin ve 35 mg
Klavulanik Asit içerir.
Endikasyonlar
• Beta laktamaz enzimi üreten suşları
dahil olmak üzere gram – ve gram +
bakteriler etkilidir.
Ticari Şekli
• 40 ml ve 100 ml’lik şişelerde kutulu
olarak kuru ve steril enjektörleri ile
hayvan sağlığının hizmetindedir.
SÜRÜNGENLERİN
ANTİPARAZİTERLERİ
IVOMEC ENJEKTABL
• ETKEN MADDE: İvermectin
0.2 mg/kg , IM, SC, PO
Bileşimi
• İvermectin %1 (w/v) ihtiva eder.
Endikasyonları
• İVOMEC enj. İç ve dış parazit
mücadelesinde kullanılır.
• Mide barsak kılkurtları invazyonu,
• Kancalı kurt invazyonu,
• Akciğer kılkurdu invazyonu.
Ticari Şekli
• 20 ve 50 cc.lik şişe.
VETALBEN TABL.
• ETKEN MADDE: Albendazol
50 mg/kg PO, tek doz
Bileşimi
• Beher tablet'te; 300 mg Albendazol
bulunur.
Endikasyonları
• Paraziter salgınlarda kontrol ve
tedavi amacıyla kullanılan total
spektrumlu bir antelmentiktir.
• Şeritlerin scoleks ve segmentlerine
etkiyerek tamamının atılmasını sağlar.
Ticari Şekli
• Kutu içinde 10 - 100 tablet 'lik
ambalaj
SÜRÜNGENLERİN
VİTAMİNLERİ
DODEKS ENJ.
• ETKEN MADDE: B12 Vitamini
• 0.05 mg/kg IM, SC
Bileşimi
• Beher ml'de, 2 mg Hidroksikobalamin
(B12 Vitamini) bulunur
Endikasyonları
• B12 vitamini vücutta metiyonin,
tiyonidin ve protoporfirin'in
biyosentezlerini aktive eder ve
nükleoproteinler ile hemoglobin
yapılmasında katalizör görevi yaparak
normal eritrosit sentezine katkıda
bulunur.
Ticari Şekli
• 20 ve 50 ml'lik flakon
NERVİT ENJ.
• ETKEN MADDE: B1 ve B6 Vitaminleri
5-10 mg/kg IM, SC
Bileşimi
• Beher ml'de, 100 mg Vitamin B1, 10
mg Vitamin B6 bulunur.
Endikasyonları
• B1 vitamini, pirofosforik asit esteri
şeklinde karbonhidrat metabolizmasına
katılıp katalizör görevi yaparak aktif asidin
ortaya çıkmasını sağlar. Aktif asetik asit
dokularda görülen pirüvik ve laktik asit
birikimini ortadan kaldırarak sinirsel
uyarıların iletimine katılan asetilkolin'in
ortaya çıkmasında büyük rol oynar.
• Buna bağlı olarak B1 Vitamini
enjeksiyonundan kısa süre sonra
organizmanın karbonhidrat ve yağ
metabolizmasının ve sinirsel fonksiyonların
düzene girdiği, büyümenin ise hızlandığı
görülür. B6 Vitamini ise daha çok
aminoasitlerin katabolizma ve
anabolizmaları ile ilgili enzim
reaksiyonlarında koenzim olarak aktivite
gösterir.Bu bakımdan aminoasit
metabolizması ile karbonhidrat, yağ asitleri
ve enerji metabolizması arasında önemli
bağlantı kurar.
Ticari Şekli
• 50ml ve 100ml'lik flakon
ESELEN ENJ.
• ETKEN MADDE: Selenyum+E Vitamini
• 50-100 mg IM
Bileşimi
• Beher ml'de, 60 mg Vitamin E, 1 mg
Sodyum selenit bulunur.
Endikasyonları
• Eselen, Vitamin E ve Selenyum'dan
oluşan, enjektabl formda bir
kombinasyondur.
Ticari Şekli
• 20 ml ve 50 ml'lik flakon
HAZIRLAYANLAR:
E. FUNDA KARAİSAOĞLU
H. SEDEF YILMAZ
ORHAN TOPRAK
AYŞE ARABACI
H.FULYA ÇİNKILIÇ
Download

ALFASİLİN 2.5G - Uzman Veteriner