PREKLİNİK PROJE YAZIM TEKNİKLERİ
TEMEL KURALLAR VE ÖRNEKLER
DR. BURÇAK KARACA
EÜTF İÇ HASTALIKLARI AD.
MEDİKAL ONKOLOJİ BD.
ANTALYA, 2014
TEMEL KURALLAR
• Gözlemleri değerlendirme ve hipotez kurabilme
• Deneyi tekrarlama
• Entelektüel süreci değerlendirme
• Ayrıca,
• Algılamaya elverişli
• Kalıcı, açık
• İndekslenebilir
YAYINA dönüştürmek….
TEMEL KURALLAR
• Dünyadaki ilk bilimsel dergiler 1600’lü yıllardan beri yayımlanıyor.
• Dünyada bugün 350 bin kadar dergi var ve 70 bin kadarı hakemli
• Yapılan tüm preklinik projelerde temel hedef, projeyi özellikle
hakemli ve mümkünse uluslararası indekslenen bir dergide yayına
dönüştürmektir…
• Sonucun pozitif ya da negatif olmasının önemi yoktur!!
Temel Kurallar
Project Planning Flow
Objectives
Results
Outputs
Activities
Implementation Flow
YAZMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE
• Çalışmanızı/ konunuzu neden projeye dönüştürmeniz gerektiğini
düşünün:
–
–
–
–
–
–
KONU İLGİNÇ, ORİJİNAL VE YENİ Mİ?
KONU GÜNCEL Mİ?
KONUNUN KLİNİĞE UYGULANABİLİRLİK ORANI NEDİR?
PROBLEMLER İÇİN ÇÖZÜMLERİNİZ VAR MI?
BU KONUYU YAYIMLAMAYA HAZIR MISINIZ?
PROJEDE ÇALIŞACAK EKİP HAZIR VE BELLİ Mİ?
BİR PROJENİN GENEL YAPISI
• Başlık
• Özet
}
• Anahtar kelimeler
Çekici, bilgilendirici, etkili arama ve
indeksleme için uygun yazım gereklidir.
• ANA METİN= Proposal
• Zamanlama ve masraflar
• Sonuç ve projenin temel hedefleri
PROJENİN BAŞLIĞI
• ÖNEMİ
İlk izlenim çok önemlidir.
• UZUNLUK
Çok kısa ya da çok uzun olmamalı
• ANLAM
İçerik hakkında okuyucu bilgi vermeli
• ETİKET
Projenin başlığı etiketi gibidir
• KISALTMALAR VE JARGON
Başlık kısaltmalar ve jargon kelimeler içermemelidir
ÖZET/ ABSTRAKT
• Projenin en göze çarpan, en önemli kısmıdır…
• Adeta yapacağınız işin toplamda 20-25 cümle ile karşı tarafa en
uygun biçimde aktarılmasıdır…
• Neyi ve niçin yapmak istediğinizi anlatın…
• TANIM: Projenizin küçültülmüş halidir…
• Toplamda 50-300 kelime arasında değişir…
• Bazen değerlendirici grup sadece özet üzerinden değerlendirme
yapabilir…
ANA METİN=Proposal
• Hangi problem incelenmekte ve literatürle ilişkisi nedir?
• PROJE KONU VE KAPSAMI
• Problem nasıl incelenecek?
• MATERYAL VE METODLAR
• Nelerin bulunması hedefleniyor?
• BEKLENEN YARARLAR
• Bunların ne anlamı olacak ve kliniğe olası yansımaları nelerdir?
• PROJE HEDEFLERİ
GİRİŞ-PROJE KONU VE KAPSAMI
•
•
•
•
İyi bir projede giriş:
Araştırılacak problemin niteliğini ve kapsamını açıkça sunulmalı
Kısa olmalı
Okuyucuyu konuya yönlendirmek için ilgili literatür bilgilerini içermeli
• Giriş, projenizin karşı tarafa rasyonelinin sunulduğu bir tanıtım
kısmıdır. Laf kalabalığı olmaksızın mümkün olduğunca hedefe
yönelik temel bilgileri içermelidir…
MATERYAL VE YÖNTEMLER
• BÖLÜMÜN AMACI: Araştırmanın tarifi ve ayrıntıların verilmesi
• MATERYAL: Kullanılan her tür araç ve gerecin ayrıntılı bir şekilde
belirtilmesi
• YÖNTEMLER: Kullanılan yöntemin ayrıntılı tarif edilmesi- öyle ki
yöntemin dünyanın herhangi bir yerindeki başka bir laboratuarda
aynı şekilde uygulanmasını sağlayacak detaylar içermelidir
• BAŞLIKLAR: Alt başlıkların kullanılması gereken ilk kısım
• ÖLÇÜMLER VE ANALİZ: Yöntemin tarifi, yemek kitabındaki bir
yemeğin tarifine benzer
• BİÇİM VE DİLBİLGİSİ:Bu kısımda hiç dilbilgisi hatası olmamalıdır!
Kullanılacak Yöntem
• Hücre Kültürlerinde Sitotoksisite Düzeylerinin Belirlenmesi
• Stok solüsyonların hazırlanması
• Apoptozis Belirteçlerinden Histon-DNA Fragmentasyonunun
ELISA Yöntemiyle Belirlenmesi
• Apoptozis ile ilişkili proteinlerin array yöntemi ile belirlenmesi
• qPCR Primer Assay Uygulamaları
• Hücre içi reaktif oksijen türevlerinin (ROS) ölçümü
• DNA Metiltransferaz (DNMT) enzim aktivitesinin ölçümü
• Histon deasetilaz (HDAC) enzim aktivitesinin ölçümü
Projenin Aşamaları
AYLAR
1-6
6-12
12-18
18-24
İŞ
PAKETİ NO:
1
2
3
4
X
X
X
X
24-30
30-36
RİSKLER VE B PLANI
• Hipoteze ya da yöntemlere ilişkin olası aksamalar
halinde ne tür çözümlerle projeyi kurtarmayı
planlıyorsunuz?
Teşekkürler
Download

preklinik proje yazım teknikleri temel kurallar ve örnekler