FİNAL PROJE BAŞVURU FORMU
GRUBUN ADI
OKULUN ADI
GRUP ÜYELERİNE AİT BİLGİLER
ÜYE 1
AD SOYAD
TC NO
ADRES
TELEFON
E-MAİL
ÜYE 2
AD SOYAD
TC NO
ADRES
TELEFON
E-MAİL
ÜYE 3
AD SOYAD
TC NO
ADRES
TELEFON
E-MAİL
1. ÖZET
PROJENİN ADI
PROJENİN SÜRESİ
PROJENİN
UYGULANACAĞI
YER/LER
PROJENİN GENEL AMACI
PROJENİN HEDEFİ/LERİ
HEDEF GRUPLAR
PROJE FAALİYETLERİ
BEKLENEN SONUÇLAR
2. AMAÇLAR
(Projenin katkıda bulunmayı amaçladığı genel amacı ve başarmayı amaçladığı
hedefleri açıklayınız.)
3. GEREKÇELENDİRME
Lütfen aşağıdaki bilgileri sağlayınız.
3.1. Projenin, Yarışmanın hedefleri ve öncelikleri ile ilgisi (Projenizin genel
amacının ve hedeflerinin yarışma konusu, amacı ve hedefleri ile olan ilgisini
yazınız)
3.2. Belirlenen ihtiyaç ve sorunların tanımlanması (Projenizin genel amacını
ve hedeflerini ortaya koymanızdaki sebepleri yazınız ve açıklayınız.
3.3. Hedef grubun(ların) tanımı ve tahmini sayıları. Bu hedef grubun(ların)
seçilme nedenleri ve bu grupların ihtiyaçlarının ve sorunlarının tanımlanması.
Bu proje, hedef grubun(ların) ihtiyaçlarına nasıl cevap verecek (Hedef gruplar
projenin amaçları çerçevesinde, projeden doğrudan ve olumlu olarak
etkilenecek gruplar/kuruluşlardır.)
4. FAALİYETLERİN AYRINTILI AÇIKLAMASI
Sonuçlara ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek her bir faaliyetin adını ve detaylı
açıklamasını, proje grubunun ve eğer varsa diğer kurum/kuruluşların
faaliyetlerdeki rolünü belirtiniz.
FAALİYET 1:
FAALİYET 2:
FAALİYET 3:
FAALİYET 4:
……………………………………………………………………………………………………………………............
5. SÜRE VE FAALİYET PLANI
Projenin Süresi ………. aydır.
Faaliyet planı aşağıdaki format kullanılarak hazırlanmalıdır.
FAALİYETLER
1.AY
2.AY
3.AY
4.AY
5.AY
Faaliyet 1
Faaliyet 2
Faaliyet 3
Faaliyet 4
..
..
..
6. BEKLENEN SONUÇLAR
7.1. Hedef Gruplar/Yararlanıcılar Üzerinde Beklenen Etki (Hedef grupların
ihtiyaç ve sorunlarının çözümüne projenin sağlayacağı katkıyı açıklayınız.)
7.2. Somut Çıktılar (Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile elde edilen
çıktıları mümkün olduğunca belirgin, ölçülebilir ve sayısal olarak yazınız.)
7.3. Çarpan Etkisi
7. GÖRÜNÜRLÜK FAALİYETLERİ
Download

FİNAL PROJE BAŞVURU FORMU - Genç Liderler Akademisi