KOÇ HOLDİNG VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADIN BİRİMİ
ÜLKEMİZDE KADINLARIN GÜÇLENMESİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAK
Koç Holding, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi
(BM Kadın Birimi-UN Women) ile Türkiye’de kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta
güçlenmesine katkıda bulunmak üzere bir işbirliği anlaşması imzaladı. Koç Holding CEO’su
Turgay Durak, Koç Topluluğu’nun uzun yıllardır hak temelli ve insan odaklı bir yaklaşımla
kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiğini belirterek, “Kadınların
güçlenmesi ile tüm toplumun kazançlı çıkacağına dair ortak inancımızla, Birleşmiş Milletler
Kadın Birimi ile yapacağımız çalışmaların önemli bir katma değer yaratacağına inanıyorum”
dedi. Turgay Durak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın öncülüğünde hazırlanan “İş’te
Eşitlik Bildirgesi”ni 2013 yılında imzaladıklarını hatırlatırken, “Ekonomik hayatta kadınların
güçlenmesi için başlattığımız çalışmaları yeni bir işbirliği ile destekleyecek olmaktan ötürü
de ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliğini yakın zamanda başlatacağımız önemli projeler
ile destekleyeceğiz” diye konuştu. UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve
Türkiye Temsilcisi Ingibjorg Gisladottir ise ekonominin gelişmesi ve yaşamın her alanında
ilerlemenin kaydedilmesi için kadının güçlenmesi gerektiğini vurgulayarak “Kadınlar ve kız
çocuklarının haklarını savunmak için küresel düzeyde yaptığımız çalışmaları, Türkiye’de de
sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
Koç Holding CEO’su Turgay Durak ve UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve
Türkiye Temsilcisi Ingibjorg Gisladottir Türkiye’de kadınların güçlenmesi yolunda işbirliği
yapmak üzere bir anlaşma imzaladı.
Turgay Durak: “Kadının ekonomik ve toplumsal hayatta güçlenmesinden toplumun tüm
kesimleri kazançlı çıkacak.”
Koç Holding CEO’su Turgay Durak 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde gerçekleştirdikleri
imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Koç Topluluğu’nun uzun yıllardır hak temelli ve
insan odaklı bir yaklaşımla kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiğini belirtti.
Turgay Durak, şöyle devam etti: “Bugüne kadar gerek Ülkem İçin, gerekse de Meslek Lisesi
Memleket Meselesi projelerimiz ile bireylerin güçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması
yolunda toplumun geneline yayılan, odaklandığımız alanlarda fırsat eşitliği sunmayı
amaçlayan çalışmalar yürüttük. Kadınların güçlenmesi ile tüm toplumun kazançlı çıkacağına
dair ortak inancımızla, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile yapacağımız çalışmaların önemli bir
katma değer yaratacağına inanıyorum.”
Turgay Durak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın oluşturduğu “İş’te Eşitlik Platformu”nun
ekonomik hayatta kadınların güçlenmesi için özel sektöre önemli sorumluluklar yüklediğini
hatırlattı. Koç Holding’in İş’te Eşitlik Bildirgesi’ni imzalamış olduğuna dikkat çeken Turgay
Durak, “Ekonomik hayatta kadınların güçlenmesi için başlattığımız çalışmaları yeni bir işbirliği
ile destekleyecek olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. UN Women ile de Türkiye’de
kadının güçlenmesi için yeni çalışmalar başlatma yolunda bugün imza attığımız işbirliğinin
hayırlı olmasını diliyorum. Bu konuda yapılacak çalışmalar ile toplumun tüm kesimlerinin
kazançlı çıkacağına inanıyoruz” dedi.
Ingibjorg Gisladottir: “Kadınların ve kız çocuklarının önünde engel oluşturan tüm olumsuz
normlar ve uygulamalar değiştirilmeli.”
UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Ingibjorg Gisladottir
ekonominin gelişmesi ve yaşamın her alanında ilerlemenin kaydedilmesi için kadının
güçlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Kadınlar ve kız çocuklarının haklarını savunmak için
küresel düzeyde yaptığımız çalışmaları, Türkiye’de de sürdürmekten büyük mutluluk
duyuyoruz” dedi. Kadınların ve kız çocuklarının önünde engel oluşturan tüm olumsuz normlar
ve uygulamaların değiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Ingibjorg Gisladottir şöyle devam
etti: “Dünya İnsan Hakları Günü’nde Türkiye’de kadınların güçlenmesi için Koç Holding ile
başlattığımız bu işbirliğine büyük değer veriyoruz. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın
önlenmesinden ve kadınların temel insan haklarının korunarak, tam olarak yaşama
geçirilmesinden hepimiz sorumluyuz. Kadınların insan haklarını destekleyen ve koruyan tüm
kültürel değerlerin teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”
UN Women hakkında
Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ve kadının güçlenmesine yönelik çalışan Birleşmiş Milletler
kurumudur. Kadınlar ve kız çocuklarının hakları için küresel düzeyde savunuculuk yapar. Dünya
çapında kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarının daha hızlı bir şekilde karşılanması için kurulan UN
Women, BM üyesi ülke hükümetleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile toplumsal cinsiyet
eşitliğini sağlamaya yönelik programlar ve savunuculuk faaliyetleri yürütür. UN Women, Türkiye’de
çalışmalarına ilk olarak 2012 yılında başlamıştır. 13 ülkeden sorumlu UN Women Avrupa ve Orta Asya
Bölge Ofisi, 2014 yılında İstanbul’da kuruldu.
Download

KOÇ HOLDİNG VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADIN BİRİMİ