Hazırlayan: Pınar BARIŞ KARAYILANOĞLU
İzmir Ticaret Odası
KUZEY YUNANİSTAN YUNAN-TÜRK TİCARET ODASI BAŞKANI DİMİTRİOS
SİMEONİDİS’İN ODAMIZI ZİYARETİ VE KARDEŞ ODA ANLAŞMASI İMZALANMASI
Kuzey Yunanistan Yunan-Türk Ticaret Odası Başkanı
Dimitrios Simeonidis, 24 Ekim 2014 tarihinde Odamızı
ziyaret ederek Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem
Demirtaş ile görüşmüştür. Görüşme sırasında Odamız ile
Kuzey Yunanistan Yunan-Türk Ticaret Odası arasında
kardeş oda anlaşması imzalanmıştır.
Kuzey Yunanistan Yunan-Türk Ticaret Odası Başkanı
Simeonidis, görüşme sırasında 2009 yılında, Selanik'te
kurulan Kuzey Yunanistan Yunan-Türk Ticaret Odası
hakkında bilgi vermiştir. Yunanistan ve Türkiye'den
şirketlerin katılımıyla kurulan Odanın bugün aktif olarak
146 üyesi bulunduğunu belirten Simeonidis, Türk ve
Yunan işadamları arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin
gelişimine katkı koymaya çalıştıklarını söylemiştir.
Simeonidis,Yunanlı şirketlerin yanı sıra Türkiye tarafından
da Ziraat Bankası, THY, Çorlu TSO, Zaimoglu Shipping ve
Acıbadem Sağlık Grubu gibi üyeleri olduğunu belirtmiştir.
Simeonidis şöyle devam etmiştir: “Amacımız iki ülke ile bölgemiz ve Türkiye arasındaki ticareti,
işbirliğini ve ikili özel ortak yatırımları desteklemek. Bu anlamda üyelerimiz için yatırım, ticaret ve
sanayi konularında danışman görevi görerek, karşılaşabilecekleri problemlerin çözümü için destek
veriyoruz. İki ülkeden aynı sektörde firmaları buluşturan ikili seminerler ve etkinlikler
düzenliyoruz”.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ise 22 yıldır Türkiye – Yunanistan ilişkilerinin
geliştirilmesi için çalıştığını belirterek, it dalaşı yaşanan günlerden 5 milyar dolara dayanan dış
ticaretin olduğu günlere gelindiğini söylemiştir. Demirtaş, “Ama potansiyelimiz çok daha fazla.
Ekonomik krizler bizi zaman zaman yavaşlatsa da en az 10 milyar dolara ulaşabilecek
potansiyelimiz var” demiştir.
Görüşme sırasında Odamız ile Kuzey Yunanistan Yunan-Türk Ticaret Odası arasında kardeş oda
anlaşması imzalanmıştır.
Simeonidis, Odamızın ve Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş’ın iki ülke ilişkilerinin
gelişimi konusundaki çabalarının bütün Yunanistan tarafından bilindiğini belirterek, “Bu nedenle
imzalanan bu anlaşma bizim için daha da anlamlı ve önemli. O ile işbirliği yapmaktan heyecan
duyuyoruz” demiştir.
Demirtaş ise, gerek Yunan Adaları gerekse anakaradaki oda ve diğer kuruluşlarla işbirliğine büyük
önem verdiklerini belirtmiştir. Demirtaş, Kuzey Yunanistan Yunan – Türk Ticaret Odası’nın
Odamızın, Yunanistan’daki 6., toplamda ise 69’uncu kardeş Odası olduğunu söylemiştir.
Demirtaş, “Kuzey Yunanistan Yunan – Türk Ticaret Odası’nın merkezinin Selanik olması bizim
için bu kardeşliği daha anlamlı kılıyor çünkü Selanik bizim için her zaman farklı ve önemli bir kent
olmuştur. Her şeyden önce Büyük Atatürk’ün doğduğu kent. Diğer yandan Selanik, İzmir’e her
şeyi ile çok benzeyen bir kent. Bu iki kentte faaliyet gösteren Odalar olarak, yeni işbirliği
anlaşması ile üyelerimizi bir araya getirip, yeni işbirlikleri, yeni ortaklıklar için çalışacağız. Kardeş
Oda anlaşmamızın, yeni fırsatlar yaratacağına inanıyorum” demiştir.
Download

kuzey yunanistan yunan-türk ticaret odası başkanı dimitrios