bab.la 고급 문장 번역: 비지니스 | 주문
중국어-터키어
주문 : 주문 상황
我们正在考虑购买...
...'ı satın almayı düşünüyoruz.
불분명한 상황을 정중하게
전달할 때
我们很高兴订购贵公司的...
... satın alımı için sizin
şirketinize sipariş verdiğimiz
için çok memnunuz.
정중하고 매우 예의바름
我们想出一个订单。
Bir sipariş vermek istiyoruz.
정중하고 예의바름
附上的是我们公司就...的订单
。
İlişikte göreceğiniz üzre
firmamız ... şiparişi veriyor.
정중하고 예의바름
您将在附件中看到我们公司的
订单。
İlişikte siparişimizi
bulacaksınız.
정중하고 예의바름
我们对...有稳定的需求,所以
想出...的订单。
Bizim ...'e düzenli olarak
talebimiz var ve bu yüzden ...
sipariş etmek istiyoruz.
정중하고 예의바름
我们特此开出...的订单。
İlişikte size ... için olan
siparişimizi yolluyoruz.
정중하고 직접적임
我们意在向您购买...
Sizden ... almaya niyetliyiz.
정중하고 직접적임
您能够接受每单位...价格的订
单吗?
... için tanesi ...'dan olan
sipariş teklifimiz hakkında ne
düşünürdünüz?
정중하고 단도직입적임
我们期待您的确认,请以书面
形式确认。
Onayınızı sabırsızlıkla
bekliyoruz. Lütfen yazıyla
onaylayınız.
정중하고 예의바름
您能以传真形式确认发送日期
和价格吗?
Lütfen faks yoluyla sevkiyat
tarihi ve fiyatını gönderebilir
misiniz?
정중하고 예의바름
我们会尽快处理您的订单。
Siparişiniz en kısa zamanda
işleme konulacaktır.
정중하고 매우 예의바름
您的订单正在处理中,我们期
待在...之前订单能够出货。
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ...
tarihinden önce dağıtım için
hazır hale gelmesini
bekliyoruz.
정중하고 예의바름
根据口头协议,我们向您发送
合同,请签字确认。
Anlaşmamızın bir gereği
olarak size imzalamanız için
kontratı gönderiyoruz.
정중하고 직접적임
附件中您将收到两份合同复印
件。
İlişikte kontratın iki kopyasını
bulacaksınız.
정중하고 직접적임
请在回执日期10天内将签署好
的合同复印件发回我们。
Fatura tarihini 10 günden
fazla geçirmeyecek şekilde
kontratın imzalı bir kopyasını
bize gönderiniz.
정중하고 직접적임
我们在此确认您的订单。
Şiparişinizi buradan
onaylıyoruz.
정중하고 예의바름
这是为了确认我们...日的口头
协议。
... tarihli siparişimizin onayı
için yazıyoruz.
정중하고 예의바름
我们接受您的付款条件,并确
认付款由不可撤消的信用证/国
际汇票/银行转账进行。
Ödeme koşullarınızı kabul
eder ve ödemenin
değiştirilemez akreditif /
uluslararası havale / banka
transferi yoluyla yapılacağını
teyit ederiz.
정중하고 직접적임
我们刚刚收到您的传真,可以
确认上述订单。
Faksınızı yeni aldık ve ancak
siparişinizi onaylayabiliyoruz.
정중하고 직접적임
주문 : 주문 확인
1/3
bab.la 고급 문장 번역: 비지니스 | 주문
중국어-터키어
Bu deneme siparişini
dağıtımın ... tarihinden önce
yapılması şartıyla veriyoruz.
정중하고 직접적임
您的货物即将在...
天/周/个月之内送出。
Sipariş ettiğiniz mallar ...
gün/hafta/ay içinde
gönderilecek.
정중하고 직접적임
是否有可能将我们的订购量由.
..减少到...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a
indirmek mümkün olur muydu
acaba?
정중하고 예의바름
是否有可能将我们的订单量由.
..增加到...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a
artırmak mümkün olur muydu
acaba?
정중하고 예의바름
是否有可能将订购推迟到...
Siparişimizi ... tarihine kadar
bekletmek / geciktirmek
mümkün olur muydu acaba?
정중하고 예의바름
抱歉告诉您,我们直到...日才
能交付货物。
Siparişinizin teslimatını ...
tarihine kadar
yapamayacağımızı size
üzülerek bildirmek
zorundayız.
정중하고 예의바름
遗憾地告诉您,订单明天无法
出货。
Siparişinizin yarınki dağıtıma
kadar yetişemeyeceğini
üzülerek bildiriyorum.
정중하고 예의바름
非常抱歉地告诉您,我们不得
不在别处出单。
Siparişimizi başka bir yer ile
anlaşarak oraya verdiğimizi
üzülerek bildiriyoruz.
정중하고 매우 예의바름
非常抱歉地告诉您,我们已经
在别处出单了。
Üzgünüz ancak siparişi başka
bir yere vermek zorunda
kaldık.
정중하고 매우 예의 바름
很抱歉,但是已经没货了,所
以我们不得不取消您的订单。
Maalesef bu mallar artık
üretilmediği / stokta kalmadığı
için siparişinizi iptal etmek
zorunda kalacağız.
정중하고 예의바름
很抱歉,您提供的条件不够有
竞争力,我们无法出订单。
Maalesef şartlarınız
siparişimizi size vermemiz için
yeterince rekabetçi değil.
정중하고 예의바름
不好意思,我们不能接受您的
订单,因为...
Maalesef teklifinizi kabul
edemeyeceğiz çünkü ...
정중하고 예의바름
我们想取消订单,订单号是...
Siparişimizi iptal ettirmek
istiyoruz. Sipariş numarası ...
정중하고 직접적임
我们不得不取消订单,因为...
... sebebiyle siparişimizi iptal
etmek zorundayız.
정중하고 직접적임
既然您不愿意给我们提供更低
的价格,我们遗憾地告诉您我
们无法在您处订购。
Daha düşük bir fiyat oranı
sunmadığınız için üzgünüz ki
siparişimizi sizin şirketinize
veremiyoruz.
정중하고 단도직입적임
我们别无选择只能取消订单,
因为...
Siparişimizi ... sebebiyle iptal
etmekten başka alternatif
göremiyoruz.
정중하고 단도직입적임
只有交付日期在...前,我们才
发出此订单。
주문 : 주문 사항 변경
주문 : 취소하기
2/3
bab.la 고급 문장 번역: 비지니스 | 주문
중국어-터키어
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

고급 문장 번역: 비지니스 | 주문 (중국어-터키어)