www.gebzeto.org.tr
GEBZE TİCARET ODASI
BÜLTEN
KASIM 2014
Sayı:2014/5
Gebze Ticaret Odası Kasım Ayı Meclis toplantısı,
Orka Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Başkanın Kaleminden
Orakçıoğlu, GTO meclis ve meslek komite üyeleri
ile basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.
Toplantıya başkanlık eden Gebze Ticaret Odası
NAİL ÇİLER
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, gelişim için en
önemli faktörün eğitim olduğunu belirterek, 24
Kasım
Sayın Üyemiz,
öğretmenler
gününü
kutladığı
konuşmasında, girişimciliğin ülkemiz açısından
son derece önemli olduğu konusuna vurgu yaptı.
Gebze Ticaret Odası olarak “üyelerimize ve
“Girişimci, yalnızca ticari amaçlı değil, sosyal
bölge ekonomisine uzun vadede azami faydayı
duyarlılıkla
sağlayabilmek”
gelişmesine katkı sağlayacak şekilde bireylerin
parolasıyla
yürüttüğümüz
hareket
eden
kişidir.
Toplumun
yararına hizmet eder ve her zaman gelişmeden
çalışamalar neticesinde, Türkiye genelindeki 365
yanadır" ifadesine yer verdi
oda/borsa içindeki en başarılı 25 oda arasında
yer almaktayız. Geride bıraktığımız Kasım
ayında gerçekleşen akreditasyon denetimlerinde,
kalite standartımız ve Oda faaliyetlerimizin A
mükemmel seviyede devam ettiiğii ve iyi
.Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler'in kısa
konuşmasının ardından söz alan konuk konuşmacı Orka Tekstil
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Süleyman
Orakçıoğlu,
başarılı
girişimcileri ödüllendirmek adına düzenlenen 2004 yılında
Türkiye'nin de dahil olduğu World Entrepreneur of the year Yılın Girişimcisi yarışmasının finalisti seçildiğini belirterek,
uygulamalarla desteklenen örnek bir Oda
girişimcilikte en önemli nokta yaşanan olumsuzluklara rağmen
olduğumuz bir kere daha tescillenmiştir.. “Üye
pes etmeden tekrar cesaret gösterebilmektir dedi. Başarıda en
odaklı ve kaliteli hizmet anlayışının tüm
gerekliliklerini
yerine
getirerek
önemli adımın yetenek olduğunu vurgularken, yetenekli
insanları doğru yerde konumlandırmanın önemine değindi.
başarımızın
40 Bin metrekare ile Türkiye'de ve dünyada 235 mağazaya ulaştıklarını ifade ederken, başarıya
taçlandırılması sağlayan Genel Sekrterimize ve
ulaşıldığı noktada sosyal sorumluluk bilincinin devreye girdiğini sözlerine ekledi. Girişimcilik
tüm personelimize özverili çalışmalarından dolayı
yanında, topluma her noktada faydalı olmanın önemini belirten Orakçıoğlu, tüm sanayici ve
Şahsım ve Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimi
Toplantı hediye töreni ile son buldu.
sunyorum..
Bizlere göre başarı bir varış noktası değil, bir
yolculuktur. Üyelerimizin ve bölgemizin sınai ve
ticari hayatını kolaylaştıracak, hizmet kalitemize
yakışan,
çağdaş,
rekabetçi,
ve
yenilikçi
çalışmaları ekip ruhu ile gerçekleştirmeye ve
sürdürülebilir gelişime katkı sağlamaya devam
edeceğiz…
tacirlerimizin bu noktada duyarlı olmaları gerektiğini de vurguladı.
2
TORBA YASA
BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ
DEVAM EDİYOR
KADIN GİRİŞİMCİLERDEN
BURSA ÇIKARTMASI
Odamızda 7 Kasım 2014 tarihinde "6552 Sayılı
Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri 7 Kasım 2014
kanun(torba yasa)" ile ilgili üçüncü bilgilendirme
tarihinde Bursa Sayitabat Köyü Dayanışma Derneği'ne
semineri gerçekleştirildi. Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı
bir ziyaret gerçekleştirdiler. 100'e yakın kadının el
Erhan Coşkun ile İlyasbey Vergi Dairesi Müdürü Adem
emekleri ile yaptığı ürünlerin sergilendiği yerlerin
Baydere’ nin katılımıyla gerçekleşen seminerde, Gelir
incelendiği organizasyona Kadın Girişimciler İcra Kurulu
İdaresi Grup Müdürleri Halil İbrahim Temiz ve Mustafa
Üyelerimiz Mukadder Doğanay ve Fatma Sevgi Çiler
H.Küçükbalkaya,
katıldı.
üyelerimizi
ilgilendiren
kanun
uygulamalarına ilişkin detaylı bir sunumla katılımcılara
bilgi aktarımında bulundular.
MESLEK KOMİTE BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCILARI
GENİŞLETİLMİŞ TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİ
14 Kasım 2014 tarihinde Meslek Komite Başkan ve Başkan yardımcıları ile genel değerlendirme toplantısı
gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail
Çiler, meslek komite çalışmalarının Oda projelerine yön veren en önemli unsur olduğu vurguladı. Çiler ayrıca,
kaliteli ve üye odaklı çalışan Odamızın bu anlamda sahip olduğu kalite standardı belgeleri hakkında bilgilendirmede
bulundu. Meslek Komite başkan ve başkan yardımcılarının katılımıyla gerçekleşen toplantı karşılıklı fikir alışverişi ile
son buldu.
3
MACAR İŞ ADAMLARI
HEYETİNİN ODAMIZI ZİYARETİ
Macaristan Györ-Mosan- Sopran Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Antal Mihalicz, Genel Sekreteri Dinnyés Előd,
Macaristan
Fahri
sanayicilerinden
Konsolosu
oluşan
bir
Alparslan
heyet
Kaya
odamıza
ve
Györ
ziyarette
bölgesi
bulundu.
Töreninin açılış konuşmasını yapan Gebze Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Nail Çiler, Türkiye ve Macaristan arasındaki tarihsel ve
ekonomik ilişkilere ait detayları katılımcılarla paylaştı.
Çiler konuşmasında; Türkiye ve Macaristan, uzun yıllardır süren
dostluk ilişkisinin, ekonomik temellerde daha güçlü bir hale gelmesi
adına sektörel işbirlikleri ve sosyal ilişkileri oldukça önemli olduğunu
vurgularken, Türkiye ve Macaristan’daki sivil toplum kuruluşlarının
çalışmalarının da bu bağları günden güne kuvvetlendirdiğinin altını
çizdi.
Çiler; İki ülke arasındaki ticaret hacminin gelişmesi ve rakamların
istenilen seviyelere ulaşmasında, Macaristan ve Türkiye’de bulunan
aynı sektörlerin güçlü iletişimi ve gözlemlerinin büyük önem taşıdığını
belirtirken,
ilerleyen
süreçlerde
de
Macaristan-Türkiye
arası
işbirliklerinin daha verimli sonuçlar doğuracağına inandığını sözlerine
ekledi.
Törende konuşma yapan Györ, Moson, Sopron Ticaret ve Sanayi Odası
başkanı Antal Mihalicz, yedi bölgeye ayrılan ülkede sanayi, gıda,
hizmet ve ticaret sektörlerinin en yoğun olduğu ve üç başkente sınırı
bulunan çok değerli bir bölgede yer aldıklarını ifade etti. Makine
üretimi, tekstil sanayisi, araç satışı ve üretiminde güçlü bir ülke
olduklarını vurgularken, işsizlik oranlarının yok denecek kadar az
olduğunu, yüzde 2,8 civarında seyrettiğini sözlerine ekledi.
Toplantı plaket takdiminin ardından, karşılıklı işbirliği fırsatlarının
değerlendirilmesi temennisiyle son buldu.
4
TEKNİK LİSE İNCELEME AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN
MERSİN GEZİMİZ
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve bazı yönetim kurulu
üyeleri ile Genel Sekreterden oluşan heyet, 18 Kasım 2014
tarihinde bölgemizde yapılması planlanan ve Mersin- Tarsus
Organize Sanayi Bölgesi içinde örneği bulunan teknik lise ile ilgili
incelemelerde bulunmak ve bilgi almak üzere Mersin’ e bir ziyaret
gerçekleştirdiler. Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile Tarsus
Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden heyetimiz, nitelikli ara
eleman sorununa önemli bir çözüm olacak teknik lise ile ilgili
karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.
TÜRK LOYDU VAKFI:
TÜRK LOYDU VAKFI:
ISO 9001 EĞİTİMİ
ISO 14001-OHSAS 18001 EĞİTİMİ
Akreditasyon uygulamaları kapsamında 16 Kasım 2014
Akreditasyon
uygulamaları
kapsamında
23
Kasım
tarihinde Türk Loyd'u Vakfı tarafından personelimize
20114
yönelik “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” eğitimi
personelimize yönelik “ISO 14001 Çevre Yönetim
gerçekleştirildi. Fıratlı Ünal’ ın sunumuyla gerçekleşen
Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
eğitim programında, ISO 9001 standardında bulunan
Yönetim
Kalite Yönetim, Kaynak Yönetimi, Ürün Gerçekleştirme
Ünal’ın sunumuyla gerçekleşen eğitim programında,
vb. konular hk. detaylı olarak bilgilendirme yapıldı.
ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları ile ilgili detaylı
tarihinde
Sistemi”
Türk
Loyd'u
eğitimi
olarak bilgilendirme yapıldı.
Vakfı
tarafından
gerçekleştirildi.
Fıratlı
5
Makedonya
Dış
Ticaretten
Sorumlu
Başbakan
Yardımcısı Hadi Nezir ve beraberindeki heyet
odamıza bir ziyarette bulundu. Gebze Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler ve Yönetim
Odamız, 2010 yılında uygulanmaya başlayan Akreditasyon
Kılavuzundaki
puanlama
sistemine
göre
365
Oda/Borsa
arasından “A” mükemmel seviyede puan almış 25 başarılı Oda
Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen heyet, iki ülke
arasında yer almaktadır.
arasındaki
Geride bıraktığımız Kasım ayı içerisinde Türk Loydu Vakfı adına
ekonomik
ve
Kültürel
faaliyetler
hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular.
Denetmen Banu Yüksel tarafından gerçekleştirilen akredtiasyon
denetimleri neticesinde, Odamızın faaliyetleri ve hizmet
Toplantıda, Türkiye ve Makedonya arasındaki uzun
standartlarının
yıllardır süren dostluk ilişkisinin daha güçlü olması
tescillenmiştir.
mükemmel
seviyede
olduğu
bir
kere
adına sosyal ilişkilerin önemi vurgulanırken, iki ülke
arasındaki ticaret hacminin yükselmesine yönelik
yatırım faaliyetlerine ağırlık verilmesi gerektiğinin
altı çizildi.
Görüşmede Odamız faaliyetleri ve çalışmalarına ek
olarak bölgemiz hakkında bilgi aktarımında bulunan
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail
PERSONELİMİZ YENİ UYGULAMLARI DEĞERLENDİRDİ
Çiler, iki ülke arasındaki sektörel işbirliklerinin
Odamızın akreditasyon çalışmaları kapsamında hazırladığı, Personel
oluşturulabileceğini belirtti.
Öneri Sistemi ve 10002 Şikayet Yönetimi uygulamalarıyla ilgili 6 Kasım
2014 tarihinde Kalite Sorumlumuz Güzin Özenir tarafından bilgi
Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir toplantıda,
aktarımının
Gebze
Toplantıda, Oda personeli sistemle ilgili detaylı olarak bilgilendirildi.
Ticaret
Odası’nda
olmaktan
duyduğu
yapıldığı
bir
personel
toplantısı
gerçekleştirildi.
memnuniyeti ifade ederken, Gebze'de bulunan
işadamlarını ülkesine davet etti. Makedonya olarak
yatırımcılara büyük imkan ve kolaylık sağladıklarını
vurgularken, yapılacak yatırımların iki ülke için de
verimli olacağına inandığını belirtti.
Toplantı
karşılıklı
işbirlikleri
fırsatlarının
değerlendirilmesi temennileriyle son buldu.
İLERİ EXCEL EĞİTİMİ YAPILDI
12 Kasım 2014 tarihinde Oda personelimize yönelik İleri Excel eğitimi
gerçekleştirildi. Tüm personelin katılım sağladığı eğitim, Microsoft
firması eğitmeni Lütfü Lüleci tarafından yapıldı.
6
“KULLANIRSAN
KULLANILIRSIN”
SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZİN
EĞİTİM PROGRAMLARI BAŞLADI
Madde
bağımlılığı
konusunda
ile
mücadele
kamuoyunda
farkındalık
oluşturma amacıyla başlattığımız ve
2014-2015 eğitim öğretim yılı boyunca
sürecek
“Kullanırsan
Kullanılırsın”
projemizin eğitim programlarının ilk
etabı 13-25 Kasım tarihleri arasında
gerçekleştirildi.
Eğitimlerin
detaylarını
madde
bağımlılığına karşı toplumsal bilinci
artıracak
seminer,
konferans
ile
beraberinde kısa tiyatro ve müzikal
faaliyetler oluştururken, ortaöğretim
ve lise öğrencilerimiz tarafından yoğun
katılım sağlandı.
DUYURULAR, TEBLİĞLER, YÖNETMELİKLER
ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununa bağlı olarak yayımlanan Muamelat Yönetmeliğinin 41. Maddesi'ne
göre; "Odalar, çalışma alanlarında bulunan imalatçı işletmelerin kapasitelerini tespit eder ve bu işletmelerin üretim
gücünü gösteren kapasite raporlarını düzenler" denilmektedir.
Kapasite raporları ülkemizin ekonomik ve stratejik üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve
programlara ışık tutmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, kota, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması, gıda
siciline kaydolunması, ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerde kullanılmak gibi amaçlarla düzenlenirler.
Kapasite Raporu Tanzimini Zorunlu Kılan Mevzuat:
6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu
5174 Sayılı TOBB Kanunu
28/5/1795 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
560 Sayılı Gıda Üretimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikler
Teşvikler ile ilgili tebliğler
Kapasite Raporu düzenlenmesini zorunlu kılan mevzuatlar yukarıda sıralanmış olup, bütün imalatçı firmalar kapasitelerini
tespit ettirmekle yükümlüdürler. Bu nedenle Kapasite Raporu düzenlenmesi için Odamıza, başvurmanız gerekmektedir.
Konu ile ilgili olarak Odamız web sitesi www.gebzeto.org.tr adresinden veya [email protected] mail adresinden bilgi
alabilirsiniz.
Bilgilerinizi rica ederiz.
7
AÇILIŞ, TÖREN VE PROGRAMLAR
10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü
Anma Günü münasebetiyle Gebze
Kaymakamlığı
tarafından
Kent
Meydanı’nda
“Gazi
Mustafa
Gebze
düzenlenen
Kemal
Atatürk'ü
Anma Programı” na Yönetim Kurulu
Başkanımız Nail Çiler katıldı.
4
Kasım
2014
tarihinde
Güneyliler
Yapı
Malzemeleri
14
Kasım
2014
tarihinde
gerçekleştirilen Spor Kültürü ve
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Firmasının
gerçekleşen Gebze Oto Sanayi
Olimpik
açılış
5 Kasım 2014 tarihli açılış törenine
Atık
Eğitim
Projesi
Toplama
Merkezi
Açılış
törenine
Odamızı
temsilen
Yönetim Kurulu Başkanımız Nail
Törenine,
Yönetim
Kurulu
Başkan
Çiler ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Başkanımız Nail Çiler ve Yönetim
katıldı.
Kurulu Üyelerimiz katıldı.
Yardımcımız
Sedat
Mican
katıldı.
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Adres:
Güzeller mah. Kavak Cd. No:3 GEBZE/KOCAELİ
Telefon: 0 (262) 644 22 32/5 hat
Fax
: 0 (262) 646 60 76
E-Posta: [email protected]
Tüm sorularınız için:
http://destek.gebzeto.org.tr/ linkini tıklayarak
destek masası bölümümüzden hızlı bir şekilde yardım alabilirsiniz..
Yönetim
Kurulu
Download

Slayt 1 - Gebze Ticaret Odası