Hazırlayan: Zeynep KÜHEYLAN
İzmir Ticaret Odası
TUNUS ANKARA BÜYÜKELÇİSİ’NİN ODAMIZI ZİYARETİ
Tunus Ankara Büyükelçisi Mohamed Saleh Tekaya, Büyükelçilik Ticaret Müşaviri Anis Hajrı, Tunus Yabancı
Yatırımları Teşvik Ajansı (FIPA) Temsilcisi Noomen Laghouil, FIPA Tarım Sektörü ve Tarım Ürünleri
Sorumlusu İbrahim Medini ve FIPA Türkiye Temsilcisi Aydın Aydoğan 9-10 Mart 2015 tarihlerinde İzmir’i
ziyaret etmiştir.
10 Mart 2015 tarihinde Odamız Mücahit Büktaş Toplantı Salonu’nda Yönetim Kurulu Başkanımız Ekrem
Demirtaş ve Tunus Ankara Büyükelçisi Mohamed Saleh Tekaya’nın açılış konuşmalarını yaptığı “Tunus
Gıda ve Tarım Sektörleri Tanıtım Toplantısı” düzenlenmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanımız Ekrem Demirtaş, açılış konuşmasında tarım ve gıda sektörleri için İzmir’in çok
doğru bir adres oluğunu, İzmir’de yetişen birçok ürünün verim ve kalitesinin ülke ortalamasının üzerinde
olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Türkiye ile Tunus arasında deniz ticaretinin artırılması gerektiğini vurgulamış,
Tunus ve Türkiye'nin kardeş iki millet olduğunu söyleyerek "Ro-Ro ve kruvaziyer gemileriyle İzmir ile
Tunus'u denizden birbirine bağlamak istiyoruz. Denizden İzmir'i Tunus'a bağlayalım ve turizm konusunda
önemli mesafe alalım" açıklamalarında bulunmuştur.
Tunus Ankara Büyükelçisi Mohamed Saleh Tekaya "İzmir'in konumu ve ürünleri bizim için çok önemli.
Tunus diyalog, açıklık ve dayanışma sayesinde sorunlarının üstesinden gelebildi. Ekonomik istikrar bizim için
çok önemli, bu istikrarı sağlayabilmek için ekonomik reformlar yapmak istiyoruz” sözleri ile konuşmasına
başlamıştır. Açık ve rekabetçi bir ekonomi oluşturmak istediklerini ve İzmirli işadamlarının Tunus’a daa
fazla ilgi göstermesini istediklerini ifade etmiştir.
Açılış konuşmalarının ardından Tunus Yabancı Yatırımları Teşvik Ajansı (FIPA) Yetkilisi İbrahim Medini
Tunus Tarım Sektörü, Tarım Ürünleri ve uygulanan teşvikler hakkında bir sunum yapmıştır.
Download

Hazırlayan: Zeynep KÜHEYLAN İzmir Ticaret Odası