SOSYAL BİLGİLER
Haklarım ve Sorumluluklarım Ünitesi’nde
Bireyin içinde yer aldığı gruplardaki rollerin, ona bazı haklar
tanıdığı ve sorumluluklar yüklediği konusu anlatılacaktır.
Ayrıca, öğrencilerin bir çocuk olarak hangi haklara sahip
olduğu konusu üzerinde durulacaktır.
Haklarımı Öğreniyorum ; Her birey, yaşam boyu bir takım gruplar içerisinde yer alır.
Her grupta bazı rollere sahip olur. Bu roller ona bazı haklar kazandırır; fakat aynı zamanda
bazı sorumluluklar da yükler.
Şimdi bu konu hakkında biraz konuşmaya ne dersiniz?
Öncelikle Grup kavramı hakkında bilgi verelim..
GRUP ; aynı amaç için bir araya gelen ve
faaliyet gösteren insan topluluğudur.
Şimdiye kadar hangi gruplarda yer aldınız ve bu gruplardaki rolleriniz nelerdi?
Bu roller hangi hak ve sorumlulukları beraberinde getirdi?
Haklarımızı korumanın bizler için önemi ne olabilir?
Temel Kaynaklar
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde, çocukların sahip olduğu belli başlı haklar yer
almaktadır. Bu sözleşmenin birinci maddesini 1.Ünitenin giriş sayfasında
görmektesiniz.
“ Ben bir çocuk olarak on sekiz yaşına kadar vazgeçilmez haklara sahibim.”
•
•
•
•
•
Bu haklarınız neler olabilir?
Vazgeçilmez hak nedir?
Vazgeçilmez haklarınız nelerdir?
Bunları kullanabiliyor musunuz?
Haklarınızı korumanın yolları nelerdir?
 Sahip olduğumuz haklarımızın yanında; birtakım sorumluluklarımız
da bulunmaktadır. Sizce bunlar neler olabilir?
 Hakların kullanılabilmesi için sorumlulukların yerine getirilmesi çok
önemlidir.
Peki neden önemli olduğu konusunda neler söyleyebilir siniz?
GÖRSEL HAZIRLIK
Sizler, günlük yaşamınızda birçok grubun
üyesisiniz. Bunlardan en önemli ikisi OKUL ve AİLE’
dir. Her ikisinde de bazı rollere, bunların getirdiği
haklara ve sorumluluklara sahipsiniz.
Gruplardaki roller, haklar ve sorumluluklar ile ilgili
görsel materyalleri ve teknolojileri yeri geldikçe birlikte
inceleyeceğiz. Ve bunlarla ilgili tartışmalar yapacağız.
Şimdi bu fotoğrafları dikkatlice
inceleyelim….
•Bu ülkelerde yaşayan çocuklar hangi haklarını
kullanamamaktadır?
Bu ünitemizde sahip olduğunuz hak
ve sorumluluklarınızı öğreneceksiniz.
Kimi zaman öğrenciler / çocuklar haklarının ve
sorumluluklarının farkında değildir.
Oysa, toplumsal yaşamın düzenli, uyumlu bir hale
gelmesi; hak ve sorumluluklarının bilincinde olunması ve
tam olarak gerçekleşmesi ile mümkündür.
 Haklarınızı kullanıp kullanmama ve sorumluluklarınızı
yerine getirip getirmeme ile ilgili örnek olaylar üzerinde
tartışmaya ne dersiniz?
Şimdi “Hangi gruplarda yer aldığımız, bu
grupta yer almanın bizlere hangi hakları
kazandırdığı ve ne gibi sorumluluklar
yüklediği” ile ilgili bir liste hazırlayıp, sınıf
panosunda sergileyeceğiz.
 Ünitemizi işlerken sık sık bu listeye
dönerek, varsa yanlış bilgilerimizi
düzelteceğiz.
Ders Kitabımızda sayfa 11’de yer alan fotoğrafı
inceleyelim.
• Çocuklar fotoğraf çekildiği anda hangi grubun
üyesidirler?
• Bundan başka hangi grupların üyesi olabilirler?
• Bu çocuklar fotoğrafta görülen grupta hangi
haklara ve sorumluluklara sahiptirler?
DİKKAT ETME VE AÇIKLAMA
Bu üniteyi işlerken “Dikkat Etme ve Açıklama” olarak adlandırılan bir
okuma stratejisi kullanacağız.
Dikkat etme; bir şeye yoğunlaşarak onu anlamaya çalışmaktır.
Açıklama ise ; bir şeye açıklık getirmek anlamına gelmektedir.
Bu stratejiyi kullanarak metni okurken dikkatli olacağız,anlamadığımız
noktaları öğrenmek için şunları yapacağız:
-- Materyali yeniden okuyacağız.
-- Kendi kendimize neyi anlamadığımız soracağız.
-- Gerektiğinde daha iyi anlamak için şemalar, çizelgeler vb.
kullanacağız.
Bizleri dikkatli bir şekilde dinlediğiniz
için
İZLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER……
Download

5A HAKLARIMI OGRENIYORUM