STAJ BAŞVURU FORMU
Yayın Tarihi
10.02.2014
Dök.No
TGAE.İKS.FRM.43
Rev.No /Tarihi
0
Sayfa No
1/1
ÖĞRENCĠ
Adı ve Soyadı
Okulu / Bölümü
:
T.C. Kimlik Numarası
:
:
Sınıfı ve Öğrenci Numarası
Telefon (Cep/Ev)
:
:
Ġkamet Adresi
Fotoğraf
:
STAJ
Dönemleri
:
Süresi (Ġş Günü)
:
:
Dönemi/Başlama-Bitiş Tarihi
I. Dönem : 16 Haziran 2014 – 22 Ağustos 2014
II.Dönem : 14 Temmuz 2014 – 19 Eylül 2014
…. Dönem
......../ ….... /….....
-
......../ ….... /….....
 Yukarıda belirtilen tarihler arasında …..…………. iş günlük stajımı kurumunuzda yapmak istiyorum.
 Stajımın başlangıç ve bitiş tarihlerinin değişmesi veya stajdan vazgeçmem halinde en geç 25 Nisan 2014 tarihine kadar
kurumunuza bilgi vereceğim.
……/……/ ……
Öğrencinin İmzası
 Öğrenci Staj Başvuru Formunu 1 Ocak-21 Nisan tarihleri arasında TGSKMAE sekreterliğine elden ya da faks (daha sonra elden
teslim etmek üzere) ile teslim etmek zorundadır. Elektronik başvurular dikkate alınmayacaktır.
 Staj Başvuru Formu düzenlemeyen öğrencinin başvurusu kabul edilmeyecektir.
 Staj başlama tarihi kurum tarafından belirlenen ve yukarıda belirtilen dönemler arasında olmalıdır.
 Staja devam zorunludur, staj tarihleri yaz okulu tarihleri ile çakışmamalıdır.
 Öğrencinin stajının daha verimli olması için Staj Amiri öğrenciyi -okuduğu bölüm öncelikli olmak üzere- Enstitünün her
bölümünde görevlendirebilir.
 Başvurusu kabul edilen aday 2 Mayıs 2014 tarihi mesai bitimine kadar Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul-Okul Müdürlüğünden
alınan staj talebini belirten onaylı ve imzalı resmi yazı ile kuruma başvurmalıdır.
 Öğrencinin Sigortası Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul/Okul Müdürlüğü tarafından yapılmak zorundadır.
KURUMUN
Ünvanı
Adresi
Tel / Faks / E-Posta
Çalışma Alanı
Bölümler
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
İstanbul Yolu 5. Km No:32 Yenimahalle /ANKARA
0 (312) 315 65 60 / 0 (312) 315 29 31/ [email protected]
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Araştırmaları ve Laboratuvar Analizleri
Bitki Besleme ve Toprak, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı, İklim Değişikliği ve Havza,
: Tarım Ekonomisi, Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri, Üretme ve İşletme,
Laboratuvar, Tarımsal Çevre
:
:
:
:
Yukarıda adı soyadı ve T.C. kimlik numarası yazılı öğrencinin belirtilen tarihlerde kurumumuzda staj yapması uygun
görülmüştür.
Enstitü Müdürü
İmza, Tarih
Download

STAJ BAŞVURU FORMU - Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez