2014
GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI
LOGO Business Solutions
3/18/2014
GO PLUS ÜRÜN FARKLARI
2.24 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler
1. Toplu Kredi Kartı Fiş Girişi
Kredi kartı işlemlerinin tek bir form üzerinden toplu olarak girilebilmesi sağlanmıştır.
2. Kayıt Sayısının Filtrelenmiş Kayıtlara Göre Gösterilmesi
Kart ve fiş listelerinde F9 menüde seçilen kayıt sayısının filtrelenen kayıtlara göre bilgi getirmesi için
İzle menüsü / Seçenekler penceresine "Filtrelenmiş Kayıt Sayısı Özelliği" parametresi eklenmiştir.
3. Alım ve Satış Faturaları Listesinin Ticari İşlem Grubu Bilgisine Göre Filtrelenmesi
Alım ve satış faturaları listesinin ticari işlem grubu bilgisine göre filtrelenebilmesi için browser
filtrelerine Ticari İşlem Grubu seçeneği eklenmiştir.
4. Ticari İşlem Grubuna Göre Mutabakat (BA-BS) Mektubu
Cari hesap kartları listesi F9 – “Yaz Mutabakat (BA-BS)” filtre seçeneklerine Ticari İşlem Grubu filtresi
eklenerek mutabakat mektubunun ticari işlem grubuna göre alınması sağlanmıştır. Bu doğrultuda,
Kasa İşlemleri başlığında yer alan Alınan ve Verilen Serbest Meslek Makbuzu formlarına da Ticari
İşlem Grubu alanı eklenmiştir.
5. Ticari İşlem Grubuna Göre Öndeğerleme
Öndeğerleme servisinde, Satınalma Faturaları, Cari Hesap Fişleri, Kasa Fişleri ve Çek Senet Fişleri
Öndeğerleri filtrelerine Ticari İşlem Grubu filtresi eklenmiştir. İlgili fiş başlıklarında girilen Ticari İşlem
Grubu’na göre filtreleme yapılmaktadır.
6. Çek / Senet Bordroları Listesinin Ticari İşlem Grubu Bilgisine Göre Filtrelenmesi
Çek / senet bordroları listesinin ticari işlem grubu bilgisine göre filtrelenebilmesi için browser
filtrelerine Ticari İşlem Grubu seçeneği eklenmiştir.
7. “Ctrl+F” Arama Penceresinde Düzenleme
Kayıt listelerinde ve kart / fiş formlarında “Ctrl+F” ile açılan arama penceresi genişletilerek, font
büyüklüğü artırılmıştır.
8. Alım İade Fişleri Alım Fişleri Maliyet Bilgisi
Stok Çalışma Bilgileri’ne “Alım İade Fişleri Alım Fişleri İle İlişkili Değilse Maliyet Bilgisini İade Fişlerdeki
Birim Fiyatı Alsın” parametre satırı eklenmiştir. Bu parametre “Evet” ve “Hayır” seçeneklerini içerir.
“Hayır” seçimi yapıldığında, alım iade fişleri alım fişleri ile ilişkili değilse, maliyet hesaplaması
yapılmaz. “Evet” seçimi yapıldığında, alım iade fişleri alım fişleri ile ilişkili değilse, maliyet, iade
fişindeki birim fiyat baz alınarak hesaplanır.
9. Satınalma / Satış Fiş ve Faturalarında Kampanya Seçimi
LOGO Business Solutions |
GO Plus Ürün Fark Dokümanı
Mart 2014
2
Satınalma ve satış fiş ve faturaları / Detaylar sekmesine Kampanya Kodu alanı eklenmiştir. Fiş ve
faturalarda birden fazla kampanya tanımı kriterinin fişte belirlenen kriterlere uygun olması
durumunda, uygulanması istenen kampanya bu alanda belirtilir. Fiş satırlarında, F9/sağ fare
düğmesinde yer alan “Kampanya Uygula” seçeneği kullanıldığında, birden fazla kampanya tanımı
koşulu fişte girilen bilgilere uygun olsa dahi ilgili fişe burada belirtilen kampanya uygulanacaktır.
10. Sipariş Fişinde Cari Hesaba ait Risk Bilgileri
Satınalma ve satış sipariş fişlerinde cari hesap seçildiğinde, ilgili cari hesabın risk ve bakiye bilgilerini
görüntülemek amacıyla, cari hesap kodu ve unvanı alanlarının üzerine gelindiğinde bir tooltip açılması
sağlanmıştır. Risk limiti aşıldığında, kullanıcı bu bilgiyi ilgili tooltip sayesinde görebilecektir.
11. Ek İndirimler Penceresinde Net İndirim / üstlenilen KDV Oranı
Ek İndirimler penceresine Net İndirim / Net İndirim Uygulanacak ve Üstlenilen KDV Oranı alanları
eklenmiştir. Fiş ve faturalarda, ek indirim olarak uygulanacak indirimlerin net indirim olması
isteniyorsa üst kısımdaki “Net İndirim” kutucuğu işaretlenir. Net indirim, tutara KDV dahil edilmeden
uygulanan indirimdir. Üstlenilen KDV Oranı alanına girilen rakam, yapılan indirim üzerinden
hesaplanacak KDV'nin ne kadarının Satır KDV'sine ekleneceğinin hesaplanmasında kullanılır.
12. Sipariş ve İrsaliyelerin E-Fatura Bilgisine Göre Filtrelenmesi / E-Faturaya Ait Olan Fişlerin
Görüntülenmesi
Sipariş ve irsaliyelerin (satınalma / satış) e-faturaya ait olduğuna dair listeleme yapılabilmesi için
sipariş - irsaliye listelerine “E-Fatura” kolonu eklenmiştir. Ayrıca, browser filtre seçeneklerine “EFatura” eklenerek, e-faturaya bağlı olan ya da olmayan işlemlerin filtrelenebilmesi sağlanmıştır.
13. Borç Dağılım Raporunun İşlem Türlerine Göre Filtrelenmesi
Borç Dağılım Raporu’na “İşlem Türü” filtresi eklenmiştir.
14. Cari Hesap Kartlarında E-İş Kodu Alanının Zorunlu Alanlara Eklenmesi
Cari hesap kartlarındaki "E-İş Kodu" alanı zorunlu alanlara eklenmiştir.
15. Firma Tanımı / Ticari Unvan Alanı
Firma tanımlarına, unvanı 50 karakterden fazla olan işletmeler için kullanılan 2. bir unvan alanı
eklenmiştir.
16. Firma Tanımı / E-Posta Adresi Bölümünün E-Defter Lisansı Yüklü Olmasa Da
Görüntülenmesi
Firma tanımındaki E-Posta Adresi bölümünün e-defter lisansı yüklü olmasa da görüntülenmesi
sağlanmıştır.
17. Talep Fişi Satırında Masraf Merkezi Seçimi
Talep fişi satırında masraf merkezi seçilebilmesi sağlanmıştır.
18. Talep Fişlerinde Masraf Merkezi Alanının Zorunlu Alanlara Eklenmesi
LOGO Business Solutions |
GO Plus Ürün Fark Dokümanı
Mart 2014
3
Talep fiş satırlarındaki masraf merkezi bilgisinin zorunlu alan olarak belirlenebilmesi, böylece satırda
masraf merkezi girilmediğinde fişin kaydedilmesinin engellenmesi sağlanmıştır.
19. Kendi Çek / Senetlerimiz Raporunun Ticari İşlem Grubu Bilgisine Göre Filtrelenmesi
Kendi Çek / Senetlerimiz rapor filtrelerine "Ticari İşlem Grubu" seçeneği eklenmiştir.
20. Özet Maliyet Analizi / Ayrıntılı Maliyet Analizi Raporlarının Satış Elemanı Kodu Bilgisine
Göre Filtrelenmesi
Özet Maliyet Analizi ve Ayrıntılı Maliyet Analizi rapor filtrelerine “Satış Elemanı Kodu” seçeneği
eklenmiştir.
21. Elle Eklenen Alış Faturası ve Toptan Satış İade Faturasında E-Fatura Kutucuğunun Otomatik
Olarak İşaretlenmesi
Elle eklenen alış faturası ve toptan satış iade faturasında, e-fatura kutucuğunun otomatik
işaretlenmesi sağlanmıştır.
22. İade Faturaları için E-Fatura Statülerinde Düzenleme
Ticari senaryo ile gelen ve gönderilen iade faturaları için "Kabul Edildi", "Reddedildi" e-fatura statüleri
eklenmiş ve LogoConnect'in bu statüleri güncellemesi sağlanmıştır.
23. Bedelsiz E-Fatura
E-fatura uygulaması kapsamında, birim fiyat girilmeden bedelsiz e-fatura kesilebilmesi sağlanmıştır.
24. İzleme Sistemi
Kullanıcı İzleme Raporu’nun Go Plus ürününden de alınabilmesi sağlanmıştır.
25. Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi
İşlem dövizi kurunun fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirlemek amacıyla Fatura
Çalışma Bilgileri’ne “Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi” parametre satırı eklenmiştir. “Kuru
Güncellenecek” ve “Kuru Güncellenmeyecek” seçeneklerini içerir. “Kuru Güncellenecek” seçimi
yapılırsa, kayıtlı faturanın tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fatura tarihinin değiştirildiği ve
işlem döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi
durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden işlem dövizi bilgileri güncellenir.
LOGO Business Solutions |
GO Plus Ürün Fark Dokümanı
Mart 2014
4
GO
İlk Versiyon No ve Tarih
GO PLUS
2.03 16/09/10
1. GENEL
Maksimum Kullanıcı Sayısı
15
16
Firma Sayısı
999
25
MS SQL
MS SQL
Veritabanı
Object-Runtime


Object Designer-Runtime


Firma Kurulum Sihirbazı


C/H ve Malzeme Kartı Ekleme Sihirbazı


Firma Durum Penceresi


Yönetici Konsolu


Otomatik Kayıt Ekleme


Arayüz Uyarlama Aracı


Farklı Dilde Bilgi Girilebilen Alanlar


XML Veri Aktarımı (İçeri / Dışarı)


Excel'den Veri Aktarımı


Dokümantasyon Yönetimi


Talep Yönetimi


Şifre Güvenlik Kontrolü


Uygulama Kilitleme (Ctrl+L)


Görev Yöneticisi (Task Manager)


Uyarı Yöneticisi (Alert Manager)


Hatırlatıcı


Görev Zamanlayıcı


Webmaster


Kolon Gizle ve Göster


Kart Üzerinden Kısayollar


Örnek Kayıtlar


Liste Pencerelerinde Önizleme


Hızlı Filtreleme


Firma Bazında Veri Tabanı
1.86.00.00


İşyeri Bazında Onaylama
1.86.00.00


Bölgesel Çalışma Özellikleri
1.86.00.00


LOGO Business Solutions |
GO Plus Ürün Fark Dokümanı
Mart 2014
5
Aynı Ekranda İki Firma İle Çalışma Özelliği
1.90.00.00


Veri Gridlerinin Büyütülebilmesi
1.90.00.00


GTIP Kodlarına bağlı Verigi Dilimi Özelliği
1.90.00.00


Öneri Konumundaki Faturalar için Toplu Onaylama Özelliği
1.90.00.00


Kayıtlarda Revizyon Takibi
2.00.00.00


Siparişlerde Planlama Öncesi Orijinal Teslim Tarihi Alanı
2.03.00.00


İndirilecek/Yüklenilecek KDV Listeleri
2.03.00.00


Kıst alternatif amortismanın ay üzerinden hesaplanabilmesi
2.03.00.00


Cari Hesap Bazında Tekil Belge Numara Kontrolü
2.03.00.00


Fatura Bağlantıları
2.03.00.00


Farklı Çek/Senet Form Kullanımı
2.03.00.00


2.05.00.00
(24.01.2011)






Aktif Çalışma Tarihi
Ticari Sistem Yönetim Parametreleri için Yönetim Ekranı Olmalı.
2.06.00.00
(21.03.2011)
2.06.00.00
(21.03.2011)
2.07.00.00
(16.05.2011)


Özel kodlar türlerine göre listelenmelidir.
2.07.00.00
(16.05.2011)


Hizmet faturalarına fiyat farkı faturası kesilmesi
2.08.00.00
(07.11.2011)


Yeni Türk Ticaret Kanunu
2.08.00.00
(07.11.2011)


Dış Ticaret için Tanımlı ve Zorunlu Alanlar
2.08.00.00
(07.11.2011)


Ticari Sistem Yönetim Tüm Parametreler Ekranı
2.09.00.00
(26.09.2011)








Farklı Banka Form Kullanımı
Tanımlı ve Zorunlu alanlar için karaktar kontrolü
Fişlede barkod yazımındaki filtre ekleri
2.10.00.00
(28.11.2011)
2.13.00.00
(21.05.2012)
2.13.00.00
(21.05.2012)
Akreditif Takibi
2.14.00.00
(16.07.2012)


Emanet devir işlemleri düzenlemeleri
2.14.00.00
(16.07.2012)


Browserdan ulaşılan kartlara ileri - geri tuş özelliği
2.16.00.00
(26.11.2012)


DocPlace Doküman Yönetimi- Starter Paket
2.16.00.00
(26.11.2012)


Kısayol tanımlarının sayısının arttırılması
2.18.00.00
(18.03.2013)


Sistem işletmeninde yapılan işlemlerin kullanıcı bazında loglarının tutulması
2.18.00.00
(18.03.2013)


Çıkış hareketlerinin kare barkod ile okutulabilmesi.
Tekivafatlı faturalarda limit kontrolü
LOGO Business Solutions |
GO Plus Ürün Fark Dokümanı
Mart 2014
6
Program üst menüsünün kullanıcı bazında düzenlenebilmesi
2.18.00.00
(18.03.2013)


Firma tanımlanırken, sektörlere göre öndeğer hesap planının oluşturulması
2.20.00.00
(08.07.2013)


Firma tanımı yapılırken alınan hizmet kartlarının otomatik oluşturulması
2.20.00.00
(08.07.2013)


GTIP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları) Kodları


Tanımlı ve Zorunlu alanlar


İşyeri Tanımları
1
1
Bölüm Tanımları


Ambar Tanımları


Sistem Bilgilerinin Veritabanına Aktarımı


Karma Koli


Malzeme Özellikleri ve Sınıf Yapısı


Seri ve Lot Takibi


Tedarikçi Kodları


Birim Seti Üst Limiti


Kasa Kartı Üst Limiti


Sınırsız Barkod Girişi


Bölünebilir Birim Setleri


Malzeme Kodunun Otomatik Gelmesi


Stok Yeri Takibi


Malzeme Ağacı ve Toplamlar


Toplu Malzeme Temini


2. SİSTEM İŞLETMENİ
3. MALZEME YÖNETİMİ
Talep Rezervasyonu


Malzeme Virman Fişi
2.05.00.00
(24.01.2011)


Ambar Fişlerinin Onaylanması
2.05.00.00
(24.01.2011)


Ambar Maliyet Grubu Bazında Negatif Stok Seviye Kontrolü
2.08.00.00
(07.11.2011)










Karma Koli Boz İşlemi
2.13.00.00
(21.05.2012)
2.14.00.00
(16.07.2012)
2.15.00.00
(01.10.2012)
Alınan ve verilen hizmet faturaları kayıt edildiğinde parametrik olarak maliyet
dağıtım fişinin oluşturulması
2.18.00.00
(18.03.2013)
Malzeme kartlarında kilitleme işlemi
Faturalarda malzeme ve hizmetler için farklı tevkifat oranlarının kullanılabilmesi.
LOGO Business Solutions |
GO Plus Ürün Fark Dokümanı
Mart 2014
7
Skonsol2 de direkt barkod koduna göre malzeme seçimi
2.18.00.00
(18.03.2013)


Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Seçim Sırası=Fiş
Tarihine Göre / Son Kullanma Tarihine Göre / Koduna Göre özelliği
2.20.00.00
(08.07.2013)


Varyant bazında fiyat kartı girilebilmesi
2.21.00.00
(23.09.2013)


Malzeme kartı alternatifler tabında ambar seçimi
2.21.00.00
(23.09.2013)






Alış Satış Koşulları


Kampanya


Toplu Faturalama


Satınalmadan Satış Oluşturma


Toplu Alım Siparişi Oluşturma


Tedarikçi Değerlendirme




Varyantlı malzeme ve varyantları için otomatik barkod atama
Hızlı üretim fişi sonucu oluşan fişlerde seri-lot numarası belirleme özelliği
2.21.00.00
(23.09.2013)
2.23.00.00
(20.01.2014)
4. SATINALMA
Karsı siparislerin her iki yönde de izlenmesi
1.86.00.00
Satınalma Sipariş Şablonları


Satınalma sipariş-irsaliye ve faturalarında satış elemanı seçimi
2.21.00.00
(23.09.2013)


Satınalma faturasında stopaj uygulaması
2.22.00.00
(25.11.2013)








Toplu Faturalama


İrsaliye Parçalama












5. SATIŞ VE DAĞITIM
Satış Promosyonu Tanımı
Kampanyalarda Değişken Tanımları
Satıcı Takip
Satınalma ve Satış siparişlerinde Ödemeli Check işareti
1.55.00.00
(30.12.2005)
Siparişlerin Kredi Kartı ile Ödenmesi Kontrolü
Taksitlendirme
Siparişler İçin İçeriği Kullanıcı Tarafından Belirlenecek Statü Alanı
2.06.00.00
(21.03.20111)
Siparişler üzerinde sevk bilgileri penceresi
2.08.00.00
(07.11.2011)
2.10.00.00
(28.11.2011)


Sipariş fişinde tevkifat girişi
2.12.00.00
(19.03.2012)


Satış Teklif fişinde ek indirimler penceresi
2.12.00.00
(19.03.2012)


Satış faturasında stopaj uygulaması
2.22.00.00
(25.11.2013)


Skonsol2'de Sevkiyat Hesapları Kullanılabilmesi
LOGO Business Solutions |
GO Plus Ürün Fark Dokümanı
Mart 2014
8
Dağıtım emri üzerinden toplu faturalama işlemi gibi toplu irsaliyeleme yapılması
ve raporlanması
2.23.00.00
(20.01.2014)




Üretim Yönetimi


Kalite Kontrol


AÜÇ (Ana Üretim Çizelgeleme)


MİP (Malzeme İhtiyaç Planlama)


MİP'te Sonlu Kapasite ile Çizelgeleme


CTP (Siparişe Teslim Tarihi Ataması)


CTP'de En Kısa Sürede Teslim için Kaynaklara İş Yükleme


Net Değişim


Maliyet Muhasebesi


Aktivite Bazlı Maliyet Hesaplama














Raporlama Dövizi


Banka Hesapları Üst Limiti (Ticari, Dövizli Ticari, Kredi Hesabı vb.)


Banka Kredi Takibi


Cari Hesap Kartlarında Grup Şirket Yapısı


Cari Hesap Sevkiyat Adresleri


Parçalı Tahsilat


Toplu Risk Bilgileri Limit Ayarlama


Modül Bazında Kur Bilgisi Kullanımı Ayrıştırma


İhtar İşlemleri


Banka İşlemlerinin Toplu Girişi


Kredi Kartı


6. ÜRETİM ve MALİYET MUHASEBESİ
Hızlı Üretim
Vardiyalarda Satırda Maliyet Katsayısı
2.04.00.00
(22.11.2010)
Reçete Ağacı Üzerinden Varyant Girişi
2.04.00.00
(22.11.2010)
2.08.00.00
(07.11.2011)
Reçetelerde satırda ambar bilgisi girilebilmesi.
2.10.00.00
(28.11.2011)
Malzeme, işçilik ve genel giderlerin ayrıştırılarak raporlanması
Ürün reçetesi formül alanına tanımlı alan,veri alanları ve sqlınfo kullanım
yeteneğinin eklenmesi
2.14.00.00
(16.07.2012)
2.22.00.00
(25.11.2013)
Çalışanlar için İstisnai Durum Değişikliklerinin Toplu Olarak Tapılması
7. FİNANS
Bankadan Çek-Senet Ödemesi
1.83.00.00


Form Ba - Bs Mutabakat
2.01.00.00


LOGO Business Solutions |
GO Plus Ürün Fark Dokümanı
Mart 2014
9
Firma Kredi Kartı Takibi
TC Kimlik No Kontrolü
DBS (DOĞRUDAN BORÇLANMA/TAHSİLAT SİSTEMİ)
Açık Hesap Risk Takibi içerisinde müşteri çekleri ve ciro çekleri/senetleri riskinin
ayrıştırılabilmesi
2.03.00.00
2.04.00.00
(22.11.2010)
2.07.00.00
(16.05.2011)










Bağlantı takibi
2.07.00.00
(16.05.2011)
2.09.00.00
(26.09.2011)
2.11.00.00
(23.01.2012)


Banka virman fişinda işyerinin satırda girilebilmesl
2.12.00.00
(19.03.2012)


Kur Farkı Fişlerinin İthalat Operasyon Fişi ile İlişkilendirilmesi
2.16.00.00
(26.11.2012)








Bankadan Serbes Meslek Makbuzu Girişi
Banka işlemleri için kayıt revizyon takibi
2.17.00.00
(21.01.2013)
2.18.00.00
(18.03.2013)
2.19.00.00
(13.05.2013)
Cari hesap bazında vade takibi özelliği. (Ortalama vadesi tanımlı günü geçen cari
hesaplar için işlem yapılmasının engellenmesi)
2.19.00.00
(13.05.2013)


Cari hesaplar arası hareket aktarımı
2.19.00.00
(13.05.2013)


Kasa işlemleri için kayıt revizyon takibi
2.20.00.00
(08.07.2013)


Leasing modülü
2.20.00.00
(08.07.2013)


Kredi kartı fişlerinin parçalı tahsilatı
2.21.00.00
(23.09.2013)


Borç kapama işleminin işlem tarihi yada vade tarihine göre parametrik
yapılabilmesi
2.22.00.00
(25.11.2013)


Borç takip penceresinde kapama yapılırken girişi yapılan vadeli hareketinvade
kontrolünün yapılabilmesi
2.22.00.00
(25.11.2013)


Borç kapamada dikkate alınacak kur parametresinin alacak işlemin kuruna göre
çalışması
2.22.00.00
(25.11.2013)


Çek-senet bordrolarında kayıt revizyon takibi
2.23.00.00
(20.01.2014)


Toplu kredi kartı fiş girişi
2.24.00.00
(18.03.2014)


Muhasebeleştirme


Masraf Merkezine Göre Muhasebeleştirme


Mali Konsolidasyon


XML İLE AKTARILAN FATURALAR OTOMATİK MUHASEBELEŞTİRİLEBİLSİN




Finansal Hatırlatıcı
Fifo ya göre borç kapamada döviz türü seçeneği
8. MUHASEBELEŞTİRME
Muhasebeleştirme işleminde kaydı ekleyen kullanıcıya göre muhasebeleştirme
LOGO Business Solutions |
2.21.00.00
(23.09.2013)
GO Plus Ürün Fark Dokümanı
Mart 2014
10
9. RAPORLAMA
Rapor Üretici


Kolay Raporlama


Tablolu Raporlama


Raporlarım


Navigator


Rapor Üretici İle Eklenen Raporların Browser Üzerinden Çalıştırılabilmesi
2.16.00.00
(26.11.2012)


Navigator Smart ile hazırlanan raporların program içerisinden erişim ağacından
ulaşılarak raporlanabilemesi
2.23.00.00
(20.01.2014)


Kur Farkı Hesaplama (Cari Hesap ve Muhasebe)


Kur Farkı Hesaplama (Kasa ve Banka)


e-Beyanname


Proje Kartı Girebilme ve Muhasebe Fişlerinde Proje Kodu Seçebilme


Fişlere Proje Kodu Atanması (İrsaliye, Fatura, Sipariş, Malzeme Fişi, Cari Hesap v.s)




10. GENEL MUHASEBE
Proje Takibi
Kesin Mizanın Elektronik Ortamda Bildirimi
2.06.00.00
(21.03.2011)


Beyannamelerin Toplu Gönderiminin Yapılabilmesi İçin Sistemde Gereken FirmaMüşavir-Düzenleyen vb bilgilerin Tanımlanması
2.10.00.00
(28.11.2011)


E- Beyannamelerin onay mekanizması içerisinde toplu paketlenip
https://ebeyanname.gib.gov.tr adresine otomatik gönderimi.
2.15.00.00
(01.10.2012)


Güncel e-Defter düzenlemeleri
2.18.00.00
(18.03.2013)


Form Ba-Bs yasal değişikliklerin eklenmesi
2.18.00.00
(18.03.2013)


Güncel e-Fatura düzenlemeleri
2.18.00.00
(18.03.2013)


Katma değer vergisi beyannamesi2 ve kdv tevkifatı beyannamelerinde yer alan
Kesinti yapılan Satıcılar başlığında tevkifatlı faturaların girişi ile ilgili bölümlerin
faturalardan veri al mantığı ile aktarımının yapılabilmesi
2.19.00.00
(13.05.2013)


19.12.2012 tarihli Yevmiye defteri düzenlemeleri
2.19.00.00
(13.05.2013)


KDV Beyannamesinde Ekler tabında yer alan Kısmi Tevkifat başlığında listelenen
bilgilerin F9-Veri Al seçeneği ile sistemden aktarılması
Muhtasar Beyannamede yer alan ödemeler tabına verilerin otomatik gelmesi (F9Veri al Seçeneği)
2.20.00.00
(08.07.2013)
2.20.00.00
(08.07.2013)




Masraf merkezi, muhasebe hesabı ve proje kodu kontrolünün fiş türlerine göre
ayrı ayrı yapılabilmesi
2.20.00.00
(08.07.2013)


Masraf merkezi kontrolü yapılacak fiş türleri
2.21.00.00
(23.09.2013)


Muhasebe bağlantı kodlarında proje kodu filtresi kullanımı
2.21.00.00
(23.09.2013)


LOGO Business Solutions |
GO Plus Ürün Fark Dokümanı
Mart 2014
11
KDV muhasebe bağlantı kodları filtre seçeneklerinde ambar filtresinin kullanımı
2.21.00.00
(23.09.2013)
2.22.00.00
(25.11.2013)




Beyanname


Tiger Bordro


Tiger2 Bordro


Bordro Plus Go Plus İçin ( 16.09.2010)


Bordro Plus Tiger Plus İçin( 16.09.2010)


İK Bordro




ÖTV (Özel Tüketim Vergisi)


Dış Ticaret (İthalat / İhracat)


Teklif Tönetimi


Sevkiyat Yönetimi (Dağıtım)


Sevkiyat Yönetimi (Paketleme)


Duran Varlık Yönetimi


Teminat Yönetimi


GO Web / Tiger Web


FDA (Firma İçi Veri Aktarımı)


LOGO Connect B2B


LOGO Connect Banka


Excel Plug-in


Konfigürasyon Yönetimi


Satış Konsolu 2


Pos Entegrasyonu


Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı


GoGaranti


Turkcell Servisleri


Market


Enflasyon Muhasebesi


1.86.00.00


2.05.00.00
(24.01.2011)


İşyeri bazında E-Defter uygulamasının yapılabilmesi
11. ENTEGRASYON
12. İŞ AKIŞI
İş/Onay Akışı-Mesajlaşma
13. MODÜLLER
LogoMaps
e-Fatura
LOGO Business Solutions |
GO Plus Ürün Fark Dokümanı
Mart 2014
12
e-Defter
2.12.00.00
(19.03.2012)


Navigator smart ile 64 Bit Office'lerde navigator fonksiyonlarının kullanımı
2.18.00.00
(18.03.2013)


Turkcell Online Backuplama
2.21.00.00
(23.09.2013)


LOGO Business Solutions |
GO Plus Ürün Fark Dokümanı
Mart 2014
13
Download

2.24.00.00 - Logo