Yeni Nesil 6.10
e-Fatura Geliştirmeleri
Mart - 2014
Yeni Nesil 6.10 da e-Fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler
1. Cari Hesap Sistemi
Parametreler;
Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan Firma Tanımı seçeneğine ‘e-Fatura
Bilgileri‘ bilgileri adında yeni sayfa eklenmiştir. Bu sayfada elektronik fatura gönderme
işlemleri sırasında firma adına gerekli olan bilgiler yer almaktadır.
Firma gerçek kişiye ait ise ‘Adı’ ve ‘Soyadı’ bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Vergi hesap
numarasının 11 hane olması durumunda (yani TC kimlik numarası girildiğinde) firma gerçek
kişiye ait kabul edilir.
Tanımı yapılan firma merkez değilse şube olarak işaretlenip işyeri merkezi ile ilgili
tanımlamalar yapılmalıdır.
Şubeya ait farklı bir şirket logosu kullanılıyorsa Şube logosu sahasında tanımlanır.Şube
logosu tanımı varsa Yeni Nesil e-Fatura sisteminde fatura görüntülemede bu logo gösterilir.
Faturada Şube Ünvanı, Adres ve Đletişim Bilgileri çıksın parametresi eklendi.Bu parametre
seçiliyse Yeni Nesil eFatura sisteminde fatura görüntülemede şube bilgileri gösterilir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
2/36
Cari Hesap Kartı
Cari hesap kartına ‘e-Fatura Bilgileri’ sayfası eklenmiştir. Bu sayfa e-Fatura lisansına bağlı
olarak görüntülenmektedir. Cari hesabın e-fatura kullanıcısı olarak keydedilebilmesi için
‘Ünvan’, ’Vergi Hesap Numarası’, ’Đlçe’, ’Şehir’, ‘e-Fatura senaryo’ bilgilerinin girilmesi
gerekmektedir. Cari Hesap e-Fatura kullanıcısı ise; ilk sayfada yer alan ‘Hesap Tipi’
sahasının ‘Müşteri’, ‘Satıcı’ veya ‘Diğer’ olarak seçilmelidir.
‘e-Fatura senaryo’ sahası ‘Ticari Fatura’ ve ‘Temel Fatura’ seçimlerinden oluşmaktadır.
Temel fatura seçildiğinde e-fatura gönderme işlemi tek taraflı olarak gerçekleşmektedir. Yani
gönderilen elektronik faturanın alıcı tarafından itirazı yapılamamaktadır. Ticari fatura
seçildiğinde ise; gönderilen elektronik fatura alıcı tarafından itiraz edildiği takdirde iade
edilebilmektedir.
‘Alıcı etiketi’ sahası e-Fatura gönderme işlemleri sırasında kullanılmaktadır. Bu saha e-fatura
programındaki servis işlemi tarafından da güncellenmektedir.
Sayfanın alt kısmında müşterinin birim/şubelerine ait bilgiler ve müşterinin kayıtlarındaki
tedarikçi koduna ait bilgiler yer almaktadır.
Müşteri’nin Birim/Şube Tanımlayıcısı:Müşteriye ait alt birimlerin ne şekilde tanımlandığını
gösteren bilgidir. Örneğin Bayi, Şube vs.
Müşteri’nin Birim/Şube Tanımlayıcısı Değeri: Müşterinin alt birim kodunun girildiği
sahadır.
C/H’ın kayıtlarındaki Kodumuzun Tanımlayıcısı :Müşteri tarafında bize ait alt birimlerin
ne şekilde tanımlandığını gösteren bilgidir. Örneğin Bayi, Şube vs.
C/H’ın kayıtlarındaki Kodumuz: Müşteri tarafında bize ait alt birim kodunun girildiği
sahadır.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
3/36
Cari hesap kartının ilk sayfasına ‘Adı’ ve ‘Soyadı’ sahaları eklenmiştir. C/H kartı gerçek
kişiye ait ise Ünvan 1, Adı, Soyadı sahalarına bilgi girilmesi gerekmektedir. Bu sahalara
bilgi girilmemesi durumunda kart üzerinde işlem yapılmasına izin verilmez.
C/H kartının tüzel kişiye ait olması durumunda Ünvan 1 sahasına bilgi girilmesi
gerekmektedir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
4/36
Cari hesaba ait e-Fatura da yer alacak ek bilgilerin tanımlanması amacıyla cari hesap kartına
‘e-Fatura Ek Bilgi’ sayfası eklenmiştir.
Bu sayfada cari hesabın e-Fatura da yer almasını istediği fatura notu , ek döküman veya sevk
dökümanı gibi tanımlamalar yapılmaktadır. Burada yapılan tanımlar e-fatura programı
tarafından oluşturulan xml dosyasında yer almaktadır. Aşağıdaki örnekte Migros’a
düzenlenen faturalarda olması gereken bilgiler tanımlanmıştır.
Referans Tipi : 1. Ek Döküman 2.Sevk Dökümanı 3.Fatura Notu
Ek Döküman : e-Fatura xml dosyası içeriğine eklenecek bilgidir. Bir cari hesap için birden
fazla ek döküman eklenebilir.
Sevk Dökümanı : e-Fatura xml dosyası içeriğine eklenecek fiziki sevk dökümanı ile ilgili
bilgilerin tanımlanması sağlanır.
Fatura Notu : e-Fatura xml dosyası içeriğine eklenecek fatura notlarıdır.
Diğer parametreler seçilen dökümanın hangi tablodan hangi verinin alınacağı ile ilgilidir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
5/36
Cari Hareket Girişi
Elektronik faturaların evrak numarası 16 hane olduğu için cari hareket girişindeki EvrakNo
sahasının uzunluğu 16 olarak arttırılmıştır. Elektronik faturanın özel durumları olduğu için
cari hareket girişinden elektronik fatura girişine izin verilmemektedir.
Cari hesap kodu e-fatura kullanıcısı olarak seçildiği için bu hesaba ait fatura kaydı girilmek
istendiğinde aşağıdaki şekilde uyarı verilmektedir.
Elektronik olmayan faturalar ve diğer işlem tipleri için evrak numarası yine 8 hane
girilmektedir. Ayrıca Faturada stopaj indirimi olduğu durumda stopaj oranı göstermek
amacıyla ‘Stopaj Oranı’ sahası eklenmiştir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
6/36
2. Stok Takip Sistemi
Stok Hareketleri Öndeğerleri
Stok Takip Sistemi\Parametreler\Öndeğerler menüsünde yer alan stok hareketleri öndeğerleri
parametresinde yer alan Stok kartı sahalarına Barkod No 1,..5 Üretici Kodu 1,..3 alanları Stok
Hareketleri sahalarına Alıcı Mal Kodu ve Üretici Mal Kodu alanları eklenmiştir.
Referans Kartı
Referans türlerine ‘KDV Muafiyet Nedeni’ sahası eklenmiştir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
7/36
Stok Takip Kartı
Stok kartına ‘C/H Mal Kodu Bilgileri’ sayfası eklenmiştir. Ekrandaki Stok koduna karşılık
olarak C/H kartında tanımlı olan müşterilerin kendi bilgi sistemindeki stok kodu ve
açıklaması girilmektedir. Bu sayede faturada yer alan mal kalemine ait stok hareketi
oluşturulurken karşı mal kodu bilgisi bu tabloya göre set edilir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
8/36
Stok Hareket Girişi
Evrak Seri Numarası ; işlem tipi fatura olan kayıtlarda 16 diğer işlem tiplerinde 8 hane olarak
gösterilmektedir.
e-Fatura da mal kodu bazında yapılan iskontoların toplamını göstermek amacıyla ‘Toplam
Kalem Đskontosu’ sahası eklendi.
Kdv oranı sıfır olan mal kodları için kdv muafiyeti nedeninin girilmesi amacıyla ‘KDV
Muafiyet Nedeni’ sahası eklendi. Bu saha ile ilgili tanımlar referans kartından
yapılabilmektedir.
‘Alıcı Mal Kodu’, ‘Üretici Mal Kodu’ sahaları eklendi. Stok hareketleri öndeğerleri
parametrelerinde yapılan ilgili tanımlar bu alanlara set edilmektedir.
’ÖTV Liste No’ sahası eklendi. e-Fatura kesilirken stok kartında kayıtlı GTĐPNO bilgisine ait
liste numarası bilgisi set edilir.
Stopaj indirimi olan faturalarda stopaj oranının ve tutarının gösterilmesi amacıyla ‘Stopaj
Oranı’ve ‘Stopaj Tutarı’ sahaları eklenmiştir.
Sipariş Girişi
Kdv Muafiyet Nedeni’ sahası eklendi. Bu saha ile ilgili tanımlar referans kartından
yapılabilmektedir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
9/36
3. Fatura Sistemi
Son Fatura, Đrsaliye ve Sipariş Bilgileri
Fatura Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan ‘Son Fatura, Đrsaliye ve Sipariş Bilgileri’
parametrelerine ‘e-Seri’ ve ‘e-No’ tanımları eklenmiştir. Düzenlenen fatura e-Fatura ise
Fatura Seri/ No sahasına ‘e-Seri’ ve ‘e-No’ kısmına yapılan tanımlar öndeğer olarak
gelmektedir.
Fatura Parametreleri
Fatura Sistemi\Parametreler\Sistem Parametreleri ve Öndeğerleri\Fatura Parametreleri
menüsünde yer alan seçenekteki Referans sahalarına yeni tanımlar eklenmiştir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
10/36
Alım Faturası
Evrak seri numarası 16 hane olarak genişletilmiştir. Fatura Seri / No, seçilen cari hesap kodu
e-Fatura kullanıcısı ise 16 değilse 8 hane olarak girilmelidir. Alım faturalarında e-fatura
lisansı kontrolü yapılmamaktadır.
Hesap Kodu, e-fatura kullanıcısı olduğu durumda aşağıdaki şekilde fatura kesilmektedir.
HesapKodu, e-fatura kullanıcısı olmadığı durumda için aşağıdaki şekilde fatura kesilmektedir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
11/36
Satış Faturası
Fatura giriş ekranına ‘e-Fatura Bilgileri’ sekmesi eklenmiştir. Bu sekme seçilen cari hesap
kodu e-Fatura kulanıcısı olduğu takdirde görünmektedir.
eFatura Tipi : ‘Temel e-Fatura’ ve ‘Ticari e-Fatura’ değerlerini almaktadır. Öndeğer bilgisi
cari hesap kartından getirilir kullanıcı isterse değişiklik yapabilir. E-Fatura kullanıcısı
olmayan cari hesaplar için fatura tipi ‘Kağıt Fatura’ olarak set edilir.
eFatura Durumu : e-Faturanın aşamalarını göstermektedir. ‘Taslak’, ‘Gönderildi Alıcıdan
Yanıt Bekliyor’, ‘Kabul Edildi’, ‘Reddedildi’, ‘Đade Edildi’ , ‘Arşivlendi’, ‘GĐB Teslim Aldı’,
‘Fatura Hata Nedeniyle Gönderilemedi’, ‘Fatura Alıcıya Teslim Edildi’, ‘Alıcı Faturayı
Teslim Almadı’, ‘Beklemede’, ’Gönderildi, ERP Güncellenemedi’, ’Fatura Alındı’ gibi
değerler almaktadır. e-Fatura ilk oluşturulduğunda bu alanın değeri “Taslak” olarak set edilir.
Diğer durumları Yeni Nesil e-Fatura programı tarafından güncellenmektedir. Bu sahada
kullanıcının değişiklik yapmasına izin verilemez. e-Fatura durumu ‘Taslak’, ‘Reddedildi’,
‘GĐB Kabul Etmedi’, ‘Alıcı Teslim Almadı’ ve ‘Beklemede’ olan e-faturaların kullanıcı
tarafından silinmesine izin verilir.
eFatura Dönem Baslangıç Tarihi : Fatura döneminin tarih aralığı olarak girilmesi
durumunda dönem başlangıç tarihini ifade eder.
eFatura Dönem Bitis Tarihi : Fatura döneminin tarih aralığı olarak girilmesi durumunda
dönem bitiş tarihini ifade eder.
eFatura Süresi : Fatura döneminin süre olarak girilmesi durumunda Başlangıç/Bitiş Tarihi
boş geçilir, süre değeri girilir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
12/36
eFatura Süre Birimi : Fatura dönemi için girilen Süre değerinin birimini ifade eder. ‘Yıl’,
‘Ay’, ‘Gün’, ‘Saat’değerlerini almaktadır.
eFatura Açıklaması : Fatura dönemine ait girilen açıklamadır.
eFatura Notu : Faturaya eklenecek açıklama bilgisi girilir.
Satış faturası ekranındaki Özel Menüsüne ‘Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilmesin’
seçimi eklenmiştir. Shift + Ctrl + F12 tuş kombinasyonu ile çalışmaktadır.
“Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilmesin” olarak işaretlendiğinde;
• Fatura Seri/ No bilgisine paramerelerden öndeğer set edilmez. Kullanıcı fatura
numarasını kendisi girer.
• Fatura numarasına toplamda 16 hane girilmesine izin verilir.
• e-Fatura lisansı kontrolü yapılmaz.
• Ekrandaki e-Fatura sekmesi görünmez.
• GĐB portalinden e-fatura girişi yapan kullanıcı, fatura bilgilerini sisteme manuel
olarak girebilir.
• e-fatura kullanıcısı olmayan cari hesaba ait faturanın numarasını, kullanıcı mevcut
durumda olduğu gibi 8 hane olarak girmelidir.
“Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilmesin” olarak işaretlendiğinde aşağıdaki şekilde
e-fatura kesilebilir.bu şekilde kesilen e-Faturanın GIB’e gönderildiği varsayılarak fatura
durumu ‘kabul edildi’ olarak set edilir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
13/36
“Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilsin” olarak işaretlendiğinde;
• e-Fatura kesilebilmesi için seçilen cari hesap kodunun e-fatura kullanıcısı olarak
işaretlenmiş olması ve e-fatura lisansının var olması şartı aranır.
• Cari hesap kodu e-fatura kullanıcısı ise fatura numarası seri no 3 fatura no 13 hane
olacak şekilde giriş yapılır. Gerçek fatura numarası Yeni Nesil e-Fatura programı
tarafından 16 hane olarak verilir.
• Cari hesap kodu e-fatura kullanıcısı değilse fatura numarası 8 hane olacak şekilde giriş
yapılır.
• Hesap kodu e-Fatura kullanıcısı ise e-fatura bilgileri sekmesi görüntülenir.
Yeni Nesil e-Fatura programı ile e-fatura oluşturacak olan kullanıcıların satış faturalarını
“Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilsin” seçimi yaparak kesmelidir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
14/36
Özel menüsündeki “Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilmesin” ibaresinin yanında check
işareti yok ise; program “Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilsin” modunda çalışmaktadır.
Not: e-Faturaya ait dip satırlarda toplam satırı olmak zorundadır. Kullanıcı toplam satırını
girmediyse program otomatik olarak toplam satırı oluşturmaktadır.
Fatura öndeğerleri sekmesine ‘Alıcının Sipariş Numarası’ ve ‘Alının Sipariş Tarihi’ sahaları
eklenmiştir. Sipariş numarasının boyunun yeterli gelmediği durumda bu sahalar kullanılabilir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
15/36
Referans Numarasına Göre Arama;
e-Fatura kayıtlarında referans numarasına göre arama yapabilmek için ‘Referans No ya Göre
Oku’ Shift+F2 tuşu eklenmiştir.
Faturada KDV Muafiyeti varsa ;
Elektronik olarak gönderilen Fatura da kdv muhafiyeti varsa muafiyet nedeni açıklanmasının
girilmesi gerekmektedir. Muafiyet mal kalemi bazında yada fatura bazında olabilir.
Kalemde kdv ‘yok’ ise ve kdv oranı sıfır seçildiyse; aşağıdaki şekilde uyarı verilmektedir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
16/36
Kdv muafiyet nedeninin girilmesi için muafiyet nedenlerinini tanımlandığı referans penceresi
açılır.
Not: Referans penceresi stok sistemindeki referans kartında tanımlı olan bilgileri
getirmektedir. Bu nedenle ilgili tanımların daha önce yapılmış olması gerekmektedir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
17/36
Kalemde kdv ‘var’seçili ise ve mal bazında kdv oranı sıfır tanımlanmışsa stok hareketine ait
kdv muafiyet nedeni tanımlanması gerekmektedir.tanım boş ise aşağıdaki şekilde uyarı
verilmektedir.
Mal bazında kdv muafiyeti varsa gride ait kolon tanımlarına kdv muafiyet nedeni alanı eklenmelidir.
Buna göre mal satırı girilirken kdv muafiyeti nedeni bilgisi açılan refrans penceresinden seçilmelidir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
18/36
e-Fatura kesilirken kalemde kdv ‘var’ seçili olduğu durumda mal kalemlerindeki kdv oranları
birbirinden farklı ise fatura dip satırları kdv oranlarına göre aşağıdaki şekilde gruplanarak
yazılır.
e-Faturada fatura tutarının para biriminin döviz yada yerel para olduğunu belirlemek
amacıyla fatura ekranına ‘Tutar Para Birimi’sahası eklenmiştir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
19/36
e-Fatura Etiket bilgilerinin Güncellenmesi;
e-fatura kesildikten sonra alıcı ve gönderici birim etiketlerinin değiştirilmesi gerektiği
durumlar için Ctrl + J ‘eFatura Etiket Bilgilerini Güncelle’ tuşu eklenmiştir.
Alt kısımdaki yer alan Cari kart ve Firma tanımı değerleri kopyalanarak fatura bilgilerindeki
alıcı ve gönderici birim etiketi değerleri değiştirilerek kaydedilebilir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
20/36
ÖTV’li Satış Faturası
Ötvli faturada seçilen cari hesap kodu e-Fatura kullanıcısı ise; ötv tutarı stok kartlarında
tanımlı olan ötv liste no bilgisine göre gruplanarak yazılır. Fatura kaydedildikten sonra ötv
liste bilgisi stok hareketine yazılır ve cari hareket tablosuna tek ötv hareketi üretilir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
21/36
Satış ve Alış Faturalarında Stopaj uygulaması;
Alım ve satış faturalarında stopaj indirimi uygulaması yapılabilmesi için mal kalemlerine
‘Stopaj Oranı’, ’Stopaj Tutarı’ sahaları ve fatura dip satırlarına ‘F Stopaj Đndirimi’ satırı
eklenmiştir.
Stopaj indirimi uygulaması aşağıdaki şekilde çalışmaktadır;
• Net mal bedeline (iskontolar düşülmüş) verilen oranın uygulanması ile hesaplanır.
• KDV dışındaki işlemlerde iskonto gibi çalışır. Satış ve Alımdan Đade Faturalarında
müşterinin borç tutarından düşülür. Alış ve Satıştan iade faturalarında satıcının alacak
tutarından düşülür.
• Faturadaki herhangi bir mal kalemine stopaj oranı girilmiş ise fatura dip satırlarında
Stopaj satırının olması zorunludur. e-Fatura kullanımı aktif ise ve kalemde stopaj
uygulaması var ise, Fatura dip satırlarında her bir farklı stopaj oranı için ayrı satır
kaydedilir.
• Fatura dip satırlarındaki toplam stopaj tutarı, kalem satırlarında stopj oranı verilmiş
olan satırlara eşit olacak şekilde yansıtılır
• KDV hesaplamalarında stopaj satırları dikkate alınmaz. KDV matrahı stopaj
düşülmeden hesaplanır.
• Stopajlı faturalarda, KDV Tevkifatı olabilir. Tevkifat hesaplamalarında değişiklik
olmaz.
• Stopaj indirimi olan fatura kesildiğinde, ’Gelir Vergisi Stopajı’ işlem tipli cari hareket
üretilir.
Aşağıdaki örnekte; fatura parametreleri sekmesindeki ‘Kalemde Stopaj‘ parametresi ‘Var’
seçilmiş olup mal kalemlerine ‘Stopaj Oranı’ girilerek fatura kesilmiştir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
22/36
Entegrasyon
a. Satış Faturası ve Alımdan Đade Faturası evrakları
Entegre edilecek işlem tiplerin tanımlarına “Stopaj” için Borçlu Hesap Tanımı
eklenmiştir.
Faturada Stopaj var ise;
o Faturadaki Müşteri (Borçlu hesap) hesabına geçecek olan borç tutarından,
faturadaki toplam stopaj tutarı düşülür.
o Stopaj için tanımlanmış olan hesaba stopaj tutarı kadar borç yevmiye kaydı
üretilir.
b. Alış Faturası ve Satıştan Đade Faturası evrakları
Entegre edilecek işlem tiplerin tanımlarına “Stopaj” için Alacaklı Hesap Tanımı
eklenmiştir.
Faturada Stopaj var ise;
o Faturayı kesen Satıcı (Alacaklı hesap) hesabına geçecek olan alacak tutarından,
faturadaki toplam stopaj tutarı düşülür.
o Stopaj için tanımlanmış olan hesaba stopaj tutarı kadar alacak yevmiye kaydı
üretilir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
23/36
e-Fatura da bilgi girişi kontrolleri
e-Fatura kullanıcısı gerçek kişi ise;
e-Fatura kullanıcısı gerçek kişi ise (vergi hesap numarasına girilen değer TC kimlik numarası
olduğunda) cari hesap kartındaki ad, soyad, il, ilçe, ülke alanları dolu olmalıdır. Bu alanlar
boş ise fatura kesilirken uyarı mesajı verilir ve fatura kaydedilmesine izin verilmez.
Uyarı mesajı verildikten sonra açılan pencere ile cari kart bilgileri güncellenir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
24/36
e-Fatura kullanıcısı tüzel kişi ise;
e-Fatura Kullanıcısı tüzel kişi ise ünvan 1, il, ilçe , ülke alanları dolu olmalıdır. Bu alanlar boş
ise fatura kesilirken uyarı mesajı verilir ve fatura kaydedilmesine izin verilmez.
Uyarı mesajı verildikten sonra açılan pencere ile cari kart bilgileri güncellenir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
25/36
e-Faturada yer alan stok kalemlerinin birim ve miktar tanımları boş ise;
e-Fatura da yer alan stok koduna ait birim ve miktar sahalarının dolu olması gerekmektedir.
e-Faturada birimi tanımlanmamış veya miktarı sıfır olan mal satırı varsa e-fatura kesilmesine
izin verilmez.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
26/36
Teslim yeri bilgisinde belirtilen cari hesap koduna ait il,ilçe ve ülke bilgisi boş ise;
Teslim yeri bilgisinde belirtilen cari hesap koduna ait il,ilçe,ülke bilgisi boş ise; aşağıdaki
şekilde uyarı verilir ve fatura kaydedilmesine izin verilmez.
Shift+F3 ile açılan teslim yeri bilgileri penceresine il,ilçe,ülke bilgileri eklenmiştir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
27/36
e-Faturada mal kalemi satırı yoksa;
e-Faturada mal kalemi satırı yer almıyorsa uyarı mesajı verilir ve fatura kaydedilmesine izin
verilmez. Hizmet faturası kesilecekse bunun için stok kartı açılmalıdır.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
28/36
e-Faturada Đskonto Nedeninin Tanımlanması
e-Fatura kesilen bazı firmalarda iskonto nedeni açıklaması istendiği için , Stok hareket
tanımlarına ‘Đskonto Nedeni’ sahası eklenmiştir.
Đskonto nedeninin parametrik olarak tanımlanması için Fatura parametreleri seçeneğine tanım
sayfası eklenmiştir. Tablo numarası 1’den 10‘a kadar olmak üzere 10 tanım
yapılabilmektedir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
29/36
Cari Hesap Kartındaki e-Fatura sayfasına ‘Đskonto Nedeni Tablo No‘ sahası eklenmiş.
Fatura parametrelerinde Đskonto nedeni için yapılan tanımlar bu sahada seçilir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
30/36
Faturada seçilen Cari hesabın iskonto tablo numarasına dolu ise ve bu tablo numarasında
yapılan Đskonto nedeni tanımlarına uygun mal kalemi varsa; stok hareketlerinini iskonto
nedeni sahasına değer set edilir. Örneğin: Đskonto tanımlarında ‘Kalem iskonto Oran 1’ tanımı
varsa ve faturada Oran1 e göre kalem iskontosu uygulandıysa mal kalemindeki ‘Đskonto
Nedeni’ sahasına açıklam tanımı set edilir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
31/36
Açıklama satırına KDV Matrahının Getirilmesi
e-Fatura kayıt edilirken Açıklama satırına kdv matrahını getirmek amacıyla Ctrl+K tuşu
eklenmiştir. Boş satır üzerindeyken Ctrl+K tuşu ile kvd oranı ve matrahının belirtildiği
açıklama satırı üretilir. Her kdv oranı içni ayrı açıklama satırı oluşturulur.Yeni Nesil e-Fatura
programında Notlar kısmında bu açıklamalar görülebilir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
32/36
Açıklama Satırına Miktar Bilgisinin Getirilmesi
e-Fatura kayıt edilmesi sırasında açıklama satırı üzerindeyken Ctrl+1 tuşu ile Miktar bilgisi
Ctrl+2 tuşu ile Miktar-2 bilgisi yazdırılabilir.Yeni Nesil e-Fatura programında Notlar
kısmında bu açıklamalar görülebilir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
33/36
Stok Kartında tanımlı olan birimden farklı bir birim girilerek Fatura kesilmesi
Stok kartında tanımlı olan birimin dışında farklı birim kullanarak fatura kesildiği durumlar
için fatura mal kalemleri satırına ‘Fatura Miktarı’ ve ‘Birim (SH)’ sahaları eklenmiştir.
Örneğin stok kartında birimi ‘ADET’ olarak tanımlı olan bir malın faturadaki birimi ‘KOLĐ’
olarak belirtilebilir.
Stok hareket tablosuna eklenen ‘Fatura Miktarı’ ve ‘Birim (SH)’ sahalarını faturada mal
kalemleri satırında kolon olarak ekleyerek bilgi girişi yapılabilir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
34/36
Örnek fatura hesaplaması;
Fatura Sistemi\Parametreler\Sistem Parametreleri ve Öndeğerleri\Fatura Parametreleri
menüsünde yer alan ‘Fatura Parametreleri’ seçeneğindeki miktar hesaplama formül satırında
aşağıdaki gibi bir tanım yapıldığını varsayalım.
Tutara esas miktar formülleri tanımında ‘ADET’ için ‘Miktar-2’ şeklinde formül
tanımlanmıştır
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
35/36
Aşağıdaki örnekte, stok kartında birimi ‘ADET’ olarak tanımlanmış olan mal için faturada
stok hareket birimi ‘KOLĐ’ olarak girilmiştir. Tutara esas miktar formülüne göre fatura
miktarı ‘3’ olarak hesaplanmıştır. Fatura Tutarı fatura miktarı ve birim fiyata göre hesaplanır.
Birim fiyat faturada girilen stok hareket birimine ait fiyattır.
Fatura kayıt edilirken ‘Birim (SH)’ sahası ekrandan girilir. ‘FaturaMiktarı’ sahası
parametrelerdeki Tutara esas Miktar formülüne göre hesaplanır.Eğer hesaplama sonucu sıfır
çıkarsa, ekrandan manuel giriş yapılabilir ve program girilen Fatura Miktarına göre Fatura
tutarını hesaplar.Hesaplanan rakamlar fatura kaydedildiğinde mal koduna ait sok hareketine
yazılır.
Not: Yeni Nesil e-Fatura kısmında mal koduna ait birim ve miktar bilgisinin hangisinin
kullanılacağı parametrik olarak seçilmektedir.
Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri
36/36
Download

Yazının Devamı için lütfen tıklayınız