FOTODİJİT
OTOMATİK KALIP DİJİTLEME SİSTEMİ
KULLANIM İPUÇLARI
MODEL
DİJİTLEME İŞLEM SIRASI
Masa üstünden
Fotodijit ikonu çift tıklanarak
Fotodijit Launcher ekranı açılır.
Programın yüklü olduğu bilgisayarda internet erişimi var ise,
fotodijit internetten otomatik güncelleştirmeleri arar, var
ise otomatik kendini güncelleştirecektir.
Sistem güncelleştirmeleri tamamlandıktan sonra çalıştır
düğmesi ile program açılır.
Güncellemeleri kontrol etme kutusu tıklanarak
güncelleştirmeler devre dışı bırakılabilir.
Fotodijit Otomatik Kalıp Dijitleme Sistemi
Sayfa :1 / 11
Model Dosyası Oluşturmak
Ana sayfadan yeni ana dosya oluşturulmak için sol sütundan
kütüphane kısmı seçili iken, yeni klasör ikonu tıklanır.
Çıkan tabloya yeni klasör adı yazılır.(örn: koleksiyon,
imalat, etek, ceket vs) tamam ile onaylanır.
Kütüphane bölümünden oluşturulan yeni
klasör seçilir ve yeni model ikonu
tıklanarak model oluşturma ekranı
açılır.
Fotodijit Otomatik Kalıp Dijitleme Sistemi
Sayfa :2 / 11
Açılan pencerede;
Kalıp adı
Kalıp kodu
Açıklama
Tarih
Ölçü birimi
Tölerans
Bedenler
Ana beden
Kumaşlar
Model kodu girilir.
Kalıp kodu girilir (istenirse)
Açıklama eklenir (istenirse)
Otomatik tarih alır
Çalışılacak ölçü birimi seçilir. (cm,mm,inç)
Çalışma hassasiyeti seçilir. (tavsiye edilen
0.01 dir.)
Beden aralığı aralarına virgül koyarak yazılır
(36,38,40,42) yada aynı bölümün alt ok tuşuna
tıklanarak listeden seçilebilir.
Bölümün alt ok tuşuna tıklanarak modelin
dijitlenecek ana bedeni seçilir.
Listeden modele ait kumaşlar seçilerek yan ok
tuşu ile kullanılacak kumaşlar bölümüne
atılır.
Listede olmayan bir kumaş gurubu eklenecek ise
yeni tuşuna basılarak gelen tabloya kumaş ismi
girilir.
Tamam ile kalıp girişi onaylanır ve kamera ön izleme
penceresi açılır, Dijitlenecek kalıplar tablaya
yerleştirildikten sonra resmi çek ile kalıp görüntüsü
bilgisayara aktarılır.
Fotodijit Otomatik Kalıp Dijitleme Sistemi
Sayfa :3 / 11
Kalıp dijitleme:
ikonu tıklanarak kalıp dijitleme işlemi yapılır.
(seçim) ikonu ile dijitleme alanının düzgünlüğü kontrol
edilir.
Mouse orta yuvarlağı (scrool tuşu) kullanılarak görüntü
yaklaştırılıp uzaklaştırılabilir.
Dijitlenen kalıp üzerinde istenilen ve gerekli düzeltmeler üst
fonksiyonlar (ikonlar) kullanılarak yapılır.
Düzeltmelerden sonra düzip eklenir ve Mouse ile kalıp üzerine
çift tıklanarak parça bilgisi girilir.
Parça bilgisini girilmesi;
Mouse
seçim konumundayken parça üzerine çift tıklayarak
gelen tabloya parça özellikleri girilir.
Parça Adı
Kalıp ismi yazılır (örn: ön, arka, kol ..)
Açıklama
İstenirse parça ile ilgili açıklama bilgisi
girilir (baskılı, çekmeli gibi..)
Adet
Parçanın pastalda tekrar edeceği adet değeri
girilir.
Kumaşlar
Parçanın kesileceği kumaş cinsi seçilir.
Fotodijit Otomatik Kalıp Dijitleme Sistemi
Sayfa :4 / 11
Tip
Pastala geleceği yön ve adet değeri belirlenir
Orijinal: Pastala bir adet ve kumaş yüzü
serilecek parçalar için
Her iki X : Pastala sağlı sollu iki adet gelecek
parçalar için seçilir (adet 1 tip her iki x ise
bu parçadan pastala 2 adet sağlı sollu gelir)
Çevir
Pastalda parçanın takla atmasına imkan verir.
Döndür
Pastalda parçanın sağa veya sola döndürülmesine
imkan verir
Açı
Pastlada parçanın düz ipine göre açı değeri
verilerek döndürülmesine imkan verir.
Boyda Çekme
IDSX
Pastalda parçanın verilen boyda çekme değerinden
etkilenmesine imkan verir.
Ende Çekme
IDSY
Pastalda parçanın verilen ende çekme değerinden
etkilenmesine imkan verir.
Her parça için bu işlemler adım adım tekrarlanır.
İşlem yapılmaz ise çevir, döndür, açı, boyda çekme ve ende
çekme kutucukları işaretli gelir.
Fotodijit Otomatik Kalıp Dijitleme Sistemi
Sayfa :5 / 11
İkonlar;
CAD dosyası olarak kaydet Dijitlenmiş modeli CAD
dosyasına kaydetmeye yarar. Açılan pencereden CAD
programının kayıt alanı seçilir ve tamam ile
kaydedilir.
Model daha önceden kaydedilmiş bir dosya veya aynı
isimli bir dosya ise aşağıdaki iki uyarı gelir.
sırası ile evet ve hayır ile onaylanırsa dosyanın
eski hali tamamen silinecek yeni hali kaydolacaktır.
Bu işlemde CAD programının kalıp ekranında modele
herhangi bir düzeltme yapılmışsa iptal olacaktır.
CAD programına transfer olmuş kalıplara sonradan
farklı bir kalıp dijitlenerek eklenecek ise kalıp
adı bir önceki ile aynı isimde olmamalı farklı isim
verilmelidir.
DXF dosyası olarak kayıt dijitlene kalıpların dxf
formatında kaydedilmesi için kullanılır. (tüm
CAD/CAM uygulamalrı için geçerlidir.
Yeni resim ekle aynı model klasörü altında yeni
kalıp resmi çekimi için kullanılır. Kalıp eklenmesi
CAD dosyası olarak kayıt aşamasında tüm kalıplar
aynı klasöre kaydedilecektir.
Yeni resim aynı kalıp ismi altında yeni bir pencere
olarak gözükecektir.
Fotodijit Otomatik Kalıp Dijitleme Sistemi
Sayfa :6 / 11
Taramaya başla resmi çekilen parçaların etrafını
taramaya yarar.
Bütün noktalamalarını ve çıtlarını ,kavis ve düz
hatlara dikkat ederek otomatik atar.
Kırmızı noktalar dik, düz ve köşe noktalardır.
Yeşil noktalar kavisli noktalardır.
Parçaların kesim düzgünlüğüne göre noktaları atar.
Eğer parça hattına uymayan bir kısım varsa nokta
düzenleme
fonksiyonları
kullanılarak
gerekli
düzenleme yapılır.
Çıtlar parça üzerinde çıt makası veya makas ile
atılmışsa otomatik atacaktır. Eğer atmamışsa yine
çıt fonksiyonları ile eklenebilir.
Dikkat;
Model daha önceden taranmışsa fonksiyon tekrar
seçildiğinde eski taramayı sileceğine dair uyarı
gelecektir.
Uyarı onaylanırsa eski tarama iptal olup tekrar
tarama yapacaktır.
Taramaya devam et tarama esnasında taramanın
durdurulup yeniden başlaması için kullanılır.
Taramayı durdur tarama işlemine ara verilmesi için
kullanılır.
%100 görünüm
Yaklaş
Uzaklaş
Seçim Tuşu Fonksiyonlardan çıkma için ve ekranı
hareket ettirmek için kullanılır
Nokta ekle dijit hattı üzerine sol mouse ile
tıklanan hatta kırmızı nokta (köşe noktası) sağ
mouse ile tıklanan hatta yeşil (kavis noktası) atar.
Fotodijit Otomatik Kalıp Dijitleme Sistemi
Sayfa :7 / 11
Nokta taşı kırmızı veya yeşil noktaları sol Mouse
tuşu basılı tutularak taşınır.
Nokta sil sol Mouse tuşu ile tıklanan noktalar
silinir.
Nokta tipini değiştir sol Mouse tuşu ile tıklanan
noktayı kırmızı (dik) ise yeşil (kavis) noktasına
veya tam tersine çevirir.
Ara nokta sil iki kırmızı nokta (köşe noktası)
arasındaki tüm yeşil noktaları temizlemek için
kullanılır.
Parça katı dijit tablasına açık veya kapalı şekilde
yerleştirilmiş simetriği olan parçayı kumaş katı
hattında seçilen iki nokta arasına bir doğru hattı
koyarak simetriğini alır.
Yazı ekle kalıp üzerinde istenilen alana istenilen
yazının yazılması için kullanılır.
Kalıp üzerinde yazının başlangıç noktası tıklanır,
yönü mouse ile belirtildikten sonra açılan pencerede
yazılacak yazı ve büyüklük değeri girilir, tamam ile
onaylanır.
Fotodijit Otomatik Kalıp Dijitleme Sistemi
Sayfa :8 / 11
Yazı sil seçilen yazı mouse ile tıklanarak silinir.
Çıt ekle hat üzerindeki kırmızı veya yeşil noktalara
çıt eklemek için kullanılır. Noktasız hatta
eklendiğinde nokta ve çıt ekleyecektir.
Çıt sil seçilen çıt silinir.
Düz ip ekle Kalıp üzerine düz ip eklemek için
kullanılır, alt açılımları;
Düz ip ekle sol mouse tuşu ile düzip başına ve
sonuna tıklanak atılır.
Düz ip taşı mevcut düz ipin kalıp üzerinde sol Mouse
tuşu ile basılı tutularak taşınır.
Düz ip sil seçilen düz ip silinir
Referans çizgisi ekle Kalıp üzerine refrans hattı
(ikinci düz ip, verev, en veya boy kesimli parçalar
için) eklemek için kullanılır, alt açılımları;
Referans çizgisi ekle sol mouse tuşu ile referans
hattı başına ve sonuna tıklanak atılır.
Referans çizgisi taşı mevcut referans hattının kalıp
üzerinde taşınması için kullanılır
Referans çizgisini sil seçilen refrans hattının
silinmesi için kullanılır.
İç nokta ekle kalıp üzerinde delgi noktalarının
(pens, çep köşeleri, ilik, düğme yeri..)
işaretlenmesi için kullanılır.
Fotodijit Otomatik Kalıp Dijitleme Sistemi
Sayfa :9 / 11
İç kesim noktası ekle Cutter’a gönderilecek
pastallarda kullanılır. Cutterda delinecek iç
noktalar için kullanılır.
İç şekil ekle kalıp üzerinde iç şekil çizimi için
kullanılır, her sol mouse tıklaması ile köşe noktası
(kırmızı) her sağ mouse ile kavis noktası (yeşil)
eklenir, çift tıklama ile şekil kapatılır.
Şekil açık bırakılmak isteniyorsa klavyeden ENTER
veya ESC tuşu ile onaylanıp çıkılır.
İç kesim şekli ekle Cutter’a gönderilecek
pastallarda kullanılır. Cutterda kesilecek iç
şekiller için kullanılır. Uygulama şekli iç şekil
uygulaması ile aynıdır.
İç şekil taşıma seçilen iç şekil (çizim/kesim) kalıp
üzerinde sol mouse tuşuna basılı tutularak taşınır.
İç şekil sil seçilen iç şekil veya iç noktaları
(çizim/kesim) silmek için kullanılır.
Manuel dijit ekran üzerinde el ile kalıp oluşturmak
için kullanılır, sol Mouse tuşu ile dik noktalar
(kırmızı) sağ Mouse tuşu ile kavis (yeşil) noktaları
eklenir. Sol Mouse çift tıklanarak şekil tamamlanır.
Kalıp sil resim ekranında fotoğraf çekiminden sonra
dijitleme işlemi yapılmadan önce dijitlenmeyecek
kalıpları işaretleyerek ekrandan silmek için
kullanılır.
Dijitlenmeyecek kalıp mouse yardımı ile çerceve
içine alınır, bu alan dijit işleminde konturlama
işlemi dışında kalır.
işaretlemede sol mouse ile dik çizgi, sağ mouse ile
kavisli çizilir ve sol mouse çift tıklanarak alan
kapatılır.
Fotodijit Otomatik Kalıp Dijitleme Sistemi
Sayfa :10 / 11
İpuçları;
Seçim tuşu haricinde herhangi bir fonksiyondayken klavyenin
boşluk tuşuna (space bar) basılı tutularak erkan hareket
ettirilebilir.
Üst Menü;
Dosya/Fotoğrafı sil;
Modele ait birden fazla resim çekilmiş ise istenmeyen fotoğraf
ekrana alınıp silinir.
Araçlar/İç şekil/tipini değiştir(normal/kesim)
Kalıp içindeki iç şekil tıklanarak kesimse çizim, çizmise
kesim şekline dönüştürülür..
Sağ Menü,
Resmi Değiştir;
Daha önceden scanner ile taranmış veya fotoğrafı çekilmiş
modele ait JPEG resim buradan eklenebilir.
Kalem;
Resmi çekilen kalıp üzerinde çıkarılmak istenen veya eklenmek
istenen alanları belirmek için kullanılır. (makas kaçığı,
kalem lekesi veya kirli kalıp..)
Kalem seçildikten sonra cursor boyanmak istenen renkteyken sol
Mouse tuşuna basılı tutularak o alan boyanır.
Scaladan (1-10) kalem ucu büyüklüğü ayarlanır.
Fotodijit Otomatik Kalıp Dijitleme Sistemi
Sayfa :11 / 11
Download

FOTODİJİT