Toplantı Yapılan
Birim:
TOAK
TOAK TOPLANTI TUTANAĞI FORMU
Toplantı Başkanı
Tarih ve Saat
Toplantı Sekreteri
Toplantıya Katılanlar
Prof. Dr. Feza Korkusuz
Prof. Dr. Volkan Öztuna
Prof. Dr. İzge Günal
Prof. Dr. Hasan Havitçioğlu
Doç. Dr. Aksel Seyahi
Toplantı No:
Dr. Feza Korkusuz
30.08.2014 13:30 – 16:30
Dr. Aksel Seyahi
1
Görevleri
TOAK Başkanı
TOAK Üyesi
TOAK Üyesi
TOAK Üyesi
TOAK Üyesi
Görüşülen Konular:
1. Üye kaydı ve Ulusal kongrede YK seçimi süreci; Dr. Feza Korkusuz şuana kadar toplamda 216 üye kaydına
ulaşıldığı bilgisini verdi. 13 Kasım 2014 tarihinde Ulusal Kongre esnasında gerçekleşecek olan TOAK Genel
Meclisi’nde yönerge gereği yönetim kurulu üyeliğine aday olmak isteyenler için TOAK üyelerine toplu bir elektronik
posta gönderilmesine, seçim sürecinin yönetim kurulu üyesi Dr. İzge Günal’ın yürütmesine karar verildi.
Atama Yükseltme ölçütlerine TOAK kursunu almış olmak maddesinin eklenmesi konusunun TOTBİD Yönetim
Kuruluna sunulmasına karar verdi. (Volkan Oztuna)
2. TOAK üyelerinin EORS üyesi olarak da kabullerinin sağlanması; tüm TOAK üyelerinin sembolik bir ücret karşılığı
EORS üyesi olabilmesi konusunun TOTBİD Yönetim Kuruluna üst bir yazı ile görüşe sunulmasına karar verildi.
(Feza Korkusuz)
3. Altyapı Envanteri Çalışması sonuçları; Yapılan çalışmalarla ilgili Dr. Hasan Havitçioğlu yönetim kurulu üyelerine
bilgi verdi. Konuyla ilgili Dr. Hasan Havitçioğlu’nun bir yol haritası çıkarmasına karar verildi.
4. 2015’de Las Vegas’da gerçekleştirilecek ICORS toplantısında TOTBİD – TOAK’ın temsili; 2015 yılında
gerçekleşecek olan ICORS toplantısna TOTBİD Başkanı, TOAK Başkanı ve Kurucu TOAK Başkanının katılması
uygun görüldü.
5. 2016’da Bejing’de gerçekleştirilecek ICORS’de ülkemizin ve derneğimizin davetli ülke olacak olması ve buraya
önerilecek konu ve konuşmacılar hakkında ön çalışma; 2016 yılında gerçekleştirilecek olan ICORS toplantısında
Enfeksiyon ve Menüsküs konularıyla ilgili Dr. Hasan Havitçioğlu ve Dr. Volkan Öztuna’nın iki konu başlığı
oluşturmasına karar verildi.
6. 2013 -2014 Araştırma Projeleri Destekleme Raporu; Dr. Feza Korkusuz 29.11.2013 tarihinden bugüne kadar
toplamda 7 proje başvurunun geldiği bilgisini YK üyeleri ile paylaştı. Tüm TOAK üyelerine araştırma
projelerinin desteklemesi ile ilgili yönetim kurulu adına bir elektronik posta gönderilmesine karar verildi.
(Aksel Seyahi)
7. TOAK Dönem Kitabı Hazırlıkları; 2013 – 2014 TOAK yönetim kurulu dönemiyle ilgili genel meclise sunmak
üzere dönem kitabının hazırlanmasına karar verildi. (Feza Korkusuz)
8. 2015’de Dokuz Eylül Üniversitesi gerçekleştirilecek 2. Deneysel Araştırma Eğitim Kursu konu ve
konuşmacılarının belirlenmesi; İkinci TOAK Deneysel Araştırma Eğitimi Kursu’nun 11 – 12 Eylül 2015
tarihinde yapılmasına, konunun üst bir yazı ile TOTBİD yönetim kuruluna sunulmasına karar verildi. Bir
sonraki kurs içeriğinde pratiğe daha fazla yer verilmesi konusu görüşüldü. Bu Kursa EORS Başkanı Dr. Brend
Grimm’in yürüyüş analizi konusunda konuşma yapmak üzere davet edilmesine (OY ÇOKLUĞUYLA) karar
verildi.
9. TOTBİD/TOAK tarafından üniversitelerle işbirliği içerisinde Araştırma Altyapısı oluşturularak Refrans /
Mükemmeliyet Merkezi oluşturma; Envanter çalışmasının sonucunda dört veya beş konuda belli merkezlerle anlaşma
imzalanıp, bu alt yapıların güçlenmesi için TOTBİD yönetim kuruluna öneri getirilebileceği görüşüldü.
10. Ortopedi dışı alanlardan olup derneğimize “Araştırıcı Üye” olarak kaydedilebilecek araştırıcıların yasal
durumu; konu dernek avukatı İsmail Atak ile görüşüldü.
Bir Sonraki Toplantı Tarihi
13.11.2014
Toplantı Saati
20:30
Toplantı Yeri
Ulusal Kongre, Antalya
Toplantı Gündemi
Yeni Yönetim Kurulu’nun Seçimi
Download

TOAK TOAK TOPLANTI TUTANAĞI FORMU Toplantı No