Toplantı Yapılan
Birim:
TOAK
TOTBİD-TOAK TOPLANTI TUTANAĞI FORMU
Toplantı No:
Toplantı Başkanı
Tarih ve Saat
Toplantı Sekreteri
Toplantıya Katılanlar
Prof. Dr. Feza Korkusuz
Prof. Dr. Volkan Öztuna
Prof. Dr. İzge Günal
Doç. Dr. Aksel Seyahi
Prof. Dr. Hasan Havitçi
1
Dr. Feza Korkusuz
24.07.2014
Dr. Aksel Seyahi
Görevleri
TOAK Başkanı
TOAK Üyesi
TOAK Üyesi
TOAK Üyesi
TOAK Üyesi
Görüşülen Konular:
1. 2017 yılında veya daha sonrasında gerçekleştirilecek European Orthopaedic Research Society (EORS)
Kongrelerinden birisinin ülkemizde gerçekleştirilmesi için Türk Ortopedik Araştırma Konseyi olarak Yönetim Kurulu
olarak başvuru için gerekli belge ve dosyanın hazırlanması uygun görülmüştür. Konunun bir sonraki TOTBİD
Yönetim Kurulu toplantısına sunulmasına karar verilmiştir.
2. 28 – 31 Mart 2015 tarihlerinde Las Vegas’da gerçekleştirilecek ORS kongresi sırasında ( www.ors.org)
ICORS’in de olağan genel kurulu yapılacaktır. ICORS’in olağan genel kuruluna TOTBİİD – TOAK’ı temsilen
TOTBİD Başkanının yanısıra ulusal kongremizde yeni seçilecek TOAK Başkanı ve TOAK Kurusu Başkanının yer
alması da uygun görülmüştür. Konunun TOTBİD Başkanı Sait Ada’ya sunulmasına karar verilmiştir.
3. Ulusal KOngrede gerçekleştirilecek TOAK Oturumunun konu ve konuşmacıları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
15 Kasım 2014 - Cumartesi
Saat: 11:15 - 12:30
Mustafa Hüner Salonu
TOAK Özel Oturumu
Genel Ortopedi
Ortopedide inovasyon
Oturum Başkanları: Feza Korkusuz, Aksel Seyahi
Fuat Akpınar
Düşünceden uygulamaya implantlar
Hasan Havıtçıoğlu
Patent ön araştırması, gerçekleştirilmesi ve sorunları
Erbil Oğuz
Tasarımdan üretime üç boyutlu yazıcı teknolojisi
Hayri Dursunoğlu
Sanayide ürün geliştirilmesi
Teyfik Demir
İmplantlar ve standartları
Download

www.ors.org)