ISSN: 1309-2596
BioExPERT
BioExPERT
Editör
Prof. Dr. Nurullah Akkoç
Yazarlar
Doç. Dr. Zeynep Özbalkan
Prof. Dr. Emire Seyahi
Prof. Dr. Veli Çobankara
BioEXPERT
Yıl: 4 Sayı: 1 Sayfa: 1-32
ISSN: 1309-2596
YEREL SÜRELİ
Sigma Publishing Dan. ve Org. Dış Tic.
Ltd. Şti. adına;
İmtiyaz Sahibi
Gönül Simpson
Yayın Danışmanı
İlkay Marangoz
Editör
Prof. Dr. Nurullah Akkoç
Yazarlar
Prof. Dr. Sevil Kamalı
Doç. Dr. Zeynep Özbalkan
Prof. Dr. Emire Seyahi
Prof. Dr. Veli Çobankara
Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu)
Gönül Simpson
İdare Yeri ve Yazışma Adresi
Sigma Publishing Danışmanlık ve
Organizasyon Dış Tic. Ltd. Şti.
Vişne 2 Bölgesi, Çayırgüzeli Sok. No:14
Zekeriyaköy Sarıyer / İstanbul
Tel : 0 212 352 16 61
Faks : 0 212 352 16 57
e-mail: [email protected]
www.sigmapublishing.com
Sertifika No: 12165
Has Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Yüzyıl mahallesi, MAS-SİT Matbaacılar Sitesi, 3. Cadde, 199A, Bağcılar İstanbul
Tel: 0 212 629 02 49 | www.hasmatbaa.com.tr
Sertifika No: 13903
Bu dergide yayınlanan yazı ve şekillerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Sigma Publishing herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
BioExPERT
Önsöz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II
Prof. Dr. Nurullah Akkoç
.......
......................................
Doç. Dr. Zeynep Özbalkan
.......................
Prof. Dr. Emire Seyahi
.....................................................
Prof. Dr. Veli Çobankara
BioExPERT
Önsöz
Prof. Dr. Nurullah Akkoç
Ocak, 2014
BioExPERT
TNF-alfa inhbitörü (TNF-i) ilaçlar son 2 dekadda,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
BioExPERT
ETN LDA, n=45
ETN+MTX LDA, n=47
ETN MHDA, n=50
ETN+MTX MHDA, n=58
7
Ortalama (SD) DAS28 Skoru
6
5
p=0.0017
p=0.0021
p=0.0680
4
LDA
3
p=0.5602
p=0.1801
p=0.1022
2
1
0
0
6
12
18
24
Ay
-
-
-
-
-
ratio
2
hazard
-
BioExPERT
Total
dökülmesi
halsizlik
titreme
-
1.0
Sağkalım Olasılığı
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
100
ABA Kombo
ADA Kombo
ETN Kombo
INF Kombo
200
300
ABA Kombo
ADA Kombo
ETN Kombo
INF Kombo
3
BioExPERT
-
-
-
-
-
4
-
BioExPERT
-
-
modeli
-
-
(
-
-
Sağkalım Olasılığı
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
50
100
150
TNF-i Etkinliğinin Bitmesine Kadar Geçen Süre (Ay)
5
BioExPERT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
BioExPERT
-
-
-
(
-
-
-
Ortanca Golimumab Konsantrasyonu
4
3
2
1
0
Yanıtsızlık
Orta Yanıt
İyi Yanıt
7
BioExPERT
d
d
-
8
BioExPERT
-
-
-
-
-
-
-
-
9
BioExPERT
-
eden temel etkili ilaç kesilme nedenleri, intolerans
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
BioExPERT
EULAR iyi/orta
EULAR yanıtsız
IL-6→p-STAT3 Log2Kat Naiv CD4+ T Hücresi
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
IFNα→p-STAT1 Uu Monositler
-
-
-
-
11
BioExPERT
-
®
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
BioExPERT
-
-
-
-
13
BioExPERT
Zeynep Özbalkan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
BioExPERT
-
-
-
-
-
-
15
BioExPERT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
,
-
-
-
16
BioExPERT
-
-
-
(
-
-
-
-
-
-
-
-
open
mm
17
BioExPERT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
BioExPERT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
BioExPERT
Emire Seyahi
-
-
-
-
-
-
20
-
BioExPERT
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
-
-
-
-
-
-
21
BioExPERT
-
-
-
-
-
-
-
22
BioExPERT
-
-
-
-
-
-
-
-
Hasta uyumu
23
BioExPERT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
BioExPERT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
BioExPERT
Plasebo
-
-
-
-
-
leri
-
-
-
26
BioExPERT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
BioExPERT
-
-
-
-
-
-
-
28
BioExPERT
Veli Çobankara
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
BioExPERT
-
-
-
-
-
olanlarda
-
olanlarda
-
-
30
-
BioExPERT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
BioExPERT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
BioExPERT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
BioExPERT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34
-
BioExPERT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
BioExPERT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
Bioexpert’in 2014 yılına ait ilk sayısında 25 - 30 Ekim 2013 tarihleri
arasında San Diego’da yapılan Amerikan Romatoloji Cemiyeti (ACR)
toplantısında sunulan, Romatoid Artrit ve Spondiloartrit tedavisinde
kullanılan biyolojik ilaçlar ve Romatoid Artrit tedavisinde yeni bir sınıf
olarak ortaya çıkmakta olan protein kinaz inhibitörleri ve diğer küçük
moleküller ile ilgili bildirileri sizler için gözden geçirdik. Bu yılki toplantı
şimdiye kadarki en büyük 3. ACR toplantısı oldu. Katılım düzeyi geçen yıla
yakındı ve 14 000 kişi kadardı. Toplantıda sunulan bildiri sayısı 2900
civarındaydı.
“
“
Prof. Dr. Nurullah Akkoç
Download

kevın norley, mehmet ali içbay, hasan arslan chapter ı