ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
Dönem V
Ortopedi ve Travmatoloji Staj Eğitim Programı
Eğitim Başkoordinatörü:
Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN
Dönem Koordinatörü:
Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER
Koordinatör Yardımcısı:
Yrd. Doç. Dr. Erkam KÖMÜRCÜ
Yrd. Doç. Dr. Ali Ümit YENER
Staj Eğitim Sorumlusu:
Yrd. Doç. Dr. Umut Hatay GÖLGE
Genel Bilgiler:
Staj süresi:
3 hafta
AKTS kredisi:
5 kredi
Eğitimin yürütüldüğü yer: Stajın teorik eğitimi ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama
Hastanesi derslikleri ve Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde, uygulama eğitimi ise Ortopedi
servisinde, polikliniklerde, ameliyathanede ve acil kliniğinde verilecektir.
Staj öğretim üyeleri:
Yrd. Doç. Dr. Gürdal NUSRAN
Yrd. Doç. Dr. Erkam KÖMÜRCÜ
Yrd. Doç. Dr. Burak KAYMAZ
Yrd. Doç. Dr. Umut Hatay GÖLGE
Yrd. Doç. Dr. Ferdi Göksel
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
Genel Bilgiler:
Toplam program her staj grubu için 3 haftadır. Stajın teorik eğitimi Araştırma ve Uygulama
Hastanesi derslikleri ve Ortopedi ve travmatoloji Kliniği’nde, uygulama eğitimi ise Ortopedi
servisinde,
polikliniklerde, ameliyathanede ve acil kliniğinde verilecektir. Staj süresince
teorik ve uygulama derslerinde imzalı yoklama alınacak olup ÇOMÜ Tıp Fakültesi EğitimÖğretim yönergesi devam kuralları geçerli olacaktır.
Eğitim etkinlikleri, her biri ÇOMÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
öğretim üyesi olan; Yrd. Doç. Dr. Gürdal Nusran, Yrd. Doç. Dr. Erkam Kömürcü,Yrd Doç.Dr
Umut Hatay Gölge, Yrd. Doç. Dr Burak Kaymaz, Yrd. Doç. Dr Ferdi Göksel tarafından
yürütülecektir.
Ders Kurulunun Amacı:
Genelde Tıp Fakültesi’nden mezun olacak ve tıp doktoru ünvanı alacak öğrencilerimize,
preklinik dönemde kazandıkları bilgi ve becerileri klinik disiplinlere entegre ederek,
çocuklarda ve erişkinlerde sık görülen ortopedik rahatsızlıkların tanı ve tedavi yaklaşımlarını
gözlemleyerek rehber yardımıyla uygulayabileceklerdir.
Bu amaca ulaşmak için Dönem V’in öğrenim hedefleri şunlardır:
Ders Kurulunun Öğrenim Hedefleri:
• Ortopedi ve travmatoloji stajında; hastalık öyküsünü alabilmeli, tam bir fizik muayene
yapabilmeli, ortopedik muayene yöntemlerini öğrenme ve uygulama, sık karşılaşılan
ortopedik rahatsızlıkları öğrenme, ortopedik travma hastasına yaklaşım ve acil ortopedik
müdahaleleri doğru ve uygun bir şekilde uygulayabilmeli
Ölçme-Değerlendirme:
1.Stajın son günü teorik ve sözlü pratik sınav yapılacaktır.
2.Staj süresince sabah 09:00-12:00 arasında teorik dersler anlatılıp öğleden sonra 13:30-17:00
arasında sorumlu öğretim üyesi eşliğinde pratik uygulama yapılacaktır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
3.Teorik ve sözlü uygulama sınavı ayrı ayrı yapılıp ortak değerlendirilecektir. Geçme notu
100 üzerinden 60 ‘tır. Teorik sınavdan 60 ve üzeri alamayanlar sözlü pratiğe giremez ve staj
tekrarı gerekir.
4.Stajdan başarılı olmak için teorik sınavından başarılı olanların sözlü pratik puanı ile birlikte
ortalamanın 60 ve üzeri olması gerekmektedir.
5.Sözlü sınava mümkün olduğu kadarıyla belirlenen iki öğretim üyesinden girilir.
6.Teorik sınav 25 soru olup her bir soru 4 puan değerindedir. Teorik sınav çoktan seçmeli test
şeklindedir.Sözlü sınav daha çok pratik ağırlıklı olacaktır.
***Pazartesi ve Perşembe günleri eğitim saatlerine tüm stajiyerlerin katılması zorunludur.
Pazartesi 12:30
Perşembe 07:45
Haftalık Ders Programı:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.30-09.20
Servis
çalışması
Servis çalışması
Servis çalışması
(07:45)
Eğitim saati
Servis çalışması
09.30-10.30
Teorik ders
Teorik ders
Teorik ders
Teorik ders
Hasta Başı Eğitimi
10.40-12.00
Teorik ders
Teorik ders
Teorik ders
Teorik ders
Hasta Başı Eğitimi
13.30-14.30
(12:30)
Eğitim saati
Teorik ders
Hasta Başı Eğitimi
literatür
Hasta Başı Eğitimi
14.30-15.15
Teorik ders
Teorik ders
Hasta Başı Eğitimi
literatür
Uygulama
15.30-16.15
Hasta Başı
Eğitimi
Hasta Başı Eğitimi Hasta Başı Eğitimi
Seminer
Uygulama
16.30-17.15
Hasta Başı
Eğitimi
Hasta Başı Eğitimi Hasta Başı Eğitimi
Seminer
Uygulama
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
Kuramsal Ders Konuları:
Ortopedide temel kavramlar, tedavi yöntemleri, kırık mekanizması ve kaynaması
Ortopedik muayene yöntemleri
Kırık komplikasyonları
Üst ekstremite muayeneleri
Alt ekstremite muayeneleri
Üst ekstremite hastalıkları
Alt ekstremite hastalıkları
Üst ekstremite kırıkları
Alt ekstremite kırıkları
Artrozlar
İskelet sistemi displazileri
Konjenital deformiteler
Avasküler kemik nekrozları
Vertebra kırıkları
Kifoz ve skolyoz
Benign yumuşak doku ve kemik tümörleri
Malign kemik tümörleri
Septik artrit
Osteomyelit
Gelişimsel kalça displazisi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
Download

TRT Bandrolleri - T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı