2.27.00.01 ERP Sürüm Duyurusu
ERP ürünleri için 2.27.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler
aşağıda yer almaktadır.
Önemli Uyarı :
Program klasöründe bulunan add-ons.ini dosyasının içerisinde program açılırken
yüklenecek çözümler seçilmektedir. Kullanmadığınız uygulamalara ait satırların başına (eksi) işareti koyarak program açılışının daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.
Sql2005 ile birlikte gelen schema binding özellikli view'lar 2.14.00 sürümü ile kullanıma
başlanmıştır.Muhasebe toplam taboları yerini bu view'lara bırakmıştır. Bu sebeple SQL server 2000
sürümü kesinlikle desteklenmemektedir.
Muhasebe toplamları için yeni eklenen view : LV_FFF_DD_EMUHTOT
2.16.00.00 sürümünde bazı altyapı düzenlemeleri yapıldığından, sürümü kullanıma almadan önce verilerin
yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test
etmenizi tavsiye ederiz.
Sürüme ait uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur.
Yükleme işlemlerine başlamadan önce mutlaka 3. nesil lisanslama için yükleme dokümanlarını okumanızı
öneririz.
Genel Uyarılar:
• Genel Tablo Yönetimi altından daha önce oluşturulmuş ve kullanılan tablolar var ise güncelle işlemi
yapınız. Genel Tablo Yönetimi tablolarının güncelleme işlemini, firma güncelleme işleminden önce yapınız.
• 1.7x.xx,1.8x.xx versiyonlarından geçişlerde “Tabloları Sürüme Göre Güncelle” işlemi yapılmalıdır.
• Firmaya ait dönemler için Veri Tabanı Araçları oluşturulmalıdır.
• Güncelleme işlemi istenirse bütün firmalar için toplu olarak başlatılabilir.
• Unity Objects ve OD kullanımı mevcut ise bu sürüme uygun araçlar update edilmelidir.
1.88.xx.xx Versiyonuna Geçiş İçin Uyarılar :
• 1.87.xx.xx versiyonunda muhasebe bağlantı kodlarını yeniden tanımlayıp, 1.88.xx.xx sürümüne versiyon
değişimi yapacak olanların ” tabloları sürüme göre güncelleme “ işlemi öncesinde aşağıdaki queryyi tüm
firmaları için ayrı ayrı çalıştırmaları gerekmektedir.
CREATE TABLE [dbo].[LG_XXX_ACCCODESTMP](
[FIRMNR] [int] NULL) ON [PRIMARY]
1.8x.xx.xx Versiyonlarına Geçişler İçin Uyarılar :
• 1.8x.xx versiyonuyla birlikte programda performans arttırımı sağlamak amacıyla STFICHE, PRCLIST,
PAYTRANS, L_LDOCNUM, KSLINES, EMUHACC, SRVCARD, CLCARD, INVDEF, SPECODES tablolarına yeni
indexler eklenmiştir. “Tabloları Sürüme Göre Güncelle” işlemi sırasında eklenecek yeni indexlerden dolayı
güncelleme uzun sürebilir. Ayrıca yeni indexlerle birlikte veritabanı tarafında bu tablolarda tutulan bilgi
sayılarına bağlı olarak bir büyüme olabilir.
• 1.8x.xx versiyonlarıyla birlikte yeni eklenen özelliklerden dolayı veritabanı tarafına yeni tablolar
eklenmektedir. Banka kredi takibi, Kasa ve Bankada kur farkı hesaplaması ve Kasada döviz takip edilmesi
gibi özelliklerle ilgili eklenen alanlara bilgi dokümanlarından bakılabilir.
• Unity 1.84.00 versiyonu ile birlikte IK-Unity personel entegrasyonunda her iki ürün için güncel versiyona
geçiş gerekliliği ortadan kalkmıştır.1.84.00 versiyonundan itibaren tanımlı personel muhasebe kodları
içeriğine göre entegrasyon yapılacaktır. Bu özellik IK 3.7.4. versiyonu ve sonrası için geçerli olacaktır.
1.86.00.00 Versiyonuna Geçişler İçin Uyarılar :
• 1.86.00.00 versiyonunda Logo-Garanti entegrasyonu ile, bankacılık işlemlerinin
Garanti Bankası hizmet sözleşmesinde yer alan yetkilendirmeye uygun olarak gerçekleştirilmesi
sağlanmıştır.Bu özelliğin çalışabilmesi için versiyon değişimlerinde Microsoft.NET Framework 2.0’ın tüm
terminallerde yüklü olması gerekmektedir.Versiyon değişiminden sonra sistem İşletmeni yada program
çalıştırılmak istendiğinde Microsoft.NET Framework 2.0’ın otomatik olarak yüklenmesini sağlayacak link
açılacaktır. Bu linkin çalışabilmesi için terminallerde İnternet bağlantısının aktif olması
gerekmektedir.Logo-Garanti Entegrasyonu kullanmayacak kullanıcıların Sistem işletmeni- KullacılarEklenti Yetkilerin’den “Garanti Bankası(2009)” eklenti yetkisi kaldırılmalıdır.
• 1.86.00.00 versiyonu ile birlikte Connect versiyon değişimleri, kullanılan ticari paketin versiyon
değişimleri ile birlikte yapılacak ve Logo Connect konfigurasyon bilgileri ticari sistem klasörüne
kopyalanacaktır. Connect Hizmet sözleşmeleri güncelleneceğinden versiyon değişiminde ilgili terminalde
İnternet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.Detaylı bilgi için bu sürüme ait bilgi dokümanı
incelenmelidir.
• 2.00 sürümü öncesindeki sürümlerden geçiş yapan kullanıcılarımız versiyon değişimi
yapmadan önce tüm ek paket ve kullanıcı arttırımlarını yüklemeli sonrasında versiyon
değişimlerini yapmalı.
2.04.00.00 Versiyonundan Önceki Versiyonlardan Geçişleri İçin Uyarılar :
Veritabanı mimarisinde değişiklik yapılmıştır.Yapılan düzenlemeler doğrultusunda SEQ tabloları
kullanımdan kaldırılmış, tablolar identity özelliğine dönüştürülmüştür. Tabloların identıty özelliğine
dönüştürülmesi işlemi Genel tablolar için Sistem İşletmenine girişte ve Genel Tablo Yönetimi
Güncellenerek, Firma tabloları içinse firmalar üzerinde tabloların sürüme göre güncellenmesi işlemiyle
yapılacaktır.Firma tablolarının güncellenmesi önceki versiyon geçişlerine göre biraz daha uzun sürebilir,
işlemi yarıda kesmeyiniz.
2.04 versiyona geçiş işleminde IDENTITY güncelleme sırasında program haricinde eklenmiş olan INDEX ler
silinebilir bu yüzden geçişten önce kullanıcılar tarafından eklenmiş olan index lerin yedeği alınarak geçiş
sonrasında tekrar oluşturulmalıdır.
Geçiş öncesinde, veri tabanında SCHEMABINDING kullanılarak oluşturulmuş view lar var ise bu viewslar
silinmelidir.
Identity geçişinden sonra eski sürüm programlarla Identity geçişi yapılan veritabanına bağlantı mümkün
olmayacaktır. Tüm firmalar geçilmese dahi ortak tabloların yapısı değişecek ve SEQ uzantılı tablolar
silinecektir. SEQ uzantılı tabloların olmaması eski sürümlerde datanın kullanılamayacak olması anlamına
gelir.
2.12.00.00 Versiyonuna Özel Uyarılar :
Ürünlerimizde Microsoft .Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda
hem de istemci terminallerde Microsoft .Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci
bilgisayarlarda Microsoft .Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında
uyarı alınacaktır. Microsoft .Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir.
2.12.00.00 sürümüyle birlikte ek paket ve ana paket kurulumları birleştirilip tek bir kurulum dosyası haline
getirilmiştir. Kurulumm sırasında girilen anahtar değerlendirilerek ek paket veya ana paket olmasına göre
kurulum gerçekleştirilmektedir.
2.13.00.00. Versiyonuna Özel Uyarılar :
2.13.00.00 sürümü ile birlikte ürünlerimizin veritabanına eklediği kayıtlar bir anahtar ile şifrelenmeye
başladı. Bu anahtar sayesinde veritabanına ürünlerimiz ve araçlarımız (Logo Objects, Logo Object Designer
ve XML) ile eklenen kayıtlar, farklı yöntemler kullanılarak eklenen kayıtlardan ayırt edilebiliyor. Dış
ortamdan eklendiği anlaşılan kayıtlar için uygulamalarımızda bu sürüm için herhangi bir engelleme
yapılmamıştır. Sadece kayıtların dış ortamdan geldiği ilgili kayıt browser’ında farklı şekilde (üzeri çizili
olarak) gösterilerek ayırt edilmiştir.
Oracle veritabanı kullanan firmalarda bu versiyon kullanılmamalıdır. Oracle veritabanı kullanan firmalar
için ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Logo BI Basic ürünleri 20 Mart 2012 tarihinden itibaren ana paket ve geçiş paketleri ile birlikte bundle
olarak sunulmaktadır. Uygulamanın setupları 2.13.00.00 sürümü ile birlikte yeniden düzenlenerek
otomatik kurulur olması sağlandı. Bundle BI Basic ürünü hakketmiş bir ana paket veya geçiş paketi
kurulumu sırasında BI Basic ürünü de otomatik olarak kurulabilmektedir. Logo BI yükleme detayları için
güncellenen yükleme dokümanından (Yükleme Dökümanı) yararlanabilirsiniz.
İK programları ile entegrasyon kurulduğu durumlarda hem İK programının hem de ERP programının
sürümleri 2.13.00.00 olmalıdır, sürüm farklılığı olmamalıdır.
2.12.01.00 ara sürüm içeriğine ait maddeler de hatırlatma amaçlı olarak madde listesinin sonuna
eklenmiştir.
2.14.00.00 Versiyonuna Özel Uyarılar :
Sql2005 ile birlikte gelen schema binding özellikli view'lar 2.14.00 sürümü ile kullanıma
başlanmıştır.Muhasebe toplam taboları yerini bu view'lara bırakmıştır. Bu sebeple SQL server 2000
sürümü kesinlikle desteklenmemektedir.
Muhasebe toplamları için yeni eklenen view : LV_FFF_DD_EMUHTOT
2.19.00.00 versiyonuna özel uyarılar :
2.19.00 versiyonu ile bilikte Malzeme ve Hizmet toplam tabloları View yapısına dönüştürülmüştür. Yeni
view'lar veri tabanı güncelleme işlemi sırasında aşağıdaki isimler ile oluşturulacaktır. Bu nedenle veri
tabanı güncelleme işlemi önceki sürüm geçişlerine göre daha fazla zaman alacaktır. Data büyüklüklerine
göre farklılaşacak veri tabanı güncelleme sürelerinin tespiti için, güncellemenin öncelikle test ortamında
yapılması önerilir.
LV_XXX_YY_SRVNUMS
LV_XXX_YY_SRVTOT
LV_XXX_YY_STINVENS
LV_XXX_YY_STINVTOT
LV_XXX_YY_VRNTINVENS
LV_XXX_YY_VRNTINVTOT
Bu versiyonla birlikte LG_ başlayan eski tablolara işlem yapılmayacaktır. Bu tablolar veritabanından
silinmeyecektir. Rapor yada form tasarımlarındaki stok toplam tablolarından bilgi alan tanımlı alanlar
kontrol edilerek view'lardan bilgi alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
2.25.00.00 versiyonuna özel uyarılar :
2.25.00.00 sürümüne geçişle birlikte mevcut tablolara yeni kolonların eklenmesi gerekmektedir. Kolon
eklenmesi ve kolonların güncellenmesi sırasında performans sorunu yaşanmaması için sürüm güncelleme
işlemi öncesinde aşağıdaki sorguların çalıştırılması gerekmektedir.
FFF : firma numarası (001,002 gibi); DD : dönem numarası (01, 02, 03 gibi).
ALTER TABLE LG_FFF_DD_CLFLINE DISABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_BNFLINE DISABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_KSLINES DISABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC DISABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE DISABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_CLFLINE ADD "EMFLINEREF" int NULL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_BNFLINE ADD "EMFLINEREF" int NULL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_KSLINES ADD "EMFLINEREF" int NULL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC ADD "EMFLINEREF" int NULL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE ADD "CODEREF" int NULL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE ADD "LINETYPE" smallint NULL
UPDATE LG_FFF_DD_CLFLINE SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL
UPDATE LG_FFF_DD_BNFLINE SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL
UPDATE LG_FFF_DD_KSLINES SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL
UPDATE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL
UPDATE LG_FFF_DD_EMFLINE SET CODEREF=0, LINETYPE=0 WHERE LINETYPE IS NULL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_CLFLINE ENABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_BNFLINE ENABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_KSLINES ENABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC ENABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE ENABLE TRIGGER ALL
ERP 22 Eylül 2014 Sürümü
Kayıt Nr
Ürün
Tanım ve Açıklama
Satış ve Dağıtım
Hareketler - Satış Faturaları
WINERP1
43111
Satırda masraf merkezi girilen satış faturası, otomatik
muhasebeleştirme /toplu / fiş üzerinden / muhasebeleştirildiğinde
oluşan mahsup fişi hesap dağıtım detaylarında masraf merkezi kodu
listelenmiyor.
Satırda masraf merkezi girilen satış faturası muhasebeleştirildiğinde
satırda girilen masraf merkezi bilgisi fişe gelmiyordu, düzeltildi.
Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar - Malzemeler
2
WINERP41832
Malzeme Kartı Muhasebe Kodları Bölümünde İhraç Kayıtlı Satışlar
Ayrı Muhasebe Hesabına Tanımlanabilmeli
Malzeme kartı muhasebe kodları bölümünde "İhraç Kayıtlı Satışlar"
için ayrı muhasebe hesabı tanımlanabilmesi sağlanmıştır.
Malzeme Yönetimi
Hareketler - Malzeme Yönetimi Fişleri
3
WINERP36950
Devir Fişi ile girilen Sabit Kıymet Kaydı kart ile ilişkilendirilebilmeli.
Devir fişinde girilen sabit kıymet için F9 - "Sabit Kıymet Kaydıyla
İlişkilendir" işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.
Duran Varlık Yönetimi
Raporlar - Amortisman Özeti
4
WINERP42762
Ambar Fişi İle İşyeri Değişikliği Olan Sabit Kıymetin,İlgili Tarihteki
Amortismanı Yapılan İşyerine Göre Rapor Alınabilmelidir.
Ambar fişi ile işyeri değişikliği olan sabit kıymetin amortisman
tutarları değişiklik yapılan işyerine göre raporlanması sağlanmıştır.
Üretim Tanımları
Ana Kayıtlar - Operasyonlar
Operasyon Kartında Bekleme Parti Büyüklüğü ve Bekleme Parti
Süresi Tanımlanabilmeli
5
WINERP42287
Operasyon kartı satırlarına "Bekleme Partisi" ve "Bekleme Süresi"
eklenmiştir. Burada yazılan değerlere göre operasyon süresine
eklemeler yapılmaktadır. Operasyonlarda belirli tekrarda yapılan
işlemler, örneğin her 100 işlem sonrasında 15 dakika bobin değişim
süresi var ise, bekleme partisi : 100, bekleme süresi : 15 dakika
olarak tanımlanmalıdır.
Üretim Kontrol
Hareketler - Üretim Emirleri
6
WINERP42516
Üretim Emri üzerinde "Hızlı Gerçekleşen Miktar Girişi" ile Malzeme
fişleri oluştuğunda; Üretim Kontrol Parametrelerinde yer alan
"Gerçekleşen Miktar Girişi Birim Fiyat Ataması = Yapılacak" gibi bir
parametre olmalı.
Üretim Emri üzerinde "Hızlı Gerçekleşen Miktar Girişi" ile Malzeme
fişleri oluştuğunda; Üretim Kontrol Parametrelerinde "Hızlı
Gerçekleşen Miktar Girişi Birim Fiyat Ataması = Yapılmayacak /
Yapılacak" parametresine bağlı olarak çıkış fişlerine maliyet atanması
sağlanmıştır.
Üretim Kontrol
İşlemler - Toplu Gerçekleşen Üretim Emri Maliyeti Hesaplama
WINERP7
42462
Toplu Gerçekleşen Üretim Emri Maliyeti Hesaplama işleminde “Yarı
Mamuller İçin Hesaplanan Maliyet Kullanılsın” parametresi “Hayır”
seçildiğinde performans iyileştirmesi yapılmalı.
Toplu gerçekleşen üretim emri maliyeti hesaplama işleminde yarı
mamuller için hesaplanan maliyet kullanılsın parametresi Hayır
seçildiği durum için performans iyileştirmesi yapıldı.
Satış ve Dağıtım
Hareketler - Alınan Siparişler
WINERP8
43073
Sipariş /İrsaliye üzerinden “Faturala” seçeneği ile fatura
oluşturulduğunda kaynak fişin “Riski Etkiler” seçeneği faturaya
taşınsın.
Sipariş üzerinden sevket/faturala, irsaliye üzerinden faturala
işleminde Kaynak fişin "Risk Etkiler" bilgisinin irsaliye/faturaya
gelmesi için,Satınalma ve Satış-Dağıtım parametrelerine "Faturalar
İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarılsın" parametresi
eklenerek parametreye bağlı olarak aktarılması sağlanmıştır.
Satış ve Dağıtım
Hareketler - Satış İrsaliyeleri
WINERP9
41882
E-fatura satış ve satınalma faturalarında olduğu gibi irsaliye ve
siparişe cari seçildiğinde e-fatura carisi olduğunu belirtecek bir simge
gelmelidir.
Sipariş ve irsaliye üzerinde e-fatura carisine ait işlem yapıldığını
belirten "e-fatura " işaretinin gelmesi sağlanmıştır.
Satış ve Dağıtım
Hareketler - Satış Faturaları
433 Sıra Nolu VUK Tebliğine Göre e-Arşiv Uygulaması İçin ERP
Geliştirmeleri
10
WINERP42349
E-Arşiv uygulaması ürüne eklenmiştir. Bu amaçla fatura başlık
bölümüne faturalama yöntemini belirtmek için listeden seçimli
(combo box) bir alan eklenmiştir. Bu alan öndeğer olarak "Kağıt
Fatura" değerini almakta, ürün özelliklerine göre de "e-Fatura", "eArşiv Faturası", "e-Arşiv (İnternet) Faturası" değerlerini
alabilmektedir.
Satış ve Dağıtım
Hareketler - Satış Faturaları
11
WINERP42350
E-Fatura Uygulamasında, Oluşturulan Satış Faturalarında Gib’e
Gönderilecek Statüsü Dışındaki Statülerde Fatura İçerisindeki, Özel
Kod, Yetki Kodu, İşyeri, Bölüm,Ambar Gibi Faturada Tutarsal
Değişiklik Oluşturmayacak Alanlar Değiştirilebilmeli.
Gib’e Gönderilecek Statüsü Dışındaki Diğer Statülerdeki eFaturalarda, Özel Kod, Yetki Kodu, İşyeri, Bölüm ,Ambar, İrsaliye
Numarası, İrsaliye Tarihi Alanlarının Değiştirilebilmesi Sağlandı.
12
WINERP42635
Satış ve Dağıtım
Hareketler - Satış Faturaları
Satır Birleştirme Yapılırken Birim Fiyat Aynı Olan Ancak
İndirim/Masraf Oranları Farklı Olan Satırların Birleştirilmemesi
Sağlanmalı
Malzeme kodu aynı, birim fiyatı aynı ama indirim/masraf oranı farklı
olan satırların parametreye bağlı olarak birleştirmesi veya ayrı
yazması sağlandı. Bu amaçla Satın alma-Satış Dağıtım
parametrelerine "Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre
Birleştirilirken İndirim/Masraf Oranı Farklı Satırları" :
"Birleştirsin/Birleştirmesin" parametresi eklendi.
Finans
Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
13
WINERP9574
Cari Hesap Kartına Arayüz Uyarlama İle Eklenen Tarih Alanına Yıl 2
Hane Olarak Giriliyor.
Cari Hesap kartına arayüz uyarlama ile eklenen tarih alanında yıl
bilgisinin 4 hane olarak gelmesi sağlanmıştır. Not:Uyarlama
ekranında tarih alanı özelliklerine Format seçenekleri
eklenerek,kullanıcının istediği tarih formatını seçebilmesi
sağlanmıştır.
Finans
Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
14
WINERP38180
International Setlerde IBAN Numarası Kontrolü Parametrik
Olmalıdır.
Yurt dışı (INT) setlerde IBAN numarası kontrolü kaldırılmıştır.
Finans
Hareketler - Çek/Senet Bordroları
15
WINERP41851
Müşteride tahsil edilen çekler "Kendi Çekimiz" bordrosunda banka
hesap koduna göre filtreleme yapılabilmeli.
Bankadan Çek ödemesi işlemi ile müşteride tahsil edilecek olan
çeklerin seçilen banka hesap koduna göre filtreli gelmesi
sağlanmıştır.
16
WINERP42717
Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar - Hesap Kartları
Muhasebe Hesap Planı karakter sayısı 100 karaktere çıkarılmalıdır.
Muhasebe hesap planında, hesap kodu alanı 100 karaktere
çıkarılmıştır.
Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar - Projeler
17
WINERP34228
Proje Sorumlusu alanında karakter sayısı 80 olmalı.
Proje kartındaki, Proje Sorumlusu alanı karakter sayısı 80 e
çıkarılmıştır.
Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar - E-Beyannameler
18
WINERP30568
İndirilecek KDV listesinde, Alış Faturası Seri Numarası alanına Belge
No taşınıyor. Belge No yerine yeni bir alan eklensin.
İndirilecek KDV Listesinde Seri No alanına fatura seri numarasının
gelebilmesi için alım faturalarına "Seri No" alanı eklenmiştir. Bu
alanda veri girişi olması durumunda indirilecek kdv listesi alım
faturaları seri no alanına bilgi gelecektir.
Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar - E-Beyannameler
19
WINERP41592
Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nde (01.04.2014 tarihli) bazı
değişiklikler / eklentiler yapılmıştır.
Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nde yer alan güncellemeler ürün
içerisine eklenmiştir.
Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar - E-Beyannameler
20
WINERP42234
Bankadan ve Kasadan Girilen Hizmet Faturaları İçerisinde Satırda
Sadece Gümrük KDV Tutarı İçin Girilen Rakam İndirilecek KDV
Listesine Yansımalı.
Kasadan veya bankadan yapılan gümrük kdv ödemelerinin hizmet
faturası girişiyle indirilecek KDV listesinde alım faturası KDV tutarı
kolonunda listelenebilmesi sağlanmıştır.Kasadan veya bankadan
girilen hizmet faturalarında ithalat KDV checki atılarak KDV'siz tutar
girişi yapılmalıdır.
Genel Muhasebe
Defter ve Dökümler - Defter-i Kebir
21
WINERP42162
E-Defter Uygulamasında Oluşturulan Yevmiye Ve Defter-i Kebir
Dosya Boyutları Büyük Olduğu Durumda Görüntüleme Sorunu
Yaşanmakta Olup Dosya Boyutu Kullanıcı Tarafından Elle
Belirtilebilmeli.
E-defter uygulamasında oluşturulan Yevmiye ve Defter-i Kebir dosya
boyutları büyük olduğu durumda görüntüleme sorunu yaşanmaması
için dosya boyutunun kullanıcı tarafından elle belirtilebilmesi
sağlanmıştır. İşletim sistemine bağlı olarak 1-100 mb (32 bit işletim
sistemi) veya 1-200 mb (64 bit işletim sistemi) arası değer
verilebilecektir.
USYS
Yönetim - Firmalar
WINERP22
42138
e-Fatura uygulaması kapsamında, Sistem İşletmeni / Firma
Detayları’nda Kontrol Tipi: İşyeri Bazında seçildiğinde İşyeri /Diğer
tanımında Web Adresi ve Email Adresi alanı pasif geliyor.
Sistem İşletmeni (SYS) firma detaylarındaki kontrol tipi işyeri bazında
seçildiğinde, işyeri tanımındaki web adresi ve e-mail adresi
alanlarına veri girişi yapılabilmesi sağlandı.
USYS
Yönetim - Firmalar
23
WINERP42573
Firma tanımlarında yer alan Bölüm sayısı 4999 a kadar açılabilsin.
Firma tanımlarında yer alan Bölüm sayısı 4999 a kadar açılabilmesi
sağlanmıştır.
USYS
WINERP24
35732
Yönetim - Döküman Yönetim Sistemi
Yazdırılan belgelerin aynı zamanda PDF olarak doküman yönetimine
aktarılması sağlanmalı.
Sipariş,İrsaliye,Fatura,Teklif, Sözleşme Fişleri üzerindeki F9 Yaz ile
yazdırılan belgenin PDF hallerinin aynı anda DocPlace’e gönderilmesi
sağlandı. Bu özelliğin kullanılabilmesi için; a) Kets DocPlace Basic
veya Pro sürümünün kullanılıyor olması b) Satınalma ve Satış
Dağıtım parametrelerindeki “Yazdırılan Belgenin PDF Olarak KETS
Sisteminde Saklanması” parametresinde ilgili fiş türlerinin seçili
olması gerekmektedir.
Turkcell Hizmet Merkezi
Ana Kayıtlar - *
25
WINERP41642
Ürün Kurulumu Ve Verisyon Değişimlerinde Otomatik Windows
Servisleri Arasına Yüklenen LogoMobile Servisi (LMblPublisher.exe)
Durumu Durduruldu Gelmeli.
Ürün kurulum ve versiyon geçişlerinde LogoMobile Servisinin
(LMblPublisher.exe) ön değer durduruldu olarak gelmesi sağlandı.
LogoMobile uygulamasının tekrar çalışması istenmiyor ise servisin
başlangıç durumu (Startup Type) Elle (manuel) yapılmalıdır.
Mali Müşavir
İşletme Defteri - Raporlar - İşletme Defteri (Gelir - Gider)
26
WINERP42249
MMPLUS İşletme Defteri’nde Gelir Gider Raporu detaylı alınıp
alınmayacağı filtreye bağlanmalıdır.
MMPLUS İşletme Defteri Gelir Gider raporunun detaylı alınabilmesi
için rapora Detay: Evet/Hayır filtresi eklenmiştir.
Araçlar
Veri Aktarımı (Excel’den)
27
WINERP20020
Excel'den veri aktarımında hizmet kartlarının aktarımı yapılabilmeli.
Hizmet Kartlarının Excel'den aktarılabilmesi sağlanmıştır. Excel'den
Veri Aktarım Kart Türlerine Alınan Hizmetler ve Verilen Hizmetler
seçenekleri eklenmiştir.
Malzeme Yönetimi
28
WINERP35339
Ana Kayıtlar - Malzemeler
Varyantlı malzeme kartına manuel varyant eklendiğinde tedarikçi
bilgisi silinmekte.
Varyantlı malzeme kartına manuel varyant eklendiğinde Tedarikçi
bilgisi siliniyordu, düzeltildi.
Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar - Malzemeler
29
WINERP43113
Mamul kartında çok sayıda tanımlı fiyat kartı varsa hızlı üretim
fişinde hesapla işleminde performans sorunu yaşanıyor.
Mamul kartında çok fazla sayıda tanımlı fiyat kartı varsa hızlı üretim
fişi hesaplama işleminde performans sorunu yaşanıyordu, düzeltildi.
Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar - Malzemeler
WINERP30
43386
Malzeme kartına ait seri numarası kullanımı varsa malzeme kart
penceresinde arama yapıldığında performans sorunu yaşanıyor.
Malzeme Kartına ait Seri Numarası kullanımı varsa, Malzeme Kart
Penceresinde arama yapıldığında performans sorunu yaşanıyordu,
düzeltildi.
Malzeme Yönetimi
Hareketler - Maliyet Dağıtım Fişleri
31
WINERP32930
Fiziksel Maliyet Yönteminde Ambar Maliyet Grubu Farklı İken Ambar
Transfer Fişi İle Çıkışı Yapılan Fişe Maliyet Dağıtımı Yapıldığında
Dağıtılan Maliyeti Dikkate Almıyor.
Fiziksel maliyet yönteminde ambar maliyet grubu farklı iken ambar
transfer fişi ile çıkışı yapılan fişe maliyet dağıtımı yapıldığında
dağıtılan maliyeti dikkate almıyordu,düzeltildi.
Duran Varlık Yönetimi
Ana Kayıtlar - Sabit Kıymet Kartları
32
WINERP42890
Amortisman tablosu F9-Muhasebe Kodları pencersinde Proje Kodları
dolu olmasına rağmen muhasebe fişine gelmiyor.
Amortisman tablosu F9- Muhasebe kodları penceresinde girilmiş
olan Proje Kodlarının muhasebe fişi hesap detaylarına gelmesi
sağlanmıştır.
Satınalma
Hareketler - Alım Faturaları
33
WINERP42990
Satınalma faturası üzerinden "İade Et" işlemi ile oluşturulan efaturada detay Kısmında KDV Muafiyet Sebebi Girilemiyor.
Satınalma faturası üzerinden F9 -İade Et işlemi ile oluşturulan
Satınalma iade faturası detaylar tabında KDV muafiyet sebebi
girilemiyordu, düzeltildi.
Satış ve Dağıtım
Hareketler - Alınan Siparişler
34
WINERP22284
Satış Şiparişi Formunda Kdv Toplamı Id ve Kdv İşlem döviz Tutarı
Değer Getirmiyor.
Sipariş fişi formundaki KDV Toplamı (ID), Satır KDV Tutarı (ID) Ve KDV
İşlem Döviz Tutarı alanlarının değer getirmesi sağlandı
Satış ve Dağıtım
Hareketler - Satış İrsaliyeleri
35
WINERP40395
İrsaliye Fişi içerisinde Sipariş Fişi aktarıldığında tarih kontrolü
yapmıyor.
İrsaliye fişi içerisinde F9 Sipariş Fişi Aktar yapıldığında tarih
kontrolünün yapılması sağlandı.
Satış ve Dağıtım
Hareketler - Satış Faturaları
WINERP36
4508
"SMM Mahsubu Oluştur" işleminde Malzeme Açıklaması, Malzeme
Kodu ve Cari Hesap Unvanı getirilemiyor.
Satış faturası üzerinden "SMM Mahsubu Oluştur" işleminde
Malzeme Açıklaması, Malzeme Kodu ve Cari Hesap Unvanı
gelmiyordu, düzeltildi.
Satış ve Dağıtım
37
WINERP42119
Satış Teklif Yönetimi - Satış Faaliyetlerim
Sipariş İçerisinde Sözleşme Aktarıldığında Sözleşmede Girilen Satır
İndirimleri Gelmiyor
Sipariş içerisinde Sözleşme aktarıldığında, sözleşme içinde miktar
kontrolü yapılıyor ise sözleşmede girilen satır indirimi siparişe
gelmiyordu, düzeltildi.
Satış ve Dağıtım
Satış Teklif Yönetimi - Müşteriler/Gruplar
WINERP38
24557
Cari adres girişi serbest olacak parametresi seçili olmasına karşın
teklif yönetiminde müşteri adres bilgisi manuel girilemiyor.
Finans parametrelerindeki ‘Cari Hesap Semt ilçe İl Ülke Girişi Serbest
Yapılsın’ parametresi ‘Evet’ seçili olduğu durumda, Teklif yönetimi
altındaki müşteri adres bilgilerinin de serbest olarak girilebilmesi
sağlandı.
İhracat
Raporlar - Hammadde Sarfiyat Tablosu
39
WINERP42551
İhracat işlemleri altında yer alan Hammadde Sarfiyat raporunda
birim çevrimleri hatalı gösteriyor.
İhracat İşlemleri altında yer alan Hammade Sarfiyat Raporunda Birim
çevrimleri hatalı gösteriyordu, düzeltildi.
Finans
Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
WINERP40
41859
Ticari İşlem Grubu "Stopaj Hesapla" Seçimiyle Oluşturulan Faturanın
Tutarı, "Yaz(Mutabakat - BA BS)" İle Alınan Döküme İndirim Düşülen
Rakam Olarak Geliyor.
Form Ba - Bs de listelenen stopaj uygulamasının Yaz Mutabakat
(Form Ba - Bs ) içinde yapılması sağlanmıştır.Beyanname verilirken
stopaj indirimi düşülmemiş rakam beyan edilmektedir.
Finans
41
WINERP42255
Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Yaz Mutabakat Ba-Bs (Grup Şirketleri) raporunda "...Tarihli
Borç","...Tarihli Alacak",".....Tarihli Bakiye" alanları değer getirmiyor.
Yaz Mutabakat Ba-Bs(Grup Şirketleri) Raporunda "...Tarihli
Borç","...Tarihli Alacak",".....Tarihli Bakiye" alanlarının değer
getirmesi sağlanmıştır.
Finans
Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
42
WINERP43095
"Yaz Mektup" ile "Toplu Mektup Gönder" Arasında Özel Fiş Tutarı
Kadar Fark Oluyor
"Yaz Mektup" ile "Toplu Mektup Gönder" arasında Özel Fiş tutarı
kadar fark oluyordu, düzeltildi.
Finans
Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
WINERP43
43152
2.26.00.00 Versiyona Geçiş Sonrasında Paytrans tablosunda (borç
takip) gelen havale fişi satırları siliniyor.
2.26.00.00 versiyona geçiş sonrasında, ödeme tahsilat veri
bağlantıları servisi ile borç kapamalar geri alındığında, Gelen havale
fişi satırları siliniyordu, düzeltildi.
Finans
Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
WINERP44
43223
Bankada Tahsil Edildi durumunda olan çek senet için hesaplanan
teminat riski cari hesap Toplam Servisi çalıştırıldığında yanlış
hesaplanıyor.
Bankada Tahsil Edildi durumunda olan Çek/Senet için hesaplanan
teminat riski cari hesap toplam servisi çalıştırıldığında yanlış
Hesaplanıyordu, düzeltildi.
Finans
Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
45
WINERP43432
Cari Hesap Browserında Arayüz Uyarlama İle Kolon Eklendiği Zaman
Browserın Alt Tarafındaki Combo Box'lar Görünmüyor
Cari hesap browserında arayüz uyarlama ile kolon eklendiği zaman
browserın alt tarafındaki combo box'lar bazı durumlarda
görünmüyordu, düzeltildi.
Finans
Hareketler - Çek/Senet Bordroları
WINERP46
42395
Bankaya Tahsil statüsündeki senet XML ile firmaya aktarıldığında
statüsü Tahsilde Protestolu gözüküyor.
Müşteriden alınan senet banka çıkış tahsil statüsüne getirildikten
sonra xml ile dışarı alınıp diğer firmada içeri alındığında tahsile
verildi protestolu olarak gözüküyordu, tahsile verildi olarak
listelenmesi sağlandı.
Finans
Hareketler - Çek/Senet Bordroları
47
WINERP42831
Çek Çıkış (Cari Hesaba) bordrosunda önce cari hesap ardından ciro
çek seçildiğinde cari hesabın muhasebe kodu gelmemektedir.
Çek Çıkış (Cari Hesaba) bordrosunda önce cari hesap ardından ciro
çek seçildiğinde cari hesabın muhasebe kodu gelmiyordu, düzeltildi.
Finans
Hareketler - Kasa İşlemleri
Go Plus 'ta Kasadan Kesilen Alınan Serbest Meslek Makbuzu
Muhasebeleştirilemiyor.
48
WINERP42470
Go Plus 'ta Kasadan Kesilen Alınan Serbest Meslek Makbuzu
muhasebeleştirilemiyordu, düzeltildi. Bu kapsamda F9 muhasebe
kodları penceresinde kasa muhasebe kodu boş gelmekte ve manuel
giriş yapılmamaktadır. Kasa muhasebe kodunun gelmesi için, kasa
kartından veya muhasebe bağlantı kodlarından muhasebe kodu
tanımlanmalıdır.
Finans
Hareketler - Kasa İşlemleri
49
WINERP43114
Kasadan kesilen Alınan Hizmet ve Verilen Hizmet Faturaları
muhasebeleştirildikten sonra fişin içine “Değiştir” ile girildiğinde
görülen karşı hesap hareketleri hatalı geliyor.
Kasadan kesilen Alınan Hizmet ve Verilen Hizmet Faturaları
muhasebeleştirildikten sonra fişin içine F9-değiştir ile girildiğinde
görülen karşı hesap hareketleri hatalı geliyordu, düzeltildi. Bu
kapsamda Türkiye Mevzuatında, Muhasebe parametrelerinde
sadece Fişlerde Karşı Hesap Kontrolü parametresinin gelmesi ve
öndeğerinin 'Hayır' olması sağlandı.Yurtdışı setlerinde ise Fişlerde
Karşı Hesap Kontrolü ve Fişlerde Karşı Hesap Hareketleri Otomatik
Oluşturulsun parametrelerinin gelmesi ve öndeğerinin 'Evet' olması
sağlandı.
Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar - Masraf Merkezi Kartları
50
WINERP43469
Masraf Merkezi Kartları Üzerinden Hareketler Penceresinde İşyerine
Göre Yetkilendirme Yapılamıyor.
Masraf merkezi kartları üzerinden F9-Hareketler penceresinde
İşyerine göre yetkilendirme yapılamıyordu, yapılması sağlandı.
Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar - E-Beyannameler
WINERP51
43231
KDV1 Beyannamesinde Yapılan Güncellemeler Programa Eklenmeli.
KDV1 beyannamesinde yapılan güncellemeler programa eklenmiştir.
Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar - E-Beyannameler
52
WINERP43232
KDV2 ve KDV9015 beyannamelerinin versiyonu 7 olarak
güncellenmeli.
KDV2 ve KDV9015 beyannamelerinin versiyonu 7 olarak
güncellenmiştir.
Genel Muhasebe
53
WINERP21929
Hesap Durumları - İki Tarih Arası Mizan
Yetki Kodu Tanımı Yapılmış Olan Kullanıcı İki Tarih Arası Mizan Ve
Ayrıntılı Fiş Listesinde Tüm Kayıtları Listeleyebiliyor.
Muhasebe hesap ve fişlerinde yeki kodu tanımı yapılmış kullanıcının,
İki tarih Arası Mizan ve Ayrıntı Fiş Listesini yetki koduna uygun olan
kayıtları listeleyebilmesi sağlanmıştır.
Genel Muhasebe
Defter ve Dökümler - Defter-i Kebir
E-Fatura Olarak Kaydedilen Faturaların Belge No Bilgisi de E-Defter
Uygulaması İle Oluşturulan Yevmiye Defteri'ne Yansımalıdır
54
WINERP42223
E-Fatura olarak kaydedilen Satınalma faturalarındaki Belge No
bilgisinin e-Defter uygulaması ile oluşturulan Yevmiye defteri ve
Defter-i Kebir'e aktarılması sağlandı. Bu amaçla, aktarılacak
numaranın hangi alandan okunacağın belirtilebilmesi için Satınalma
parametrelerine “e-Faturalar için e-Defter Belge Numarasına
Atanacak Değer = Fatura No / Belge No” parametresi eklenmiştir.
Genel Muhasebe
Defter ve Dökümler - Defter-i Kebir
55
WINERP42233
e-Defter uygulaması kapsamında, SMM Mahsubu varsa “Dosya
Oluştur” işleminde "gl-cor:documentType elemanının değeri
invoice(fatura) olması durumunda gl-cor:documentNumber elemanı
da dolu olmalıdır" mesajı alınıyor.
E-Defter uygulaması kapsamında, SMM mahsubu varsa "Dosya
Oluştur" işleminde "gl-cor:documentType elemanının değeri
invoice(fatura) olması durumunda gl-cor:documentNumber elemanı
da dolu olmalıdır" mesajı alınıyordu, düzeltildi.
Genel Muhasebe
Defter ve Dökümler - Yevmiye Defteri
56
WINERP42796
e-Defter uygulamasında, İndirilen Onaylı Berat Dosyası e-Defter
kataloğuna kopyalanıyıp Yevmiye, Defteri Kebir dosyalarının statüsü
'Onaylı Berat İndirildi' statüsüne çekilmek istendiğinde "Seçtiğiniz
Berat Dosyasının GİB Onayı Yoktur" hatası alınıyor.
GİB'den indirilen onaylı berat dosyası e-Defter kataloğuna
kopyalanıp Yevmiye, Defteri Kebir dosyalarının statüsü 'Onaylı Berat
İndirildi' statüsüne çekilmek istendiğinde "Seçtiğiniz Berat
Dosyasının GİB Onayı Yoktur" hatası alınıyordu, düzeltildi.
Ticari Sistem Yönetimi
Tanımlar - Otomatik Muhasebeleştirme Parametreleri
WINERP57
43248
Muhasebeleştirme kontrolü yapılmayacak seçildiğinde oluşan
mahsup fişi satırlarına fiş satırında girilmiş olan masraf merkezi kodu
gelmiyor.
Otomatik muhasebeleştirme parametrelerinde muhasebeleştirme
kontrolü yapılmayacak seçildiğinde fatura satırında girilen masraf
merkezi oluşan mahsup fişi satırlarına gelmiyordu, düzeltildi.
Ticari Sistem Yönetimi
Tanımlar - *
WINERP58
42245
Fişlerde ve kartlarda girilen özel kod tanımları fazla olduğu durumda,
özel kod tanımlanıp kaydedilmek istendiğinde performans sorunu
yaşanıyor.
Fiş ve kartlarda girilen özel kod tanımlarında kayıt sayısı fazla olduğu
durumda kayıt ekleme sırasında performans sorunu yaşanıyordu,
düzeltildi.
USYS
Yönetim - Kullanıcılar
59
WINERP42434
Kullanıcının çek modülüne tamamen yetkisi kapatıldığı halde fatura
girişinde ödeme tipi çek seçilip çek bordrosu oluşturabiliyor,
oluşturmamalıdır.
Kullanıcının Çek/Senet modülüne yetkisi olmadığı halde, fatura
girişinde "Ödeme Tipi=Çek" seçerek çek bordrosu kaydedebiliyordu,
düzeltildi.
USYS
Yönetim - Kullanıcılar
60
WINERP42865
Kullanıcıya verilen alt düzey fiyat değiştirme yetkisi, kuruş hanesi
yükseltilmeden verilen limiti dikkate almıyor.
Kullanıcıya verilen "Alt Düzey Fiyat Değiştirme Yetkisi", kuruş hanesi
yükseltilmeden verilen limiti dikkate almıyordu, düzeltildi.
Mali Müşavir
İşletme Defteri - İşlemler - Toplu Amortisman Gider Fişi
Oluşturma
61
WINERP22526
İşletme Defterinde Normal Ve Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Kıst
Amortisman Hesaplaması Yapılamıyor
İşletme defterinde Normal ve Azalan Bakiyeler yöntemine göre kıst
amortisman hesaplatılamıyordu,hesaplanması sağlandı.
Mali Müşavir
İşletme Defteri – İşletmeler – Tanımlar – Hesap Planı
WINERP62
27989
İşletme Defteri’nde hesap üzerinde F9-Hareketler penceresi tam
ekran yapılıp tekrar küçültüğünde satır sayısı görüntüsel olarak
artıyor.
İşletme Defterinde hesap üzerinde F9 hareketler penceresi tam
ekran yapılıp tekrar küçültüldüğünde satır sayısı görüntüsel olarak
artıyordu, düzeltildi.
Mali Müşavir
İşletme Defteri – İşletmeler – Tanımlar – Hesap Planı
WINERP63
42774
İşletme Defteri Hesap Kartı Üzerinde Hareketler Penceresi
seçildiğinde Satırlardan hareketleri getirmeli şuanda olan Hareketler
penceresinin ismi Fişler olarak değişmeli.
İşletme Defteri Hesap Kartı Üzerinde İlgili hesaba ait hareket ve
fişlerin ayrı pencerelerde izlenebilmesi için F9 seçeneklerine
Hareketler ve Fişler seçenekleri eklenmiştir.
Üst Menü (ikonlar)
Kısayollar ( 0 ~ 9 )
64
WINERP37953
Hızlı veri girişi kısayollarında "Alt" tuşu kullanımı olan kısa yollar
çalışmıyor.
Hızlı veri girişi kısayollarında ALT tuşu ile kullanılanlar çalışmıyordu,
düzeltildi.
Download

Logo ERP Ürünleri V2.27.00.01 Sürüm Güncelleme Bilgileri