2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ
İÇİNDEKİLER
SIRA
NO
1
TARİFENİN NEV'İ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR
NO
KARAR
TARİHİ
SAYFA
NO
10.COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM
2015 YILI
UYGULANACAK BİRİM
FİYAT
PARA
BİRİMİ
1
Rehber Önemli Noktalar Ve Alanlar(Shp, Mdb)
1.1
Rehber Önemli Noktalar (POI-Point Of Interest) (Eğitim, Sağlık, Eczane,
Kamu Vb.)
1 Yıl
0.4
TL
1.2
Rehber Önemli Alanlar (Donatı Alanları) (Eğitim, Sağlık, Sanayi, Site, Park
Vb.)
1 Yıl
0.4
TL
2
Web Servisler-Grafik (Dinamik Olmayan Servisler)
2.1
Rehber Harita (Wms, Arcgis Web Services, Kml)
1 Yıl
12,000
TL
2.2
1/5000 Ölçekli Ortofoto 2010 Yılı (Wms, Arcgis Web Services, Kml)
1 Yıl
6,000
TL
2.3
1/5000 Ölçekli Ortofoto 2009 Yılı (Wms, Arcgis Web Services, Kml)
1 Yıl
4,750
TL
2.4
1/5000 Ölçekli Ortofoto 2005 Yılı (Wms, Arcgis Web Services, Kml)
1 Yıl
2,400
TL
2.5
1/1000 Ölçekli Ortofoto 2012-2013 Yılı (Wms, Arcgis Web Services, Kml)
1 Yıl
7,000
TL
2.6
1/1000 Ölçekli Ortofoto 2006-2007 Yılı (Wms, Arcgis Web Services, Kml)
1 Yıl
4,750
TL
2.7
1/5000 Ölçekli Halihazır Harita 2012-2013 Yılı (Wms, Arcgis Web Services,
Kml)
1 Yıl
7,700
TL
2.8
1/1000 Ölçekli Halihazır Harita 2012-2013 Yılı (Wms, Arcgis Web Services,
Kml)
1 Yıl
8,800
TL
2.9
1/1000 Ölçekli Halihazır Harita 2006-2007 Yılı (Wms, Arcgis Web Services,
Kml)
1 Yıl
6,000
TL
2.10
1/1000 Ölçekli Halihazır Harita 1987 Yılı (Wms, Arcgis Web Services, Kml)
1 Yıl
2,400
TL
2.11
1/1000 Ölçekli Sayısal Plan (Wms, Arcgis Web Services, Kml)
1 Yıl
12,000
TL
2.12
1/1000 Ölçekli Raster Plan (Wms, Arcgis, Web Services, Kml)
1 Yıl
10,000
TL
2.13
1/1000 Ölçekli Raster Plan Tadilatları (Wms, Arcgis, Web Services, Kml)
1 Yıl
5,000
TL
2.14
1/5000 Ölçekli Sayısal Plan (Wms, Arcgis Web Services, Kml)
1 Yıl
8,800
TL
2.15
1/5000 Ölçekli Raster Plan (Wms, Arcgis Web Services, Kml)
1 Yıl
7,700
TL
2.16
1/5000 Ölçekli Raster Plan Tadilatları (Wms, Arcgis Web Services, Kml)
1 Yıl
3,850
TL
2.17
1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı (Wms, Arcgis Web Services,
Kml)
1 Yıl
1,200
TL
2.18
Lidar Verisinden Üretilen Arazi Modeli (DEM)
1 Yıl
2,300
TL
3
Web Servisler-Grafik (Dinamik Servisler)
3.1
Yolorta (Wms, Arcgis Web Services, Kml)
1 Yıl
5,500
TL
3.2
Kapı (Wms, Arcgis Web Services, Kml)
1 Yıl
5,500
TL
3.3
Yapı (Wms, Arcgis Web Services, Kml)
1 Yıl
5,500
TL
3.4
Yapı Adası (Wms, Arcgis Web Services, Kml)
1 Yıl
2,200
TL
3.5
İdari Sınırlar (Wms, Arcgis Web Services, Kml)
1 Yıl
350
TL
3.6
Rehber Önemli Noktalar (POI) (Wms, Arcgis Web Services, Kml)
1 Yıl
4,750
TL
3.7
Rehber Önemli Alanlar (Donatı Alanları) (Wms, Arcgis Web Services, Kml)
1 Yıl
1,900
TL
4
Web Servisler-Sözel (Dinamik Servisler)
4.1
Adres
1 Yıl
1,200
TL
5
Analizler
10.COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM
5.1
2 Nokta Arası Mesafe Tespiti (Ulaşım Yol Ağı Üzerinden)
2015 YILI
UYGULANACAK BİRİM
FİYAT
adet
15
PARA
BİRİMİ
TL
AÇIKLAMALAR
1. Fiyatlar TL cinsindendir ve ücretlere KDV dâhildir.
2- 4736 sayılı kanun esaslarına riayet edilerek, herhangi bir kisi veya kurum için ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmayacaktır.
3. Sayısal verilerin kaydedilecegi medyayı talep sahibi temin edecektir.
4. Ticari amaçla kullanılacak veriler için önce talep sahibi ile satış sözleşmesi yapılır. Ticari amaçla kullanılacak veriler için satış ücreti haricinde telif
bedeli olarak satış ücreti kadar ücret alınır.
5. Web servislerin, takip eden diğer yıllarda devam ettirilmesi durumunda içinde bulunulan yıla ait tarifenin üzerinden %10 indirim uygulanır.
6. Aylık istenen Web servislerin ücretler; "(yıllık fiyat/12) * ay sayısı" üzerinden hesaplanır.
7. Söz konusu veriler İstanbul İl sınırlarını kapsamaktadır.
8. Satış sözleşmesi yapılmayan ve telif bedeli ödenmeyen verileri ticari amaçla kullananlar satış ücretinin 50 katı ceza ödemekle yükümlüdür. Bu
şekilde kullanımlar için ayrıca hukuki işlem yapılacaktır.
9.Bu tarife hükümleri Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğünce yürütülür.
10. Bu tarife hükümleri 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasında geçerlidir.
Download

coğrafi bilgi sistemi müdürlüğü