MERKEZ HAKEM KURULU
İL GÖZLEMCİ RAPORLARI
EYLÜL 2015
İL GÖZLEMCİ RAPORLARI
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KAPSAM:
İl müsabakalarında uygulanacaktır..
AMAÇ:
Hakem değerlendirmesinde gözlemcilere daha
esnek davranma imkanı tanımak,
Hakemler arasındaki farkın daha iyi ayırt
edilmesini sağlamak
Bu güne kadar kullandığımız ölçek
Puan
Açıklama
9.0 – 10
Mükemmel Performans (Eksiksiz)
8.5 – 8.9
Çok iyi (Övgüye değer performans)
8.3 – 8.4
8.2
İyi. Beklenen performans
Tatminkâr. Geliştirilecek küçük noktalar
8.0 – 8.1
Tatminkâr. Geliştirilecek önemli noktalar
7.9
Bariz önemli bir hata, aksi takdirde 8.3 +
7.8
Bariz önemli bir hata, aksi takdirde 8.0 - 8.2
7.5 – 7.7
Beklentilerin altında, zayıf kontrol, geliştirilecek önemli noktalar
7.0 – 7.4
Hayal kırıklığı. Bariz önemli bir hata ile beklentinin altında veya 2
veya daha fazla bariz önemli hatalı performans
6.0 – 6.9
Kabul edilemez
Bu günden sonra kullanacağımız ölçek
Puan
Açıklama
9.1 – 10
Çok iyi (Övgüye değer performans)
8.5 – 9.0
8.3 – 8.4
İyi. Beklenen performans
Tatminkâr. Geliştirilecek küçük noktalar
8.0 – 8.2
Tatminkâr. Geliştirilecek önemli noktalar
7.9
Bariz önemli bir hata, aksi takdirde 8.3+
7.8
Bariz önemli bir hata, aksi takdirde 8.0 - 8.2
7.5 – 7.7
Beklentilerin altında, zayıf kontrol, geliştirilecek önemli noktalar
7.0 – 7.4
Hayal kırıklığı. Bariz önemli bir hata ile beklentinin altında veya 2
veya daha fazla bariz önemli hatalı performans
6.0 – 6.9
Kabul edilemez
Bir önceki sayfada belirtilen not aralığını
kullanacağız.
Geçen yıl olduğu gibi Hakeme vereceğimiz notu bu
ölçeğe göre
belirleyeceğiz.
7.8 - 7.9 Notlarında Değişiklik
Bariz önemli bir hata, aksi takdirde 8.5+
Bariz önemli bir hata, aksi takdirde 8.0 - 8.4
Beklentilerin altında, zayıf kontrol, geliştirilecek önemli
noktalar
Hayal kırıklığı. Bariz önemli bir hata ile beklentinin
altında
7.9
7.9
7.8
7.8
7.5 / 7.7
7.5 / 7.7
7.0 / 7.4
7.0 / 7.4
6.0 / 6.9
6.0 / 6.9
veya 2 veya daha fazla bariz önemli hatalı performans
Kabul edilemez
GÖZLEMCİ TARAFINDAN
BELİRLENECEK GÖZLEMCİ RAPOR
NOT
YAZILACAK NOT
8.9
8.8
Çok İyi Övgüye Değer Performans
8.7
8.6
8.5
8.4
İyi. Beklenen performans
8.3
Tatminkâr. Geliştirilecek küçük noktalar
8.2
Tatminkâr. Geliştirilecek önemli noktalar
8.1
8.0
10
9.9
9.8
9.7
9.6
9.5
9.4
9.3
9.2
9.1
9.0
8.9
8.8
8.7
8.6
8.5
8.4
8.3
8.2
8.1
8.0
Gözlemci tarafından belirlenen notun Gözlemci
raporuna yazılan nota dönüştürülmesinde,
•Hakemin genel yönetimi,
•Beden dili,
•İşbirliği (sadece 1 taç atışı veya kale ve köşe
vuruşunda ters düşme),
•Baraj yönetimindeki küçük hatalar (eski not
sisteminde nota yansımayacak boyutta),
•Çatışma anında davranış,
•Mobbing yönetimi,
•Oyunculara ve oyuna gösterdiği saygı vs. gibi
gözlemci tarafından değerlendirilerek önceki
not sistemine göre belirlediği notun yerine,
yeni not sisteminde o notun karşılığında olan
notlardan birini verecektir. Ör:eski not
sistemine göre takdir edilen not 8.4 ise yeni not
siteminde 8.8, 8.9 veya 9.0’dan birini
verecektir.belirlediği notun karşılığındaki bir
notu verecektir.
Müsabakada sadece 1 sarı kart hatası yapan ve
BONUS gerektirecek bir pozisyon yaşamayan hakem
için:
Eski not sisteminde, en fazla 8.3 verilirken,
Yeni not sisteminde, 8.3’ün karşılığı olarak 8.5 veya
8.6 veya 8.7 verilebilir.
Bu 3 nottan hangisinin verileceği, müsabaka içinde
eski not sisteminde, nota yansıtamadığınız, hakemin
küçük hataları etkili olmalıdır.
Maçta siyah-beyaz bir hata olması durumunda?
Eğer notunuz, eski sisteme göre 8.3 veya 8.4’ken,
bir siyah - beyaz hatadan dolayı 7.9 veriyorduk.
Şimdi yeni sisteme göre ise bu siyah beyaz hata
olmasaydı notum 8.5 – 10.0 olacaktı diye
yazılması gerekir.
Eğer notunuz, eski sisteme göre 8.0 – 8.2 iken, bir
siyah-beyaz hatadan dolayı 7.8 veriyorduk. Şimdi
yeni sisteme göre ise bu siyah-beyaz hata
olmasaydı notum 8.0 – 8.4 olacaktı diye yazılması
gerekir.
Teşekkürler…
Download

İndir