T.C.
DENİZLİ VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
Sayı :68298948–
Konu :01 – 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ ARASINDA, İLİMİZ MERKEZ VE İLÇELERİNDE
OKUNACAK OLAN HAFTALIK HUTBE KONULARINI GÖSTERİR LİSTEDİR.
TARİH
KONU
K A Y N AK
YAZAR
UNVANI:
05.12.2014 CUMA
Ödenmesi Güç Vebal Kul
Hakkı
İl Müftülüğü
Mehmet KOCAOĞLU
İmam-Hatip
Çameli/Denizli
12.12.2014 CUMA
Yoksulun Kimsesi Olmak
(Yardımlaşma)
İl Müftülüğü
Ramazan KOÇAK
Müezzin-Kayyım
Çivril/Denizli
19.12.2014 CUMA
Dinin Direği Namaz
İl Müftülüğü
Hasan SÖZER
Uzman Vaiz
Merkez/Denizli
26.12.2014 CUMA
Müslümanca Yaşamak,
Günahlardan Kaçınmak
İl Müftülüğü
Ruhi KARATAŞ
İmam-Hatip
Çivril/Denizli
CAMİLERDEKİ YAZI TAHTALARINA YAZILACAK AYET-İ KERİME, HADİS-İ ŞERİF VE
KELAM-I KİBARLAR
I. HAFTA
:“Kimin uhdesinde (bir din) kardeşinin nefsine, yahud malına tecavüzden doğan bir
hak bulunursa, dinar ve dirhemin geçmediği (kıyamet günü gelmez)den evvel, bugün
dünyada mazlumdan o hakkı helâl etmesini istesin, (yoksa) zâlimin salih ameli
bulunursa o amelden zulmü miktarınca alınır (da mazluma verilir). Eğer zâlimin
iyilikleri bulunmazsa, mazlumun günahlarından alınıp, zâlim olana yükletilir.” (Buhari
,1090 nolu Hadis)
II. HAFTA
:“Herhangi birinize ölüm gelip de, “Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar
geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!” demeden önce, size rızık olarak
verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın.” (Münafikun, 63/10)
III. HAFTA :“Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan,
aralarında geçen günahlara kefaret olur.” (Müslim, Taharet, 14,15)
IV. HAFTA :“Mümin günah işlediği zaman kalbinde siyah bir leke oluşur. Sonra tövbe eder,
kendini o günahtan çekip çıkarır ve Allah'tan mağfiret dilerse kalbi cilalanarak leke
silinir. Eğer günahta ısrar ederse, kalbindeki siyah leke çoğalır.” (İbn Mâce , Zühd, 29)
TASDİK OLUNUR
... . 10.2014
(İMZA)
H. Hüseyin ORTANCA
Müftü V.
EKLER:
Aralık Ayı Hutbeleri
DAĞITIM:
19 İlçe Müftülüğü
Download

Aralık Ayı Yazı Tahtası - Pamukkale İlçe Müftülüğü