Güncel
Fotoğrafınızı
Yapıştırınız.
T Ü R K E Ğ İ T İ M VA K F I
TEV- SİNGA SİNGAPUR BURSLARI MÜRACAAT FORMU
ADINIZ - SOYADINIZ : ………...........................................................................................................
DOKTORA İÇİN SEÇTİĞİNİZ ALAN : ..............................................................................................
DOKTORA İÇİN SEÇTİĞİNİZ ENSTİTÜ : ........................................................................................
ENSTİTÜNÜN BAĞLI OLDUGU ÜNİVERSİTE –MERKEZ : ……………………………………
DANIŞMAN PROFESÖRÜN ADI-SOYADI : ……………………………………………………...
SİNGAPUR’A GİDİŞ TARİHİNİZ: ………………………………………………………………….
DOKTORA ÖĞRENİMİNE BAŞLAMA TARİHİNİZ : …………………………………………….
Not:
1. Bu formu okunaklı olarak düzgünce yazıp doldurunuz.
2. Belgeleri göndereceğiniz Adres:
Büyükdere Cad. T:E:V: Kocabaş İş Hanı No.:111 Kat: 7-8
34349-Gayrettepe/İSTANBUL
Tel. : (0212) 318 68 00
Fax.: (0212) 272 62 17
www.tev.org.tr
TÜRK EĞİTİM VAKFI
YURT DIŞI BURSLARI MÜRACAAT FORMU
A) Adınız : ............................................................ Soyadınız : ..............................................................
B) Daimi Aile Ev Adresiniz ve Tel. No: : ................................................................................................
...................................................................................................................................................................
C) Şimdiki adresiniz : ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
1) Telefon numaranız : a) Ev :......................................................b) Cep : ................................................
2) E-mail Adresiniz (Daima kullanacağınız) : ...........................................................................................
Ç) 1) Doğum Yeri-Yılı (Gün-ay-yıl) : ........................................................................................................
2) Nüfusa kayıtlı olduğunuz il:…………………………………… 3)Medeni Haliniz: ……………...
D) 1) Uyruğunuz :.................................................2) T.C. Kimlik No :.....................................................
3) Askerlik Durumunuz : ………………………..4) SSK Sicil No:…………………………………
5) Vergi Kimlik No : ....................................... 6) Ehliyet No :.............................................................
E) Kalıcı özür veya hastalığınız var mı ?: ...................................................................................................
Babanızın adı, Mesleği, emekli ise nereden ve ne zaman olduğu, emeklilik öncesi son görevi: :
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Annenizin adı, Mesleği, emekli ise nereden ve ne zaman olduğu, emeklilik öncesi son görevi,
......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Ğ) Anne ve Babanız : (Beraber: .............) (Ayrılar : .......) (Boşanmış : ...........)
G) Çalışıyorsanız iş adresiniz-telefon numaranız: .....................................................................................
.........................................................................................................................................
İ) Sizin ve ailenizin, yıllık toplam net geliriniz : ........................................................................................
J) Kaç kardeşiniz vardır? (Adları, Yaşları, Öğrenim dereceleri) : ..............................................................
......................................................................................................................................................................
K) Ailenizin oturduğu konut aileye mi ait, kiralık mı, lojman mı? Adres ve telefon numarası :
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ÖĞRETİM KURUMU ve BÖLÜMÜ
Lise
DEVAM TARİHİ
DİPLOMA TARİHİ VE DERECESİ
(Şuanki Genel Not Ortalaması)
: .........................................................
............................
.................................................
Üniversite : ...................................................
............................
..................................................
Master : ……………………………………
…………………
……………………………….
P) Yabancı dil ve mesleki sınav notunuz: TOEFL (
) IELTS (
) GMAT (...........) GRE (.........)
R) Burs aldıysanız nerelerden ve hangi tarihlerde : ..................................................................................
.............................................................................................................................................................
S) Mecburi hizmetinizin olup olmadığı : ..................................................................................................
Ş) Mesleki amaçlarınız nelerdir : ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.
T) Bu bursu neden istiyorsunuz, mesleğinize ne gibi katkıda bulunacağı düşüncesindesiniz?
(Gerektiğinde arka sayfaya yazabilirsiniz ): ........................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
U) Yurt dışında bulunduysanız ne maksatla, nerelerde ve hangi tarihlerde.?............................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Ü) Şimdiye kadar çalıştığınız işler;
1) Öğrencilik süresi içinde :
YIL
İŞ YERİ
GÖREV
............................
....................................
.........................................
............................
....................................
.........................................
.
2) Mezuniyetten sonra :
YIL
İŞ YERİ
GÖREV
............................
....................................
..........................................
....................................
..........................................
.
............................
.
* Acil durumlarda ulaşılacak kişiler ve telefon numaraları :
................................................................
..................................................................................................................................................
* Kardeşlerinizin isimleri, cep ve iş telefon numaraları: .....................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
Ek bilgiler : (soruların devamını buraya yazabilirsiniz.)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Önemli Başarılarınızı Belirtiniz (Kısaca maddeler halinde) :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Not : Verilen bilgiler TEV’ce gizli tutulacaktır.
AD-SOYAD:
İmza : ............................
Tarih : ..........................
Download

TÜRK E Ğ İ T İ M VAKFI