GEÇİCİ PERSONEL İŞ BAŞVURU FORMU/
Temporary Staff Recruitment
1- KİŞİSEL BİLGİLER/ PERSONAL INFORMATION
ADINIZ SOYADINIZ/
NAME SURNAME
DOĞUM TARİHİ VE YERİ
DATE OF BIRTH - PLACE
İRTİBAT ADRESİ
ADRESS
TELEFON NO
PHONE NUMBER
E-MAİL
EVLİ / MARRIED
MEDENİ DURUMUNUZ
MARITAL STATUES
BEKÂR / SINGLE
BAYAN/ FEMALE
CİNSİYETİNİZ
GENDER
BAY/MALE
EVET / YES
ASKERLİK YAPTINIZ MI?
MILITARY SERVICE?
■
HAYIR / NO
2- EĞİTİM DURUMU/ EDUCATIONAL BACKGROUND
EĞİTİM DURUMU
EDUCATIONAL BACKGROUND
■
LİSE /
HIGHSCHOOL
ÜNİVERSİTE/
UNIVERSITY
YÜKSEK LİSANS /
MASTER
DEGREE
MEZUN OLDUĞUNUZ LİSE
GRADUATED HIGH SCHOOL
MEZUN OLDUĞUNUZ ÜNİVERSİTE
VE BÖLÜM
GRADUATED UNIVERSITY AND
DEPARTMENT
KURSLAR / SEMİNERLER
ATTENDED COURSES AND
SEMINARS
SERTİFİKALAR
CERTIFICATES
KULLANDIĞINIZ BİL.PROGRAMLARI
COMP. PROGRAM KNOWLEDGE
3- BİLDİĞİNİZ YABANCI DİLLER/ FOREIGN LANGUAGES
OKUMA
READING
ORTA
İYİ
ÇOK İYİ
İNGİLİZCE/ ENGLISH
Bağlı bulunduğu doküman: PR.07 Personel İşleri Prosedürü
YAZMA
WRITING
ORTA
İYİ
ÇOK İYİ
KONUŞMA
SPEAKING
ORTA
İYİ
ÇOK İYİ
GEÇİCİ PERSONEL İŞ BAŞVURU FORMU/
Temporary Staff Recruitment
FRANSIZCA / FRENCH
■
ALMANCA / GERMAN
DİĞER / OTHERS
(…………………..)
4- İŞ DENEYİMLERİNİZ / JOB EXPERIENCE
KURUMUN İSMİ
COMPANY NAME
GÖREVİNİZ / POSITION
BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ
DATE
5- REFERANSLAR / REFERENCES
ADI SOYADI
NAME SURNAME
GÖREVİ
POSITION
ULAŞABİLECEĞİMİZ TLF.
PHONE NUMBER
6- DAHA ÖNCE CONTEMPORARY ISTANBUL İLE ÇALIŞTINIZ MI?/ DID YOU
EVER WORKED WITH CONTEMPORARY ISTANBUL?
Evet / YES
Hayır / NO
7- EVET İSE, LÜTFEN ETKİNLİKLERİ BELİRTİNİZ
IF THE ANSWER IS YES, PLEASE WRITE THE OF ACTIVITES YOU
ATTENDED
ETKİNLİK
EVENT
TARİH
DATE
Bağlı bulunduğu doküman: PR.07 Personel İşleri Prosedürü
GÖREV
POSITION
GEÇİCİ PERSONEL İŞ BAŞVURU FORMU/
Temporary Staff Recruitment
AÇIKLAMA VE NOT
DESCRIPTION AND NOTES
(Çağdaş İstanbul tarafından
doldurulacaktır)
(To be completed by Contemporary
Istanbul)
Bu iş istek formunda verdiğim bilgilerin doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu,işe alınmam halinde Şirketin
kurallarına göre çalışmayı kabul ettiğimi teyit ve beyan ederim.
In this application form, the information I provide is correct and complete. I confirm that I agree to work
according to the rules of the company.
Adı Soyadı / Name Surname
Bağlı bulunduğu doküman: PR.07 Personel İşleri Prosedürü
Download

Geçici Personel Başvuru Formu İndir