BİLGİSAYAR AĞLARI VE
İNTERNET
Bilgisayar Ağları
Ağ Çeşitleri
İnternet Nedir
Hasan KILIÇ
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
BİLGİSAYAR
AĞLARI
BİLGİSAYAR AĞI NEDİR?
• İki ya da daha fazla
bilgisayarın birbirine
bağlanmasıyla oluşan
yapıya bilgisayar ağı
denir.
• Ağ üzerindeki bilgisayarlar
birbirleriyle bilgi
alışverişinde
bulunabilirler.
BİLGİSAYAR AĞLARI NEDEN KULLANILIR?
• Bir bilgisayar ağı kurmanın en temel nedeni
ağdaki bilgisayarlar arasında iletişim kurmaktır.
• Örneğin, ağ üzerindeki bir bilgisayarda yer alan
müzikleri ağdaki diğer bilgisayarlar çalabilir.
• Bilgisayar ağlarına şu sebeplerden dolayı ihtiyaç
vardır:
• Dosya paylaşmak.
• Yazıcı, tarayıcı gibi donanımları paylaşmak.
• Birbirleriyle iletişim kuran yazılım, oyun vs.
kullanmak.
• İnternet hizmeti gibi çeşitli servisleri paylaşmak.
• Ağ üzerinden cihazların kontrolünü ve yönetimini
sağlamak.
BİLGİSAYAR AĞI KULLANMAZSAK…
• Bilişim Teknolojileri sınıfımızda tüm bilgisayarlarımızdan çıktı alınabilmesini
istiyoruz. Bu durumda her bilgisayar için ayrı bir yazıcı satın almanız gerekiyor.
ÇÖZÜM: BİLGİSAYAR AĞI KURMAK
• Fakat eğer bilgisayarlarımız arasında bir ağ bağlantısı kurar isek, hem
gereksiz masraftan hem de onlarca yazıcıyı koyacak yer bulma derdinden
kurtulmuş olacağız.
PEKİ AĞ BAĞLANTISI NASIL KURULUR?
• Bilgisayarlar arasında ağ bağlantısı kurmak için bazı yazılım ve donanımlara
ihtiyacımız var.
İŞLETİM SİSTEMİ
AĞ KARTI (ETHERNET KARTI)
KABLOLAR
MODEM VEYA DAĞITICI (HUB)
ÖRNEK AĞ BAĞLANTISI
• Ağ kablosunun bir ucu bilgisayarın ağ kartına, diğer ucu ise modem ya da
dağıtıcıdaki Ethernet girişine takılır. Aynı işlem diğer bilgisayar(lar) için de
gerçekleştirilir. İşletim sistemi üzerinden ağ ile ilgili gerekli ayarlar
yapıldıktan sonra ağ bağlantısı tamamlanmış olur.
Bilgisayar Ağı Donanım Elemanları
• Bir bilgisayar ağındaki temel elemanları:
Ethernet (Ağ) kartı
Kablolar
Modem
Hub/Switch
Ethernet Kartı ( NIC Network Interface Card)
• Bilgisayarı ağ içindeki diğer
bilgisayarla iletişim
kurmasını sağlayan ağ
arabirim kartıdır.
• Anakart üzerinde bulunan
yuvaya yerleştirilerek
bilgisayar ağlarında bulunan
diğer bilgisayarlarla veri alış
verişini sağlamakta kullanılır
Kablolar
• Bilgisayar ağlarında verileri
taşıyan özel kablolar vardır.
• Sağlıklı iletişim için kablonun
uzunluğu ve türü etkilidir.
• Günümüzde en hızlı ve yüksek
değerde veri taşımak için fiber
optik kablolar kullanılır.
Modem
• Bilgisayarın telefon hatlarını
kullanarak iletişim kurmasını
sağlayan aygıttır.
• Bilgisayardan aldığı digital
verileri telefon kanalının ses
frekansı aralığında elektiriksel
sinyallere dönüştürür.
• Bu sinyaller telefon hatları
üzerinden taşınır ve bir başka
alıcı modemde tekrar dijital
veriye dönüştürülür
Hub/Switch
• Hub ana bilgisayardan, kabloyla bağlı olan
diğer bilgisayarlara veri gönderimini ve
alımını sağlar. ortak ağ kurarak bu işlemi
gerçekleştirir.
• Hublar aldığı veri bağlı oldukları tüm cihazlara
gönderir. Aynı anda tek bir yönlü iletişim
vardır
• Switch de hublar gibidir fakat aldığı veriyi
bağlı her cihaza göndermez ilgili aygıtlara
gönderir. Aynı anda İki yönlü iletişim vardır.
BİLGİSAYAR AĞI
ÇEŞİTLERİ
AĞ TÜRLERİ
• Bilgisayar ağlarını, ağın büyüklüğüne göre üç gruba ayırabiliriz.
YEREL ALAN AĞI (LAN)
METROPOL ALAN AĞI (MAN)
GENİŞ ALAN AĞI (WAN)
YEREL ALAN AĞI (LAN)
• Birbirine yakın, aynı oda
veya bina içerisinde yer alan
bilgisayarların
bağlanmasıyla oluşturulur.
• Örneğin bir işyerindeki,
okuldaki hatta evimizdeki
bilgisayarları birbirine
bağlayarak oluşturduğumuz
ağ bir yere alan ağıdır.
• Peki Bilişim Teknolojileri
sınıfımızdaki ağ türü nedir?
METROPOL ALAN AĞI (MAN)
• İçerisinden birden çok
Yerel Alan Ağı
barındıran, bir üniversite
kampüsü, büyük bir
işyeri, şehri veya bölgeyi
kapsayan ağ türüdür.
• Örneğin bir ildeki tüm
bankaların farklı
şubelerinin bilgisayarları
Metropol Alan Ağı ile
birbirine bağlıdır.
Geniş Alan Ağı (WAN)
• Bir ülke ya da dünya
çapında, aralarında
yüzlerce veya binlerce
kilometre mesafe
bulunan bilgisayar ve
ağların birbirine
bağlanmasıyla oluşur.
• Bilinen en büyük
Geniş Alan Ağı,
İNTERNET’tir.
İNTERNET
NEDİR?
İNTERNET NEDİR?
• Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar
sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır.
İNTERNETİN TARİHÇESİ
• 1969 yılında ABD
Savunma Bakanlığı
bünyesindeki “İleri
Araştırma Projeleri
Ajansı” tarafından ortaya
çıkartılmıştır.
• Türkiye İnternet’e Nisan
1993 ’ten beri bağlıdır.
İNTERNET’E NASIL BAĞLANIRIM?
• İnternet’e bağlanmak için aşağıdaki yazılım ve donanımlara sahip olmamız gerekir.
BİLGİSAYAR
İŞLETİM SİSTEMİ
TARAYICI YAZILIMI
MODEM
KABLOLAR
TELEFON HATTI
İNTERNET SERVİS SAĞLAYICI
TEŞEKKÜR
EDERİM.
Hasan KILIÇ
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
İnternet Nedir ?

Dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının
birbirine bağlanmasıyla oluşan, herhangi
bir yöneticisi veya sınırı olmayan, en geniş
bilgi ve iletişim ağdır.

Dünyayı saran bilgisayar ağdır.
İnternet Nasıl Doğdu?

İnternet askeri amaçlı olarak geliştirilen
hataya dayanıklı, sağlam ve özel bir
bilgisayar ağı kurmak isteyen

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti
tarafından 1969 yılındaki ARPANET
projesine dayanır.
İnternet Nasıl Doğdu?

İnternet ülkemizde ilk olarak: ODTÜ’de;
Nisan 1993 tarihinde kullanılmaya
başlanmıştır.
İnternette Bağlanmak


İnternete bağlanmak için

Bilgisayar

Telefon hattı(İnternet Servis Sağlayıcısı)

Modem

İnternet erişim aboneliği olması gerekir.

Gerekli yazılımlar (işletim sistemi, web tarayıcısı)
Gelişen teknoloji sayesinde cep telefonlarından ya
da televizyonlardan bile internet bağlantısı
sağlanmaktadır.
Kablolu Ağ Bağlantısı

Ağ bağlantısının kablolar sayesinde
yapıldığı bağlantı türüdür.
Kablosuz Ağ Bağlantısı

Ağ bağlantısının kablosuz iletişim yolları ile
sağlandığı bağlantı türüdür.

Bu kablosuz iletişimi sağlamak için kablosuz
modem, router, access point gibi aygıtlar kullanılır.
İnternette Bağlanmak
İnternetteki Web Adresleri ?

Cep telefonumuzdan bir kişi
aramak istediğimizi kişi

Her seferinde numarasını
yazıp da aramak mı

Yoksa rehberimize kayıt
edip ismine göre aramak
daha kolay ??
İnternetteki Web Adresleri ?

İnternette de her web sitesini bir adresi ve aynı
zamanda o adresi ait bir IP numarası vardır.

Örneğin www.google.com

173.194.64.147

WEB ADRESİ
IP NUMARASI
Her iki durumda da aynı siteye gideriz
Web adresi

Bir web adresi çeşitli bölümlerden oluşur.
www meb gov tr
World Wide
Web
Site adı
Kurum – Kuruluş
kodları
Ülke kodu
Web sitesi Adresleri Uzantıları

gov : Devletle ilgili kuruluşlar

edu : Eğitim kuruluşları (üniversiteler gibi)

org : Ticari olmayan kuruluşlar

com: Ticari kuruluşlar

mil : Askeri kuruluşlar

net : İnternetle ilgili kurumlar
Web Sitesi Adresi Uzantıları
Bazı ülke kısaltmaları:

tr: Türkiye
jp: Japonya

uk: İngiltere
it: İtalya

ca: Kanada
ru: Rusya

nl: Hollanda
de: Almanya

fr: Fransa

gr: Yunanistan bg: Bulgaristan
il: İsrail
Web Sitesi Adresi Yazarken !!!!!
 Bir
sitesinin adresini yazarken
 Türkçe karakter (ı,ç, ş, ğ, ü, ö, ) harflerine
yer verilmez.
 Site adreslerinde sözcükler arasında
boşluk bırakmadan yazmalıyız.
 Büyük harf kullanmamalıyız.
Web Tarayıcıları
Hasan KILIÇ
Hürriyet Ortaokulu
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Web Tarayıcısı Nedir?
• İnternette yer alan web sitelerindeki sayfaları
görüntülemeye yarayan yazılımlardır.
• Web sayfaların arka planlarında yer alan kodları
okuyup ekranınıza yazı, resim, film ve benzeri
görüntülerin gelmesini sağlayan programlardır.
• Kaynak: http://browser.nedir.com/#ixzz2vdoY5etz
Web Tarayıcıları
• Günümüzde en çok kullanılan web tarayıları
– İnternet Exploler
– Mozilla Firefox
– Google Chrome
– Safari
– Opera
Web Tarayıcıları
• Genellikle ücretsizdir.
• Genellikle tarayıcılar tüm işletim sistemlerinde
çalışacak şeklinde programlanırken, işletim sistemleri
kendilerine özgü web tarayıcıları geliştirmektedir.
• Teknolojinin gelişmesiyle farklı cihazlarda (cep
telefonu, tablet, televizyon, buzdolabı ) web
tarayıcıları kullanılmaktadır.
Sekmeler
Adres Çubuğu
Bul , yenile (F5) tuşları
Ana sayfa
Yer işaretleri
Ayarlar düğmesi
Google Arama İpuçları ve Püf
Noktaları
Hasan KILIÇ
Hürriyet Ortaokulu
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Google’da Arama Yaparken
• Aradığınız konu ile ilgili özgün kelimeler kullanın.
• Önce basit kelimeler deneyin sonra açıklayıcı ifadeler
kullanın
• Aramalar büyük/küçük harfe duyarlı değildir.
Hürriyet Ortaokulu veya HÜRRİYET ORTAOKULU
Google’da Arama Yaparken
• Aradığınız ifadenin tamamını doğru sırayla aramak
için kelimeleri tırnak işaretleri içine alın.
• «Mustafa Kemal Atatürk»
• «Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir»
Aramanıza kelime/karakter ekleyin
veya göz ardı edin
• Arama yaparken sonuçlarda istemediğiniz belirli
kelimeleri – (eksi) işareti kullanarak arama
listesinden çıkartarak arama yapabilirsiniz
Belirli bir web sitesinde arama
• İstediğinizin aramayı belli bir web sitesinde veya site
türünde (.org, .edu) olmasını istiyorsanız, sorgunuzun
başına site: ifadesini koyun. Örneğin: site:edu veya
site:youtube.com.
İlgili Sayfaları Bulma
• related: işlecini kullanın. related: yazıp, ardından da
web sitesi adresini yazarak benzer içeriklere sahip
sayfaları bulun. Örneğin, hoşunuza giden bir web
sitesi bulduysanız, benzer web sitelerini bulmak için
related:[URL ekleyin] ifadesini kullanmayı deneyin.
Dosya türüne göre Arama
• filetype: ve 3 harfli dosya kısaltmasını ekleyerek
PDF, PPT veya XLS gibi belirli dosya türlerine göre
arama yapın.
Hava Bugün Nasıl Olacak?
• Google da arama kutucuğuna «Hava durumu»
yazdığınızda bulunduğunuz bölgenin veya
• «Hava Durumu» yazıp belirli bir şehrin adını ekleyip
aradığınızda, o anki hava durumunu ve tahminini
öğrenebilirsiniz.
• Hava durumu kelimesi yerine İngilizcesi olan weather
kelimesini de kullanabilirsiniz
Hesap Makinesi
• Arama kutusuna bir matematiksel ifade veya işlem
yazdığınızda, sonucunu anında görüntüler.
Daha neler neler 
• Daha pek çok arama ile özelliği
• http://www.google.com.tr/intl/tr/insidesearch/tipstrick
s/all.html#health
• ulaşabilirsiniz.
Hasan KILIÇ
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Hürriyet Ortaokulu
E-POSTA NEDİR???
• Bilgisayar ağlarının oluşturulma nedenlerinden
biri, kişilerin bir yerden diğerine (hızlı ve güvenli
bir şekilde) elektronik ortamda mektup gönderme
ve haberleşme isteğidir.
• E- posta (e-mail, elektronik posta), bu amaçla
kullanılan servislere verilen genel addır.
• E-posta, internet üzerinden gönderilen dijital
mektuptur.
E-POSTA
 E-posta, başlangıçta sadece düz yazı mesajlar
göndermek amacıyla geliştirilmişken;
 1995'li yıllardan sonra geliştirilen tekniklerle eposta içinde resim, ses, video, html dokümanları,
çalışabilir program vb. kullanımı mümkün hâle
gelmiştir.
E-POSTA ADRESİ
 Birisine bir mektup gönderildiğinde bu
mektubun gideceği geçerli adres
olmalıdır.
 Elektronik ortamda bu adres "e-mail (eposta) adresi" olarak adlandırılır. E-posta
adresi olmayan kişilerin elektronik posta
gönderme ve alma olanağı yoktur.
E-posta Adresinin Bölümleri
klchsn
@
kullanıcı adı e-posta
(at)
işareti
gmail com
.
servis site uzantısı
sağlayıcı
Bir E-posta Adresini Nasıl
Alabilirim?
 E-posta adresine çeşitli e-posta servis sağlayıcılarına
başvurarak sahip olabiliriz.
• Herhangi bir arama motorunda «gmail»
aranır veya
• https://mail.google.com/ adresine girilir.
• Hesap Oluşturun a tıklanır.
131 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
131 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
 Hesabınız oluşturmak için gerekli bilgilerinizi (ad-soyad-
Doğum günü-Cinsiyet…vb) doldurulur.
 Bir elektronik posta adresiniz seçilir.
 Başkasına ait bir e-posta adresini alamayız.
 Türkçe karakterleri ve bazı noktalama işaretlerini e-posta
adresinde kullanamayız.
 Olabildiği kadar adımızı ve soyadımızı belirten adresleri
kullanmaya çalışmalıyız.
 [email protected] örnek bir e-posta adresi
131 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
131 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
 Parola oluşturulur.
gmail parolanız en az 8 karakterden oluşmalı, büyük
harf, küçük harf, sayı, simge seçeneklerinden oluşan
bir parola daha güçlüdür.
 Şifreleriniz size ait olmalı sizin kolay hatırlanabilir ve
kullanılabilir; başkaları için zor tahmin edilebilir
olmalı
Ör: A123456a+ ya da H123%456b gibi
131 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
131 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
 Hesap kurtarma seçeneklerinden en az birisi
kullanılmalıdır.
Hesap kurtarma seçenekleri
Telefon numarası
Alternatif E-posta,
 Bu bölümün amacı hesabınıza ulaşamadığınızda
şifrenizi yenilemek içindir.
131 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
 Son olarak resim doğrulama kodu girilir.(Amacı
sizin birer spam programı olmadığınızı anlamak
için)
 Hizmet ve Gizlilik Sözleşmesi kabul ediyorum kısmı
işaretlenir.
 Sonraki Adıma tıklanır. Eğer herhangi bir bölümde
yanlışlık/eksiklik varsa uyarı mesajı çıkar.
131 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
E-posta hesabımız artık oluşturduk

İstenirse profil resmi ekleyebilir veya
bu adımı daha sonraya
bırakabilirsiniz.
131 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
131 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
Öğr. Grv. Ş.Engİn ŞAHİN
30.09.2013
16
 Gelen mailleri görmek için gelen kutusuna tıklanır.
(Inbox)
 Bazen mailler gereksiz kutusuna da düşebilir. O
yüzden burada da gelen mailler aranmalıdır.
(Junk/spam)
 Daha önceden göndermiş olduğunuz mailler için
gönderilmiş menüsü kullanılmalı. (Sent mail)
 Silinmiş bir mailinize erişmek için silinmiş menüsü
kullanılır. Silinmiş kutusundaki mailler belli
aralıklar ile otomatik olarak silinir. (Trash)
131 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
Download

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET