İNTERNET
Network (Ağ) Nedir?
Bir veya birden fazla bilgisayarın; dosya ve veri alış verişi yapabilmesi için birbirine
bağlanarak oluşturduğu yapıya Network (Ağ) denir. Ağlar coğrafi konumuna göre 3 başlık
altında incelenirler. LAN, WAN ve MAN olmak üzere yapılarına göre standartları vardır.
LAN (Local Area Network – Yerel Alan Ağları)
Birden fazla bilgisayarın oluşturmuş olduğu (lokal) en küçük bilgisayar ağlarına LAN
denir. Günümüzdeki en hızlı ağ yapısıdır. LAN ağı üzerindeki bilgisayarlar birbirleri ile
yakındır.
WAN (Wide Area Network – Geniş Alan Ağları)
Hız olarak LAN ağlarından yavaş olmasına rağmen en az iki LAN’ın birleşmesi sonucu
kurulan ağlara WAN denir. Şehirler arası ve uzak mesafeler için tasarlanmış bir ağ
yapısıdır.
MAN (Metropolian Area Network – Metropolitan Alan Ağları)
Fiber optik kablo kullanılarak kurulan çok uzak mesafeleri (örneğin kıtaları) birbirlerine
bağlayan yapıya MAN denir. Özellik olarak WAN ile aynıdır ancak hız bakımından LAN
hızındadır.
Networklere Neden İhtiyaç Duyarız?
Bilgisayar ağları yani networklere duyulan gereksinimin ilk sebebi; düşük maliyet ile
kullanıcıları birbirleri ile haberleştirmek ve uygulama/dosya paylaşmaktır. Bu sayede
birden fazla kullanıcı birbirleri ile daha az maliyet harcanarak haberleşebilir ve dosya
aktarımı, mesaj alış verişi sağlayabilirler.
Diğer bir neden ise; ortak cihazları paylaşmaktır. Network üzerinde bulunan bir yazıcı
veya bir scanner (tarayıcı) bütün ağdaki bilgisayarların kullanması üzere paylaştırılabilir.
Network (Ağ) Çözümlerinin Getirdiği Faydalar:
Bir network (ağ) kurmak veya birden fazla bilgisayarı birbiri ile bağlamak bize şu
faydaları sağlamaktadır;
–
–
–
–
–
Dosya Paylaşımı
Düşük Maliyet
Çevre Cihazlarının Paylaşımı
Düşük Maliyet İle Haberleşme
Daha Kolay Yönetilebilirlik
Ağların kurulumu gibi; bu ağların yönetimi de çok önemlidir. Özellikle bu konuda alanında
uzman kişiler her zaman aranan insanlardır.
Kişilerin haberleşmesi, dosya paylaşımı ve ortak uygulama ortamı beraberinde bazı
tehlikelerde getirir. Internetin yayılması ile günümüzde bu tehlikeler daha da çoğalmıştır.
Bu nedenle sistemlerin daha hızlı takip edilmesi ve network (ağ) güvenliğinin sağlanması
gerekmektedir.
Internet nedir?
Internet sözcüğü, İngilizce'de "uluslararası ağ" anlamına gelen "international network"
sözcüklerinin birleştirilmesinden oluşmuştur.
İnternet, bir çok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan
ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır.
Aynı zamanda, insanların her geçen gün gittikçe artan "üretilen bilgiyi saklama /
paylaşma ve ona kolayca ulaşma" istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir. Bu
teknoloji yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir
şekilde erişebilmektedir.
"Bilgi Ağı" üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı kurallar dahilinde yapılmaktadır. Bu
kurallara kısaca "internet protokolleri", ya da TCP/IP protokoller ailesi denir.
IP Numarası Nedir?
Internet’e bağlı her bilgisayar, Internet Protokol Numarası adı verilen dört gruptan oluşan
bir sayı ile isimlendirilir (194.27.33.32 gibi).Her bir bilgisayarın IP numarası farklıdır.
Bilgisayarlar Internet üzerinde IP numarası ile iletişim kurarlar. İstemci bilgisayar için
Internet’e her girişte IP numarası değişir. Sunucu bilgisayarların IP numarası ise sabittir
değişmez.
Domain (Alan Adı) Nedir?
Domain (alan adı) sizin, yada sahip olduğunuz şirketin İnternetteki kimliğidir. İnternette
yer almak için baş vurduğunuzda size bir İnternet protokol numarası verilir. Buna IP
Adres (İnternet Protokol adres) denilmektedir.
Alan adları ip adresi denilen, bilgisayarların birbirini tanımasını sağlayan numara
sisteminin daha basitleştirilmiş ve akılda kalması için kelimelerle ifade edilmiş halidir.
Dolayısıyla web sitenizi ziyaret etmek isteyecek kişiler ip adresinizi bilemeyecekleri için
bir alan adı alarak sitenize daha kolay ve akılda kalıcı bir adres belirlemelisiniz.
Domain Name (Alan Adı), internette kullanacağınız ulaşım adresinizdir. Web sitenize
ulaşmak isteyen ziyaretçiler, bu adresi kullanırlar. İnternet üzerinde aynı adres 2 kere
kullanılamaz, başka bir deyişle adınıza tescil ettirdiğiniz adresten dünyada tektir. Bu
durum sebebiylede, başkası tarafından tescil ettirilmiş bir adresi satın alamazsınız (Özel
durumlar hariç).
Alan adları 2 ayrı gruba ayrılmaktadır, .com uzantılı olanlar ve ülke kodu olanlar. com.tr
gibi. Domain’lerin sonuna her ülkelerin kodları eklenir, bu şekilde bir sayfanın nereden ve
hangi ülkeye ait olduğunu anlayabiliriz. Bir istisna ile Amerika Birleşik Devletleri'nin
domain kodu sadece .com dur. İnterneti onlar keşfettikleri için ayrı bir uzantıya gerek
duymadıkları sebebiyle, .com kullanmaktadırlar.
Alan adları her ülkede belirlenmiş kurumlarca dağıtılırlar. Türkiye’de alan adı işlemleri
ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) tarafından yapılmaktadır. Alan adları uzantılarına
göre değişiklik gösterir, örneğin com.tr uzantıları şirketlere tahsis edilmiştir, edu.tr ise
üniversiteler tarafından kullanılmaktadır. Alan adı uzantılarını aşağıdaki listede detaylı
biçimde görebilirsiniz. Firmalarımızın www.firmaismi.com.tr gibi bir alan adı alabilmeleri
için aynı isimde şirket sahibi olmalıdırlar. Bu mecburiyet devlet tarafından şirketlerin
haklarını korumak için konulmuştur.
Bizce .com.tr’nin ayrı bir önemi daha vardır. Bilindiği üzere com.tr uzantılı bir alan adını,
aynı ada kurulmuş bir şirket sahibi olmayan şahıslar alamamaktadır, bu sebepten dolayı
sayfayı ziyaret eden kişi şunu anlar; "Burası bir şirket". Sadece .com uzantılı alan adları
içinse, bir sınırlama yoktur, eğer alan adı kullanılmıyorsa, ilk başvuran kişi tarafından
satın alınabilir.
Protokol Nedir?
Bir ağdaki bilgisayarlar arasındaki haberleşmeyi yöneten kurallar topluluğuna protokol
denir.
TCP/IP Nedir?
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), bilgisayarlar ile veri
iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan, böylece bir yerden diğerine veri
iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne verilen genel addır. Bu
protokollere örnek olarak,
• Dosya alma/gönderme protokolü FTP (File Transfer Protocol),
• Elektronik posta iletişim protokolü SMTP (Simple Mail Transfer Protocol),
• TELNET protokolü (Internet üzerindeki başka bir bilgisayarda etkileşimli çalışma
için geliştirilen *login* protokolü)
verilebilir.
Adını sıkça duyduğumuz WWW ortamında birbirine link objelerin iletilmesini sağlayan
protokol ise Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) olarak adlandırılmaktadır.
FTP Nedir?
FTP ( FILE TRANSFER PROTOCOL ) internete bağlı bir bir bilgisayardan diğerine (her iki
yönde de)dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokolü ve bu işi yapan
uygulama programlarına verilen genel addır. FTP ilk geliştirilen internet protokollerinden
biridir.
FTP protokolü ile ;
• Bir başka bilgisayardan bir başka bilgisayara dosya aktarımı yapılırken, o
bilgisayar ile etkileşimi aynı anda bağlantı kurulur
• Protokol ile sağlanan bir dizi komutlar yardımıyla iki bilgisayar arasında dosya
alma/gönderme işlemleri yapılır.
FTP Yapmak İçin Nelere İhtiyaç Var?
• Bağlanacağımız bilgisayarın internet adresi,
• Bağlanacağımız bilgisayarda dosyalara ulaşmak istediğimiz hesapla ilgili kullanıcı
numarası, varsa şifresi,
• İnternet erişimi olan,üzerinde FTP yazılımı bulunan bilgisayar
• Bağlanacağımız bilgisayarda, FTP protokol komutlarını yorumlayacak çalışır
durumda bir FTP servis programı yani FTP sitesi gereklidir.
HTTP Nedir?
http, "Hyper Text Transfer Protocol" (Hiper Metin Transferi Protokolü) kelimelerinin baş
harflerinden oluşan bir kısaltmadır.
İnternette sunucular ve son kullanıcılar arasında bilgilerin nasıl aktarılacağına dair
kurallar ve yöntemleri düzenleyen bir sistemdir. Bir web sitesine bağlanmaya
çalıştığınızda, siz adresin başına bunu yazmasanız da tarayıcınız bunu otomatik olarak
ekler, çünkü sunuculardan web sitelerine ait bilgileri indirebilmeniz için, "http" protokolü
ile bir istekte bulunmanız gerekmektedir. Adreslerin başına eklenen "http", sunucuya web
sitesi ile ilgili bilgileri size "http" kuralları çerçevesinde iletmesi komutunu verir ve iletişim
başlar.
Bir Web dökümanına ulaştığımızda herşey 4 ana fazda gerçekleşir:
1. Bağlantı
2. Ne istediğimizin web servisineiletilmesi
3. Cevap
4. ilgili sayfaya yapılan bağlantının kesilmesi.
Bu ana safhalar, web üzerinde iletişimin kurallarını tanımlayan bir protokolü oluştururlar.
Bu protokole de, Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) denir.
Uluslararası Alan Adları
• .com
– ticari siteler için üretilmiş bir alan adıdır
– “commercial” yani ticari kelimesinin ilk 3 harfinden oluşmaktadır
• .net
– ağ anlamına gelen “network” kelimesinin ilk 3 harfidir
– başlangıçta amacı internet omurgası işlevini üstlenen ağları göstermek olsa da
bu anlamı kısa sürede unutulmuş her türlü amaç için kullanılabilen bir uzantı
haline gelmiştir
• .org
–
organizasyonlar için kullanılır
– “organization” kelimesinin ilk 3 harfinden oluşmaktadır
• .biz
–
iş, ticaret anlamına gelen “business” kelimesinden türetilmiştir
• .info
–
bilgi anlamına gelen İngilizce “information” kelimesinin ilk 4 harfinden
oluşmaktadır.
• .pro
– profesyonel anlamına gelen professional kelimesinin ilk 3 harfinden
oluşmaktadır
• .name
– gerçek isimler veya nickler için oluşturulmuş bir uzantıdır
• .edu
– eğitim anlamına gelen İngilizce “education” kelimesinin ilk 3 harfinden oluşur
• .gov
– Türkçe’de manası devlet olan “government” kelimesinin ilk 3 harfinden
oluşmaktadır
• mil
– “military” kelimesinin ilk 3 harfinden oluşmaktadır
– Alan adının askeri kurumlara ait olduğunu gösterir
• .int
– ingilizce “international” kelimesinin ilk 3 harfinden oluşur
– Uluslararası örgütler için oluşturulmuş bir uzantıdır
• .jobs
– işler manasına gelir ve işverenlerin kariyer siteleri oluşturması için
oluşturulmuş bir alan adıdır.
– asda.jobs
• .mobi
– mobile kelimesinden türetilmiştir.
– Mobil aygıtlar ve uygulamaları için oluşturulmuş web siteleri içindir.
• .museum
– müzeler için oluşturulmuş uzantıdır.
• .travel
– kendisinden de anlaşılabileceği gibi seyahat ile ilgili web siteleri içindir.
(Tescil ettirmek için herhangi bir belgeye gerek yoktur)
Bazı ülke kısaltmaları : tr:Türkiye, jp:Japonya, uk:Ingiltere, it:İtalya, ch:Isviçre,
ca:Kanada, ru:Rusya, id:Endonezya, nl:Hollanda, de:Almanya, fr:Fransa, il:İsrail,
no:Norveç, se:İsveç, fi:Finlandiya, gr:Yunanistan, hr:Hırvatistan, yu:Yeni Yugoslavya,
br:Brezilya, bg:Bulgaristan
Örnek domain adresleri : hokudai.ac.jp (jp=Japonya), bilkent.edu.tr (tr=Turkiye),
oak.oakland.edu, servis.net.tr, www.microsoft.com, ftp.netscape.com, tubitak.gov.tr,
garbo.uwasa.fi (fi=Finlandiya, www.nato.int (Nato).
Internet Adresleri (Web Adresleri)
http://www.gazi.edu.tr
Genellikle bir web adresi beş bölümden oluşmaktadır (ABD hariç).
Bunlar;
•
•
•
•
•
http:// : hyper text transfer protocol veya hyper terminal transmision protocol
(Geçiş veya transfer protokolü)
www : world wide web (Geniş Dünya Ağı)
gazi : Kurum, kuruluş veya özel kişi adı. Yani web sayfasının sahibine ait
kullanıcı adı (user/domain name)
edu
: Internet adresi türü (aşağıdaki tabloyu inceleyiniz)
tr
: Ülke kodu; A.B.D.’ne ait Internet adreslerinde ülke kodu
kullanılmamaktadır (Ör:www.nasa.gov).
Internet Adres Yazım Kuralları
Internet adreslerinde dikkat edilmesi gereken üç önemli kural vardır
1. BÜYÜK harf kullanılmaz.
Örnek: www.AKBANK.com.tr adresi yanlıştır. Doğrusu: www.akbank.com.tr’dir.
2. Web adresindeki harf veya kelimeler arasında boşluk kullanılmaz.
Örnek: www.ogretmenler sitesi.com adresi yanlıştır. Doğrusu:
www.ogretmenlersitesi.com’dur.
3. Türkçe karakter dediğimiz ve İngiliz Alfabesinde bulunmayan harfler kullanılmaz
( ç ğ ı ö ş ü ).
Örnek: www.başbakanlık.gov.tr adresi yanlıştır. Doğrusu: www.basbakanlik.gov.tr
’dir.
Internet Kullanım Etiği
Internet" ya da kısaca "Net" , tek bir ağ değildir, hatta bir birinde ayrı protokollere,
yapılara sahip binlerce irili ufaklı ağların toplamıdır. Internet'teki bilgi akışı, bir çok
değişik ağ'dan gelip geçmekte, ulaşacağı yere öylece varmaktadır. Bu yüzden, her
kullanıcının, kendi bölgesindeki ağ yükünü dengede tutması gerekmektedir.
Bir ağ kullacısı olarak, başka bilgisayar ağlarına ulasmanıza izin verilmiş olabilir. Her ağın
kendine ait sorumlulukları, kuralları ve yasakları vardır, Ağ üzerindeki izin verilmiş
işlemler, bu ağdaki sorumlular tarafindan her zaman izlenebilecek sekilde tasarlanmıştır.
Fakat, bir yerde izin verilen bir hareket , başka bir ağda yasaklanmış olabilir. Bu kuralları
bilmek ve bunlara uymak, kullanıcının sorumluluğundadır. Şunu unutmayın ki, izin verilen
hareketleri kötü yönde de "YAPABİLİRSİNİZ" , ama yapmanız gerekmez.
Ağ'ın, özellikle Internet'in kullanımı, bir ayrıcalıktır, bir "hak" değildir. Bu ayrıcalık,
istenildiği zaman, kötüye kullanım ya da başka sebeplerle, elinizden alınabilir. Bu kötüye
kullanım, bir sistemdeki gizli bilgileri hileli yollarla almak, kötü, anlaşılmaz mesajlarla
diğerlerini rahatsız etmek, sistemin kaynaklarını kullanıp sistemi yavaşlatmak, ardarda
mesajlar postalayarak başkalarının e-posta kutularını doldurmak, ağ üzerinde yasalarla
belirlenmiş kuralların dışına çıkmak vs vs olarak sayılabilir.
Bulunduğunuz ağ'ın durumuna göre, disiplin cezasından işten çıkarılmaya; hesabınızın
silinmesinden hapse kadar cezalara çarptırılabilirsiniz.
Bilgisayar Ahlakı Üzerine 10 Altın Kural
Kesinlikle, bilgisayarı, başkalarına zarar vermekte kullanmayın.
Kesinlikle, bilgisayarla, başkalarının işine mani olmayın.
Kesinlikle, başkalarının dosyalarını karıştırmanın yollarını aramayın.
Kesinlikle, bilgisayarı hırsızlık yapmakta kullanmayın.
Kesinlikle, bilgisayarı yalancı şahitlikte, sahte delil hazırlamada kullanmayın.
Kesinlikle, sahibinden izinsiz başkalarının bilgisayar kaynaklarını kullanmayın.
Kesinlikle, başkalarının fikirlerini bilgisayarla çalıp kendinize mal etmeyin.
Kesinlikle, sosyal içeriğini düşünmeden bir program yazmayın.
Kesinlikle, bilgisayarı, saygı ve ilgi göstermeksizin kullanmayın.
Virüs
Virüs, kendini bir programa veya bir dosyaya iliştirerek bilgisayardan bilgisayara
atlayabilen bir bilgisayar kodu parçasıdır. Yeni bilgisayarlara atladıkça bulaşır. Virüsler
yazılımınıza, donanımınıza ve dosyalarınıza hasar verebilir.
Virüs, Kendi kendini çoğaltması amacıyla yazılmış kod. Bir virüs, kendisini taşıyıcı bir
programa iliştirir ve ardından bilgisayardan bilgisayara yayılmaya çalışır. Donanıma,
yazılıma veya bilgilere zarar verebilir.
Trojan
Mitolojideki Truva atı nasıl bir armağan gibi görünüp, aslında Troya kentini ele geçirecek
Yunanlı askerleri taşıyorduysa; bugünün Truva atları da yararlı yazılımlar gibi görünen
bilgisayar programlarıdır, ancak güvenliğinizi tehlikeye atar ve pek çok zarara yol açarlar.
Yakın geçmişteki bir Truva atı, Microsoft güvenlik güncelleştirmeleri olduğu iddia edilen
eklerin bulunduğu bir e-posta görünümündeydi, ancak ekteki dosyaların virüsten koruma
ve güvenlik duvarı yazılımlarını devreden çıkarmayı hedefleyen virüsler olduğu ortaya
çıktı.
Truva atı, Yararlı gibi görünen ancak aslında zarara yol açan bir bilgisayar programı.
Truva atları, insanların, meşru bir kaynaktan geldiğini düşündükleri bir programı açmaya
yöneltilmeleri yoluyla yayılır. Kullanıcıları daha iyi korumak için Microsoft e-posta
aracılığıyla güvenlik bültenleri gönderir; ancak bunlarda hiçbir zaman ek bulunmaz.
Ayrıca, müşterilerimize e-posta ile gönderilmeden önce tüm güvenlik uyarılarımız
Güvenlik Web sitemizde yayımlanır.
Truva atları, ücretsiz olarak yüklediğiniz yazılımlarda da bulunabilir. Güvenmediğiniz bir
kaynaktan asla yazılım yüklemeyin. Microsoft güncelleştirmelerini ve düzeltme eklerini
her zaman Microsoft Windows Update veya Microsoft Office Update'ten yükleyin.
Web Browser (Tarayıcı)
Internet aleminde (bkz: http) (bkz: ftp) gibi cesitli protokolleri destekleyip kullanıcıya
güzel bir sunuş yapması düşünülen program.
Web tarayıcısı, Internet üzerindeki tüm bilgilere bakabilmek ve bu bilgilerle etkileşim
halinde olabilme olanağı veren bir uygulama programıdır.
Teknik olarak açıklamak gerekirse, web tarayıcısı, "Hypertext Transfer Protocol" - kısaca
HTTP kullanarak, tarayıcı kullanıcısı adına Internet üzerinde web sunucularından
isteklerde bulunan bir istemci programdır.
Günümüzde en bilinen tarayıcı İnternet Explorer’dır. Ama bunun dışında aynı hizmeti
veren pek çok praogram bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:
•
•
•
Netscape
Microsoft Internet Explorer
Opera
•
Fire Fox
Internet Explorer
Explorer gezgin demektir. Buna göre Windows Gezgini ile nasıl kendi bilgisayarınızda
gezinti yapabiliyorsanız Internet Explorer ile de Internet ortamında gezinti yapabilirsiniz.
Yani bu da bir Internet Gezginidir. Dolayısıyla bir görüntüleme programıdır.
Giriş sayfanızı değiştirme
Giriş sayfanız, Internet Explorer'ı her açışınızda görüntülenen sayfadır. Sıkça
görüntülemek istediğiniz bir sayfayı veya herhangi bir sitenin giriş sayfası gibi istediğiniz
tüm bilgilere hızlı erişim sağlamak için özelleştirebileceğiniz bir sayfa seçin.
1. Internet Explorer'ı başlattığınızda görünmesini istediğiniz sayfaya gidin.
2. Araçlar menüsünden Internet Seçenekleri'ni tıklatın.
3. Genel sekmesini tıklatın.
4. Giriş sayfası alanında Geçerli Olanı Kullan'ı tıklatın.
İstediğiniz bilgileri Internet'te bulma
Bilgileri Web'de farklı yöntemlerle bulabilirsiniz:
1. Çeşitli arama sağlayıcılara erişmek için, araç çubuğunda Ara düğmesini tıklatın.
Ara kutusuna bir sözcük veya tümcecik yazın.
1. Adres çubuğunda, git, bul veya ? yazıp ardından bir sözcük veya tümcecik yazın.
Internet Explorer, önceden belirlenmiş arama sağlayıcıyı kullanarak aramayı
hemen başlatır.
2. Bir Web sayfasına gittikten sonra, Düzen menüsünü ve sonra Bul (bu sayfada)
seçeneğini tıklatarak, sayfada belirli bir metni arayabilirsiniz.
Internet aramalarınızı geliştirme
Internet'te her türlü bilgiyi arayabilirsiniz: Web sayfaları, e-posta adresleri, şirketler, vb.
Sadece arama yapmak istediğiniz kategoriyi seçin ve seçtiğiniz kategori için gereken bilgi
türü size sorulur.
1. Araç çubuğunda Ara düğmesini tıklatın.
2. Bir arama türünü tıklatın.
3. Aradığınız bilgileri yazın ve sonra Ara'yı tıklatın.
Görüntülenen alanların sayısı ve türü, arama yaptığınız kategoriye bağlıdır.
Kısa süre önce ziyaret ettiğiniz sayfaları bulma
Son birkaç gün, saat veya dakika içinde ziyaret ettiğiniz Web sitelerini ve sayfalarını
bulmak için çeşitli yollar vardır.
Yakında ziyaret ettiğiniz bir sayfayı bulmak için
1. Baktığınız son sayfaya geri dönmek için, araç çubuğunda Geri düğmesini tıklatın.
2. Bu oturumda ziyaret ettiğiniz son dokuz sayfadan birisine bakmak için, Geri
veya İleri düğmesinin yanındaki oku tıklatın ve sonra istediğiniz sayfayı listede
tıklatın.
Son birkaç gün içinde baktığınız bir sayfayı bulmak için
1. Araç çubuğunda bulunan Geçmiş düğmesini tıklatın.
Son günlerde ve haftalarda ziyaret edilen Web sitelerine ve sayfalara ilişkin
bağlantıları içeren geçmiş çubuğu görünür.
2. Geçmiş çubuğunda, bir hafta veya günü tıklatın, tek tek sayfaları görüntülemek
için bir Web sitesi klasörünü tıklatın ve sonra Web sayfasını görüntülemek için
sayfa simgesini tıklatın.
Geçmiş çubuğunu sıralamak veya aramak için, Geçmiş çubuğunun üst kısmındaki
Görünüm düğmesinin yanında bulunan oku tıklatın.
Geçmiş listesinin sayfalarınızı saklayacağı gün sayısını belirleme
1.
2.
3.
4.
Internet Explorer'da Araçlar menüsünden Internet Seçenekleri'ni tıklatın.
Genel sekmesini tıklatın.
Geçmiş alanında, Geçmiş listesinin sayfalarınızı saklayacağı gün sayısını değiştirin.
Geçmiş klasörünü boşaltmak için, Geçmişi Sil'i tıklatın. Bu işlem, bilgisayarınızda
geçici olarak disk alanı boşaltacaktır.
Sık kullanılan sayfalarınızı hızlı görünüm için listeleme
İlginizi çeken Web siteleri veya sayfaları bulduğunuzda, ileride kolayca açabilmeniz için
bu sitelerin veya sayfaların adreslerini saklayabilirsiniz.
İstediğiniz bir Web sayfasını sık kullanılan sayfalar listenize ekleyin. Bu sayfayı her açmak
istediğinizde, araç çubuğunda Sık Kullanılanlar düğmesini tıklatmanız ve sonra Sık
Kullanılanlar listesinde kısa yolu tıklatmanız yeterli olacaktır.
Sık kullanılan sayfalar listenize bir sayfa eklemek için
1. Sık Kullanılanlar listenize eklemek istediğiniz sayfaya gidin.
2. Sık Kullanılanlar menüsündeki Sık Kullanılanlara Ekle'yi tıklatın.
3. İsterseniz sayfa için yeni bir ad yazın.
Sık kullanılan sayfalarınızı klasörler halinde düzenleme
Sık kullanılan sayfalar listeniz büyüdükçe, klasörler halinde düzenleyebilirsiniz.
Sayfalarınızı konulara göre düzenlemek isteyebilirsiniz. Örneğin, sanat sergileri ve
yorumları hakkındaki bilgileri saklamak için Sanat adlı bir klasör oluşturabilirsiniz.
1. Sık Kullanılanlar menüsünden Sık Kullanılanlar'ı Düzenle'yi tıklatın.
2. Yeni Klasör Oluştur'u tıklatın, klasör adını yazın ve sonra ENTER tuşuna basın.
3. Listedeki kısayolları (veya klasörleri) uygun klasörlere sürükleyin. Kısayolların
veya klasörlerin sayısı sürükleme işlemi için çoksa, Klasöre Taşı düğmesini de
kullanabilirsiniz.
Web sayfası yazdırmak için
1. Web sayfasındaki bir çerçeveyi veya öğeyi yazdırmak için, çerçeveyi veya öğeyi
sağ tıklatın ve sonra Yazdır seçeneğini tıklatın.
2. Dosya menüsünü ve sonra Baskı Önizleme'yi tıklatarak, Web sayfasının nasıl
görüneceğini izleyebilir ve yazdırıldığında kaç sayfa olacağını görebilirsiniz.
3. Dosya menüsünde Yazdır'ı tıklatın.
4. İstediğiniz yazdırma seçeneklerini ayarlayın.
Web sayfasından resim yazdırma
1. Internet Explorer'da yazdırmak istediğiniz resmin üstüne gidin.
Resim araç çubuğu, resmin köşesinin üstünde görünür.
2. Yazdır ( ) simgesini tıklatın.
Windows araç çubuğunun görünümünü değiştirme
Standart araç çubuğu düğmeleri ekleyebilir veya varolan düğmeleri kaldırabilir, Microsoft
Office'dekiler gibi küçük araç çubuğu düğmeleri kullanabilir ve araç çubuğu üzerinde
görünecekleri sırayı değiştirebilirsiniz.
Araç çubuğunu sağ tıklattıktan sonra Özelleştir seçeneğini tıklatmanız yeterli olacaktır.
Adres çubuğunu veya Bağlantılar çubuğunu, yukarı, aşağı, sola ve sağa sürükleyerek
taşıyabilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz. Bunları menü çubuğuna da taşıyabilirsiniz!
Adres çubuğunu veya Bağlantılar çubuğunu gizlemek için, araç çubuğunu sağ tıklatıp
gizlemek istediğiniz her öğenin onay işaretini temizleyin.
Adres çubuğundaki bir simgeyi veya Web sayfasındaki bir bağlantıyı sürükleyerek
Bağlantılar çubuğuna öğe ekleyebilirsiniz.
Bağlantılar çubuğundaki öğeleri, çubukta yeni bir konuma sürükleyerek yeniden
düzenleyebilirsiniz.
Güvenlik ve gizlilik özelliklerini anlama
Internet Explorer gizliliğinizi korumaya yardımcı olan ve bilgisayarınızı ve kişisel
tanımlama bilgilerinizi daha güvenli hale getiren birkaç özellik sunar.
Gizlilik özellikleri, görüntülediğiniz Web sitelerinin kişisel tanımlama bilgilerini nasıl
kullandığını anlamanıza yardımcı olarak ve Web sitelerinin bilgisayarınıza tanımlama
bilgileri kaydetmelerine izin verip vermediğinizi belirten gizlilik ayarları belirtmenize
olanak sağlayarak kişisel tanımlama bilgilerinizi korumanızı sağlar.
Internet Explorer'daki gizlilik özellikleri şunları içerir:
• Bilgisayarınızın tanımlama bilgilerini nasıl denetlediğini belirten gizlilik ayarları.
• Tanımlama bilgileri, bir Web sitesi tarafından oluşturulan ve siteyi ziyaret
ettiğinizdeki tercihleriniz gibi bilgileri bilgisayarınızda saklamak için kullanılan
dosyalardır. Tanımlama bilgileri, adınız veya e-posta adresiniz gibi kişisel
tanımlama bilgilerini de içerebilir.
• Gizlilik ayarlarınızdaki ölçütlere uymayan bir siteye erişim sağlamaya çalıştığınızı
bildiren gizlilik uyarıları.
• Web sitesinin P3P gizlilik ilkesini görüntüleme olanağı.
Güvenlik özellikleri, Internet'te alışveriş yaparken girdiğiniz kredi kartı bilgileri gibi
başkalarına erişim izni vermediğiniz bilgilere kişilerin erişim sağlamasını engellenmesine
yardımcı olur.
Güvenlik özellikleri ayrıca bilgisayarınızı güvenli olmayan yazılımlardan da koruyabilir.
E-Mail (E-Posta)
Bilgisayar ağlarında kullanıcılarının birbirleriyle yazılı olarak haberleşmesini sağlayan bir
yoldur.
Bilgisayar ağlarının oluşturulma nedenlerinden biri, kişilerin, bir yerden diğerine (hızlı ve
güvenli bir şekilde) elektronik ortamda mektup gönderme ve haberleşme isteğidir.
E-posta (electronic mail, e-posta), bu amaçla kullanılan servislere verilen genel addır.
E-posta, başlangıçta sadece düz yazı mesajlar göndermek amacıyla geliştirilmişken,
1995'li yıllardan sonra geliştirilen tekniklerle, e-posta içinde kompozit yapıların (resim,
ses, video, html dökümanları, çalışabilir program vb) kullanımı mümkün hale gelmiştir.
Artık günümüzde hemen hemen her türlü e-mail programları bu formatları
desteklemektedir.
Elektronik ortamda mektubunuzun yerine ulaşma süresi, hemen yanınızdaki bilgisayarda
oturan biri ile başka bir kıtadaki biri arasında genellikle birkaç dakikadan fazla fark
etmez. Ayrıca, mesajların bilgisayar üzerinde veri olarak elinize geçmesinin de sağladığı
sayısız avantaj vardır. Bu sebeplerden dolayı e-mail, günümüzde en ucuz ve hızlı
haberleşme araçlarından biridir.
Bir elektronik posta adresine (örnek: [email protected]) sahip herkes, e-mail adresini
bildiği birine hızlı bir şekilde bir mektup gönderebilir. Günlük hayatta kullandığımız
postaya benzer şekilde, bir e-mail'in de bir göndereni vardır; ancak klasik postadan farklı
olarak birden fazla alıcısı olabilir ve bu alıcılardan bazıları da, gönderenin isteğine bağlı
olarak, mektubun kopyalarının kimlere iletildiğini öğrenemeyebilirler.
Birisine bir e-posta gönderdiğinize göre bu postanın gideceği bir geçerli adres olmalı.
Elektronik ortamda bu adres, "e-mail (e-posta) adresi" olarak adlandırılır.
E-posta adresi, çoğunlukla, kişinin kullanıcı numarası ve kullandığı sistemin
internet/bitnet vb adresinden oluşur. [email protected] ,
[email protected], [email protected], örnek e-mail adresleridir.
Dikkat edilirse adres, @ işareti ile ayrılmış iki kısımdan oluşur. İlk kısım kişinin kendi
sistemindeki kullanıcı numarası; ikinci kısım ise, bulunduğu sistemin adresini belirtir.
E-posta Programlarinda Görülen "From, To, Subject, Cc, Bcc, Forward To:" Gibi
Kısaltmalar Ne Anlama Gelir?
Bütün bu ibareler, e-postanın baş kısmı da (header) yer alır ve gönderilen e-posta ile ilgili
bir takım "gönderme bilgileri"ni içerir.
From: alanında, e-posta'yı gönderen kişinin e-posta adresi (ve gerekli olmasa bile, Adı,
Soyadı) yeralır.
To: alanında, e-posta'yı göndereceğimiz kişilerin e-posta adresleri yer alır. Gönderilecek
kişi sayısı 1'den fazlaysa adresler aralara virgül veya noktalı virgül konarak (bazı
sistemlerde bir boşluk bırakılarak) yazılır.
Subject: alanına, e-posta içeriğine uygun çok kısa bir tanım yazılır. (Acil, toplanti
duyurusu, Çok hastayım, Beni hemen ara vb gibi)
Cc: alanına, e-postanın kopyasını başka bir kişiye ya da kişilere (genellikle, e-posta içerigi
ile 2. dereceden ilgili kişiler olabilir) göndereceksek, onların adresleri yazılır. (Cc : Carbon
Copy)
Bcc: Cc ile aynı. Yalnız, maili alan kişiler To: ve Cc: alanlarındaki bilgileri görebilmelerine
karşin, Bcc: alanındaki bilgileri göremezler (Bcc: Blind Carbon Copy).
Forward: Bazen, size gelen bir iletiyi bir başkasına aynen iletmeniz gerekebilir. Bunu
sağlayan mekanizma, mailin baş kısmında "Forward:" seklinde görülür. Kullandığınız eposta programları, standart olarak, bir maili başkasına "aynen gönderme" seçeneklerini
size sunarlar. Elektronik postaların baş kısmında daha değişik alanlar da vardır.
Nickname (alias, takma ad), uzun ve karmaşık e-posta adresleri yerine sizin
belirlediğiniz akılda kalan bir takim takma adlar tanımlamanıza verilen genel addır.
Örnek olarak, [email protected] adresine karşılık olarak 'pinar' diye bir nickname
tanımlarsanız bundan böyle kullanıcı ismi yerine sadece "pinar" yazabilirsiniz.
Nickname tanımlama prosedürü kullanılan e-posta programının bir parçasıdır ve
sistemden sisteme, çeşitli mail programları için ufak değişiklikler gösterebilir.
Signature (imza)
Gönderilen her e-posta‘nın sonuna otomatik olarak konulan, içeriği önceden hazırlanmış
dosyalardır.
İmza dosyaları, kullanılan e-posta programının bir parçasıdır. Kullanılan e-posta
programının seçenekleri arasında (eger destekliyorsa) imza hazırlama ve otomatik olarak
e-posta sonuna ekleme hizmetleri vardır.
İmza dosyalarında, genellikle, kişinin adi-soyadı, e-posta adresi, (varsa) web adresi,
posta adresi, telefon/faks numaraları bulunur.
İmza dosyalarında, birtakım "veciz" sözlere de rastlanmaktadır. Bunlar da, kişinin ilgisine
göre, bir şarkinin nakaratı, bir ata sözü vb. olabilir.
Folder (Klasör)
E-posta kullananların karsılaştıkları en büyük sorunlardan biri de farklı kişilerden gelen
maillerin birbirine karışmadan organizasyonunu nasıl sağlayacaklarıdır.
Kişilerden gelen mailleri farklı dosyalarda tutma ve indeksleme sistemleri modern e-posta
programlarının ayrılmaz parçaları olmuşlardır.
Bunu sağlayan yapılara "folder“ adi verilir. Sözgelimi [email protected] 'den gelen tüm
mailleri Pinar_in, bu kullanıcıya giden tüm mailleri ise Pinar_out isimli "folder" larda
tutarak bunların organizasyonu daha rahat yapılır.
Bazı mail programları folder içinde başka folderlar tanımlanmasına da izin verebilirler.
Attachment – Ataçlama (Eklenmiş Dosya)
E-posta 'larla birlikte postanın sonuna eklenerek bir dosya da gönderilebilir.
Bu, genellikle, eklenecek dosyanın adının e-posta 'nın baş kısmında "Attachment:"
şeklindeki bir alana yazılmasıyla olur.
Eklenen dosyalar düz yazi olabileceği gibi resim, ses, program vb. ikili (binary) dosyalar
da olabilir. Hemen hemen tüm e-posta programları standart olarak bu özelligi destekler.
MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) olarak adlandırılan standart ile text
olmayan dosyaların gönderen bilgisayarda şifrelenmesi ve alıcı bilgisayarda
deşifrelenmesi sağlanmaktadır. Böylece postayı alan kişi, otomatik olarak, "attachment"
olarak gelen dosyayı yerel diskine saklayabilmektedir.
Internet yoluyla alabildiğim bu bilgileri, programları kimler koyar? Bunları
alıyorum ama para ödemem gerekir mi? Freeware, Shareware, Public Domain
gibi kavramlar ne anlama gelir?
İnternet ile erişilebilen bazı merkezlerde herkese açık arşivler vardır. Buralarda çok çeşitli
bilgiler, çok çeşitli programlar bulunur. Bu bilgiler bir konferansın kayıt formu olabileceği
gibi, piyasadaki bir ürünün tanıtım kılavuzu da olabilir. Bilgi amaçlı dosyalar, daha çok
düz yazı formatındadır ve grafik/ses/animasyon vb ile içeriği zenginleştirilmiş olabilir.
Bunlar daha çok, bir ürünün tanıtımı, kullanımla ilgili sorunları çözmede kullanıcıya yol
gösterecek bazı destek bilgileri vb. dir. Ayrıca, web tabanlı ortamlarda, firma reklamları
ve ürün tanıtıcı reklamlara da rastlamaktayız.
Bu tip arşivlerde en çok karşılaşılan dosyalar, çok değişik amaçlar ve değişik bilgisayar
ortamları (PC, Mac, Unix vb) için geliştirilmiş binlerce çeşit ve yüzlerce giga byte yer
tutan bilgisayar programlarıdır (yazılım, software).
Public Domain Yazılımlar: Bu programları yazan kişiler, kendi programlarını herkesin
alıp bedava kullanmasına izin verirler. Ancak, bazı durumlarda bu bedava kullanım
kısıtlandırılır. Public Domain yazılımlarda aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalı:
• tamamı değiştirilmeden üçüncü kişilere kopyalanmalı,
• eğer söz konusu eser bir başka yerde kullanılacaksa (örneğin bir başka eserde
bundan yararlanılacaksa) yazarlarına bildirilmeli,
• herhangi bir şekilde eserin dağıtımından dağıtım medyası masrafından fazla
masraf alınmamalı
Freeware (Bedava) Yazılımlar: Freeware yazılımlar limitsiz bir şekilde bunları alan
kişiler tarafından kullanılabilir. Bu yazılımlar, parayla üçüncü kişilere satılmamalıdır.
(Sözgelimi, su an okuyor olduğunuz dokuman freeware'dir.) Böyle bir yazılım
kullanıyorsanız ve işinize yarıyorsa, yazarına bir e-mail ile teşekkür edin. İnanın çok
hoşuna gidecektir. Böylece, onu, başka freeware programlar yazma konusunda ve aynı
programın yeni sürümlerini hazırlama konusunda teşvik etmiş olursunuz.
Shareware Yazılımlar: Shareware yazılımlarda ise 'kullan, eğer beğenirsen bana belli
bir miktar para gönder' felsefesi geçerlidir. Bu miktar genellikle 10-20 ABD doları
mertebesindedir. Shareware yazılımlar kaynak kodları ile birlikte dağıtılmayabilirler.
Programı alan kişi, belirli bir süre (1 ay gibi) kullanır, eğer kullanmaya devam ederse bu
parayı gönderir. Ancak, burada zorlayıcı bir mekanizma yoktur. Yine programı
kullanırsınız ama para ödemezsiniz. Bazı durumlarda, kullandığımız shareware program,
süresi dolunca çalışmaz. Çoğunluk böyle programlara para ödememektedir; ancak,
'Shareware' felsefesi her geçen gün daha fazla yerleşmektedir. Bir shareware yazılıma
10-20 dolar ödediğinizde aslında pek çok şey kazanırsınız. Bunlar:
• Para ödenmeden kullanımda programın bazı kısımları çalışmaz ya da çok kısıtlı
çalışır. Bunun önüne geçmiş olursunuz.
Programın ilk çalıştırılışında ve daha sonra belirli aralıklarla ekrana gelen ve
programın satın alınmadan (Unregistered) kullanıldığını belirten can sıkıcı
mesajlardan kurtulursunuz.
• Programın bundan sonraki tam fonksiyonlu yeni sürümlerini uzun bir sure
bedavaya alabilirsiniz.
• Programla ilgili çok iyi bir dokümantasyona ve yardım ortamına sahip olursunuz.
• Belki de en önemlisi, programı yazan kişiye emeğinin karşılığını ödeyerek onu bir
anlamda programı geliştirmesi ve yeni ürünler ortaya çıkarması konusunda teşvik
etmiş olursunuz.
Eğer ödeme imkânınız varsa, sürekli kullandığınız 'shareware' programlar için bu az
miktardaki paraları ödemek programları daha verimli kullanmanız açısından çok
önemlidir.
Tryware Yazılımlar: Bazı ticari şirketlerin, yeni geliştirdikleri yazılımların sınırlanmış
sürümleridir ve tanıtım amacıyla konurlar.
Poscardware Yazılımlar: Bütün bunların yanında, bir de 'poscardware' yazılımlar
vardır. Bu yazılımları geliştirenlerin kullanıcılardan tek beklentisi güzel bir kartpostaldır.
Eğer günün birinde 'poscardware' bir yazılım kullanırsanız, hemen bu programı yazan
kişiye bir kartpostal gönderin!!!
Patch Yazılımlar : Mevcut bir yazılımın (ticari ya da public domain) bazı hatalarını
düzeltmek, ve programı güncellemek amacıyla, ilgili firmaların (ya da kişilerin)
çıkardıkları "yama" programlar. Bu tip programlar, Internet üzerinde sıkça dağıtılır.
•
ARAMA MOTORLARI
Internet üzerinde bir milyar Web sayfasının bulunduğu tahmin ediliyor (form doldurularak
girilen, şifreli vs. sayfalar hariç).
Hal böyleyken, aradığınız şeylere ulaşmak için sörf yapmakla zaman kaybetmemelisiniz.
Arama motorları ve rehber servislerinden faydalanmalısınız.
Arama motorları, girdiğiniz kelimelerin hangi Web sayfalarında geçtiğini bulup, adreslerini
karşınıza getiren servislerdir.
Hangi kelimelerin hangi sayfalarda geçtiği, Web'de dolaşan otomatik programlar
tarafından önceden kayıtlara geçirilmiştir ve bu işlem sürekli olarak yapılmaktadır.
Eğer özel bir bilgi arıyorsanız veya kolay kategorize edilemeyen konuları araştırıyorsanız,
arama motorları en iyi yardımcınız olacaktır.
Arama Motorlarında Arama Yapmak
Arama Motoru göründüğünden çok fazla ustalık isteyen bir konudur. C++ yazıp arama
yaptığınızda bunu anlayacaksınız. En az bir Arama Motoru size "ha?" diye soracaktır.
C++ bir kelime değildir. Sonuna iki karakter daha eklenen bir harftir. Indexe bağlı olarak
sadece noktalama işareti olarak algılanır. Pek çok text Arama Motoru bu tip sorguları
yapmakta zorlanır.
Pek çok Arama Motorunun nefret ettiği kelime dizisine başka bir örnek: " To be or not to
be ". İlkokulu bitirmiş her çocuk bunun nereden geldiğini ve ne anlama geldiğini bilir.
Fakat bazı Arama Motorları özellikle dizi şeklinde kelimeler yazıldığı zaman çok kısa
kelimelerden oluşuyorlarsa , sonuçları bulurken çuvallar.
Bununla beraber bu kelimeleri "to be or not to be" gibi tırnak içerisine alırsanız pek çok
Arama Motoru bunun ünlü Hamlet 'e ait bir söz olduğunu hatırlayıp sonuçlarda
gösterecektir.
GOOGLE
Basit Arama
Google'da arama yapmak için, sadece tanımlayıcı birkaç kelime yazıp 'enter' tusuna
basarak (veya Google'da Ara düğmesine tıklayarak) muhtemel sonuçların listesini
alabilirsiniz.
Google arama yaptığınız konu ile ilgili ve önemli olan sayfaları bulmak için ileri bir metin
eşleştirme yolu izler.
Örneğin, Google bir sayfayı incelediği zaman, bu sayfadan bağlantı alan diğer sayfaların
da konu ile ilgili içeriğini inceler. Buna ek olarak, Google aradığınız terimlerin sayfa içinde
birbirlerine daha yakın olduğu sayfaları tercih edecektir.
Otomatik "ve/and" Aramaları
Google size yalnızca aradığınız terimlerin tümünü içeren sayfaları getirir.
Terimlerin arasına "and"/("ve") eklemenize gerek yoktur. Bir aramayı daraltmak için daha
çok terim eklemeniz yeterlidir.
Arama terimlerinizi içerikte görün
Her Google arama sonucu aradığınız terimin web sayfasında nasıl kullanıldığına dair bir ya
da daha çok alıntı içermektedir.
Soyağacı
En kesin cevapları sağlamak için, Google "soy araştırması" yapmaz.
Bir başka deyişle, Google tam olarak arama kutusuna girmiş olduğunuz kelimeleri arar.
"googl" veya "google*" şeklindeki aramalar "googler" ya da "googlin" aramalarını
yapmayacaktır. Emin değilseniz, "havayolu" ve "havayolları" şeklinde deneyebilirsiniz.
Büyük-küçük harf ya da vurgu sorun yaratır mı?
Google aramaları büyük-küçük harfe duyarlı değildir. Bütün harfler, nasıl yazmış olursanız
olun, küçük harfler olarak anlaşılacaktır.
Örneğin, "google", "GOOGLE" ve "GoOgLe" şeklindeki aramaların hepsi aynı sonucu
verecektir.
Google aramaları ayrıca öntanımlı olarak vurgulara ve diyakritik işaretlere duyarlı
değildir.
Yani, [Muenchen] ve [München] aynı sayfaları bulacaktir. Bu gibi iki kelimeyi ayırmak
isterseniz, [+Muenchen] ve [+München] gibi bir + işareti kullanın.
Grafik Arama (BETA)
Google'ın Resim Araması kapsamlıdır Webin içersinde 250 milyon resim içersinden
gösterir ve arar. Size arama sonuçları gösterilirken küçük resimler için "thumbnail" e
basarak görebilirsiniz.
Google İmaj Merkezince tanımlanmış bu resimler, yazılım haklarıyla korunmuş olabilir. Bu
resimleri, bizim servisimiz aracılığıyla bulabilmeniz ve erişebilmeniz mümkün olmakla
beraber, biz size bunları web üzerinden görüntülemek dışında herhangi bir kullanım
alanında kullanmanız konusunda herhangi bir hak sağlayamayız. Buna bağlı olarak, bizim
servisimiz aracılığıyla bulduğunuz herhangi bir resmi kullanmak istiyorsanız, gerekli
izinleri almanız için site sahibine başvurmanızı öneriyoruz.
PDF dosyalarını bul
Google arama sonuçları artık Adobe Taşınabilir Doküman Formatı (PDF) dosyalarını da
içeriyor. Bununla beraber, PDF dosyaları HTML dosyaları kadar bol olmadığı için, çoğu kez
ulaşılamayan yerlerdeki yüksek kaliteli bilgilere de ulaşım sağlanmıştır.
Kısmi bir arama sonucunun bir web sayfası değil de PDF dosyası olduğunu belirtmek için,
başlığın önünde mavi yazı ile [PDF] ibaresi belirir. Bu dosyanın görüntülenebilmesi için
Acrobat Reader programının çalıştırılacağını anlamanızı sağlar.
Pdf dokümanına erişmek için, [PDF] ibaresinin sağındaki başlık linkine tıklayınız. (Eğer
makinanızda Adobe Acrobat kurulu değilse, bu programı ücretsiz olarak indirebileceğiniz
bir web sayfasına yönlendirileceksiniz.)
PDF dosyalarında, bildiğiniz "Hafızadaki" linki "Text sürümü" ile değiştirilmiştir. Text
sürümü, PDF dokümanının tüm biçimlendirmelerden yoksun bir kopyasıdır.
Eğer, arama sonuçlarını kısmi olarak PDF linksiz görüntülemek istiyorsanız, arama
kutusuna, arama bildirgelerinizle beraber -filetype:pdf bildirgesini ekleyiniz.
Kendimi Şanslı Hissediyorum
"Kendimi Şanslı Hissediyorum" düğmesi, sizi otomatik olarak, Google'ın sorgunuz için
bulduğu ilk siteye götürür. Diğer arama sonuçlarını hiçbir zaman görmezsiniz.
Bir "Kendimi Şanslı Hissediyorum" araması, web sayfalarını aramak için daha az zaman
ve onları incelemek için daha fazla zaman demektir.
Örneğin, Stanford Üniversitesinin ana sayfasını bulmak için, arama kutusuna sadece
Stanford yazıp "Kendimi Şanslı Hissediyorum" düğmesine tıklayın. Google sizi direk
olarak Stanford Üniversitesinin resmi sayfası olan "www.stanford.edu"'ya götürecektir.
Download

İNTERNET Network (Ağ) Nedir? Bir veya birden