ACİL SAĞLIK HİZMETİ SİGORTA POLİÇESİ
LÜTFEN BU POLİÇEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ
Bu sigorta, ani ve beklenmeyen durumlardan kaynaklanan zararları kapsamak için düzenlenmiştir. Sigorta kapsamı, Yürürlüğe Giriş Tarihinizden önce üç ay içinde var olan ve stabil olmayan tıbbi
durumlar, tedavi ve/veya semptomlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere bazı sınırlamalara, koşullara ve istisnalara tabidir.
Kaydolup tam primi ödediğinizde bu belge bir anlaşmaya dönüşmektedir
10 GÜNLÜK İNCELEME HAKKI Lütfen zaman ayırarak Poliçenizi okuyunuz ve Teminatınızın tamamını gözden geçirini Herhangi bir sorunuz olması durumunda guard.me ile iletişime geçebilirsiniz.
Ana Ülkenizden (veya Kanada’ya geri dönmüş bir Kanadalıysanız) ayrılmadıysanız ve devam eden bir talep işlemi yok ise, bu Poliçeyi, satın alımı takip eden 10 gün içinde iptal edebilir ve tam para iadesi alabilirsiniz.
TANIMLAR
özel anlamı vardır.
Kaza/Kazara, Sigorta Kapsamı Süresi boyunca, doğrudan veya bağımsız olarak Sigortalının
vücudunun yaralanmasına neden olan ani, beklenmeyen, öngörülemeyen, kaçınılmaz dışarıdan
gelen bir olay anlamına gelmektedir.
Başvuru, bu Poliçe kapsamındaki teminat talebinde bulunmak için Sizin tamamladığınız ve
gönderdiğiniz Bizim formumuz demektir. Başvuru formu sözleşmenin bir parçasını oluşturur ve
bazı terimler Başvuruda ve bazıları ise bu Poliçenin Tanımlamalar bölümünde tanımlanmıştır.
Maksimum Tazminat, herhangi bir belli teminat için ödenebilecek limit olarak belirtilen miktar
demektir ve Sigorta Kapsamı Süresince alınan hizmetlere uygulanır. 365 günlük süre içinde verilen
poliçe sayısı ne olursa olsun, Maksimum teminatlar aşağıdakiler oluncaya kadar bir sonraki Sigorta
Kapsamı Dönemi için yenilenmez:
a) Satın alınan ilk poliçenin Yürürlülüğe Girme Tarihinden itibaren 365 gün geçinceye ve
bundan sonra yıldönümü tarihinde; veya
b) İlk poliçenin orijinal Sigorta Kapsamı süresinin Yürürlülüğe Girme Tarihinden sonra 365
günden fazla olma kaydıyla yeni bir Sigorta Kapsamı süresinin Yürürlülük Tarihinde.
Talep Yöneticisi, Travel Healthcare Insurance Solutions Inc. (T.H.I.S.) demektir.
Düzeltici Cihaz,
eğitim verdiğiniz eğitim kurumunda eğitiminize veya öğretmenlik sorumluluğunuza devam etmenizin
imkansız olduğu cihaz demektir. “Düzeltici Cihazlar”, protez organlar, tekerlekli sandalyeler, rehber
köpekler ve işitme cihazlarını içerir, fakat gözlükleri KAPSAMAMAKTADIR.
Sigorta Kapsamı, burada tanımlanan acil durum teminatlardır. Sigorta kapsamı, tüm dünyada
geçerli olmakla birlikte Ana Ülkenizdeki Sigorta Kapsamı sınırlıdır; lütfen Yolculuk ya da Ana
Ülkede Sigorta Kapsamı – Kanadalılar (bkz. Teminatlar) ve İstisnalar No.6’ya bakınız.
Sigorta Kapsamı Dönemi, Yürürlülüğe Girme Tarihinde 12:01’de başlayan veya (a) Bu Başvuruda
Sona Erme tarihi olarak tanımlanan tarihte ya da (b) bu Poliçenin herhangi bir uzatılma durumunun
Sona Erme tarihinde gece 12:00’da biten bu Poliçede verilen teminatlar için Sigortalı olduğunuz
süre anlamına gelir. Yolculuk ya da Ana Ülkede Sigorta Kapsamı – Kanadalılar (bkz. Teminatlar)
kısmında belirtilen nedenler dışında herhangi bir nedenle Eğer Ana Ülkenize dönecek olursanız,
sigorta kapsamının geçerliliği Ana Ükenize döndüğünüz tarihte sona erer. Uzatmalar dahil olmak
süresi maksimum Sigorta Kapsamı Süresi, Yürürlüğe Girme Tarihi’den itibaren takip eden 365 gündür.
Dişçi, diş hekimliği hizmetlerinin verildiği bir yerde diş hekimliği yapmak için kanuni olarak lisansı
olan diş doktoru demektir, fakat Sigortalıyı veya bir Aile üyesini kapsamaz.
Yürürlüğe Girme Tarihi, bu Poliçe altındaki Sigorta kapsamınızın başladığı tarihtir. Sigorta
kapsamı şu tarih ve saatlerin en geç olanında başlar: (a) istenen prim ödendiğinde veya (b)
Başvurunuzda Başlangıç Tarihi olarak istediğiniz tarihte veya (c) Ana Ülkenizden ayrıldığınız tarihte
ya da (d) ülkeye geri dönen Kanadalılar için de Kanada’ya geri dönüş tarihinizde.
Hak Sahibi, eşi, anne babası veya 15 günlük ve 19 yaşın altında ona bağımlı olan kişilerle birlikte öğrenci,
akademisyen, öğretmen, katılımcı olarak bir eğitim/iş/kültürel değişime katılmak için kendi Ana Ülkesinin
dışına seyahat eden (ya da Kanada'ya Geri Dönmüş Kanadalı) 65 yaşın altındaki kişi demektir.
Acil durum, akut acıyı ve ıstırabı sona erdirmek için hemen tıbbi Tedavi gerektiren Sigorta Kapsamı
sırasında ilk kez meydana gelmiş beklenmeyen Hastalık veya Yaralanma demektir.
Ana Ülke, sigortalının kalıcı olarak ikamet ettiği ülke demektir.
Hastane, ana amacı yatan hasta şeklinde hastaları tedavi etmek olan kanuni olarak bir hastane olarak
lisans altına alınmış ve günde 24 saat kayıtlı veya diplomalı hemşireler tarafından hemşire servisi
verilen, 24 saat boyunca hazır olan bir ya da daha fazla doktoru olan, teşhis ve ameliyat prosedürleri
için organize tesisleri olan, röntgen cihazlarına sahip olan, esas olarak klinik, bakım evi, dinlenme evi
veya benzer bir tesis olmayan, alkol veya uyuşturucu tedavi veren bir tesis olmayan tesis demektir.
Ülkeye Giriş Yapan, Kendi Ülkesi Kanada olmayan ve Kanada’da ikamet edecek Hak Sahibi
Sigortalı anlamındadır. Bölgeler arası seyahat teminat kapsamındadır.
Yaralanma, Sigortalının, ilk defa Sigorta Kapsamı Süresinde bir Kaza nedeniyle gerçekleşen vücut
yaralanması demektir.
Sigortalı, Siz veya Sizin
Yöneticimizden bir onay veya geçerli bir sigorta kimlik kartı şeklinde onay alan herhangi bir Hak
Sahibi Kişi demektir.
Sigortalayan, Biz, Bize, Bizim, Reliable Life Insurance Company demektir.
Tıbbi Tedavi, bir Doktor veya uygun bir paramedikal sağlayıcı tarafından verilen tıbbi tavsiye,
danışmanlık, tedavi, hizmet ya da teşhis demektir.
Tıbbi Olarak Gerekli, Acil Durum Hastalığınızı veya yaralanmanızı tanımlamak ve tedavi etmek
ve akut acıyı ve ıstırabı sona erdirmek için gerekli olan ya da ayakta hasta olarak size güvenli bir
şekilde verilemeyecek olan Hastane hizmetleri ile ilgili hizmetler demektir.
İlaç
olduğu düşünülen ve sadece bir Doktorun veya Dişçinin reçetesi ile verilebilen ilaç demektir.
Paramedikal Görevli, masör, osteopat, natüropat, akupunkturist, Podiyatri uzmanı veya ayak
hastalıkları uzmanlığı hizmetlerini verebilmek için gerekli yasal ve mesleki koşulları karşılayan
fakat Sigortalıyı veya bir sigortalının bir akrabasını içermeyen bir kişi demektir. Bu tür hizmetlerin
alınmasında bir doktordan sevk GEREKMEMEKTEDİR.
Plan Yöneticisi, Travel Healthcare Insurance Solutions Inc. (T.H.I.S.) demektir.
Doktor, tıbbi hizmetlerin verildiği bir yerde yasal olarak tıp hizmeti vermeye ruhsatlı bir tıp
doktorunu ifade etmektedir. Sigortalının kendisi veya yakın bir aile üyesi bu kapsamda değildir.
Psikiyatrist, tıbbi psikiyatri hizmetlerin verildiği bir yerde yasal olarak psikiyatrik tıp hizmeti
vermeye ruhsatlı bir psikiyatri doktorunu ifade etmektedir. Sigortalının kendisi veya akrabası bu
kapsamda değildir.
Psikolog, psikoloji hizmetlerinin yapıldığı bir yerde yasal olarak psikoloji hizmetleri vermeye ruhsatlı bir
psikoloji doktorunu ifade etmektedir. Sigortalının kendisi veya yakın bir aile üyesi bu kapsamda değildir.
Makul ve Geleneksel
edilen Acil Durumun ciddiyetine bağlı olarak uygun hizmeti sağlamak amacıyla tedavi, hizmetler
ve cihazlar için genellikle alınan ücret miktarını ifade etmektedir.
Hastalık, bu sigorta süresi henüz sona ermeden ilk kez görülen ve aniden ortaya çıkan bir hastalık
veya rahatsızlıktır ve bu durum Size bir Acil tıbbi Tedavi talep ettirecek kadar ciddi olan ani bir
hastalık veya rahatsızlığın başlaması demektir.
Sona Erme Tarihi, bu Poliçe altındaki sigorta kapsamınızın sona erdiği tarihtir. Sigorta kapsamı
şu tarihlerden en geç olanında biter; (a) Başvuruda Sona Erme tarihi olarak belirtilen tarih veya
(b) bu Poliçenin uzatılmasının sona erdiği tarih. Yolculuk ya da Ana Ülkede Sigorta Kapsamı –
Kanadalılar (bkz. Teminatlar) kısmında belirtilen nedenler dışında herhangi bir bir nedenle Ana
Ülkenize dönerseniz, sigorta kapsamı Ana Ülkenize döndüğünüz geçerli tarihte sona erer.
SİGORTALANDIRMA ANLAŞMASI
Hak sahibi kişi, Sigorta Kapsamı süresince Acil bir Yaralanma veya Hastalıktan zarar görürse, ortaya
çıkan Makul ve Olağan Harcamaları, Maksimum Teminatın en azını ya da Poliçenin maksimumu
olan 2.000.000 $ olarak, tüm şartları, koşulları, sınırlamaları, istisnaları ve diğer hükümlere tabi
olarak bu Poliçede belirtilen teminatları öderiz. Aksi belirtilmedikçe, bu poliçede yer alan Tüm
Maksimum Teminatlar, Tüm Maksimum Teminatlar Sigorta Kapsamı süresince ve sigortalanan
kişi başınadır ve ABD Doları olarak verilmiştir. Yürürlülük Tarihinde, Sigorta edilen kişinin, Sigorta
kapsamı Süresi boyunca herhangi bir tıbbi masrafa yol açacak şekilde var olan bir tıbbi durumu
bilmediği şartı bu Poliçenin altındaki Sigorta kapsamının ön şartıdır.
TAZMİNATLAR
Maksimum Tazminatlara kadar Sigorta Kapsamı Süresince Makul ve Olağan harcamalar
baz alınarak ödenir. Sigorta teminatınız, Sigorta Teminatı Başlangıç Tarihinden sonra ilk
başlayan yeni bir acil tıbbi durumu tedavi etmek için Tıbbi Olarak Gerekli hizmetler sonrasında
2.000.000 $’a kadar olan miktarı kapsar. Bu Tıbbi Olarak Gerekli hizmetler, ilk acil durum
tedavi oluncaya ve durum stabil hale gelinceye kadar makul takip muayenelerini, testleri ve
ameliyatları kapsar.
TAZMİNATLAR (devamı .)
Hastane Hizmetleri • Hastaneye herhangi bir sebeple sevk edilmişseniz Hastane tarafından
tıbbi nedenlerden dolayı gerekiyorsa ve Talep Yöneticisinin de onaylaması bağlı olarak özel-odada
kalınan günlerin sayısında bir kısıtlama yoktur. İstisnai Hastane Tazminatı içn aşağıya bakınız, Acil
Servis te veya dış-hasta olarak verilen Tıbbi Tedavi ücretleri; Anastezi veya kan plasma mamullerine
ve bunların uygulamalarına ilişkin ücretler. Eğer tıbbi müdalenin gecikmesi halinde hayati bir
tehlike mevcut değilse herhangi bir cerrahi müdahele Talep Yöneticisini yazılı onayını gerektirir.
Doktor Ücretleri • Profesyonel hizmetler veya tıbbi Tedavi için bir Doktor tarafından istenen
Psikiyatrist Ücretleri • Acil durumu müteakip, yatarak tedavi olunması halinde Psikiyatrist
hizmetleri için ayrı olarak faturalanan ücretler hayat boyu maksimum 10.000 $ tutarında
karşılanacaktır. Ayakta Psikiyatrik hizmetler için aşağıda Psikoterapi başlığı altındaki paragrafa
bakınız.
İstisnai Hastanede Yatma Taminatı • İntihar, intihar girişimi, kendi kendini yaralama, ruhsal veya
duygusal bozukluklar (stres, kaygı, panik atak, depresyon, beslenme bozuklukları/kilo problemleri
dahil ancak bunlarla sınırlı değil) veya psikiyatrik tedavi nedeniyle Hastaneye yatırılırsanız, bu
nedenlerden biri veya daha fazlası sonucunda Hastanede kaldığınız sürede gördüğünüz tıbbi ve/
veya psikiyatrik tedavi için ömür boyu toplam 50.000$ ödeme yaparız.
Psikoterapi • Her 365-günlük dönem için psikiyatri ve psikolojik danışmanlık dahil ayakta hizmet
için Maksimum Ödeme en fazla 1.000 $ olmaktadır.
Çalışmaması veya Çalınmaya Karşı Korunması • Bu poliçe geçerli olduğu sırada, ihtiyacınız olan
Düzeltici Cihaz çalınırsa ve bulunamazsa veya bu Poliçe kapsamında iken açıkça bozulursa veya
çalışmazsa ve bu Düzeltici Cihazı kullanılamaz hale getirirse, Düzeltici Cihazınızı değiştirmek veya
tamir etmek için size 1,000 $’a kadar Maksimum Ödeme yaparız. Üreticinin garanti kapsamında
bulunan arıza ve bozukluklar için ödeme yapmıyoruz.
Kazayla Ölüm ve Uzuv Kaybı • Eğer bir Sigortalı, Kayıplar Listesinde kapsam içindeki zararlardan
biri ile (hayat kaybı hariç - aşağıdaki notlara bakınız) karşı karşıya geldiğinde, Kapsam Süresi içinde
kazanın meydana geldiği tarihten başlamak üzere 90 içinde, 6 seansa kadar Şok Danışmanlığı için Biz
ödeme yapacağız.
Travma Danışmanlığı • Döneminde ortaya çıkan bir Kaza tarihinden sonraki 90 gün içinde, kapsam
dahilinde bir Kaza, Yaralanma, Hastalık ya da Olay nedeniyle ölmesi ya da kalıcı olarak özürlü
hale gelmesi durumunda aşağıdaki Kayıp Tablosuna göre 50.000 $’na kadar maksimum ödeme
yapacağız. Aynı Kazada bizden istenen toplam teminat talebi 1.250.000 $’ı aşarsa, guard.me
altında sigorta edilenler olan, talep sahipleri arasında tüm tazmin orantılı olarak paylaşılacak olan
1.250.000 $ ile sınırlı olacaktır. Teminatlar, Sigortalıya ödenir. Sigortalının ölümü halinde, teminatlar
Sigortalı tarafından belirtilen bir varise ödenir. Sigortalı tarafından bir varis belirlenmemesi
durumunda, teminatlar tercih sırasına göre aşağıdaki hayatta olan varislerin ilkine ödenir:
1. Sigortalının eşi;
2. Sigortalının çocuğuna veya çocuklarına müştereken;
3. İkisi de yaşıyorsa Sigortalının ebeveynlerine müştereken veya biri yaşıyorsa hayatta olan
ebeveyne;
4. Sigortalının erkek kardeşlerine ve kız kardeşlerine müştereken veya
5. Sigortalının mal varlığına.
Reçeteli İlaçlar • Tek bir türde Hastanede yatarak tedavi değilse, reçetesi yazılmadığı sürece
herhangi bir tip ilaç için 30 günlük tedarik ile sınırlıdır.
Kayıplar Tablosu
Hayat Kaybı ..................................................................... 50.000 $
İki ya da Daha Fazla Uzuv Kaybı .............................. 50.000 $
Her İki Gözde Görme Kaybı ....................................... 50.000 $
Bir Uzuv ve Bir Gözde Görme Kaybı ....................... 50.000 $
Bir Uzuv Kaybı ................................................................ 25.000 $
Bir Gözde Görme Kaybı .............................................. 25.000 $
Özel Hemşire Nezdinde Bakım • Sigortalının, Sigortalının bir yakınının veya Sigortalı ile birlikte
yaşamayan kişiler haricinde Doktor tarafından önerilen Kayıtlı Hemşire, Kayıtlı Hemşire Yardımcısı
veya Ev Bakımı Görevlisi için Maksimum 15.000 $ a kadar Tazminat ödemesi.
“Uzuv Kaybı”, el veya ayağın veya bileğin veya ayak bileğinin üzerinin kopması veya tam ve geri
dönülemez felci.
“Görme Kaybı” tamamıyla ve iyileştirilemeyecek tarzda olmalıdır.
Psikoterapi ve Konuşma Terapisi • Hastanede yatarak tedavi esnasında sağlanmadığı takdirde,
bir psikoterapist veya bir konuşma terapisti ücreti için Maksimum Ödeme 1.000 $ olmaktadır.
ORTADAN KAYBOLMA – Bir sigortalı kaybolursa ve makul bir süre sonra Sigortalının bir yaralanma
sonucu öldüğüne inanılırsa, Ölüm Teminatı, bu inanç daha sonra yanlış olduğu ortaya çıkarsa bu
teminatın bize geri ödenmesi şartı ile varislerine ödenebilir.
Röntgenler, Laboratuar ve Tanı Testleri •
fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ana tanı testleri için Talep Yöneticisinin önceden yazılı
onayı alınmalıdır.
Tıbbi Ekipman ve Malzemeler • Sadece kapsam dahilindeki bir Hastalık veya Yaralanmanın
sonucu olarak gerektiğinde ödenmektedir. Sargı/pansuman malzemeleri ve protez cihazlar dahil
verilen gözlükler veya kontakt lensler için toplam 200 $’a kadar Maksimum Ödeme veya işitme
cihazları için toplam 300 $’a kadar Maksimum Ödeme. Kişiye özel ortotik araçlar için 300 $’a kadar
Maksimum Ödeme veya kişiye özel diz destekleri için toplam 800 $’a kadar Maksimum Ödeme.
Acil Ulaşım • Tıbbi olarak Gerekli olduğunda lisanslı ambulans servisinin en yakın hastaneye taşıma
ücretinin tamamı; kullanıcı ücreti dahil olmak üzere takip eden Doktorun istemesi durumunda
Hastaneler arasında Acil Durum Taşıması VEYA hastaneden veya hastaneye veya tıp kliniğine
uygun tedavi için taşınmasında taksi ücreti için en fazla maksimum 100 $.
MARUZ KALMA – Kaçınılmaz olarak vücut kısımlarının bir şeye maruz kalması sonucu Sigortalının
kazaya uğraması, vücut Yaralanması olarak kabul edilir ve teminatlar yukarıdaki Kayıplar Tablosuna
göre ödenir.
TOPLU TAŞIMA – Bilet ödeyerek seyahat eden yolcu olarak (a) herhangi bir toplu taşıma aracında
veya (b) planlı bir uçuş veya helikopter ile giderken bir kaza olursa, teminat 100.000 $’a çıkartılır.
Aşağıdaki tazminatlar Talep Yöneticisinin önceden onayıyla ödenir. Aşağıdaki taşıma tazminatlarında
en fazla ödenecek miktar, bir Kapsam döneminde Döneminde toplamda 300.000 $’ı aşamamaktadır.
Havadan Tahliye • Eğer Tıbbi Olarak gerekiyorsa aşağıdaki şekillerden birinde en yakın Hastaneye
a)
Paramedikal Hizmetler • (masör, osteopat, doğal tedavi uzmanı, akupunktur, ayak sağlığı uzmanı,
veya ayak hastalıkları uzmanı) ve röntgen de dahil olmak üzere tüm hizmetler için maksimum
500 $ a kadar Tazminat Ödemesi.
Kazayla İlgili Diş Hizmetleri • Ağza gelen bir Kaza darbesi sonucu oluşan bir Yaralanma nedeniyle
doğal dişlerin veya sürekli takma dişlerin onarımı ya da yenilenmesi için Acil Diş Tedavisinde toplam
4.000 $’a kadar Maksimum Ödeme. Köprüler ve kaplamalar dâhil takma dişlerin acil onarımında
toplam 500 $’a kadar Maksimum Ödeme. Tedavi, kazadan sonraki 90 gün içinde yapılmalıdır.
Çiğneme kazaları veya ağza bir nesne itmek veya sokmak nedeniyle oluşan Yaralanmalardan
Acil Diş Hizmeti • (a) Zarar gören yirmilik dişlerin çekilmesinde toplam 100 $ Maksimum Ödeme
ya da, (b) En az 6 aylık sürekli sigorta kapsamı satın alınması halinde , kök kanalları ve yirmilik dişler
dahil olmak üzere ağrının ve acı çekmenin hemen sona erdirilmesi için Acil diş tedavisi için toplam
600 $’a kadar Maksimum Ödeme.
Siğil Tedavisi • Her türlü siğil tedavisi için, toplam 500 $’a kadar Maksimum Ödeme.
b)
ekonomi dönüş uçak bileti dahil olmak üzere normal bir uçuşta sedye bileti olarak; veya
Doktorun, sigortalının seçilen aktarma türü için tıbbi olarak uygun olduğunu onaylamalıdır.
Aile Ulaşımı ve Yol Harcı • bulunduğunuz yerin 500 kilometre dahilinde hiç bir aile üyeniz yoksa
ve Hastaneye kaldırılırsanız ve Hastanede kalma süreniz en az 7 gün olarak bekleniyorsa veya
sigortalının ölümünde, sizin tarafınızdan belirlenmiş iki kişinin yanınıza gelmesi için en kısa yoldan
a kadar da ticari kayıpları ödeyeceğiz. iki kişi için en fazla 10 güne kadara olmak üzere konaklama
onaylaması gerekir. Tüm fatura ve makbuzların Talep Yöneticisine teslim edilmesi gerekmektedir.
Vefat Edenin Ülkesine İadesi veya Defni • Kaza veya Hastalık nedeniyle bir ölüm meydana
gelirse, ya (a) Sigortalının cenazesinin hazırlanması ve standart bir konteynırda Sigortalının Ana
Hamilelik Teminatı • Hamileliğin bu Poliçenin Yürürlülük tarihinden sonra başlaması
durumunda hamilelikle ilgili ciddi komplikasyonlar maksimum 25.000 $’a kadar karşılanır. Ciddi
komplikasyonlar, bunlarla sınırlı kalmamak üzere sabah mide bulantıları, vücutta lekelenme,
gebelik şeker tahlili dahil ultrason, kan ve idrar tahlillerini içeren normal hamilelik koşullarını
İSTİSNALAR
Aşağıdakiler nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan herhangi bir masrafı ödemeyiz:
Yıllık Doktor Kontrolü • En az 6 aylık sürekli sigorta kapsamı satın alınması halinde, Kanada’daki bir
Doktora acil olmayan bir muayene ve ilgili tahliller için gidildiğinde, tek danışma seansı ve doğum
kontrol hapı reçetesi için muayene başına 150 $ Maksimum Ödeme yapılacaktır.
1.
bir hastalık, yaralanma ya da birtakım belirtiler ve semptomlara neden olan ve/veya da tıbbi
danışmanlık ya da araştırma gerektiren, bir teşhis konulmuş olsa da olmasa da, başka bir sorun
tarzında önceden var olan bir durum ve/ya da Teminat Başlangıç Tarihinden hemen önceki
3 ay içinde bir Doktor ya da başka bir Pratisyen tarafından sağlanan her türlü tıbbi tedavi
ya da teminatın başlamasıyla birlikte ortaya çıkan veya bulunan, masrafa neden olabileceği
makul yollardan önceden anlaşılabilecek bir durum. Aşağıdakiler bu önceden var olan durum
kapsamında istisna sayılabilecek tıbbi tedavi değildir:
a) ilaçla tedavinin istikrarla takip edilmesi, yani Doctor veya diğer hekimler tarafından verilen
reçetelerin aynen takibi ve dosajlarda veya kullanımda bir değişiklik olmadığı anlamındadır.
b) sağlık-kontrolü bir Doktorun veya diğer Hekimlerin, daha önceden tesbit edilmiş
sağlık durumlarında, belirtilerinde veya problemlerinde ters bir değişimin görülmediği
anlamındadır.
2.
Seçici veya Acil olmayan bir Tıbbi Tedavi, kronik hastalık ya da durumu stabil halde tutmak
için verilen tedavi dahil olmak üzere, normal bir rejimi oluşturan ilacın yeniden eklenmesi,
verilmesi için yapılan ziyaretler, testler veya muayeneler ya da konjenital veya
Göz Muayeneleri • En az 6 aylık sürekli sigorta kapsamı satın alınması halinde, Ruhsatlı bir
Optometrist tarafından Kanada’da yapılan acil olmayan bir göz muayenesi için 100 $’a kadar
Maksimum Ödeme. Not: gözlük ya da kontakt lens maliyetleri KARŞILANMAMAKTADIR.
Yolculuk • Kanada dışına (Ana Ülkeniz hariç) seyahat, aşağıdaki koşullara tabi olmak kaydıyla
karşılanmaktadır; (a) toplam Kapsam Süresini %50’sinden daha fazlası Kanada’da geçirilmelidir,
(b) Birleşik Devletler’e seyahat her yolculukta 30 günle sınırlıdır. Ana Ülkenize seyahatin özellikle
okulun organize ettiği bir spor olayı ya da ders dışı bir faaliyet amaçlı yapılması ya da ‘’Ana Ülkeniz
– Kanadalılar’’ ödemesi (bkz. aşağıda) kapsamında bulunması dışında Ana -Ülkenizde ortaya çıkan
Kendi Ülkenizde Sigorta Kapsamı - Kanadalılar • Kanada’ya dönen Kanadalılar için yerel sağlık
hizmetleri bulununcaya kadar, Teminat Dönemi esnasında maksimum 90 günlük bir kapsama
mümkündür.
İSTİSNALAR (devam.)
genetik bozuklukları ya da durumları veya hemen bir tedavi gerektirmeyen durumlar ya da
sigortalının Ana Ülkesine dönünceye kadar ertelenebilen durumlar (Yıllık Doktor Kontrolü ve
Göz Muayenesi Tazminatlarında belirtilenler dışında);
3.
acil Tıbbi Tedavisinden sonra, Talep Yöneticisi Sigortalının Ana Ülkesine geri dönmesini
istemişse, herhangi devam eden bir Yaralanma veya Hastalık tedavisinin devam etmesi; sınır
dışı edilen ya da ana ülkesine dönmesi istenen bir Sigortalı, aynı ya da sonraki poliçe yıllarında
daha sonra eğitimini/ders vermesine devam etmek için tekrar Kanada'ya dönerse, ödemeler
Ana Ülkelerine dönmelerine sebep olan hastalık veya yaralanma için maksimum 10.000 $ ile
sınırlıdır.
4.reçetesiz yaygın olarak bulunan ilaçlar (asetominofen veya soğuk algınlığı/alerji ilaçları gibi
tezgah üstü ilaçlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere); doğurganlık ilaçları; doğum
kontrol ilaçları; ereksiyon bozukluğu ilaçları; kellik ilaçları; sigara bırakma ilaçları; aşılar;
bağışıklık ilaçları veya iğneleri; vitamin preperasyonları ya da destekleyicileri; veya koruyucu
ve bakım amacıyla alınan ilaçlar;
5.
(düzeltici Cihaz Faydası altında ödenebilenler hariç) mevcut protezin değiştirilmesi veya
çıkarılması veya düzeltilmesi; sigorta kapsamında olan bir Yaralanma nedeni haricinde plastik
veya kozmetik cerrahi;
6.sigorta Kapsamı Süresi dışında veya Ana Ülkenizdeyken (Yolculuk ya da Ana Ülkenizde Sigorta
Kapsamı – Kanadalılar Teminatları'nda belirtilenler dışında) ortaya çıkan tüm harcamalar;
Teminat Döneminde Kendi Ülkenizde meydana gelen veya tedavi edilen tüm yaralanmalar ile
başlayan, teşhis veya tedavi edilen tüm hastalıklar için medikal hizmetler;
7. normal hamilelik, normal çocuk doğumu, isteyerek yapılan kürtaj;
8.insan İmmünyetmezlik Virüsü (HIV) veya Kazanılmış İmmünyetmezlik Sendromu (AIDS) veya
AIDS Bağlantılı Kompleks (ARC);
9. istisnai Hastanede Yatma Teminatı, Psikiyatrist Ücretleri Teminatı veya Psikoterapi Teminatı’nda
açıklananlar dışında, intihar, intihara teşebbüs, kendi kendini yaralama, ruhsal veya duygusal
bozukluklar (stres, kaygı, panik atak, depresyon, beslenme bozuklukları/kilo problemleri dahil
ancak bunlarla sınırlı değil);
10.
İlaç, uyuşturucular, alkol ve zehirleyiciler tarafından bozulan veya ters yönde etkilenen
Eylemleriniz; uyuşturucuların veya alkolün kullanımı veya yanlış kullanımı ile ilgili tıbbi iddialar;
11.Motorize hız yarışları, paraşütle atlama, gökyüzü dalışı, yelken kanatla uçma, bungee jumping,
mağara keşfi, dağcılık, kayalara veya yarlara tırmanma ya da tüplü dalış gibi profesyonel
sporlara veya tehlikeli faaliyetlere katılım;
12. her tür hava aracı kullanma veya her tür ticari olmayan araçla yolcu olarak uçma; yerel yasalar
nezdinde geçerli olan bir ehliyet bulunmaksızın her türlü motorlu kara ve su aracını sürmek;
söz konusu bölgede yol bulunmaması durumu dışında yarışma halindeki ya da arazideki her
türlü araç, motosiklet veya karmobil içinde veya üzerinde seyahat;
13.her tür silahlı kuvvetlerin bir üyesi olarak herhangi bir konumda eğitim alırken ya da görev
yaparken ya da herhangi bir savaş ya da suç faaliyetine aktif olarak katılım sonucu yaralanma
veya hastalık. Ancak aktif bir katılımcısı olmadığınız savaş tipi faaliyetler sonucunda ve bu tür
şiddetin başlangıcından sonraki 48 saat içinde doğrudan yaralanmanız durumunda bu tür bir
olaydan kaynaklanan her türlü masraf tazmin edilecektir.
14.herhangi bir faiz, finans veya geç ödeme cezası;
15.başka bir sigorta, tazminat ya da plan kapsamında ya da üçüncü bir tarafın yükümlülüğünde
olan yaralanmalar ya da hastalıklar;
16.ana Ülkenizdeki hükümetin, gidilen ülkeye seyahatin yapılmaması konusunda bir seyahat
uyarısı yaptığı bir ülkeye gidildiğinde olan yaralanma veya hastalık;
17.bir Doktorun veya tıp uzmanının tavsiyesine rağmen veya bir Tıbbi Tedavi amacıyla seyahat
etmek veya Sigorta Kapsamı Süresi öncesinde ölümcül hastalık teşhisi konmuş olduğunda.
18.sigortalının bir Doktorun tavsiyesini, tedavisini veya tedavi önerisine uymaması veya kabul
etmemesi sonucu meydana gelen herhangi bir masraf.
GENEL POLİÇE SINIRLANDIRMALARI
Bir Acil Durumda, tıbbi Tedaviyi aldıktan veya Hastanede kaldıktan veya Tıbbi Hizmetleri
aldıktan önce veya sonra sizi Ana Ülkenize geri göndermek için seyahat düzenlemelerini yapma
hakkını saklı tutarız. Talep Yöneticisi tarafından tıbbi olarak seyahat etmeye uygun olduğunuz
bildirildiğinde dönmeyi reddederseniz, bununla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hastalığın veya
komplikasyonların nüksetmesi nedeniyle devam eden masrafları ödemeyiz.
Yükümlülük Sınırlandırması
Şirket, Plan Yöneticisi, Acil Durum Yardımcısı ve/veya Talep Yöneticisi, herhangi bir tıbbi Tedavinin
mevcut olmasından, kalitesinden ve sonuçlarından veya tıbbi Tedavi veya ulaşım bulamamanızdan
sorumlu değildir ve herhangi bir hizmet sağlayıcının yanlış eylemleri, özensizliği veya ihmali için
sorumlu tutulamazlar.
GENEL KOŞULLAR
Kontrat. Bu Başvuru, bu Poliçe, bu Poliçenin herhangi bir eki ve Poliçe verildikten sonra yazılı
olarak kabul edilen herhangi bir ek, tüm sözleşmeyi oluşturur ve herhangi bir sigorta acentesi
hükümlerini değiştiremez veya feragat etme yetkisine sahip değildir.
Feragat. Sigortalı, Sigorta yapan tarafından yazılı olarak belirtilmiş ve imzalanmış olmadığı sürece,
kısmen veya tamamen bu sözleşmenin herhangi bir koşulundan vazgeçemez.
Başvuru Nüshası. Sigortalı, Başvurunun bir nüshasını istediği zaman sigortalıya verecektir.
Prim Ödemesi. Tam prim, sigorta için başvuru yaptığınızda ödenecektir. Herhangi bir
nedenden dolayı bu sigorta kapsamı için ödenen prim yanlış ise, a) aradaki fark için sizden
para alırız veya b) primdeki az ödeme için istenen para alınmazsa bu Sigorta Kapsamının
süresini azaltırız veya c) fazla ödeme yapılırsa fazla miktar size geri ödenir. Sigorta kapsamı,
herhangi bir nedenden dolayı ödemeniz bir finans kurumu tarafından kabul edilmezse
geçersiz olacaktır. Prim, Yürürlülüğe girme Tarihindeki yaşınız için, sigorta kapsamı için
başvuru yaptığınız tarihteki en güncel prim oranları kullanılarak hesaplanır. Sigorta için
yapılmış başvuruyu Red etme hakkımızı saklı tutarız.
Birden Fazla Kontrat ya da Poliçe. Bir sigortalıya birden fazla sözleşme yapıldığı durumda,
teminatlar, herhangi bir zamanda bir sözleşme altındaki ödenebilecek maksimum miktar ile
sınırlıdır ve çift prim ödemesi için geri ödeme yapılacaktır.
Yalan Beyan veya Gerçeği Gizleme. Bir kayıptan önce veya sonra Sigortalı herhangi bir maddi
gerçeği veya bu sigorta kapsamı ile ilgili bir durumu veya bir konuyu veya Sigortalının menfaatini
sakladığı veya yalan beyan ettiğinde veya sahtekarlık veya yalan ifade durumunda bu Poliçe
altındaki tüm Sigorta Kapsamı geçersiz olacaktır.
Maddi Gerçekler. Bu sözleşme için Başvuru yaptığı tarihte bir Sigortalı tarafından yapılan hiçbir
beyan, Başvuruda, herhangi bir yazılı beyanda veya sigorta ettirilemezlik delili olarak verilen
cevaplarda olmadığı sürece bir iddiayı savunmada kullanılmayacaktır.
Uygulanan Yasa. Bu Poliçe, Poliçenin yayınlandığı Kanada’nın Ontario bölgesi kanunları tarafından
yürütülür. Sigortalıya karşı açılacak herhangi bir dava veya eylem, Kanada’daki Ontario bölgesinin
mahkemelerinde açılmalıdır ve eylem nedeninin olmasından sonraki 2 yıl içinde başlatılmalıdır.
İşbu Poliçede yer alan diğer hükümlerin aksine, bu Poliçe, kaza ve hastalık sigortası sözleşmeleriyle
ilgili Sigorta Yasası’nın yasal koşullarına tabidir.
Tazminat Ödemeleri. Tüm tazminatlar, ödeme hakkınızı doğrudan hizmet sağlayıcıya veya
başka bir adı verilen devralana devretmediğiniz sürece Size ödenir. Sigortalının ölümü halinde,
teminatlar Sigortalı tarafından belirtilen bir varise ödenebilir. Sigortalı tarafından bir varis
belirlenmemesi durumunda, teminatlar tercih sırasına göre aşağıdaki hayatta olan varislerin
ilkine ödenir:
1. Sigortalının eşi;
2. Sigortalının çocuğuna veya çocuklarına müştereken;
3.İkisi de yaşıyorsa Sigortalının ebeveynlerine müştereken veya biri yaşıyorsa hayatta olan
ebeveyne;
4. Sigortalının erkek kardeşlerine ve kız kardeşlerine müştereken veya
5. Sigortalının mal varlığına.
Tazminat ödemelerinde herhangi bir faiz hesaba katılmaz. Bu Poliçe, ödenecek tutarı
sınırlayabilecek bir madde içermektedir.
Para Birimi. Tüm prim miktarları, Maksimum Ödemeler ve tazminat ödemeleri ABD Doları olarak
belirtilmiştir. Ödeme amaçları için, yabancı para birimi döviz kuru, masrafın yapıldığı günde ve Talep
Yöneticisi tarafından seçilen bir finans kurumu tarafından belirtilen kur oranından belirlenecektir.
İsteğimize bağlı olarak, teminatlar için kaybın olduğu yerdeki para birimi ile ödeme yapabiliriz.
Tazminatların Koordinasyonu. Bu Poliçedeki tazminatlar, bir hükümet sağlık sigortası planı,
grup veya kişisel kaza ve hastalık sigortası veya genişletilmiş sağlık/tıbbı tedavi kapsamı, herhangi
bir otomobil sigortası veya tazminat planı, ev sahibi, kiracı veya diğer çok kişili sigorta, kredi
kartı tazminatı sigortası ve diğer seyahat sigortası dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hak
iddiasına sahip olduğunuz diğer geçerli ve alınabilir sigorta Poliçesi veya plan altındaki diğer
mevcut olanların fazlası için ödenebilir. Bu Poliçe altındaki yapılan herhangi bir ödeme, toplam
teminatların tüm poliçeler veya planlar ödemeye uygun harcamaların %100’ünü geçmeyecek
şekilde benzer sigorta kapsamı sunan bir başka plan ile koordine edilir.
Şirketin ve Tazmin Talep Edenin Hakları. Bu Poliçe için imza attığınızda, Sigortacının, Sizin veya
Sizin namınıza sunulan taleplerin geçerliliğini belirlemek için, Sizin hakkınızda gerekli her türlü
kayıtları veya bilgileri herhangi bir Doctordan, diş hekiminden, pratisyen hekimden, Hastaneden,
klinikten, sigortacıdan ve kişilerden kuruluşlardan veya diğer hizmet veren kuruluşlardan temin
edebileceklerini kabul etmiş oluyorsunuz.
Sigortalı Tarafından Sona Erdirme. Sigortalı, Sigortalayanın adına hareket eden Plan Yöneticisine
veya yetkili bir sigorta acentesine (okul veya organizasyon gibi) yazılı bir fesih ihtarını vererek
herhangi bir zamanda sözleşmeyi iptal edebilir. Poliçe tıbbi nedenlerden dolayı Geçerlilik
Tarihinden önce iptal edilirse, Sigortalı veya Sigortalının yetkili temsilcisi ödenen primlerin
tamamını geri alacaktır. Poliçe başka nedenlerle iptal edilirse, 25 $ tutarında bir idare harcı alınır.
Poliçe Geçerlilik Tarihinden sonra iptal edilirse, herhangi bir tazmin talebi yapılmadığı, beklemediği
veya ödenmediği sürece kullanılmayan sigorta kapsamı için ödenen primleri 25 $ tutarında bir
idare harcı keserek geri öderiz. Tüm geri ödemeler için bir bekleme süresi geçerlidir.
İadeler. On 10 günlük inceleme hakkı dışında, iadeler, en az 10 $ tutarında iade olması şartı ile yazılı
İsteğinizde belirtilen tarihten veya faks veya e-postanın Plan Yöneticisi tarafından alınmasından
itibaren oranlı olarak hesaplanır. Kendi Ülkesine dönen Kanadalıların 90 günlük GSSP (Guardme
Sağlık Sigortası Poliçesi) yenileme kapsamında hiçbir iade yapılmayacaktır. Bu Poliçe devredilemez.
Sigortalayan Tarafından Sona Erdirme. (1) Sigortalayan, Sigortalıya yazılı bir fesih ihbarı vererek
herhangi bir zamanda bu sözleşmeyi feshedebilir. Kullanılmayan primler, herhangi bir tazmin
talebi ödenmediği veya bekleyen bir talep olmadığı zaman geri ödenecektir. (2) Fesih ihbarı,
Sigortalıya posta ile gönderilebilir, fakslanabilir veya e-posta ile gönderilebilir veya bir başka taraf
veya acente tarafından gönderilen başvuru yerine, bu taraf veya acente posta, faks veya e-posta
ile ihbar edilerek gönderilebilir. (3) Fesih ihbarı yapıldığında, posta, faks veya e-posta ile gönderme
tarihinden sonra 5 gün ihbar zamanı verilir.
Hak Arama (Telafi Hakkı). Size veya Sizin adınıza ödenen herhangi bir teminat, bu Poliçenin
hükümleri tarafından izin verilen miktarı geçerse veya ödeme herhangi bir evrak veya idari hata
nedeniyle yapılmış ise, bu miktarı Sizden, ödemenin yapıldığı herhangi bir kurumdan, sigortacıdan
veya diğer organizasyon veya taraftan geri alma hakkını saklı tutarız. Bu Poliçe altında herhangi bir
ödeme yapılırsa, bu Poliçe altındaki bir tazmin talebini oluşturmaktan sorumlu olabilecek herhangi
bir üçüncü tarafa sizin adınıza hukuki işlem yapma hakkımız vardır. Biz veya bizim atadığımız
temsilcilerimiz tüm halefiyet haklarına sahiptir. Bu tür haklara hukuken zarar verecek herhangi
bir şey yapmayacaksınız ve Bizimle veya Bizim atadığımız temsilcilerimizle, sorumlu olabilecek
herhangi bir üçüncü tarafa karşı açılmış davada istenen dokümanları imzalamak, işleme koymak
ve/veya göndermek suretiyle tam olarak işbirliği yapacaksınız.
Poliçenin Süresinin Uzatılması. Uzatmalar dahil olmak üzere maksimum Sigorta Kapsamı Süresi
Yürürlülüğe Giriş tarihinden itibaren takip eden 365 gündür. Uzatma için yapılacak herhangi bir
istek, mevcut Sigorta Kapsamınızın Sona Erme tarihinden önce 7 iş gününden geç olmamak üzere
Plan Yöneticisine verilmelidir. Bu Poliçenin uzatılması için Sigorta Kapsamı, Sizin finans kurumu
tarafından bir ödeme yapılmadığı zaman geçerli değildir. Plan Yöneticisi veya Sigortalayan
herhangi uzatmayı reddetme hakkına sahiptir. Bir sigortalı için herhangi bir tazmin talebi alınırsa,
tazmin talebi için durum hariç tutularak bir uzatma verilebilir.
GENEL KOŞULLAR (devam.)
TALEP PROSEDÜRÜ
Teminatın Otomatik Olarak Devam Ettirilmesi. Sigortalının, Poliçe Kapsam Süresinin sonunda,
Sigortalıya hiçbir şekilde atıf olunamayan sebeplerden dolayı gecikmesi kaçınılmaz ise, o zaman
bu poliçe, ilave hiçbir prim artışı gerekmeksizin:
a)eğer Sigortalı tanınmış bir taşımacılık şirketi tarafından biletli bir yolcu olarak veya özel bir araç
ile syahat ederken mekanik bir arıza, trafik Kazası veya sert hava şartları dolayısı ile gecikme söz
konusu olursa 72 saat gibi bir süre, veya
b) Hastanede yataklı hasta gibi tedavi görme süresi (eğer yatma süresi maksimum İstisna
Hastane Tazminatının üzerinde ise VEYA tıbbi sebeplerden dolayı Sizin seyahat etmenizi
engelleme süresi (psikolojik nedenler haricinde) Talep Yöneticisi tarafından kabul edilebiliyorsa.
Hastaneden taburcu olduktan sonra veya seyahate tıbbi izin verildikten sonra, ek bir 72 saatlik
uzatma süresi verilir.
1.Aşağıda gösterilen Acil Yardım Numarasını, Hastaneye yatmak için kabulden ÖNCE ve
aşağıdakilerden kaynaklanan tüm harcamalardan ÖNCE yazılı onay için Siz aramalısınız:
• Ana Teşhis Tahlilleri
• Diş
• Ameliyat
• Havadan Tahliye
• Aile Ulaştırma
• Ülkesine İade /Defin
2. Guard Me Kişilik Kartınızı sağlık yardım verecek müesseseye gösteriniz.
3.
İLK defa Tedavi gördüğünüz HER yeni Hastalık veya Yaralanma için Hak Talep Formunu
doldurunuz. İlk randevunuzda eğer mümkünse yanınızda bulundurun. İleride kullanmak için
boş bir formun fotokopisini çekebilirsiniz veya Organizasyonunuzdan veya www.guard.me
web sitemizden, alabilirsiniz.
Bildirim ve Tazmin Talebi Kanıtı: Sigortalı veya bir tazmin talebinde bulunmaya yetkili bir kişi
veya bunların temsilcisi, (a) bir Kaza, Yaralanma, Hastalık ya da sakatlık durumunda bu sözleşme
altında ortaya çıkan bir tazmin talebi gününden 30 günden geç olmamak üzere mektupla
Talep Yöneticisine veya Plan Yöneticisine tamamlanmış Tazmin Talebi formunu ve faturaların
orijinallerini yazılı olarak tazmin ile birlikte verecektir; (b) Kaza, Yaralanma, Hastalık ya da özürlü
hale gelme nedeniyle kontrat çerçevesinde bir talebin ortaya çıkmasından sonraki 90 gün içinde
Kaza,Yaralanma, Hastalık ya da özür koşullarının müsaade ettiği mümkün olan en makul şekilde
bunların ve ortaya çıkan kaybın kanıtını tazminat alma hakkı olarak Talep Yöneticisi ya da Plan
Yöneticisine iletecektir ve (c) eğer gerekirse, Kazanın, Yaralanmanın, Hastalığın veya sakatlığın
doğasını belgeleyen sertifikaları Tazmin Talebi Yöneticisine veya Plan Yöneticisine verecektir.
“Sakatlık”, Kazayla Ölüm ve Organ Kaybı Tazminatı altında ödenebilir teminatları belirtmektedir.
4.İlk medikal harcamanızı müteakip 30 gün içinde www.guard.me adresinden talebinizi elektronik olarak başlatınız ya da aşağıdaki adrese POSTALAYINIZ:
• Doldurulmuş tazmin talebi formu
• Listelenmiş fatura/fiş asılları
• Sağlık raporlarınızı, acil servis raporlarınızı, tarihçenizi ve sağlık kontrollerini, ameliyat
raporlarını, laboratuvar analizlerinizi rontgenlerinizi ve tahliye raporlarınızı :
Bildirim Yapılamaması ya da Kanıt Sağlanamaması Durumu. Yukarıda belirtilen süre zarfında
bildirim yapılamaması ya da kanıt sunulamaması durumunda, mümkün olan en kısa sürede
bunların iletilmesi ve olay ya da Kaza tarihinden itibaren ya da kontrat çerçevesinde Yaralanma,
Hastalanma veya özürlü halden ötürü talebin yapıldığı tarihten itibaren, belirtilen tarihte bildirim
yapma ya da kanıt sunmanın hiçbir şekilde mümkün olmadığının bir yıldan geç olmamak suretiyle
gösterilmesi durumunda, talebi geçersiz kılmaz.
5.Bir ölüm tazmin talebi için, varisi veya tazmin talebi yapmaya yetkili bir başka kişi tazmin
talebini rapor etmek için Travel Healthcare Insurance Solutions Inc.‘yi aramalıdır. Tazmin
talebinin detayları, orijinal ölüm belgesi veya bizim kabul edebileceğimiz diğer ölüm kanıtı ile
birlikte gönderilmelidir.
Plan Yöneticisi Talep Kanıtı için Form Sunacaktır. Talep Formları Kimlik Kartı karşılığında
verilmekte ve ayrıca tüm okul ve kurumlara iletilmektedir. Talep Formu gerektiğinde Plan Yöneticisi
bunu faks, posta ya da e-posta ile Sigortalıya iletecektir. Talep Formlarına web sitemizden de
ulaşılabilir. www.guard.me.
Tazmin talebi formu tam olarak doldurulmalı ve tazmin talep eden kişi tarafından
imzalanmalı ve bize ücretsiz olarak gönderilen ve istenen tüm dokümanların ASILLARI ile
birlikte bize gönderilmelidir.
Muayene Hakları. Bu sözleşme altındaki sigorta parasının tanzim edilmesinin ön şartı olarak,
(a) tazmin talebinde bulunan kişi, tazmin talebi beklerken Şirket’in Sigortalıyı istediği zaman
ve sıklıkta muayene etme fırsatını verecektir. Bu tür bir muayenenin doktoru ve yeri, Şirket’in
kendi takdirinde olacaktır. Sigortalı işbirliği yapmayı ve doktora tüm detayları sağlamayı
kabul eder. Bu doktor, tedavi eden doktordan aldığı bilgilerle bağlantı içinde olarak, iyileşme
ve düzelmeye yardımcı olacak ek tavsiyelerde bulunabilir ve (b) sigortalanmış kişinin ölümü
durumunda, Şirket, otopsilerle ilgili uygulanabilir hukuki kurallarla ilgili kanuna bağlı olarak bir
otopsi yapılmasını isteyebilir.
Sigortayı Hazırlayan:
Reliable Life Insurance Company yapan:
100 King Street West, 11th Floor
Hamilton, Ontario Canada L8N 3K9
Guard. me Claims
300 John Street, Suite 405
Thornhill, Ontario, Canada L3T 5W4
Kendi dosyanız için bir kopya almayı unutmayın.
Kayıp olduğu tarihten sonra 1 yıldan fazla bir sürede bize bildirilen herhangi tazmin talebi için
herhangi bir sorumluluk kabul etmeyiz.
Talep Yöneticisi tüm fatura ve makbuzların asıllarını alıncaya kadar ödeme
çıkarılmayacaktır.
Yükümlülüklere Uymama Durumu. Tazminat ödemelerini (a) tazminatla ilgili Sigortalı veya
diğer tarafların kendi sorumlulukları altında bulunan yükümlülüklerini ihmallerinden dolayı
yerine getiremedikleri halinde Sigortacı'nın çıkarlarına zarar husul etmesi halinde, (b) bilgilerin
ve olguların yanlış veya yetersiz biçimde bildirilmesi veya saptırılması veya yanlış bilgilerin
verilmesi halinde yapılacak ödemeleri sınırlayabilir veya tümüyle red edebiliriz, (c) Sigortalının,
Yaralanması veya Hastalığı halinde Sigortalının acil tıbbi tedaviye başvurması ve doktor
tavsiyelerine, reçetelere ve talimatlara uyması gerekir Bunlara uymamak tazminatın indirimi ya
da reddedilmesine neden olabilir.
Para Ödeme Zamanı. Bu sözleşme altındaki ödenebilir tüm para, Şirket kabul edilebilir bir tazmin
talebi delilini aldıktan sonraki 90 gün içinde Şirket tarafından ödenecektir.
Eylemlerin Sınırlandırılması. Bu kontrat çerçevesinde bir talebin tazmini için Sigortacıya karşı
yapılacak hukuki işlem ya da eylemler sigorta parasının ödendiği ya da geçerli bir talep alındığında
ödenebileceği tarihten itibaren iki yıldan daha fazla süre zarfında başlatılamayacaktır.
GİZLİLİK
Şirket ve Bizim Plan Yöneticimiz (bu gizlilik bölümünde kolektif olarak “Biz” “Bizim”) Sizin gizliliğinizi korumayı taahhüt etmektedir. Verilen bilgi sadece Sizin Poliçe kapsamındaki teminata
aday olup olamayacağınızı belirlemek, sigorta risklerini değerlendirmek, taleplerle ilgili hüküm verip onları yönetmek ve üçüncü şahıslara ödenen tazminatlarla ilgili görüşme yapıp sonuca bağlamak
amacıyla kullanılacaktır. Herhangi bir talebi değerlendirip işleme koymak için de bu bilgiler, sigorta şirketleri, sağlık kuruluşları ve devlet sağlık sigorta planları gibi üçüncü şahıslarla da paylaşılabilir.
Sizin kişisel bilgilerinizin doğru, gizli ve güvenli kalabilmesi için son derece özen göstermekteyiz. Şirketin Gizlilik Politikası ile ilgili sorunuz varsa lütfen Gizlilik Görevlisini (905) 523-5587’den arayın ya da
e-posta ile iletişim kurun: [email protected]
ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ
24 saat Ücretsiz Acil Yardım Numarası 1-888-756-8428 (Kuzey Amerika) ya da ücretli (905) 731-8291’den arayın.
1. hastaneye kabulden sonraki ilk 24 saatte, çaresiz kalındığında, mümkün olan en kısa sürede;
2. önceden onay gereken tüm tazminatlar için;
3. HER TÜRLÜ medikal harcama ortaya çıkmadan önce tüm Seyahatlerde.
Talep Yöneticisini gerektiği gibi uyarmada hata oluşması durumunda Bizim yükümlülüğümüz ortaya çıkan uygun harcamaların %90’ı ile sınırlı kalacaktır.
12 2012 CANADA TUR
Download

acil sağlık hizmeti sigorta poliçesi