Společnost pro myoskeletální medicínu
České lékařské společnosti J. E. Purkyně,
člen FIMM (Federation Internationale
Medicine Manuelle)
srdečně zve na konferenci na téma
PORUCHY
DECHOVÉHO
STEREOTYPU
11.–12. října 2013
Centrum pohybové medicíny
Prof. Pavla Koláře,
Praha 4 - Chodov, Pyšelská 4
Konference je sponzorována
Vážení kolegové,
dovoluji si vás tímto pozvat na letošní podzimní konferenci Společnosti pro myoskeletální medicínu.
Jejím hlavním tématem budou poruchy dechového stereotypu jako součást funkční patologie
v rámci nejrůznějších diagnóz, se kterými se v rehabilitační praxi setkáváme. Hlavním zvaným
přednášejícím je světově uznávaný specialista na tuto tématiku Dr. Leon Chaitow. Tento prestižní
britský osteopat a naturopat je profesionálem v oborech, které v České republice ještě nejsou
zavedeny (více v Mini-Biography). Nepochybuji o tom, že páteční diskuze mezi takovými odborníky
jako je Dr. Chaitow, prof. Kolář či další vzácný host kongresu Doc. Slížová, bude inspirací pro
nás všechny. Sobotní tříhodinový workshop Dr. Chaitowa bude unikátní příležitostí seznámit se
s jinými technikami vyšetření a terapie dechových stereotypů než těmi „po česku“. Pro ty, co dají
přednost workshopu v rodném jazyce, budou pak jistě rovnocenným sobotním programem praktické
ukázky diagnostických a terapeutických postupů u poruch dechového stereotypu od Dr. Čumpelíka
a Mgr. Oswaldové.
„Pokud není dechový stereotyp normální, žádný jiný pohybový vzor nemůže být!“
Tento citát prof. Lewita, jehož autor nedávno oslavil 97. narozeniny, je stále více než aktuální.
Karle, přejeme vše nejlepší k Tvým narozeninám a především pevné zdraví! Tvůj unikátní holistický
přístup k pacientům s bolestmi pohybového systému pro nás všechny zůstává neustálou inspirací
a stává se proto i námětem letošní konference Společnosti pro myoskeletální medicínu, kterou jsi
právě Ty založil!
Přijďte se poučit, pobavit a setkat se s kolegy v krásném prostředí Centra pohybové medicíny Pavla
Koláře v Praze!
Těšíme se na Vás 11.–12. října 2013 v CPM v Praze na Chodově!
Za výbor Společnosti
pro myoskeletální medicínu
Alena Kobesová
ODBORNÝ PROGRAM
Hlavní téma konference: PORUCHY DECHOVÉHO STEREOTYPU
Pátek 11. 10. 2013 – přednášky
8.50
MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.: Úvodní slovo
9.00–10.00
Leon Chaitow: Breathing Pattern Disorders & Clinical Associations: Evidence
Informed Manual & Rehabilitation Approaches (v angličtině, bez překladu)
10.00–10.30
Prof. Pavel Kolář: Posturálně-dechová funkce
10.30–10.45
Diskuze
10.45–11.15
Přestávka
11.15–11.45
Doc. MUDr. D. Slížová, CSc.: Anatomický pohled na vazivové struktury
lidského těla
11.45–12.05
MUDr. T. Vilhelm: Dry needling v terapii myofasciálních syndromů u poruch
dechového stereotypu
12.05–12.25
Mgr. P. Oswaldová: Feldenkraisova metoda, dech a hlas
12.25–12.45
Diskuze
12.45–14.00
Oběd
14.00–14.20
Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D., PaedDr. Irena Zounková, Ph.D.:
Poruchy dechového stereotypu a respirační fyzioterapie v neonatologii
14.20–15.05
Volná sdělení
15.05–15.25
Diskuze
15.25–15.50
Přestávka
15.50–16.40
Volná sdělení
16.40–17.00
Diskuze
Sobota 12. 10. 2013 – workshopy
3 hod. workshop
Leon Chaitow: „Breathing Pattern Disorders & Clinical Associations: PRACTICAL Manual
& Rehabilitation Approaches“ (v angličtině, bez překladu)
2x 1,5 hod. workshop
Jiří Čumpelík: „Dechový vzor jako hodnotící prvek posturální funkce“
Petra Oswaldová: „Feldenkraisova metoda, dech a hlas“.
Leon Chaitow: Mini-Biography
Leon Chaitow graduated ND, DO, from the British College of Naturopathy
& Osteopathy (now British College of Osteopathic medicine) in 1960.
He studied acupuncture 1962/3, Cranial osteopathy 1969–78,
orthomolecular nutrition 1970–73, and was the first naturopath/osteopath
appointed as a consultant at a UK medical practice (Marylebone HC,
London) 1993–2009. He was appointed School of Life Sciences, University
of Westminster in 1993 – retiring in 2004 at which time he was awarded an Honorary Fellowship
by the University, in recognition of “services to Complementary and Osteopathic medicine”.
Since 1983 he has been a visiting lecturer at numerous chiropractic, physiotherapy, osteopathic
and naturopathic colleges, schools and organizations in Europe, USA, Canada and Australia.
He is author/editor of approximately 75 books, including textbooks covering manual methods
of treatment, breathing rehabilitation and chronic pain conditions.
Leon is founder and Editor-in-Chief of the peer-reviewed, Medline indexed, Journal of Bodywork
& Movement Therapies (Elsevier).
Leon was a member of the planning and scientific committees of the three International Fascia
Research Congresses (Boston 2007, Amsterdam 2009, Vancouver 2012) where he also presented.
His most recent books include:
Chronic Pelvic Pain and Dysfunction (with Ruth Jones; Elsevier 2012),
Fascia: The tensional network of the human body (with Schleip, Huijing and Findley; Elsevier 2012).
He remains active in private practice when in the UK (approximately half the year). He spends
the rest of the year in Corfu with his Greek-born wife of 42 years, Alkmini.
Výkonný prezident konference
MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Vědecký výbor
Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
as. MUDr. Jan Vacek, PhD.
Organizační výbor
prim. MUDr. Jana Jandová
prim. MUDr. Pavel Skalka
prim. MUDr. Jana Roubalová
MÍSTO KONÁNÍ
Centrum pohybové medicíny Prof. Pavla Koláře (CPM), Pyšelská 4, Praha 4 – Chodov.
Dopravní spojení k CPM: Ze stanice metra linky C „Chodov“ pokračujte autobusem č. 115
do stanice Knovízská (2 stanice).
PRŮBĚH KONFERENCE
Čtvrtek 10. 10. 2013
16.00–19.00
registrace (CPM)
Pátek 11. 10. 2013
7.30–17.00
8.50
9.00–17.00
9.00–17.00
registrace
zahájení konference
odborný program
doprovodná výstava
Sobota 12. 10. 2013
9.00–12.00
workshopy
MOŽNOST PREZENTACE V ODBORNÉM PROGRAMU
Během pátečního odpoledního programu nabízíme možnost prezentace odborných příspěvků se
zaměřením na hlavní téma konference. Předpokládaná délka ústních sdělení je 15 min., diskuze
bude organizována po každém bloku. Je možná i prezentace formou posterového sdělení.
Zájemce o účast v odborném programu žádáme o zaslání krátkého abstraktu nabízeného sdělení
v rozsahu max. 400 slov Doc. MUDr. Vlastě Tošnerové, CSc. na adresu [email protected]
Termín pro zaslání abstraktu je 30. červen 2013.
CERTIFIKÁT O ÚČASTI
Certifikát o účasti s bodovým hodnocením ČLK a UNIFY obdrží účastníci na závěr konference.
SEKRETARIÁT KONFERENCE
Registrace
Helena Loneková
Conference Partners s.r.o.
Rumunská 12, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 224 262 109
Mobil: +420 608 408 708
Fax: +420 222 521 138
E-mail: [email protected]
Ubytování a výstava
Martin Lonek
Event Partners s.r.o.
Rumunská 12, 120 00 Praha 2
Mobil: +420 777 005 551
E-mail: [email protected]
JAK SE ZAREGISTROVAT NA KONFERENCI?
Doporučujeme využít jednoduchý online registrační formulář k účasti i k ubytování na webové
stránce www.conference.cz/MM2013. Registrační formulář vyžaduje zadání platné a v současnosti
aktivní e-mailové adresy. Při platbě kreditní kartou dostanete obratem e-mailové potvrzení
o provedené registraci i platbě, pokud zvolíte formu úhrady bankovním převodem, obdržíte nejprve
e-mail s informacemi o nutných náležitostech platby, po připsání platby na účet také potvrzení.
Pokud Vám preferovaný způsob nevyhovuje, je možno zaslat faxem nebo e-mailem vyplněnou
pdf přihlášku, která je ke stažení na webové stránce konference.
REGISTRAČNÍ POPLATKY
Registrační poplatek lze uhradit jak v korunách, tak i v eurech (účastníci ze Slovenska).
Výše poplatků
Člen české nebo slovenské
společnosti myoskeletální medicíny
Nečlen
před 31. 8. 2013
po 31. 8. 2013
1 200 Kč (48 EUR)
1 400 Kč (56 EUR)
1 500 Kč (60 EUR)
1 700 Kč (68 EUR)
Registrační poplatek zahrnuje: účast na odborném programu a doprovodné výstavě, program
konference, občerstvení o přestávkách programu (3x) a oběd v pátek dne 11. 10. 2013.
STORNO ÚČASTI
Zrušení registrace a vrácení uhrazeného poplatku je možné pouze do 30. 9. 2013. Po tomto
termínu platbu registračního poplatku vrátit nelze.
REGISTRAČNÍ POPLATKY
Platby se provádějí na účty společnosti Conference Partners s.r.o., Rumunská 12, 120 00 Praha 2
a lze je realizovat v Kč nebo v EUR.
Číslo účtu pro platby v Kč: 176573259/0300 vedený u ČSOB a.s., Anglická 20, Praha 2.
IBAN kód účtu: CZ81 0300 0000 0001 7657 3259, BIC: CEKOCZPP.
Číslo účtu pro platby v EUR: 177010335/0300 vedený u ČSOB a.s., Anglická 20, Praha 2.
IBAN kód účtu: CZ49 0300 0000 0001 7701 0335, BIC: CEKOCZPP.
Konstantní symbol platby: 0308, variabilní symbol platby: bude Vám zaslán po registraci na
webové stránce na Vaši e-mailovou adresu.
UBYTOVÁNÍ
Ubytování pro účastníky konference je zajištěno v TOP Hotelu Praha**** a Hotelu Garni** v pěší
dostupnosti Centra pohybové medicíny. Veškeré informace včetně fotogalerie hotelů naleznete
přehledně na webových stránkách konference. Ubytování je možné hradit stejným způsobem jako
poplatky za registraci pomocí online formulářů.
jednolůžkový pokoj se snídaní
dvojlůžkový pokoj se snídaní
TOP Hotel Praha****
1 770 Kč (68 EUR)
2 030 Kč (78 EUR)
Hotel Garni**
1 280 Kč (49 EUR)
1 540 Kč (59 EUR)
DŮLEŽITĚ TERMÍNY
Zaslání abstraktu odborného sdělení
Registrace za zvýhodněný registrační poplatek
Zaslání přihlášky k ubytování
Storno registrace
http://www.conference.cz/MM2013
30. 6. 2013
31. 8. 2013
31. 8. 2013
30. 9. 2013
Download

Pozvánka v PDF - Conference Partners