Cestovní agentura W
SEMINÁŘ FELDENKRAISOVY METODY
ŠTÚROVO– TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ VADAŠ
Program pobytů: cvičení a koupání v nekrytých bazénech s průzračnou termální vodou,
cvičení na podložce, cvičení s měkkými míči (overbally), besedy a přednášky, posezení u
táboráku. Na cvičení je třeba si přivézt svoji podložku (karimatku) a svůj overball. Účast
na programu je dobrovolná. Termální voda působí blahodárně na pohybové ústrojí.
Nabídka místních placených služeb: hlídané parkoviště, občerstvovací stánky, krytý bazén, tenisové kurty, minigolf, bowling, masáže, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, rybolov
(možnost zapůjčení prutu), půjčovna loděk a šlapadel na jezeře, projížďka motorovým člunem po Dunaji, půjčovna kol, ochutnávky vín ve sklípcích zdejšího regionu, motovláček na
ostřihomskou baziliku s průvodcem, fakultativní výlety Vyšegrad, Szentendre a noční Budapešť.
Spojení do Štúrova je vlaky vyšší kvality přímé. Od nádraží k termálnímu koupališti Vadaš
jede městský autobus, před nádražím je i stálé stanoviště taxi (smluvní cena cca 1,- €/osobu).
UBYTOVÁNÍ NA TERMÁLNÍM KOUPALIŠTI
Ubytování účastníků můžeme zajistit pouze na základě vyplněné ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY z tohoto letáku. Před odesláním platby si vždy telefonicky ověřte, zda jsou na vámi požadovaný termín ještě volná místa. Provozovateli termálního koupaliště se neplatí za
lůžka, ale výhradně za celé apartmány, studia, nebo pokoje. Ubytování jednotlivců tak nelze zprostředkovat a platby za ubytování nelze dělit. Ubytovat se můžete v sobotu až po
13. hodině, v neděli je třeba uvolnit ubytovací prostory do 16.00 hod. K dispozici je vám
pro návrat doporučený spoj: rychlík EC 344 AVALA s odjezdem v 16.41 hod. ze Štúrova.
V nejnovější části areálu termálního koupaliště, nazývaného Westend, provozovatel nabízí náročnější klientele tříhvězdičkové apartmány LUX, a to 2-lůžkové (nebo 4-lůžkové) s
jídelnou, samostatnou ložnicí (nebo se 2 ložnicemi), WC a koupelnou se sprchovým koutem.
Apartmány jsou vybaveny kuchyňskou linkou, chladničkou, barevným televizorem i rozhlasovým přijímačem. Každý apartmán má internetovou zásuvku, má vlastní terasu s posezením a automobilisté mají možnost parkovat přímo u svých apartmánů.
Klienti Cestovní agentury W mají možnost se ubytovat i v soukromých apartmánových
domech EL PASO, ve kterých se nacházejí 2-lůž. pokoje a 2-lůž. studia, všechny opatřené
vlastní terasou s posezením, WC a sprchou. Všechny pokoje a studia jsou vybaveny klasic-
kými válendami, kuchyňkou s vařičem, příslušným nádobím, chladničkou, rychlovarnou
konvicí a ventilátorem, ve všech jsou i barevné televizory s UPC. Všechna studia jsou vybavena vlastním počítačem s internetem, pokoje El Paso mají WiFi signál pro internet.
Parkovat lze přímo u domů El Paso. K dispozici je vám zde zahradní gril na rožnění.
V ceně každého nabízeného ubytování (apartmány Lux, pokoje a studia El Paso), je již
zahrnuta permanentka ke vstupům do venkovních bazénů s termální vodou, pro účastníky
semináře je zdarma i perličkový masážní bazén, v ceně ubytování je též parkovné.
TERMÍNY PODZIMNÍCH POBYTŮ A LEKTOŘI
Podzimní pobyty: (8) 11. - 18.9. (9) 11.-19.9.2010
Lektoři : Judita Jandošeková - zdravotní cvičení (8), MgA Petra Oswaldová - Feldenkraisova metoda (8-9), Jaroslava Otradovcová - rehabilitační cvičení (8), Mgr. Michaela
Pavlíková - rehabilitační cvičení (8)
SEMINÁŘ FELDENKRAISOVY METODY
Výše uvedený pobyt (9), koncipovaný jako náš klasický týdenní rekondiční pobyt (11.18.9.2010 se zdravotním cvičením a cvičením podle Feldenkraise), s víkendovým prodloužením (18.-19.9.2010) o intenzivní výuku Feldenkraisovy metody, která vám přinese nové
zážitky ve vnímání a uvědomování si vlastního těla a psychosomatického funkčního propojení. Seminář bude ohodnocen 6 kredity systému vzdělávání nelékařských pracovníků Unie
fyzioterapeutů.
Lektor: MgA Petra Oswaldová - Feldenkrais Practitioner®
Organizační poplatek na seminář Feldenkraisovy metody (od 11.9. do 19.9.2010) za
každou ubytovanou osobu činí ................................................................................. 990,- Kč
(organizační poplatek se nevztahuje pouze na děti předškolního věku)
Kdo objednává ubytování, zasílá (spolu s organizačními poplatky) vždy platbu za celý
apartmán Lux, studio či pokoj El Paso dle níže uvedeného ceníku provozovatele:
CENÍK UBYTOVÁNÍ PRO SEMINÁŘ
od soboty 11.9 do neděle 19.9.2010 (8 nocí)
Cena za pokoj v domech El Paso............................................................ 5.000,- Kč
Cena za studio2 v domech El Paso......................................................... 4.800,- Kč
Cena za apartmán LUX2 (1 x ložnice).................................................. 8.800,- Kč
Cena za apartmán LUX4 (2 x ložnice)................................................ 12.800,- Kč
ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA
(PRO SEMINÁŘ - ŠTÚROVO 2010)
Příjmení, jméno, titul:.......................................................................................................
Adresa trvalého bydliště:....................................................................................................
PSČ: .................... Místo narození: ........................... Datum narození: ..............................
Číslo OP: .................................. Tel.: ............................
Souhlasím s podmínkami uvedenými v dispozicích DŮLEŽITÉ INFORMACE na zadní
straně této nabídky aktivit pro rok 2010 a žádám pro vybranou aktivitu, dle rozpisu pořádanou ve dnech od 11.9.2010 do 19.9. 2010 (t.j. 8 nocí) o zajištění této cestovní služby:
a) *ubytování pokoj El Paso za provozovatelem stanovenou cenu: ................................... Kč
b) *ubytování studio El Paso za provozovatelem stanovenou cenu: .................................. Kč
c) *ubytování Lux za provozovatelem stanovenou cenu: .................................................. Kč
Počet ubytovaných osob: .................. organizační poplatky celkem: ............................... Kč
Včetně organizačních poplatků pak celková částka k úhradě: ............................................ Kč
* Na požádání vystavíme fakturu pro zaměstnavatele ( viz DŮLEŽITÉ INFORMACE)
Tuto částku jsem uhradil(a) :
* bankovním příkazem na Váš účet dne :
* poštovní poukázkou typu "C" na Vaši adresu dne :
* nehodící se škrtněte
( KOPII PŘÍKAZU K ÚHRADĚ PŘILOŽTE K TÉTO OBJEDNÁVCE )
SPOLUBYDLÍCÍ :
ÚDAJE VYPLŇTE ČITELNĚ - HŮLKOVÝM PÍSMEM
JMÉNO A PŘÍJMENÍ – TRVALÉ BYDLIŠTĚ – DATUM A MÍSTO NAROZENÍ – ČÍSLO OP
1)............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2)...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
3)...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Souhlasím s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, mé osobní údaje, uvedené na
této závazné objednávce (jméno, příjmení, adresa, datum a místo narození, číslo pasu nebo OP) byly společností Cestovní agentura W, s.r.o., se sídlem Milánská 462, Praha 15 – Horní Měcholupy (IČ: 27561232) dále
zpracovávány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných uvedenou společností a
k marketingovým účelům, a příležitostně zpracovávány též firmou VADAŠ, s.r.o., Štúrovo, SR. Tento souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou s tím, že jej mohu kdykoliv písemně odvolat . Dále prohlašuji, že
jsem zmocněn a tímto uděluji tentýž souhlas ke zpracování osobních údajů rovněž jménem všech spolubydlících, uvedených výše.
......................................
datum
...............................................
podpis účastníka
DŮLEŽITÉ INFORMACE
 Platby zasílejte co nejdříve (pro velký zájem nejpozději začátkem března). Avšak před
odesláním platby si vždy telefonicky ověřte, zda jsou na Vámi požadovaný termín ještě
volná místa !
 Platby můžete převádět bankovním příkazem na účet vedený pro aktivity Cestovní agentury W, s.r.o. u Komerční banky pod číslem 35-6740730217 / 0100. Jako variabilní symbol
uvádějte značení semináře 90010. Kopii příkazu k úhradě zasílejte spolu se ZÁVAZNOU
OBJEDNÁVKOU na adresu Cestovní agentury W, s.r.o. V případě poštovních plateb užívejte výhradně poštovní poukázku typu "C", kterou se zasílá platba z adresy na adresu.
 Fakturu pro úhradu vybrané aktivity vystavíme na základě písemné firemní objednávky
(podklad pro fakturaci) s přesnou adresou plátce, IČ a DIČ.
 Zájemci budou na uvedený turnus zařazováni podle došlých plateb až do naplnění kapacity. Na adresu, uvedenou v ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVCE, vám zašleme VOUCHER, kterým
všem plátcům potvrdíme termín nástupu a podmínky uvedené v tomto letáčku.
 Telefonické dotazy vyřizujeme každou středu od 12.00 do 18.00 hod. na telefonu
274 860 173 a na mobilu 602 620 385 (ovšem SMS nelze považovat za řádnou komunikaci a
nemůžeme na ně reagovat), v době našich aktivit na Slovensku pak na našem slovenském
mobilu: + 421 904 196 423. Na internetu nás najdete na: www.sturovo.cz , elektronickou
poštu nám můžete zasílat každý den na e-mailovou adresu: [email protected]
 Cestu do místa aktivity i zpět si každý účastník zařizuje samostatně a na vlastní náklady. Skupinám doporučujeme vyřídit si včas u přepravce slevy.
 Účast na programu je dobrovolná. V den nástupu je večer organizační schůzka, kde se
účastníci seznámí s lektory a časovým rozvrhem připravené nabídky programu.
 V případě Vámi rušeného pobytu můžete platbu převést na jiné osoby. Pokud tak neučiníte, bude Vám platba vrácena po odečtení storno poplatků, požadovaných provozovatelem. Základní storno poplatky u všech aktivit činí 10 % z celkové částky při písemně ohlášené neúčasti, došlé na adresu Cestovní agentury W, s.r.o. v době 40 a více dnů před zahájením aktivity.
 Pro účastníky aktivit neuzavírá Cestovní agentura W, s.r.o. žádné pojištění, ani neposkytuje a nezařizuje lékařskou péči. Při cestách na Slovensko si k cestovním dokladům vždy přibalte svůj EVROPSKÝ PRŮKAZ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ.
 Nezapomeňte na podložku na cvičení (karimatku), na měkký míč (overball) a také na
dobrou náladu. Vaše spokojenost bude pro nás radostí a podnětem k pořádání dalších
podobných aktivit pro zdraví a pohodu.
Je v našem společném zájmu, aby osobní údaje, k jejichž zpracování jste Cestovní agentuře W, s.r.o., dali
souhlas, byly zpracovány a používány v přesném a aktuálním znění. Proto si dovolujeme vás upozornit, že
máte právo na přístup ke svým osobním údajům, máte právo na opravu v případě jejich nepřesnosti, máte
právo požádat o vysvětlení a právo na odstranění závadného stavu a další práva stanovená v § 21 zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Cestovní agentura W, s.r.o., Milánská 462, 109 00 Praha 111
Zápis v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113980
IČ: 27561232 DIČ: CZ27561232, Telefon: 274 860 173, e-mail: [email protected]
Download

Cestovní agentura W - Feldenkraisova metoda