KONU: İnternetin Tarihi ve Gelişimi
İNTERNETİN TARİHİ VE GELİŞİMİ
İnternet Nedir?
TCP/IP Nedir?
İnternete Bağlanmak İçin Kullanılan Yöntemler
Kablolu Bağlanma
Çevirmeli Ağ
ISDN
DSL
Kablo İnternet
Fiberoptik
Power-Line
Kablosuz Bağlama
Wi-Fi
Bluetooth
Wibro
Wimax
Uydu İnterneti
IrDA
Long Term Evolution
İnternet Kavramları
World Wide Web
E-posta
Dosya Transfer Protokolü (FTP)
Metin Transfer Protokolü (HTTP)
WEB 2.0
Web 2.0 Nedir?
Web 2.0 Uygulamalarının Eğitim Ortamlarında Kullanımı
Viki
Blog
Podcast
RSS
Folksonomi
KAYNAKÇA
İnternet Nedir?
İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı
olduğu dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir
iletişim ağıdır.
İnternet kelime anlamı olarak bakıldığında; INTERnational
ve NETwork yani birbirine bağlı bilgisayar ağları kelimelerinin
ingilizcesinden kısaltılmış bir kelimedir.
İnternet, birçok bilgisayar sistemini TCP/IP protokolü ile
birbirine bağlayan dünya çapında yaygın olan ve sürekli
büyüyen bir iletişim ağı olarak tanımlanır.
içindekiler
İnternet ilk olarak 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik
Devletlerinde askerî amaçlı bir
proje ile ortaya çıkmıştır.
1960'ların başında askeri ve bilimsel araştırma ve
geliştirme alanında, bilgisayarlar yardımıyla bilgi paylaşımında
büyük potansiyel değer olduğunu gören bir grup insanın
vizyoner düşüncesinin bir sonucudur. MİT'den J.C.R Licklider,
1962 yılında bilgisayarların global şebekesini önerdiği ve
sosyal etkileşimlerin kayıtlı ilk tanımını yaptığı, "kısa notlar
serisi" çalışmasını yayınlamıştır.
içindekiler
1960 larda ise the Advanced Research Projects Agency
(ARPA), ABD nin savunda sistemi için “The Advanced Research
Projects Agency Network” (ARPANET)’nin tasarım finansmanı
olmaya başladı.
1960'larda oluşturulan projelerin sayesinde 1969'da
internet o dönemin zirvesine ulaşmıştır. Bu tarihten sonra da
ARPANET bildiğimiz modern İNTERNET olarak hayatımıza
girmiş oldu. 70'li yılların başında Amerikan üniversitelerinde
bu projeden yararlanma imkânı verilmesinin ardından eposta ve NNTP uygulamaları yaygınlık kazanmaya başlamıştır.
Bunları FTP ve HTTP izlemiştir.
içindekiler
Daha sonra 1973 yılında farklı ağların aralarında veri
iletimi sağlayabilmeleri için ortak bir dil oluşturularak
birleştirilmeleri kararlaştırılmıştır. Bu amaçla geliştirilen
TCP/IP (Transmission Control Protocol/İnternet
Protocol) İnternet üzerinde yer alan farklı özellikteki
bilgisayarların ve ağların birbirleriyle sağlıklı bir şekilde
iletişim kurabilmelerini sağlayan ortak bir dil olarak
geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.
içindekiler
TCP/IP Nedir?
"Bilgi Ağı" üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı
kurallar dahilinde yapılmaktadır. Bu kurallara kısaca "internet
protokolleri", ya da TCP/IP protokoller ailesi denir. TCP/IP
bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında
organizasyonu sağlayan, böylece bir yerden diğerine veri
iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne
verilen genel addır. Bir başka değişle, TCP/IP protokolleri
bilgisayarlar arası veri iletişiminin kurallarını koyar.
içindekiler
Siviller arasındaki İnternet ise ilk olarak mart 1989’da,
yüksek enerji fiziği konusunda dünyanın çeşitli yerlerinde
araştırmalar yapan kişiler arasında, etkin ve kolay bir
haberleşme platformu olarak kullanılması amacıyla Tim
Berners Lee tarafından Avrupa Parçacık Fiziği
laboratuarlarında geliştirilmeye, 1991 yılında ise etkin bir
şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
içindekiler
Bilgisayar devriminin ikinci aşamasının en önemli unsuru
İnternet olarak gözükmektedir.
Bilgiye kolay, ucuz, hızlı, ve güvenli ulaşmayı sağlayan bir
iletişim ağı olan İnternet ile dünyanın dört bir yanındaki
milyonlarca bilgi kaynağına erişebilmektedir.
İnternet günümüzde çok yaygınlaştı ve bu yaygınlaşma
sonucu büyük bir bilgi birikimi oldu. Bunun sonucunda farklı
hizmet alanları ortaya çıktı. İnternet, artık hemen hemen her
alanda bizlere yararlılık sağlamaktadır.
içindekiler









İnternet üzerinden gazete okunup televizyon izlenebilir.
Dünyadaki herhangi bir kütüphaneye bağlanıp araştırma
yapılabilir.
İnternette müzik dinlenebilir, İnternet üzerinden oyunlar
oynanabilir.
İnternet üzerinden her türlü içerik paylaşılabilir.
Farklı kişilerle forumlarda yazışarak fikir alışverişi yapılabilir
e-mail vb. yollarla iletişim kurulabilir
İnternet üzerinden bir üniversiteden mezun olunabilir.
İnternete kendi çektiğiniz bir film yüklenebilir.
İnternetten film izlenebilir, İnternet üzerinden alışveriş
yapılabilir.
içindekiler
Günümüzdeki her teknoloji gibi uygun bir şekilde
kullanılmadığında İnternet de istenmeyen
sonuçlarda doğurmaktadır.




Asosyallik: Uzun süre bilgisayar kullanımları ile hem çocuklar
hem yetişkinler sosyal yaşamdan uzaklaşarak
asosyalleşmektedirler.
Fiziksel zararlar: Uzun süren İnternet kullanımları sürecinde
uygunsuz duruş konumu ile fiziksel
zararlara uğranabilmektedir.
İnternet oyunları: Şiddet içeren ya da bağımlılık yapan oyunlar
ile ya şiddete eğilim veya uzun süren oyun
oynama alışkanlıkları oluşabilmektedir.
Kişisel bilgi hırsızlığı: E-ticaret ve e-banka işlemlerinin
yaygınlaşmasından sonra kişisel bilgilerin çalınması yolu ile
banka hesaplarının kontrolü ve boşaltılması gibi olaylar
gerçekleşmektedir.
içindekiler
İnternete Bağlanmak İçin Kullanılan Yöntemler
İnternete bağlanmak için modem, İnternet servis sağlayıcı
(ISS), tarayıcı (web browser) ve kişisel bilgisayarı (veri iletişimi
yapan cep telefonları, vb.) olan herkes bir ücret karşılığında
çeşitli yollarla İnternete bağlanabilir. Bağlantı şeklini
kullanıcının İnternete ne kadar sıklıkla bağlanacağı belirler.
içindekiler
Çevirmeli Ağ
ISDN bütünleştirilmiş
sayısal ağ hizmetleri
Kablolu
DSL
Kablo İnternet
Fiberoptik
İnternete
bağlanma
yöntemleri
Power-Line
Wireless fidelity (Wi-Fi)
Bluetooth
WiBro
Kablosuz
WiMax
Uydu İnterneti
Infrared Data
Association
içindekiler
Long Term Evolution
Kablolu Bağlanma

Çevirmeli ağ (Dial-up): Bir ağa
erişmek için bir modem ve
telefon hattının kullanıldığı,
telefon numarası çevrilerek
erişimin sağlandığı, bir
bilgisayar ağı biçimidir.
içindekiler

içindekiler
ISDN bütünleştirilmiş sayısal ağ hizmetleri
(Integrated Services Digital Network): ISDN,
mevcut analog telefon şebekesinin sayısal
alternatifidir. Normal bir telefon hattı gibi bir
telefon numarası çevirip hem sayısal hem de
analog hatlara ulaşım sağlanabilir. ISDN
teknolojisini alışılmış analog hatlardan ayıran en
önemli özellik tamamen sayısal temiz bir ses
kanalı sağlamasının yanında, aynı anda veri (data)
iletişimine de izin verebilmesidir.

içindekiler
DSL: “Sayısal Abone Hattı” (Digital
Subscriber Line), sıradan bakır
kablolar üzerinden evlere ve
ofislere yüksek bant genişliği
sağlayan bir teknolojidir. xDSL
şeklindede adlandırılıp baştaki x
harfi değiştirilerek türleri
adlandırılır: ADSL, ADSL2, ADSL2+,
SDSL, IDSL, HDSL, VDSL, VDSL2

Kablo İnternet (cable İnternet):
Kablo TV şebekesi üzerinden
bilgisayarınıza bağlanacak bir
kablo modem yoluyla herhangi
bir İnternet servis sağlayıcısına
ve telefon hattına ihtiyaç
duymaksızın İnternete
bağlanmanızı sağlayan bir
sistemdir.
içindekiler

Fiberoptik: Fiber optik geleceğin
teknolojisidir ve eski altyapı olan telefon
hatları üzerinden alınan ADSL
bağlantısının çıkamadığı hızlara
çıkabilmektedir. ADSL bağlantısı için
senelerdir kullanılan, yeraltında bulunan
eski bakır kablolar kullanılmaktadır. Bu
kabloların elektriği taşıdığı ve elektriğin
uzun mesafelerde, bakır kabloların
doğası gereği direnç göstermesi sonucu
gücünü kaybettiği aşikârdır. Bu sorunu
aşmak için senelerdir bilim insanları
bilgiyi taşımanın en uygun yolunu
bulmaya çalışmaktaydılar. Sonunda
bilginin taşınması için bildiğimiz en hızlı
şey olan “ışığın” kullanılmasının yolu
açıldı ve fiber kablolar üzerinden ışığın
gönderilmesi icat edildi.
içindekiler

içindekiler
Power-line: Power line communication düşük ve orta
seviyeli elektrik şebeke gerilimi kullanarak iletişim
hizmetleri sağlayan bir geniş bant erişim
teknolojisidir. Enerji hatları üzerinden iletişimin var
olan altyapı sistemini kullanması hızlı veri iletimine
olanak sağlamaktadır. Elektrik ve veri iletimi aynı
kanal üzerinden gerçekleşir. Elektrik iletimi büyük
ve yavaş değişen dalga ile sağlanırken veri iletimi
küçük ve hızlı değişen dalga ile sağlanır.
Kablosuz Bağlanma

Wireless Fidelity (Wi-Fi): Kablosuz
bağlantının (Wireless Fidelity) kısaltması
olan Wi-Fi, dizüstü bilgisayarlar gibi
mobil bilgisayar cihazları ve İnternet
arasında kısa mesafeler üzerinden
yüksek hızda kablosuz ağ bağlantılarını
tanımlamak üzere kullanılan bir terimdir.
Bunlardan kimi zaman kablosuz yerel
alan ağları veya WLAN`lar olarak söz
edilmektedir. Televizyon, DVD oynatıcı,
dijital kamera ve cep telefonları gibi
tüketici elektronik cihazları arasında
iletişim için de giderek daha fazla
kullanılmaya başlanmıştır.
içindekiler

Bluetooth: Bluetooth kablosuz
teknolojisi, telefonlar, bilgisayarlar ve
diğer cihazlar arasında kısa
mesafeler üzerinden sinyalleri
iletmek üzere radyo frekansı
kullanan kısa menzilli bir radyo
teknolojisidir. Teknoloji, herhangi bir
kablo ihtiyacı olmadan cihazlar
arasında basitleştirilmiş iletişim ve
senkronizasyon sunar.
içindekiler

WiBro: Eşleştirildiği vericiden
veya baz istasyonundan 1,5
km uzaklığa kadar kablosuz
İnternete bağlanabilen
kablosuz İnternet
teknolojisidir. WiBro, çok
yüksek veri aktarım hızına
sahip ve performansını
kullanıcı hareket ederken
bile kaybetmiyor.
içindekiler

WiMax: WiMAX, Mikrodalga Erişim
için uluslararası uyumluluğun
kısaltmasıdır. WiMAX, özellikle
geniş bant İnternet erişimi için
olmak üzere bir kablosuz
büyükşehir alanı ağı standardıdır.
WiMAX, geniş bant kablolar ve
dijital abone hatlarına (DSL)
alternatif olan bir kablosuz
İnternet erişim teknolojisidir.
WiMAX şebekeleri, esasen Wi-Fi
şebekesinin daha geniş bir
versiyonudur.
içindekiler

Uydu İnterneti: Uydu İnterneti, uydu
üzerinden İnternet hizmeti
alınmasını sağlayan bir sistemdir.
Uydu bağlantısı, uydu üzerinden
televizyon yayınları alınırken
kullanılan çanak antenlere benzer
bir anten ile uydu üzerinden yüksek
hızlarda veri alıp gönderimini
sağlar.
içindekiler

Infrared Data Association (IrDA):
Bir çeşit kızılötesi iletişim
teknolojisidir. IrDA kısa
menzillidir (birkaç metre), ve
cihazların iletişim kurabilmesi
için birbirlerini doğrudan
görüyor olmaları gerekir.
içindekiler

içindekiler
Long Term Evolution (LTE): Ses ve veri aramalarını
göndermek ve almak üzere radyo dalgaları veya
radyo frekansı (RF) enerjisinin kullanımına
dayanmaktadır. LTE, mobil geniş bant deneyimini
geliştirmek üzere önemli ölçüde arttırılmış veri
hızları (100Mb/s`ye kadar) ve daha iyi bir
performans içeren 3G`nin gelecekteki evriminin
bir parçası olarak sonuçlandırılmış bir standarttır.
İnternet Kavramları
World Wide Web (world wide web)
WWW, web ya da W3, yazı, resim, ses, film,
animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt
ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan çoklu
hiper ortam sistemidir. Bu ortamdaki her veri, başka bir
veriyi çağırabilir (link). Link, aynı doküman içinde başka
bir yere olabildiği gibi fiziksel olarak başka bir yerde de
olabilir. Bütün bu farklı yapıdaki veriler uygun bir
standart ile bir arada kullanılıp bir web listeleyicisinde
(web browser) görüntülenebilir. Webin diğer bir işlevi de
öteki bazı İnternet servislerini kendi içerisinde
barındırmasıdır.
içindekiler
Web uygulamaları (web sayfaları), web tarayıcılarında
(browser, gezgin) görüntülenir. Web sayfaları, başka sayfalara
ve değişik türden verilere hiper linkler içermektedir. Buralara
fare ile tıklayarak başka sayfalara, oradan da başka sayfalara
geçilir. Bu aslında çok basit bir bilgiye ulaşım modelidir.
içindekiler
E-posta
Bilgisayar ağlarının oluşturulma nedenlerinden biri,
kişilerin bir yerden diğerine elektronik ortamda mektup
gönderme ve haberleşme isteğidir. E-posta (elektronik posta),
bu amaçla kullanılan servislere verilen genel addır. E-posta,
başlangıçta sadece düz yazı mesajlar göndermek amacıyla
geliştirilmişken 1995'li yıllardan sonra geliştirilen tekniklerle
e-posta içinde resim, ses, video, html dokümanları, çalışabilir
program vb. kullanımı mümkün hâle gelmiştir. Elektronik
posta adresleri kişiye özeldir. E-posta hesabı alırken kullanıcı
adı ve şifre tanımlanır. Kullanıcı adı ve şifre girilmeden epostaları kontrol etmek olanaksızdır. İnternet adreslerinde
olduğu gibi elektronik posta adresleri yazılırken küçük harfler
kullanılır ve Türkçeye özgü harfler (ç,ğ,ı,ö,ş,ü) kullanılmaz.
içindekiler
Dosya Transfer Protokolü (FTP)
FTP (File Transfer Protocol) İnternete bağlı bir
bilgisayardan diğerine (her iki yönde de) dosya aktarımı
yapmak için geliştirilen İnternet protokolüne verilen addır.
FTP protokolü TCP tabanlıdır. Bu protokol sayesinde ağ
ortamındaki bilgisayarlar arasında dosya gönderme ve alma
işlemleri yapılır. FTP sunucularına erişim hakkı çoğunlukla
kullanıcı adı ve şifre girilerek yapılır. İstenilen bilgiler
girildikten sonra sunucuda bulunan bütün bilgilere ulaşabilir
ve kes, kopyala ve yapıştır gibi işlemler de gerçekleştirilebilir.
içindekiler
Metin Transfer Protokolü (HTTP)
“Hyper Text Transfer Protocol” kelimelerinin baş
harflerinden oluşan bir kısaltmadır. İnternette sunucular ve
son kullanıcılar arasında bilgilerin nasıl aktarılacağına dair
kurallar ve yöntemleri düzenleyen bir sistemdir. Bir web
sitesine bağlanılmaya çalışıldığında, adresin başına bu
yazılmasa da tarayıcı bunu otomatik olarak ekler, çünkü
sunuculardan web sitelerine ait bilgilerin indirilebilmesi için
"http“ protokolü ile bir istekte bulunulması gerekmektedir.
Adreslerin başına eklenen "http", sunucuya web sitesi ile ilgili
bilgiler "http" kuralları çerçevesinde iletme komutunu verir ve
iletişim başlar.
içindekiler
içindekiler
WEB 2.0 Nedir?
Web 2.0, O'Reilly Media tarafından2004'de kullanılmaya
başlayan bir sözcüktür ve ikinci nesil internet hizmetlerini
toplumsal iletişim sitelerini, vikileri, iletişim araçlarını,
internet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı
sistemi tanımlar.
Web 2.0, İnternet sitelerinin bilgi barınağı olmasından
işleyen platformlara taşınmasına ve İnternet programlarını son
kullanıcılarına hizmetine, kullanıcıların bir bilgi ya da uğraşı
paylaşıp tekrar kullanmasına, gelişmiş organizasyon ve
kategorilendirme, ve İnternet'in ekonomik değerinin yükselip
alçalmasını da tanımlayabilir. Web 2.0 ilk olarak
kullanıldığında, sosyal ağ sitelerini; blog ve vikileri temsil
ediyordu.
içindekiler
İlk Web 2.0 konferansında ise; Tim O'Reilly ve John
Battelle Web 2.0 prensiplerini şöyle sıraladı:








Bir platform (ortam) olarak İnternet.
Verilerin üstün gücü.
Katılım mimarisi ile ağ etkileri.
Açık kaynak gelişimi.
İçeriğin ve servis sendikasının hafif yük getiren işletme
modelleri.
Programların benimsenme döneminin sonları.
Tek bir aletin üstündeki yazılımlar.
İlk benimsenenler tarafından kolayca alınabilmesi.
içindekiler









Web 2.0'ın karmaşık ve değişim geçiren teknolojinin
şemasında hizmet sağlayıcı programları, içerik sendikaları, ileti
gönderme iletişim kuralları, tarayıcıların için eklemeler ve
yamalar, ve kullanıcı programları bulunmaktadır. Bu farklı ama
birbirine bağlı yaklaşımlar Web 2.0'a bilgi depolama, yaratım, ve
yayılma olanaklarını daha önceden İnternet sitelerinden
beklenenden çok daha detaylıca yapabilmektedir.
Web 2.0 internet sitesi genelde bir takım teknikleri içerebilir:
RIA Teknikleri (Zengin İnternet Uygulamaları ; AJAX, Adobe
Flash, Adobe Flex veya Silverlight bazlı olabilir)
CSS
XHTML (ve Mikroformatların kullanımı)
Temiz ve manalı URLler.
Folksonomilerin detaylı kullanımı.
Viki programının tamamen ya da bir bölümde kullanımı.
Bloglar
Mashup
REST ve XML gibi internet hizmeti APIler.
içindekiler
WEB 2.0 Uygulamalarının Eğitim Ortamlarında
Kullanımı
Web 2.0 teknolojileri kullanıcılara bir topluma içerik ve fikir
sunmayı amaç edinen ortamlara katkıda bulunmayı kolaylaştırır.
Son zamanlarda giderek artan ilgiye sahip olan ve bloglar,
wikiler, etiketleme ve folksonomik araçlar, Flickr ve del.icio.us
gibi fotoğraf ve sosyal adres-paylaşım siteleri gibi bir çok Web
2.0 uygulamalarının popüler örnekleri mevcuttur.
Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, paylaşılan bilgi,
sosyal ağ ve çevrimiçi iletişim yolu ile yayılan fikirler yanında
YouTube, Myspace ve Facebook gibi siteler de bu büyüme
eğiliminin parçalarıdır. Ziyaretçiler basit web-tabanlı ara yüzü
kullanarak linkler, fotoğraflar, videolar, dokümanlar gibi
içeriklerle paylaşılan kaynak koleksiyonu oluşturabilirler.
Kullanıcı merkezli bu teknolojilerin paylaşım ve sosyal yönü
öğrenme - öğretme açısından büyük potansiyele sahiptir.
içindekiler
içindekiler
Viki (Wiki)
Viki, üyelik gerektirmeden ziyaretçilere bazı
içerikleri ekleme, düzeltme, silme ve değiştirmeye izin veren bir
çeşit Web sitesidir. Ayrıca sayfalar arasında köprü kurmaya da
olanak tanır. Mevcut veriler ve bunların değiştirilmesi ile ilgili
tartışmalar yapılabilmekte bu tartışmalar ve değişikliklerin kaydı
tutulabilmektedir. Bu işlem ve etkileşim kolaylığı vikiyi yoğun
yazarlık işbirliği için etkili bir araç haline getirmiştir.
İlk viki 1995 yılında geliştirilen WikiWikiWeb’dir. En yaygın
bilinen viki uygulaması olan wikipedia ise 2001 yılında ortaya
çıkmış ve hızla büyümeye devam etmektedir. Bu nedenle viki
denince birçok insanın aklına çevrimiçi ansiklopedi (Wikipedia)
gelir.
içindekiler
Blog
Genel olarak blog, bir sayfa üzerinde tarihe göre ters
sırada listelenmiş içeriklerden oluşan Web sayfaları olarak
tanımlanır. Blog yazarı kolay bir şekilde blog servisi üzerinde
blog açabilir, bir başlık ve içerik metni yazarak yeni bir konu
oluşturabilir ve oluşturduklarını bütün internet kullanıcılarıyla
paylaşabilir. Bloglara yazılan yorumlar sayesinde blog yazarı
ve okuyucular arasında bir etkileşim oluşabildiği gibi
okuyucuların birbirleriyle fikir alışverişi yapmaları da
sağlanabilir. Blog kayıtlarına resim, video ve kullanıcı anketi
gibi çok çeşitli içerikler eklenebilir.
içindekiler
Podcast
Podcast ses ve/veya video dosyalarının belirli bir amaç
çerçevesinde Web üzerinden paylaşımı için yapılan uygulamalar
olarak ifade edilebilir. Apple’ın iPod isimli taşınabilir
oynatıcısından gelen podcast terimi ilk kez 2004 yılında ses
dosyalarının taşınabilir oynatıcıları ile dinlenmesini tanımlamak
için kullanılmıştır.
Müzik, eğlence, haber ve eğitsel içeriklerin sesli ve
görüntülü olarak yayımlanması için popüler bir ortam olmuştur.
Podcasting, veri akışı sağlamak için tasarlanan bir xml dosyası
olan RSS akışı yolu ile ses ve video formatındaki içeriklerin
otomatik olarak dağıtılmasını sağlar.
Tipik 50 dakikalık öğretim ortamlarından ziyade daha küçük
ve özel parçalar halindedirler. Kısaca podcast üç aşamayı temsil
eder; içeriği oluşturma, paylaşma, dinlenme, izleme.
içindekiler
RSS
Standart xml formatı olarak bilinen RSS (Rich Site
Summary), son kullanıcıların veri akışının kolaylıkla takip
edilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Teknik olarak bir xml
dosyasının oluşturulması ve bu dosyadan verilerin okunması
şeklinde işler. RSS teknolojisi Web sayfaları için erişilebilir
içerik özet listesi oluşturur. Bu özelliği ile RSS sürekli
yenilenen bilgiyi yönetmenin iyi bir yöntemidir.
RSS’ler haber yayını, duyurular vb. bilgilerin sunulduğu,
Web sayfalarında kullanıldığı gibi, blog ve podcast gibi birçok
Web 2.0 uygulaması içerisinde de kullanılmaktadır.
içindekiler
Folksonomi
“Folk” ve “Taxonomy” kelimelerinin birleşmesinden oluşan
folksonomi sözcüğü toplu yer imlemenin ilkesini ve mantığını
yansıtır. Sosyal imleme (Social Bookmarking), kullanıcıların
ilgilendikleri Web sitelerini etiket (tag) olarak bilinen anahtar
kelimelerle ilişkilendirmelerini sağlayan bir Web uygulamasıdır.
Bu servisler kullanıcıların kendi kaynak listelerini saklayıp bu
listelere herhangi bir yerden ulaşabilmelerine imkân sağlarlar.
Ancak kullanıcıların Web kaynakları için kendi ilgilerine göre
farklı anahtar kelimeleri tanımlamasını sağlayan bu sistemi Web
2.0 yapan unsur kaynak ve etiketlerin paylaşımı ve kullanıcının
etiketler yoluyla çapraz bağlantıların kurulabilmesidir. Yani farklı
kullanıcıların aynı etiketi taşıyan kaynakları birbiriyle
ilişkilendirilir ve sosyal paylaşım yoluyla yeni kaynaklara ulaşma
olanakları ortaya çıkar. En bilinen folksonomi servisleri
del.icio.us (www.delicious.com),
Ci teULike (www.citeulike.org),
connotea (www.connotea.org) ’dır.
içindekiler
Web 2.0 uygulamaları giderek yaygınlaşmış ve bu
uygulamalara duyulan ilgi artmıştır.
Çalışmaların, eğitimin tüm seviyesinde yapılmış
olmasına rağmen büyük bir çoğunluğu lisans düzeyinde
yoğunlaşmıştır. Web 2.0 uygulamalarının eğitim
ortamlarına katkıları şu şekilde sıralanmıştır;
•
•
•
•
•
•
•
•
Grup çalışması alışkanlığı
Etkili öğrenme
Üst düzey düşünme becerileri
Bilgi okur-yazarlığı
Yapılandırmacı problem çözme
Öğrenciye uygunluk (ilgi çekme)
Bireysel gelişim
Sorumluluk alma
içindekiler





Güneş, A. (2009). Bilgisayar I-II Temel
Bilgisayar Becerileri. Ankara; PEGEM Akademi
Yayınları.
http://megep.meb.gov.tr/mte_program_mod
ul/modul_pdf/482BK0015.pdf
http://www.po.metu.edu.tr/links/inf/css25/b
olum1.html#1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://inettr.org.tr/inetconf13/kitap/karaman_yildirim_i
net08.pdf
içindekiler
Download

internetin tarihi gelişimi