Eğitimde Günlük Uygulaması
Weblog!
İçerik
» Weblog
» Kavramsal Tanımlama
» Sınıflandırma
» Eğitimde Weblog Uygulaması
» Eğitim Sisteminde Yaygınlaşmamasının Nedenleri
» Yaygınlaşması için Yapılabilecekler
» Artı ve eksileriyle Weblog
» Son söz
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
Weblog
» Web-blog sözcükleri yerine kısaca "blog"
kelimesi kullanılmaktadır ve “web’ de
oluşturulan günlük ” ya da “ağ günlüğü”
şeklinde tanımlanabilir.
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
3
Weblog
» Ağ günlükleri;
– İleri düzey web
oluşturulabilen,
bilgisine
sahip
olmadan
– metin ve grafiklerle desteklenebilen,
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
4
Weblog
– yazarların yazıları hakkında
yorumlar alabildiği,
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
5
Weblog
– yapılan yorumların kronolojik
olarak arşivlenmesini sağlayan,
– kullanıcıları
belirlemenize,
sınırlandırmanıza
imkan
sağlayan,
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
6
Weblog
» diğer web sayfalarına, videolara vb. uygulamalara
bağlantı sağlayabilen “çevrimiçi günlükler” dir.
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
7
• Altun’a göre, bloglara erişen kişiler,
okuyucular ve yazarlar diye ayrıldığında,
okuyuculara göre bloglar “web sayfalarından
farksızdır” ;
» ancak yazarlara göre blog, “HTML bilgisi
olmadan, dosya transferi işlemlerine ve özel
bir yazılıma ihtiyaç duymadan web sayfası
oluşturmayı ve düzenlemeyi sağlayan yazarlık
sistemidir.”
Weblog Sınıflandırılması
• Metin
• Fotoğraf
• Video
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
Kullanım Amaçlarına Göre
Teknik Açıdan
• Filtreleme
Özellikli
• Dergi Tİpi
İçerdiği Medya Türüne Göre
Altun (2005) ‘a göre weblogları içeriği oluşturma şekli
(Teknik Açıdan), medya türü ve kullanım amacına
göre sınıflandırabiliriz
• Kişisel
• Temasal
• Toplumsal
• Şirket
• Eğitim
9
Özellikleri ?
• Kişisel yayınlama alanı
• Kayıtlar (posts) – başlık, yazı, resim, video,
bağlantılar (link)
• Yazma anına eş zamanlı olarak yayınlama
• Ters kronolojik sıra -en son yazılan en başta-
• Yorumlar ve etkileşim
• Bilgi yönetimi ve arşivleme
• Diğer web sayfalarındaki bilgilere ve haberlere
bağlantılar -link• Blog takipçisi (blogroll)
• Etiketler (tags)

• Oluşturma, kullanma ve
güncelleme kolaylığı
• Profesyonel görünüm
• Yenilikçi teknoloji
• Çok sayıda servis
alternatifleri

• Şablon düzenleme
• Sunucu aksaklık süresi
• Çok sayıdaki servis
alternatifleri
Neden Blog ?
• Birçok web yayınlama problemlerine bir
çözüm.
• Html, java.. Vb web yazarlık dilleri bilmeyi
gerektirmemesi.
Neden Blog ?
• Herhangibir zamanda herhangibir yerde
yayınlama imkanı –sadece bir internet
bağlantısıyla-İhtiyaçlarınıza göre geniş bir
okuyucu kitlesine veya belirlediğiniz özel bir
kitleye ulaşarak onlarla işbirliğine veya
etkileşime geçebilirsiniz.
• Bloglama için ücretsiz araçlar mevcuttur.
• Bir web sayfası veya tartışma forumundan
farklıdır.
Eğitimde Weblog
» Ağ günlüklerinin yapıları ve yapılan
araştırmalar incelendiğinde “eğitim amaçlı
kullanım” için de uygun olabildikleri
anlaşılmaktadır.
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
15
Eğitimde Weblog
» Öğrenenlerin, ilkokul çağından bu yana
kullandıkları defterler yerine kendilerine
birçok konuda esneklik sağlayan “sanal
defteri” tercih edecekleri açıktır.
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
16
Eğitimde Weblog
»
»
»
»
»
Çevrimiçi dosyalama platformu
İşbirlikçi öğrenme alanları
Çevrimiçi tartışma
Profesyonel gelişim
Bilgi-İletişim
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
17
Eğitimde Weblog
Çevrimiçi Dosyalama Platformu
» Öğrenciler ve öğretmenler, planlarını, ders
notlarını, çalışmalarını saklayarak, depolama
alanı olarak kullanabilir.
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
18
Eğitimde Weblog
İşbirlikçi Öğrenme Alanları
» Öğrenciler sınıfın dışında sohbet oturumları
geliştirebilirler ve davet ettikleri misafirler ile
işbirlikçi çalışma alanları hazırlayabilirler.
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
19
Eğitimde Weblog
Çevrimiçi Tartışma
» Öğrenci ve öğretim görevlileri arasında
tartışma grupları oluşturularak, belirlenen
konu tartışılabilir.
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
20
Eğitimde Weblog
Profesyonel Gelişim
» Yeni öğretmenler blogları portfolyo paylaşımı
veya uzmanlarla tartışma forumu olarak
kullanabilirler.
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
21
Eğitimde Weblog
Bilgi-İletişim
» Bloglar bilgiyi yönetmek için iyi bir çözüm
sağlar.
Eğitimde Bir Günlük:
Günlük Uygulaması
Weblog! : Weblog!
22
Eğitimde Yaygınlaşmamasının
Nedenleri
Ağ günlüklerinin bu kadar geniş kullanım alanları
olduğu düşünülmekle birlikte eğitim sistemimiz
içerisinde
günlüklerin
nadiren
kullanıldığı
görülmektedir. Bunun sebeplerinden bazıları;
– Öğrenenlerin bilgisayarı sadece sohbet, oyun, eğlence vb.
etkinlikler için kullanıyor olmaları
– Öğrenenlerin ya da ailelerin tutumu,
– Maddi imkansızlıklar,
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
23
Eğitimde Yaygınlaşmamasının
Nedenleri
» Bilgi eksikliği,
» Öğrenenlerin teşvik edilmemesi,
» Öğretmenlerin ortam hakkında bilgi, beceri sahibi
olmamaları,
» Öğretmenlerin bilgisayara karşı olumsuz tutumları,
» Donanım eksikliği,
olarak sıralanabilir.
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
24
Yaygınlaşması için Yapılabilecekler
Ağ günlüklerinin özellikle eğitim alanında etkili
ve verimli biçimde kullanılması için;
» Hizmet
içi
eğitimlerle
öğretmenleri
bilinçlendirme çalışmaları,
» Okullarda örnek ağ günlüğü uygulamalarının
gerçekleştirilmesi,
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
25
Yaygınlaşması için Yapılabilecekler
» Ders kitaplarında ağ günlüklerinin kullanımına
uygun olan etkinliklerin tasarlanması,
» Öğretmenlerin ağ günlüğü ile ilgili devamlı
destek alabilmelerinin sağlanması,
gibi uygulamalarla ağ günlüğünün eğitim amaçlı
kullanımında artış göstereceği söylenebilir.
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
26
Artılarıyla Weblog
+
+
+
+
+
+
Öğrencilerin aktif olması
Değerlendirme kolaylığı
Kullanıcı grubunu sınırlandırılabilme
Sınıfı duvarlar arasından çıkarma
Daha fazla katılım
Dinamik içerik
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
27
Artılarıyla Weblog
+
+
+
+
+
+
Çalışma ve kullanım kolaylığı
Öğrenmenin içselleştirilmesi
Düşük maliyet
İşbirliği ortamı
Bilgi yönetiminin yapılması,
Ders notları, ödevler ve her türlü sınıf içi ve
okul ile ilgili etkinlik ve duyuruların
yayımlama.
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
28
Artılarıyla Weblog
+ Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri
+ Öğrencilerin
düşünce
ve
başarılarını
paylaşacakları bir okur gurubu oluşturma
(mezunlar blogu, öğretmenler blogu, vb )
+ Ailelerle iletişim kurulması (bilgilendirme,
öğrenci çalışma dosyalarının paylaşımı,vb)
şeklinde sıralanabilir.
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
29
Eksileriyle Weblog
- İnternete bağlantısına ihtiyaç duyuluyor
olması
- Sosyal açıdan izolasyon yaratabilmesi
- iletişim sorunlarına yol açması
şeklinde sıralanabilir.
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
30
•
•
•
•
http://www.blogger.com
http://www.blogcu.com
http://www.wordpress.com
http://www.iblog.com
31
Son Söz…
Max Jacob :
“Her gün not tutun; açık, okunaklı. Tarih atmayı da
unutmayın. Hayatımın günlüğünü günü gününe
tutmuş olsaydım, şimdilerde bir Larousse sözlüğü
olurdu elimde. Duyulmuş, derlenmiş bir kelime,
yeniden karşılaşılan bir dünyadır. Ah, neler
yitiriyoruz! Bütün o yitirdiğimiz incileri düşünün!
HAYATINIZIN GÜNLÜĞÜNÜ YAZIN!”
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
32
Download

Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!