Giriş
Giriş (devam)
 Sunumlar eğitimin her düzeyinde ve mesleki hayatta önemlidir.  Etkili bir sunum;
 istediğiniz sonucu elde etmenizi,
 düşüncelerinizin kabul görmesini sağlar.
düşüncelerinizin kabul görmesini sağlar
 İletişim tüm öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturur.
İletişim tüm öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturur
 Düşünceleriniz ve siz, iletişim kurabilme yeteneğinize göre değerlendirilir.
3
4
Sunuma hazırlanırken sorulması gereken ana sorular şunlardır:
Giriş (devam)
 Ne Tür Bilgi?  Etkili sunum becerileri
 Neden?  özenle kullanılan bir sözel/yazılı ifade
 anlamlı beden dili
 Kimlere?  teknolojik görsel‐işitsel araçların desteği teknolojik görsel işitsel araçların desteği  Nerede?  Ne Zaman?  Ayrıca, sunum sırasında kendinden emin, saygın ve  Hangi Destek Araçlarla? ikna edici biçimde bilgilendirmek, yönlendirmek veya etkilemek önemlidir.
 Nasıl?
5
6
1
Sunuma Hazırlık
1. Amacın Belirlenmesi
 Harcadığınız her dakika sunum esnasında kendini  Hedef, dinleyiciyi;
gösterecektir.
 Bilgilendirmek,
(Kaç kişi konu ile ilgili bilgi sahibi.)
 İkna etmek,
 Hazırlıklar dört farklı aşamadan oluşur:
H
l kl dö f kl d l
(Görüşünüzü destekleyen deneyler, istatistiksel analizler ve sunum araçlarınızdaki çeşitlilik.)
 Eğlendirmek ya da tüm bunların bir bileşimi olabilir.
(Konu ile ilgili fıkra, öykü, karikatür vb. kullanılması.)
 Sunum amacının belirlenmesi,
 Sunumun planlamasının yapılması,
 Sunumun yapılacağı yerin ve kullanılacak teknik donanımın tanınması,
 Dinleyiciler hakkında bilgi sahibi olunması.
7
8
2. Planlamanın Yapılması
3. Sunum Yeri ve Donanımı
 Sunumun bir taslağı hazırlayın. Bu taslak konunun  Katılımcıların birbirlerini görebildiği yarı daire oturma şeklini uygulayın. dışına çıkmanızı ve sunum içerisinde kaybolmanızı engeller.
 Taslağın uygun bir kopyası dinleyicilere de verilebilir.
Taslağın uygun bir kopyası dinleyicilere de verilebilir
 Sunum için ayrılan süreyi öğrenin ve buna göre plan yapın. Her slayta ne kadar zaman ayrılacağı bu şekilde belirlenebilir.
 Tüm teknolojik donanımı mutlaka sunum ÖNCESİ kontrol edin.  Ekran, projektör ve ses düzenini sunum ÖNCESİ deneyin.  Sunum odasının aydınlatma, perde, ısınma ve havalandırma sistemlerini inceleyin.  Sunum esnasında kullanacağınız donanım/ içeriğin yedeğini yanınızda bulundurun.
9
10
4. Dinleyici
Sunumun Hazırlanması
 Dinleyicilerin;
 Etkili bir sunum;
 Herkesin dikkatini çeken bir “Giriş”,
 Sunmak istediğiniz bilgiyi net ve basit bir şekilde ifade ş
(ç
),
eden “Gelişme” (içerik),
 Sunumunuzu özetleyen bir “Sonuç” bölümünden oluşmalıdır.
 Genel olarak hangi özelliklere sahip olduğunu,
 İlgi alanlarını,
 Konu hakkındaki bilgi düzeylerini bilmek çok önemlidir.
Konu hakkındaki bilgi düzeylerini bilmek çok önemlidir
 Dinleme engellerini kontrol edin ve ortadan kaldırın.
 Konuşan‐anlatan olun, yazan‐okuyan olmayın.
 Giriş ve sonuç, gelişmeden daha sonra da oluşturulabilir.
11
12
2
Giriş Bölümü
Gelişme Bölümü
 Dinleyiciyi ve sunum yapan kişiyi rahatlatmalıdır.
 İletmek istediğiniz önemli konular ve bunları destekleyen veriler içermelidir.
 Konuyu belirlemelidir.
 Destekleyici veriler;
 Konunun önemini belirlemelidir.
 İfadelerinize inandırıcılık kazandırır,,
 Sunulacak bilginin dinleyici için değerli olduğunu  Karmaşık konuları kolay kavramayı sağlar,
vurgulamalıdır.
 Dinleyicinin dikkatini belirli bir noktaya toplar.
 .
 Giriş bölümünde sıradan başlangıçlardan kaçınılmalıdır.
13
14
Gelişme Bölümü
Sonuç Bölümü
 En genel destekleyici veri çeşitleri:
 Sunumunuzda ele alınanları ve mesajınızın önemli  İstatistikler (Grafikler, tablolar),
noktalarını dinleyiciye hatırlatmalıdır.
 Görsel öğeler (Resim, fotoğraf vb.)
 Önemli konuların kısa bir özetini içermelidir.
 Örnekler,
 Giriş ile arasında bağlantı bulunmalıdır.
Gi i il d b ğl
b l
ld
 Öyküler ve alıntılar vb
 Sunum yapan kişinin iletişim bilgileri mutlaka yer almalıdır.
 Özür ya da itiraf içermemelidir.
15
16
Görsel ve İşitsel Araçlar
Sunum Aracı Olarak PowerPoint
 Sunumunuzu güçlendirir,
 Günümüzün en popüler sunum aracıdır.
 İyi bir sunumu mükemmel bir sunuma dönüştürür,
 Fotoğraf, grafik, animasyon, ses ve video uygulamalarını destekler,
 Sunumunuzdaki önemli noktalara açıklık kazandırır,
 Düşük sistem gereksimi sayesinde yaygın bir kullanım Dü ük i
k i i i d bi k ll
 Dinleyicinin ilgisini çeker ve dikkati üst düzeyde alanına sahiptir.
tutmaya yardımcı olur.
 Diğer ofis uygulamaları (Word, Excel) ile veri alışverişi yapabilmektedir.
 Web tarayıcıları tarafından görüntülenebilmektedir. 17
18
3
Anlatımı güçlendirecek görseller
Hazırlık yapmanız gereken konular
 Diyagramlar  Sözel ve bedensel iletişimin kontrolü  Tablo / Haritalar  Duygular ve görüntü/  İstatistikler/ Ölçümler davranışın kontrolü d
k t lü  Resimler  Katılımcı/ İzleyicilerin  Posterler/ Resim kartları canlı/ ilgili tutulması  Filmlerden kesitler/ müzik  Denek nesneler 20
19
Görsel Olmak
Sunucunun Kendini Hazırlaması
 Dinleyici algılaması
 Vücut dilinizi oluşturan mimik ve el, kol hareketlerinizi izleyebilmeniz için ayna önünde prova yapın.  Provaya zaman ayırıp özen göstermeniz, zayıf Provaya zaman ayırıp özen göstermeniz zayıf olabilecek yönlerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.
Ses; 38%
Görsel; 55%
Kelime; 7%
21
Sunucunun Kendini Hazırlaması
 Görünüş ve giysinize özen göstermenizin izleyicilerinize saygının göstergesi olduğunu unutmayın.  Sunum kartlarınızı, sunum sırasında akıcılığı sağlamak Sunum kartlarınızı sunum sırasında akıcılığı sağlamak açısından, numaralayın.  Sunumda kesintisiz akışı sağlayacak YAZILI PLANINIZI masanıza yapıştırmak için hazırlayın.
23
22
Hazırlanan Sunumun Etkileşimle İşlevselleşmesi
 Planlananların tümünün etkin kullanımı.
 Artık sahnede dikkat odağı olan sunucunun uygulaması ve benimsemesi gereken yöntemler:
 Ruh Hali
 Göz Teması
 Ses Kullanımı ‐Duruşlar/ Tekrarlamalar
 Duru Dil Kullanımı
 Yumuşak Geçişler/ Vurgular
 Beden Dili
 Sunucunun Yeri/ Hareketi/ Katılımcılara Yakınlığı
 Görsel‐İşitsel Araçların İzleyici önünde Kullanımı
 İzleyici/Katılımcı ile İletişim
24
4
Sunumlarda Yapılması Gerekenler
Sunumlarda Yapılması Gerekenler
o uş a
dü e ve tuta b şe de dü e ey .
 Konuşmanızı düzenli ve tutarlı bir şekilde düzenleyin. u u u u a a at a
öğ et üyes / u a
 Su
Sunumunuzun ana hatlarını öğretim üyesi/ uzman kişiye sunum öncesi verin.  Konuşmanızı en az üç kez prova edin.  Dinleyicileriniz ile göz teması içinde bulunun ve  Adınızı, soyadınızı ve konumunuzu vererek kendinizi beden dilinize dikkat edin. tanıtın. 25
26
Sunumlarda Yapılması Gerekenler Sunumlarda Yapılması Gerekenler  Her bölümün başlığının yeterince açıklayıcı olmasına dikkat edin.  Görsel malzemelerinizle sözlü anlatımınız arasında g
denge olmasına dikkat edin.  Konuşmanız süresince görsel malzemelerinize işaret edin.  Sesinizin vurgularında ve tonlamada önem ve tekrarlama için içeriğe uygun değişiklikler yapın.  Zamanınızı iyi kullanın. 27
28
Sunumlarda Yapılmaması Gerekenler
Sunumlarda Yapılmaması Gerekenler
 Dinleyicilere sırtınızı dönmeyin.  Çok hızlı, çok yavaş, ya da okuma biçiminde monoton bir şekilde konuşmayın. y
y g
y
 Kolay okunmayan görsel malzeme kullanmayın.  Sunum boyunca kartlar üzerindeki notlarınızdan  Görsel malzemeyi çok fazla yazılı metinle, resimlerle okumayın. veya çok farklı renklerle doldurmayın.  Görsel malzemeyle ilgili olmayan bir konudan bahsetmeyin.  Yansıtılan slaytta yazılı olan metindeki cümlelerin tıpa tıp aynısını konuşmanızda kullanmayın.
29
30
5
İyi bir sunum için...
İyi bir sunum için...
 Kullanın:
 Bilin:  Sunum ne zaman  Sunum nerede
d
 Sunum ne tür bir konu hakkında
 Sunuma kimler katılacak ve kaç kişiler
 Sunum neden isteniyor











Kişisel anektodlar
İstatistikler
Gerçekler (varsayımlar değil)
Alıntılar (basma kalıp laflar değil)
Tarihsel öyküler
Örneklemeler
Gösteriler (demolar ‐ kısa ve öz)
Komiklikler
Renkli dil
Görsel materyal
Hediyeler ve ödüller
Slayt Hazırlama Teknikleri
İyi bir sunum için...
 Prova yapın, çok prova yapın
 Gülümseyin, gülümsetin





Font (yazı tipi) büyüklüğünüzü dikkatli bir şekilde seçin. Microsoft Powerpoint font (yazı tipi) büyüklüklerini aşağıdaki gibi seçmenizi tavsiye etmektedir. Başlıklar için 44 font (Yazı Tipi) Alt başlıklar veya altbaşlık kullanılmıyorsa metin için 32 font (Yazı Tipi) Alt başlık kullanılıyorsa metin için 28 font (Yazı Tipi). 



Zemin rengi koyu, yazılar açık veya tam tersi olmalıdır
Sıra önemli olmadıkça, numaralı liste olmamalıdır
Her slayt tek konu içermelidir
666 kuralı uygulanmalıdır.  her slaytta en fazla altı satır,  her satırda en fazla altı kelime olmalı,  altı slayttan sonra mutlaka grafik veya  Güçlü başlayın başlayın, olumlu bitirin
resim içermelidir
34
Slayt Hazırlama Teknikleri
Kuşlar Neden Göç Eder?
 Font (yazı tipi) büyüklüğünüzü dikkatli bir şekilde seçin.  Microsoft Powerpoint font (yazı tipi) büyüklüklerini aşağıdaki gibi seçmenizi tavsiye etmektedir.  Başlıklar için 44 font (Yazı Tipi)  Alt başlıklar veya altbaşlık kullanılmıyorsa metin için 32 font (Yazı Tipi)  Alt başlık kullanılıyorsa metin için 28 font (Yazı Tipi).  Zemin rengi koyu, yazılar açık veya tam tersi olmalıdır
 Sıra önemli olmadıkça, numaralı liste olmamalıdır
 Her slayt tek konu içermelidir
 666 kuralı uygulanmalıdır. 








 Zemin rengi koyu, yazılar açık veya tam tersi olmalıdır
 Sıra önemli olmadıkça, numaralı liste olmamalıdır
 Her slayt tek konu içermelidir
 666 kuralı uygulanmalıdır.  her slaytta en fazla altı satır,  her satırda en fazla altı kelime olmalı,  altı slayttan sonra mutlaka grafik veya resim içermelidir
her slaytta en fazla altı satır, her satırda en fazla altı kelime olmalı, altı slayttan sonra mutlaka grafik veya resim içermelidir
Yazım ve dilbilgisi hatası olmamalıdır
Geriye dönmek gerekirse aynı slayt tekrar konmalıdır
Slaytlara numara konmalıdır.
Her bölümün başlığının yeterince açıklayıcı olmasına dikkat edin. Kolay okunmayan görsel malzeme kullanmayın. Görsel malzemeyi çok fazla yazılı metinle, resimlerle veya çok farklı renklerle doldurmayın. 35
36
6
İçerik
Slayt Hazırlama Teknikleri
Slayt Hazırlama Teknikleri
2. Sunumun Dinleyicilere Aktarımı
1.
 El yazısı yerine basılı metin kullanılmalıdır
 HARFLERİN TÜMÜ BÜYÜK veya italik yazı karakterinde olmamalıdır
 Vurgulanması istenen noktalar için italik, alt çizgi, farklı renk, yanıp sönme vb. dikkat çekici özelliklere yer verilmelidir.
 Tüm slaytlarda aynı yazı karakteri kullanılmalıdır
37
Eşit olmayan insanlara eşit davranmaktan daha
büyük eşitsizlik olamaz.
38
Satırlar çok sıkışık olduğunda metnin okunması güçleşir.
Satırlar çok seyrek olduğunda metinde kopukluk duygusu verir.
Satır aralıkları ortalama harf yüksekliğinin 1½ si kadar olduğunda metin çok
okunaklı olur.
Thomas Jeferson
Eşit olmayan insanlara eşit davranmaktan daha
büyük eşitsizlik olamaz.
Thomas Jeferson
Satırlar çok sıkışık olduğunda metnin okunması güçleşir.
EŞİT OLMAYAN İNSANLARA EŞİT DAVRANMAKTAN DAHA
BÜYÜK EŞİTSİZLİK OLAMAZ.
Satırlar çok seyrek olduğunda metinde kopukluk duygusu verir.
THOMAS JEFERSON
39
40
Slayt Hazırlama Teknikleri
• Satırlar çok sıkışık olduğunda metnin okunması güçleşir.
• Satırlar çok seyrek olduğunda metinde kopukluk duygusu verir.
• Satır aralıkları ortalama harf yüksekliğinin 1½ si kadar olduğunda metin
 Yazı Tipi (font) büyüklüğünüzü dikkatli bir şekilde dikk li bi kild seçilmelidir. çok okunaklı olur.
41
42
7
Slayt Hazırlama Teknikleri
Başlıklar için 44
 Paragraflar, ekranda kolaylıkla görülebilecek ve okunabilecek bir biçimde yer almış olmalıdır.
 Alt başlıklar veya alt başlık kullanılmıyorsa metin için  Cümlelerin, anlamlı bir biçimde mümkün olduğunca kısa tutulmuş olmasına özen gösterilmelidir.
332
 Alt başlık kullanılıyorsa metin için 28
 Anlamı bozmaması için, kelimeler satır sonlarında bölün‐
memelidir.
 Paragraflar bölünmeden aynı ekranda bitirilmelidir.  Bir slaytta beş ile sekiz satır arasında yazı olmalıdır.
Microsoft’a göre Powerpoint yazı tipi büyüklükleri
43
Slayt Hazırlama Teknikleri
44
Slayt Hazırlama Teknikleri
 Hedef kitleye uygun tasarım seçilmeli
 Aynı ekranda, çok sayıda dikkat çekici özelliklerin kullanılmasından kaçınılmalıdır.  Zemin rengi koyu, yazılar açık veya tam tersi olmalı
 Her sayfada, sayfanın içeriği ile uyumlu başlık Her sayfada sayfanın içeriği ile uyumlu başlık  Grafikler basit ve anlaşılır olmalıdır, olabildiğince üç Grafikler basit ve anlaşılır olmalıdır olabildiğince üç kullanılmalıdır. renkten fazla kullanılmamalı
 Kolay okunmayan görsel malzeme kullanılmamalı  Görsel malzeme çok fazla yazılı metinle, resimlerle veya çok farklı renklerle doldurulmamalıdır
45
Slayt Hazırlama Teknikleri
Slayt Hazırlama Teknikleri

46
Sıra önemli olmadıkça, numaralı liste olmamalı
1.
elma
2.
armut vb.

Y
Yazım ve dilbilgisi hattası
dilbil i i h tt olmmlı
l
l

Geriye dönmek gerekirse aynı slayt tekrar konmalı

Slaytlara numara verilmeli

Ekranda, öncelikle görülmesi gereken ifadeler göze çarpmalı
 Slaytları oynatırken, geçişlerin çok fazla dikkat dağıtıcı ve tutarsız olmamasına dikkat edilmelidir. 47
48
8
Slayt Hazırlama Teknikleri
 Ekrandaki elemanların hareketi, göz hareketlerine uygun olmalı ve gözü yormamalı
 Bir ekranda, dört farklı renkten fazla renk Bir ekranda dört farklı renkten fazla renk kullanılmamasına dikkat edilmeli  Sunum özel efektler, sesler, değişik fontlar, göz alıcı renkler veya resimleri çok fazla kullanarak düzenlenmemeli 49
Görsel materyaller, dinleyici kitlesinin mesajınızı
anlamasına yardım etmeli
Slayt Hazırlama Teknikleri
 Verilen bir metnin gerektirdiği grafik ya da resim, metinle birlikte aynı ekranda yer almış olmalı l l  Kullanılan resim ya da grafikler gereksiz ayrıntılardan arındırılmalı Görsel materyaller bir öğeyi vurgulamak, duygusal tepkiler
yaratmak için kullanılmalı
52
Slayt Hazırlama Teknikleri
TUŞ KULLANIMI
 Gerektiğinde konuların  Mouse yerine klavye anlatılmasında canlandırılmış resim (animasyon) kullanılmalı kullanırken;
 slaytları ilerletmek için N , geriye döndürmek N i dö dü
k için P tuşlarını  ekranı
karartmak için B tuşu,
ekrana geri dönmek için W tuşu,
 slaytlarınıza devam etmek için boşluk tuşunu
kullanabilirsiniz.
 tekrar
 Görsel
materyaller sayfada
rasgele dağıtılmamalıdır.
53
54
9
RENKLER HAKKINDA DİKKAT
EDİLMESİ GEREKENLER
RENK KULLANIMI
 Turuncu
 Siyah
 Mor
 Kahverengi
 Sarı
 Mavi
 Yeşil
 Kırmızı
 Basitlik ve tutarlılık esastır.  Slaytlardaki ifadeler, her mesafeden okunabilmeli.


Zemin rengi, ancak anlatılan konuya açıklık
getirmek istenildiğinde kullanılmalı.
Verilmek istenilen mesajlara uygun renkler
seçilmeli.
55
TURUNCU
56
SİYAH




Mali veriler sunmak için kullanılabilir
Gücü ve tutkuyu temsil eder
Genellikle, keder, ağır ve depresyon rengidir ğ
ğ
,
g
Fakat doğru bağlamda kullanılırsa, sofistike ve gizemli olabilir
 Çalışmalar, siyah artalan üzerinde on‐line okumanın zorluğunu ortaya koymaktadır.  Baskın renk olarak siyah kullanımı bir çocuk sitesi için en kötü seçim olabilirken; bir sanat galerisi sitesi için mükemmel bir seçim olabilir.  Sıcak bir renktir hayranlık verici, canlı ve samimidir.  Sayfanın göz alıcı ve dikkat çekici olması için turuncu kullanılabilir. turuncu kullanılabilir  Zemin rengi olma açısından zayıftır.  Mavi ile kullanmaktan kaçınılmalıdır.
57
MAVİ
58
YEŞİL
 Sakinlik, güvenirlik simgesidir.
 Geri besleme(Feedback) isteniyorsa kullanılabilir
 Araplar, mavinin kan akışını yavaşlattığına inanılır, nazar boncuğu bu yüzden mavidir.
 Güven veren renktir, sadakat ve zekayı simgeler
 bankaların logolarında hakim renktir.
 Batıda intiharları azaltmak için köprü ayaklarını maviye boyarlar.
b
l
 Yaratıcılığı körükler Y
l kö ükl  Duvarları mavi olan okullarda çocukların daha az yaramazlık yaptığı saptanmıştır.
 büyük lokanta mutfaklarında yeşil tercih edilir.
 Rahatlatıcı, sakinleştirici ve şifa vericidir  Çok popüler bir zemin rengidir.  Fakat turuncu ile maviyi birlikte kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir.
59
 Denge ve dayanıklılığın simgesidir
60
10
KIRMIZI
 Şiddetli ve güçlü her şeyi temsil eden tüm renklerin MOR
en sıcağıdır  Asaleti simgeler. Bilgelik, lüks ve gücün simgesidir  Bir grubu motive etmek için kullanılabilir
 Nevrotik duyguları açığa çıkardığından, insanları  Kırmızı ve yeşil bir arada kullanılmamalıdır. (Renk Körleri) ç
ğ
p
ş
bilinç altının korkuttuğu saptanmıştır
 Mavi ve mor ile uyum sağlamaz
 Kırmızı, iş hayatında başarısızlığı, finans sektöründe kaybı temsil eder. Her zaman bir uyarı olarak algılanır
 Ekranda gözü oldukça fazla yorar
 İştah açar
 Kan akışını hızlandırır
61
KAHVERENGİ
62
SARI
 İyimserliği temsil eder
 İnsanın hareketlerini hızlandırır
 Geçiciliğin ve dikkat çekiciliğin sembolüdür
 Kansas Üniversitesi, Sanat Fakültesi'nde bir deney  Bu yüzden dünyada taksiler sarıdır, geçici olduğu için bilgisayar yardımıyla duvarların rengi değiştirilebilir hale getirilmiş. Fon kahverengiye d ği i il bili h l i il i F k h
i döndüğünde insanlar daha hızlı hareket etmişler
bilinsin ve dikkat çeksin diye  Araba kiralama şirketleri de sarıyı kullanır
 Sarı rengi bu özelliğinden dolayı bankalar kullanmak istemez
 Bu yüzden fastfood restoranları iç mekanda kahverengi kullanılmaktadır
 Zıt renkler ile kullanıldığında okunabilirliği kolay olan iyi bir zemin rengidir
63
Sunumun Dinleyicilere Aktarılması









64
Sunumun Dinleyicilere Aktarılması
Ruh Hali
Göz Teması
Ses Kullanımı ‐Duruşlar/ Tekrarlamalar
Duru Dil Kullanımı
Yumuşak Geçişler/ Vurgular
Beden Dili
Sunucunun Yeri/ Hareketi/ Katılımcılara Yakınlığı
Görsel‐İşitsel Araçların İzleyici önünde Kullanımı
İzleyici/Katılımcı ile İletişim
 Zamanınızı iyi kullanın.  Dinleyicilere sırtınızı dönmeyin.  Çok hızlı, çok yavaş, ya da okuma biçiminde monoton bir şekilde konuşmayın.  Sunum boyunca kartlar üzerindeki notlarınızdan okumayın.  Yansıtılan slaytta yazılı olan metindeki cümlelerin tıpa tıp aynısını konuşmanızda kullanmayın.
65
66
11
Eğitimde Günlük Uygulaması
İçerik
 Weblog
» Kavramsal Tanımlama
» Sınıflandırma
» Eğitimde Weblog Uygulaması
»
»
Eğitim Sisteminde Yaygınlaşmamasının Nedenleri
Yaygınlaşması için Yapılabilecekler
» Artı ve eksileriyle Weblog
 Son söz
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
Weblog
Weblog
 Web‐blog sözcükleri yerine kısaca "blog" kelimesi kullanılmaktadır ve “web’ de oluşturulan günlük ” ya da “ağ günlüğü” şeklinde tanımlanabilir.
 Ağ günlükleri;
 İleri düzey web bilgisine sahip olmadan oluşturulabilen,  metin ve grafiklerle desteklenebilen, f kl l d
kl
bl
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
69
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
70
Weblog
Weblog
 yapılan yorumların kronolojik olarak arşivlenmesini sağlayan,  yazarların yazıları hakkında yorumlar alabildiği,
 kullanıcıları belirlemenize, sınırlandırmanıza
imkan sağlayan, Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
71
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
72
12
Weblog
• Altun’a göre, bloglara erişen kişiler, okuyucular ve » diğer web sayfalarına, videolara vb. uygulamalara bağlantı
sağlayabilen “çevrimiçi günlükler” dir.
yazarlar diye ayrıldığında, okuyuculara göre bloglar
“web sayfalarından farksızdır” ;
 ancak yazarlara göre blog, HTML bilgisi olmadan, ancak yazarlara göre blog “HTML bilgisi olmadan
dosya transferi işlemlerine ve özel bir yazılıma ihtiyaç duymadan web sayfası oluşturmayı ve düzenlemeyi sağlayan yazarlık sistemidir.”
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
73
Weblog Sınıflandırılması
• Metin
ğ
• Fotoğraf
• Video
Kullanım Amaçlarına G
Göre
Teknik Açıdan
• Filtreleme Özellikli
• Dergi Tİpi
İçerdiği Medya Türüne G
Göre
Altun (2005) ‘a göre weblogları içeriği oluşturma şekli (Teknik Açıdan), medya türü ve kullanım amacına göre sınıflandırabiliriz •
•
•
•
•
Özellikleri ?
• Kişisel yayınlama alanı
• Kayıtlar (posts) – başlık, yazı, resim, video, bağlantılar (link)
(li k)
• Yazma anına eş zamanlı olarak yayınlama
• Ters kronolojik sıra ‐en son yazılan en başta‐
Kişisel
Temasal
Toplumsal
Şirket
Eğitim
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
• Yorumlar ve etkileşim
75


• Bilgi yönetimi ve arşivleme
• Diğer web sayfalarındaki bilgilere ve haberlere bağlantılar ‐link‐
b ğl
l li k
• Blog takipçisi (blogroll)
• Etiketler (tags)
• Oluşturma, kullanma ve güncelleme kolaylığı
• Profesyonel görünüm
• Yenilikçi teknoloji
• Çok sayıda servis alternatifleri
• Şablon düzenleme
• Sunucu aksaklık süresi
• Çok sayıdaki servis alternatifleri
13
Neden Blog ?
Neden Blog ?
• Birçok web yayınlama problemlerine bir çözüm.
• Herhangibir zamanda herhangibir yerde yayınlama • Html, java.. Vb web yazarlık dilleri bilmeyi imkanı –sadece bir internet bağlantısıyla‐
İhtiyaçlarınıza göre geniş bir okuyucu kitlesine veya belirlediğiniz özel bir kitleye ulaşarak onlarla işbirliğine veya etkileşime geçebilirsiniz.
• Bloglama için ücretsiz araçlar mevcuttur.
• Bir web sayfası veya tartışma forumundan farklıdır.
gerektirmemesi.
Eğitimde Weblog
Eğitimde Weblog
 Ağ günlüklerinin yapıları ve yapılan araştırmalar  Öğrenenlerin, ilkokul çağından bu yana kullandıkları incelendiğinde “eğitim amaçlı kullanım” için de uygun olabildikleri anlaşılmaktadır.
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
81
defterler yerine kendilerine birçok konuda esneklik sağlayan “sanal defteri” tercih edecekleri açıktır.
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
82
Eğitimde Weblog
Eğitimde Weblog
Çevrimiçi Dosyalama Platformu
 Çevrimiçi dosyalama platformu
 Öğrenciler ve öğretmenler, planlarını, ders notlarını,  İşbirlikçi öğrenme alanları
çalışmalarını saklayarak, depolama alanı olarak kullanabilir.  Çevrimiçi tartışma
 Profesyonel gelişim
y
g ş
 Bilgi‐İletişim
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
83
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
84
14
Eğitimde Weblog
Eğitimde Weblog
İşbirlikçi Öğrenme Alanları
Çevrimiçi Tartışma
 Öğrenciler sınıfın dışında sohbet oturumları  Öğrenci ve öğretim görevlileri arasında tartışma geliştirebilirler ve davet ettikleri misafirler ile işbirlikçi çalışma alanları hazırlayabilirler.
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
85
Eğitimde Weblog
grupları oluşturularak, belirlenen konu tartışılabilir.
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
86
Eğitimde Weblog
Profesyonel Gelişim
Bilgi-İletişim
 Yeni öğretmenler blogları portfolyo paylaşımı veya  Bloglar bilgiyi yönetmek için iyi bir çözüm sağlar. uzmanlarla tartışma forumu olarak kullanabilirler.
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
87
Eğitimde Yaygınlaşmamasının
Nedenleri
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
Eğitimde Bir Günlük: Weblog!
88
Eğitimde Yaygınlaşmamasının Nedenleri
Ağ günlüklerinin bu kadar geniş kullanım alanları olduğu düşünülmekle birlikte eğitim sistemimiz içerisinde günlüklerin nadiren kullanıldığı görülmektedir. Bunun sebeplerinden bazıları;
ö ül kt di B
b l i d b l
 Bilgi eksikliği,
 Öğrenenlerin teşvik edilmemesi,
 Öğretmenlerin ortam hakkında bilgi, beceri sahibi Öğretmenlerin ortam hakkında bilgi beceri sahibi olmamaları,
 Öğretmenlerin bilgisayara karşı olumsuz  Öğrenenlerin bilgisayarı sadece sohbet, oyun, eğlence tutumları,
 Donanım eksikliği,
olarak sıralanabilir.
vb. etkinlikler için kullanıyor olmaları
 Öğrenenlerin ya da ailelerin tutumu,
 Maddi imkansızlıklar,
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
89
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
90
15
Yaygınlaşması için Yapılabilecekler
Yaygınlaşması için Yapılabilecekler
 Ders kitaplarında ağ günlüklerinin kullanımına uygun Ağ günlüklerinin özellikle eğitim alanında etkili ve verimli biçimde kullanılması için;
 Hizmet içi eğitimlerle öğretmenleri bilinçlendirme çalışmaları,
çalışmaları
 Okullarda örnek ağ günlüğü uygulamalarının gerçekleştirilmesi,
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
olan etkinliklerin tasarlanması,
 Öğretmenlerin ağ günlüğü ile ilgili devamlı destek alabilmelerinin sağlanması
alabilmelerinin sağlanması,
gibi uygulamalarla ağ günlüğünün eğitim amaçlı kullanımında artış göstereceği söylenebilir.
91
Artılarıyla Weblog
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
92
Artılarıyla Weblog
+ Çalışma ve kullanım kolaylığı + Öğrencilerin aktif olması
+ Öğrenmenin içselleştirilmesi
+ Değerlendirme kolaylığı
+ Düşük maliyet
+ Kullanıcı grubunu sınırlandırılabilme
+ İşbirliği ortamı
ş
ğ
+ Sınıfı duvarlar arasından çıkarma
+ Bilgi yönetiminin yapılması,
+ Daha fazla katılım
+ Ders notları, ödevler ve her türlü sınıf içi ve okul ile + Dinamik içerik Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
ilgili etkinlik ve duyuruların yayımlama.
93
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
94
Eksileriyle Weblog
Artılarıyla Weblog
+ Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri
+ Öğrencilerin düşünce ve başarılarını paylaşacakları bir ‐ İnternete bağlantısına ihtiyaç duyuluyor olması
okur gurubu oluşturma (mezunlar blogu, öğretmenler blogu, vb )
+ Ailelerle iletişim kurulması (bilgilendirme, öğrenci l l l l
k
l
(b l l d
çalışma dosyalarının paylaşımı,vb)
şeklinde sıralanabilir.
‐ Sosyal açıdan izolasyon yaratabilmesi
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
95
‐ iletişim sorunlarına yol açması
şeklinde sıralanabilir.
Eğitimde Bir Günlük Uygulaması : Weblog!
96
16
İçerik
• Giriş
Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı
• Sosyal Yazılımlar
• Facebook ve Eğitsel Kullanımı
• Twitter ve Eğitsel Kullanımı
• Flickr ve Eğitsel Kullanımı
• Sonuç
Giriş
Giriş
• Çevrimiçi sosyal ağ,
Sosyal ağlar insanların;
•iletişimini,
“sosyal teknolojiler sayesinde bir grup insan
tarafından kullanılan etkinlikler bütünü”
•etkileşimini,
tkil i i i
şeklinde tanımlanabilir.
•işbirliğini,
• Sosyal ağ’da anahtar kelime “sosyal içerik”’tir.
•çalışma ve öğrenme sürecini
• Sosyal ağları etkin kılan nokta katılımcıların içerik
üretimine sağladıkları yoğun katkıdır.
yeniden şekillendirmiştir.
• Birçok farklı teknoloji ve uygulama sosyal içeriğin
üretimi için yeni hizmet ve olanaklar sağlar.
Giriş
Giriş
Sosyal ağlar (öğrenci açısından);
Sosyal ağlar (eğitim açısından);
• öğretim ve öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek,
•kullanım kolaylığı,
• iletişim becelerini geliştirmek,
•basit işlem adımları,
• katılımı ve sosyal bağlılığı genişletmek,
genişletmek
•hızlı bilgi paylaşımı
paylaşımı,
• akran desteğini güçlendirmek,
•harmanlanmış öğretime uygunluk.
• işbirliğine dayalı öğrenmeyi mümkün kılmak,
• mezuniyet sonrası öğrenme sürecine devam
edilebilmek.
Sosyal ağlar (kurum açısından);
•öğretim kurumlarına düşük maliyetli bir altyapı,
•mevcut sistemlere kolay bir şekilde entegre edilebilme.
17
• Paralel bir İnternet deneyimi sunar.
• Birbirinden farklı amaçlara sahip alt gruplar içerir:
• Sosyal Ağ Siteleri,
• Grup Alışveriş Siteleri,
• Kariyer Odaklı Oluşumlar.
Twitter ve Eğittsel Kullanımları
• Sosyal ağ siteleri eğitim açısından öncelikli ilgi alanıdır.
• Günlük etkinliklerin takibi,
• Bilgi arama ve paylaşma,
• Mobil cihazlardan çevrimiçi öğrenme ortamlarının
takibi,
• Ders tarih ve saat bilgileri / değişiklikleri,
• İçerik özetlerinin paylaşımı,
• Belirli kişilerin / kurumların / etkinliklerin izlenmesi ve
raporlaştırılması,
• Hesap yönetimi,
• Diğer sosyal ağlar ile bağlantı kurma.
Facebook ve Eğitsel Kullanımları
• Kullanıcılar arası işbirliği ve iletişimi destekler.
Edinilecek beceriler:
Kullanılabilecek Teknolojiler:
•İşbirlikli öğrenme,
• Video,
•Araştırma,
• Ses,
•Sorgulama,
• Fotoğraflar
•Tartışma becerileri,
• Resimler,
•Eleştirel büşünme,
• Web sitesi adresi.
•Problem çözme.
Flickr ve Eğitsel Kullanımları
Sosyall Yazılımlar
• Web 2.0 özellikleri taşır / Web 2.0’ın kendisidir.
• İçerik yönetimi ve paylaşımı,
• Koleksiyon yönetimi,
• E-Portfolyo oluşturulması,
• Görsel üzerinden gerçekleştirilen farklı öğrenme
etkinlikleri:
• Beyin fırtınası,
• Dijital öykü oluşturulması vb.
• Etkiletleme ve üst veri oluşturma,
• Telif hakları.
• Sosyal ağ teknolojileri eğitim ve öğretim süreci için
birçok olanağı içerisinde barındırmaktadır:
• Aktif, yaratıcı, işbirlikli öğrenme,
Sonuç
• Etkileşimin arttırılması,
• Araştırma, sorgulama ve problem çözme
becerilerinin geliştirilmesi.
• Sosyal ağlar mevcut çevrimiçi öğrenme ortamlarını
yapısal olarak etkilemektedir.
• Sosyal ağların entegrasyonu ile ilgili çalışmalar
ÖİYS’lerin geleceği hakkında belirleyici rol
üstlenecektir.
18
Uzaktan eğitim, dünyada örgün eğitime
katılamayan ya da katılmak istemeyenlere
imkan sağlanmasıdır
ğ
y zaman ve mekanı paylaşamayan
p y ş
y
Uzaktan eğitim
ile aynı
öğrenci ve öğretmen teknoloji yoluyla bir araya getirilerek
öğretim gerçekleştirilmektedir.
Uzaktan eğitim modelleri
Uzaktan eğitim;
kısaca
– birbirinden zaman ve mekan açısından
ayrı,
– öğretmen ve öğrenciler arasında
gerçekleşen,
– öğrenci etkinliği ve kendi kendine
öğrenme
prensibine dayalı
bir eğitim uygulamasıdır
Kullanılan
araca
göre
Ses ve
görüntü
araçları
Basılı
kaynaklar
mektup
kitap
radyo
Bilgisayar ve
internet
televizyon
uygulama
biçimlerin
e
göre
Basılı kaynaklar:
Gönderilecek kitap ve materyallerin öğrenenlerin bir
eğiticiye ihtiyaç duymadan öğrenebilecekleri şekilde hazırlanmaları
gerekir.
Ses ve görüntü araçları:
Eğitimcinin ses ve görüntülerinin iletiliyor olması
uzaktan eğitimin kalitesini arttırır.
İletişim
türü
zamanı
kullanma
etkileşim
Bilgisayar ve internet:
İnternet teknolojileriyle birlikte etkileşimli, eş zamanlı ve
çift yönlü iletişime sahip olan uzaktan eğitim uygulamaları oluşturulur.
Tek yönlü
Çift yönlü
Eş
zamanlı
Eş
zamansız
etkileşimli
etkileşims
iz
19
b)Zamanı kullanma
a)İletişim türü
Eş zamanlı:
öğretici ve öğrenenin aynı
zamanda iletişim ortamında bulunma
zorunluluğu vardır (video, konferans, sanal
sınıf vb.)
Eş
ş zamansız:
öğretici ve öğrenenin aynı
zamanda iletişim ortamında bulunma
zorunluluğu yoktur (e-öğrenme, mektupla
öğretim vb.)
Tek yönlü iletişim:
ağırlıklı olarak eğitimciden öğrenene doğru bilgi
akışı bulunur.
Çift yönlü
ö lü iletişim:
il ti i
öğretici ile öğrenen arasında iletişim bulunur.
öğrenen soru sorabilir ya da konuya katkıda bulunabilir.
c)Etkileşim
Etkileşim, ders materyalinin öğrenenin
girdilerine göre değişmesi durumuna
denilmektedir (dinamik web sayfaları,
simülasyonlar)
Uzaktan eğitim derslerinin hazırlanmasında
dikkat edilmesi gereken noktalar:
Amaç, kapsam ve uygulama ile ilgili bilgilendirme
biçimleri tasarlanmalı ve yaratılmalıdır.
●
Uygun tipte teknolojileri kullanmaya özen
göstermelidir.
●
Kullanılacak teknolojiler seçilmeden önce eğitimden
beklentiler belirlenmelidir.
●
Uzaktan eğitimin yararları
Konuyla ilgili birçok değişik kaynaktan destek
alınmalıdır.
●
Kullanılacak olan teknoloji
(kitap, web, simülasyon) hazırlanırken materyale
özel durumlar dikkate alınmalıdır
alınmalıdır.
●
● İnsanlara değişik eğitim
seçeneği sunar.
● Fırsat eşitsizliğini en aza
indirir.
indirir
● Kitle eğitimini kolaylaştırır.
● Eğitimin maliyetini düşürür.
● Öğrenciye serbestlik sağlar.
20
Uzaktan eğitimin sınırlılıkları:
● Öğrenciyi sınıf ortamında öğrenim
görmeye zorlamaz.
● Bireysel ve bağımsız öğrenmeyi sağlar.
● Bireye öğrenme sorumluluğu kazandırır.
● Uzmanlardan daha fazla kişinin
yararlanmasını sağlar
sağlar.
Beceri ve tutuma yönelik davranışların
gerçekleştirilmesinde etkili değildir.
●
● Yüzyüze eğitim ilişkileri kolay
sağlanamaz.
● Öğrencilerin sosyalleşmelerinin
engeller.
● Yardımsız öğrenme alışkanlığı olmayan
öğ
öğrencilere
il
yeterince
t i
yardım
d sağlayamaz.
ğl
● Çalışan öğrencilerin dinlenme zamanını
alır.
● Uygulamaya dönük derslerden yeterince
yararlanılamaz.
Uzaktan Eğitimin Bileşenleri
● Ulaşım olanaklarına ve iletişim
teknolojilerine bağımlıdır.
Öğrenci ve
Öğretmenin
Ayrılması
Kurumsal
Öğrenci sayısındaki fazlalık nedeniyle
iletişimde sınırlılıklar olabilir.
●
Etkileşimli
Telekomünikasyon
Veri, Ses ve
Video Paylaşımı
(Öğrenme
Deneyimleri)
124
TARİHSEL GELİŞİM
 Uzaktan eğitim alanındaki gelişmeler eğitim teknolojisi alanındaki gelişim aşamaları ile paralellik göstermektedir. Uzaktan eğitimdeki uygulamaların bu doğrultuda başlangıçtan günümüze kadar sekiz aşamalı bir gelişme süreci kaydettiğini söyleyebiliriz. Dışardan sınava alma uygulaması,
Yazılı iletişimi esas alma,
Radyo ve TV’yi esas alma,
Kitle iletişimini esas alma,
Bilgisayar ve çoklu ortamları esas alma,
Bireysel ve kitlesel süreçleri bütünleştirme,
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarını bütünleştirmeyi esas alan örgütlenme, ve
8. Uzaktan eğitim sistemini küreselleştirme gibi farklı nitelikte değişik aşamalardan oluşmaktadır.” (Alkan,1996:19).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
125
Uzaktan Eğitimin Tarihçesi
Mektupla Öğretim
Radyo ve Televizyon
Yayınları
Açık Öğretim
Kurumları
Telekonferans
Internet ve Web
126
21
Başlangıç....
1728
İlk Uzaktan Eğitim çalışması Boston gazetesinde "Steno Dersleri" ile başlamıştır.
1833
İsveç Üniversitesinde hanımlara "Mektupla Kompozisyon Dersleri" verilmiştir.
Mektupla Öğretim
 Uzaktan öğrenimin başlangıcı sayılabilecek 1892
Chicago Üniversitesi'nde ilk Mektupla Eğitim bölümü açılmıştır.
1898
İsveç'te kurulan ve Uzaktan Eğitim'de dünyanın önde gelen kurumlarından olan "Hermands" kuruldu.
Bu kurumda dil eğitimi yapılıyordu.
1906
Yazışmalı İlköğretim ABD'de başladı.
191
1920
1923
1932-1937
ABD'de ilk eğitim ile ilgili radyo istasyonu Profesörler tarafından kuruluyor.
ABD'de 176 tane eğitim amaçlı radyo istasyonu kuruluyor.
ABD'de Mektupla Lise Eğitimi başlamıştır.
ABD'de eğitim televizyonu yayınları IOWA Üniversitesinde başladı.
1939
Fransa'da savaş yıllarında Uzaktan Eğitim ile öğrencilerin eğitimini sağlanıyor.
1960
İngiltere'de "British Open University" açıldı.
mektupla öğrenim, bir okul veya yetkili kurum tarafından posta vasıtasıyla yürütülen öğretim yöntemiydi.  Her bilim dalında eğitim sağlıyordu. Özellikle Her bilim dalında eğitim sağlıyordu Özellikle fiziksel engelliler ve eve bağlı olanlar için ideal olan bu mektupla öğrenim kursları, körler ve sağır çocukların anne‐babaları için özel programlar da düzenlemekteydi. 127
Mektupla Öğretim
 Uzaktan öğretim 1960 ile 1974  1961
 1966  Bu uygulamalar dışardan sınavlara hazırlık, mesleki öğretim yapma, mesleklerde geliştirme, öğretmeni olmayan ve boş zamanları geliştirme öğretmeni olmayan ve boş zamanları değerlendirme eğitimi gibi etkinlikleri içermektedir.
128
Radyo ve Televizyon Yayınları
 Televizyonla öğretim, “Eğitim ve öğretim amacıyla hazırlanan programın içeriğinde yer alan bir konu, bir olay veya bir faaliyetin hem ses hem de görüntü olarak elektromanyetik dalgalar aracılığıyla belli bir öğrenci (izleyici) d l l
l
l b ll b
( l
)
kitlesine aktarılmasını esas alan öğretim tekniğidir.” (Aydın, Hacıoğlu, Özkul,1989: 74). 129
Radyo ve Televizyon Yayınları
 1974  1975 ‐1978 (YAYKUR) (FRTM)
131
130
Açık Öğretim Kurumları
Ülke
Kurum Adı
Kuruluş
Yılı
Öğrenci
Sayıları
Çin
Hindistan
China TV University System
1979
530000
Indira Gandhi National Open University
1985
Endonezya
242000
Universitas Terbuka
1984
353000
İran
Payame Noor University
1987
117000
Kore
Korean National Open University
1982
210578
İspanya
Universidad Nacional de Educacion a
Distancia
1972
110000
Tayland
Sukhothai Thammathirat OU
1978
216800
Türkiye
Anadolu University
1982
577804
İngiltere
The Open University
1969
157450
132
22
Telekonferans
 Uydu Yayınları
Internet ve Web
 ODTÜ – Enformatik Enstitüsü
 Etkileşimli Video Konferans
 Internete dayalı Asenkron Eğitim (İDE‐A)
 İki‐yönlü Video Konferans
 Sakarya Üniversitesi
 Milli Eğitim Bakanlığı
ğ
ğ
 ...
133
134
135
Uzaktan Eğitim Kuramları
 Yeni teknolojiler, globalleşme ve öğrenmeye ilişkin yeni düşünceler nedeni ile geleneksel eğitim yaklaşımları değişmektedir.
 Uzaktan eğitimin nasıl uygulanması ve araştırmaların ne şekilde yapılması gerektiğine ş
ş
y p
g
ğ
ilişkin farklı görüşler bulunmaktadır.
137
Uzaktan Eğitim Kuramları
 Bağımsız çalışma kuramı
 Öğretimin endüstriyelleşmesi kuramı
 Etkileşim ve iletişim kuramı
 Yetişkin eğitimi kuramı (Andragoji) ş
ğ
(
g j)
 Eşitlik kuramı
138
23
Bağımsız Çalışma Kuramı
Bağımsız Çalışma Kuramı
Moore, uzaktan eğitimi öğrenci‐yönetiminde ve öğretmen‐yönetiminde olarak ikiye ayırıyor ve özellikle iki değişken üzerinde duruyor.
 Öğrenci ve öğretmen ayrı yerlerde
 İletişim yazılı veya farklı medyalar aracılığı ile yürütülüyor
 Öğretmen ve öğrenci arasındaki uzaklık:  Öğretim bireyselleştiriliyor
ğ
y
ş
y
 Öğrenme, öğrenci etkinlikleri sonucu meydana Uzaktan eğitimin 2 boyuttan oluştuğunu söylüyor: çift‐yönlü iletişim (diyalog) ve programın öğrenci ihtiyaçlarını karşılama düzeyi (yapı).
geliyor
 Öğrenme, öğrencinin kendi çevresinde erişilebilir duruma geliyor
 Öğrenci sorumluluğu ve kararlılık:
 Her öğrenci kendi öğrenme sorumluluğunu Kendi öğrenme sorumluluğunu almalı, öğretmenden çok az yardım istemeli, aktif olmalı.
alıyor, istediği zaman başlama ve bitirme özgürlüğü var
139
140
ETKİLEŞİM VE İLETİŞİM KURAMI
Öğretimin Endüstriyelleşmesi Kuramı
Peters, uzaktan eğitimin analizi için şu terminolojileri önermiştir:




Verimlileştirmek
Çalışmanın bölünmesi
Mekanikleştirme
Özel bir amaçla bir araya toplanmış insanlar grubu
 Toptan Üretim
 Planlama  Organizasyon
 Bilimsel kontrol 




Holmberg, kuramını 7 öneriye dayandırmıştır:




Öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişim çok önemlidir
Duyuşsal katılım memnuniyeti etkiler
Memnuniyet motivasyonu destekler
Karar sürecine katılım öğrenci memnuniyeti açısından tercih edilir
 Güçlü bir motivasyon öğrenmeyi yönlendirir
 Samimi iletişim ve kolay erişim, diğer boyutları destekler
 Öğretimin etkililiği, öğrencinin ne kadar öğrendiği ile belirlenir
yyöntemleri
Resmileştirme
Standartlaştırma
Fonksiyonel Değişim
Objektiflik
Konsantrasyon ve merkezileşme
141
YETİŞKİN EĞİTİMİ KURAMI
Knowles, yetişkinlerin öğrenmesine ilişkin 7 boyuta dayandırdığı bir kuram geliştirmiştir:
 Yetişkinlere uygun bir öğrenme ortamının yaratılması
 Katılımcı bir organizasyon yapısı yaratılması
 Hissedilen ve olması gereken öğrenci 



ihtiyaçlarının incelenmesi
Yönlendirmelerin oluşturulması
Etkinliklere ilişkin tasarımların geliştirilmesi
Hedeflere yönelik planlamanın yapılması
Nitel ve nicel değerlendirme yapılması
143
142
EŞİTLİK KURAMI
 Keegan, eğitimde herkese eşit olanaklar sağlanması düşüncesinden hareketle bir kuram oluşturmuştur.
 Öğrenme deneyimleri herkes için farklı ortamlarda ve farklı koşullarda olsa bile eşit l d f kl k
ll d l bil i olmalıdır.
144
24
Download

Giriş Giriş (devam) Giriş (devam)