7 Kasım 2014
İÇİNDEKİLER
PROGRAM HAKKINDA ..................................................................................................... 1
EŞZAMANLI ÖĞRENME SÜRECİ .......................................................................................... 2
EŞZAMANLI OLMAYAN ÖĞRENME SÜRECİ ............................................................................. 2
GEREKLİ TEKNİK ALT YAPI .............................................................................................. 3
DERS GEÇME VE SERTİFİKA ALMA ...................................................................................... 3
İLETİŞİM ..................................................................................................................... 3
PROGRAM ÜCRETİ ......................................................................................................... 3
SERTİFİKA PROGRAMI KAPSAMINDAKİ DERSLER ..................................................................... 4
E-EĞİTMEN SERTİFİKA PROGRAMI KONU DETAYLARI VE KAZANIMLAR ......................................... 4
PROGRAM HAKKINDA
Gelişen küresel ekonomi, teknoloji ve rekabet şartları çalışanların mesleki gelişim ile
mesleklerinde kullanacakları yeni ve detaylı bilgi/beceriler kazanmalarını tüm sektörlerde
gereklilik haline getirmiştir. Eğitim sektörü de bu gerekliliğin dışında değildir.
Gerçekte ülkemizdeki öğretmen veya eğiticilerin birçoğu gerçekleştirdikleri öğretim
hizmetlerini nasıl daha etkin ve daha hızlı yapabileceklerini sorgulamakta, bunları yaparken
teknolojiyi kullanma stratejileri ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak istemektedirler.
1
İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenler, üniversitelerde veya meslek
yüksekokullarında okutman veya öğretim görevlileri, bakanlıkların merkez ve taşra
teşkilatında çalışan hizmet içi eğitmenler, askeri kurumların eğitim komutanlıklarında çalışan
eğitici subaylar ve özel sektörün insan kaynakları bölümlerindeki eğitmenler kurumlardaki
eğiticilere örnek olarak verilebilir.
Ülkemizde devlet ve özel sektörde verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinin teknoloji
kullanarak daha etkin ve daha verimli sunulması için bu sektörde görevli tüm öğretmen ve
eğitmenlerin öğretim teknolojileri konusunda bilgi ve becerilere ihtiyaçları vardır. Hedef
kitlesi çalışan ve genellikle Ankara dışında yaşayan profesyoneller olduğu için mevcut
durumda bu kişilerin işlerinden ayrılıp okula dönmesi veya şehir dışından çalıştıkları
kurumlardan izin alıp derslere katılmak için Ankara’ya gelmeleri çalışanlar için büyük zorluk
oluşturmaktadır. Çalışanların izin ve seyahat engellerine takılmadan eğitim ve mesleki
gelişim ihtiyaçlarını karşılamak için internet üzerinden önerilen eğitim programlarına ihtiyaç
vardır.
Bu gerekçeler doğrultusunda Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (BUZEM bu
konuya ilgi duyan eğitimcilerin teknoloji kullanımı ve materyal geliştirme konusunda bilgi ve
beceriler edinmeleri amacı ile “e-Eğitmen Sertifika Programı” başlatacaktır.
Sertifika programı 10 konudan oluşmakta ve toplam 3 ay 1 hafta içerisinde
tamamlanmaktadır. Bu süre kapsamında toplam 76 saat eşzamanlı ve eşzamanlı olmayan
öğrenme bileşenlerini içeren uzaktan eğitim programı verilecektir. Eşzamanlı öğrenme canlı
web-video konferans üzerinden gerçekleştirilecek, ayrıca öğrenciler sistemde bulunan ders
notları, sunumlar ve video kayıtları gibi ders materyallerine eşzamanlı olmadan istedikleri
her an ulaşabileceklerdir.
EŞZAMANLI ÖĞRENME SÜRECİ
Eşzamanlı öğrenme canlı web-video konferans üzerinden gerçekleştirilecektir. Canlı
video üzerinden etkileşimin sağlandığı süreç daha çok öğrencilerin sorularını cevaplama ve
anlamadıkları yerleri tekrarlama şeklinde değerlendirilecektir.
EŞZAMANLI OLMAYAN ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretim Yönetim Sistemi (Moodle) kapsamında, sanal sınıf, forum, sohbet ve blog
benzeri uygulamalar ile yürütülecektir. Öğrenciler sistemde bulunan ders notları, sunumlar
ve video kayıtları gibi ders materyallerine eşzamanlı olmadan istedikleri her an
ulaşabileceklerdir.
2
GEREKLİ TEKNİK ALT YAPI
Öğrenciler her iki sisteme de (Video konferans ve Moodle) programa kayıt olduklarında
erişim hakkı kazanacaktır. Bu nedenle bilgisayar ve İnternet bağlantısı bulunan, web kamerası
ve mikrofonu olan ve bilgisayar okur-yazarı herkes bu programa katılabilir.
DERS GEÇME VE SERTİFİKA ALMA
Katılımcılar programda belirtilen her ders için ders sonunda yapılacak çevrimiçi
(online) sınav sonucunda “ders katılım” belgesine sahip olacaklardır. Ayrıca programın
bitiminde
yapılacak
genel
çevrimiçi
sınav
sonunda
“e-eğitmen”
sertifikasına
hak
kazanacaklardır. Sertifika alabilmek için tüm dersleri tamamlamak ve genel sınavdan 100
üzerinden en az 65 ve üzeri almış olmak beklenecektir.
İLETİŞİM
Program Hakkında Bilgi Alma
BUZEM- Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
http://buzem.baskent.edu.tr
[email protected]
Tel: (312) 246 66 66/6620
Başvuru:
BEDAM- Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi
Bağlıca Kampüsü, Eskişehir Yolu, 20. Km. 06810, Ankara
http://bedam.baskent.edu.tr
[email protected]
Tel: (312) 246 6729, Faks: (312) 2466605
PROGRAM ÜCRETİ
Programın tamamı (%8 KDV dahil) 650 TL’dir.
Katılımcılar ücreti iki taksit halinde
ödeyebilirler. Program ücretinin ilk taksiti 7 Kasım 2014 tarihine kadar ödenmelidir. Program
ücretini yatırdığı halde programa devam edemeyecek kişilerin ücretleri iade edilmeyecektir.
Programı tamamlayabilmek için derslere devam etmek ve program ücretinin tamamını
yatırmış olmak zorunludur. İkinci taksit 7 Aralık 2014 tarihinde yatrılmalıdır.
3
SERTİFİKA PROGRAMI KAPSAMINDAKİ DERSLER
Programda ele alınacak konu başlıkları şunlardır (Detayları için devamına bakınız):
Ders
Süre
Öğretim Elemanı
(saat)
E-Öğrenme: Kavram ve Uygulamalar
8
Yrd. Doç. Dr. Serpil Yalçınalp
Mesaj Tasarımı ve Görsel Tasarım İlke ve Ögeleri
8
Yrd. Doç. Dr. Emine Cabı
E-Öğrenmede Alt Yapı: ÖYS ve Video Konferans Sistemleri
8
Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy
E-Ders Tasarımı ve Geliştirme
8
Yrd. Doç. Dr. Filiz Kalelioğlu
E-Öğrenmede İletişim ve Sosyal Ağlar
8
Yrd. Doç. Dr. Filiz Kalelioğlu
E-Değerlendirme
8
Yrd. Doç. Dr. Emine Cabı
Web Tasarımı
8
Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy
Etik ve Telif Hakları
4
Yrd. Doç. Dr. Serdar Engin Koç
Akıllı Tahta ve Tablet Kullanımı
6
Arş. Gör. H. Hakan Çetinkaya
Grafik Tasarım ve Canlandırma
8
Yrd. Doç. Dr. Serdar Engin Koç
Öğretim süreci boyunca öğrenilecek konu başlıkları ve kazanımlar aşağıda detaylı bir şekilde
görülmektedir.
E-EĞİTMEN SERTİFİKA PROGRAMI KONU DETAYLARI VE KAZANIMLAR
1. Konu: E-Öğrenme: Kavram ve Uygulamalar (8 saat)
Bu konu bittiğinde e-eğitmen adaylarımız:

E-Öğrenme kavramını tanımlayabilecek,

Türkiye’de ve dünyada yükseköğrenimdeki e-öğrenme uygulamalarını karşılaştırabilecek,

E-öğrenmenin tarihsel gelişimini teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak açıklayabilecek,

E-öğrenme için gerekli alt yapıyı tanımlayabilecek, farklı sistemleri tanıyabilecek,

E-öğrenmede kullanılan başlıca teknolojileri karşılaştırabilecek,

Başlıca e-öğrenme uygulama ve örneklerini tanıyabilecek ve kullanabilecek,

E-öğrenmede yeni eğilimleri/teknolojileri tanımlayabilecektir.
Uygulama
Etkinlik
Kullanılan Uygulama/Sistem
Edx, Coursera,Khan Academy gibi MOOC’ların
incelenmesi, derslere kayıt
MOOC örnekleri
Wisconsin Online, MERLOT, EBA gibi Nesne
Havuzlarına üyelik, materyal gönderme
Nesne Havuzu örnekleri
4
Yeni Teknolojiler:
NMC 2013 raporunda belirtilen teknolojilerden
birsinin seçilerek tanıtımının pwt sunumu olarak
hazırlanması
NMC 2013 raporunda belirtilen
sistem ve uygulamalar
2. Konu: Mesaj Tasarımı ve Görsel Tasarım İlke ve Ögeleri (8 saat)
Bu konu bittiğinde e-eğitmen adaylarımız;

Öğretim materyali geliştirirken dikkat edilmesi gereken görsel tasarım ögelerinden çizgi, sekil,
alan, boyut, doku, renk özelliklerini tartışabilecek,

Öğretim materyali geliştirirken dikkat edilmesi gereken görsel tasarım ilkelerinden bütünlük,
denge, vurgu, hizalama, yakınlık özelliklerini tartışabilecek,

Bir materyali mesaj tasarım ilkelerine göre değerlendirebilecek,

Hazırlanmış bir materyali çoklu ortam tasarım ilkelerine göre analiz edebilecek,

Mesaj tasarım ilkelerinin bilgisayar ortamına uyarlanmasına ilişkin uygulamalar geliştirebilecektir.
Uygulama
Etkinlik
Kullanılan Yazılım
Etkili sunum tasarımı
Power point ve prezi
Afiş veya poster tasarımı
Publisher
Kavram haritası hazırlama
Inspiration
Mesaj tasarım ilkelerine göre
eğitim yazılımı inceleme
Morpa Kampüs veya Vitamin eğitim yazılımlar
3. Konu: E-Öğrenmede Alt Yapı: ÖYS ve Video Konferans Sistemleri (8 saat)
Bu konu bittiğinde e-eğitmen adaylarımız

ÖYS ve İYS kavramlarını tanımlayabilecek

ÖİYS'lerin genel özelliklerini belirtebilecek

Moodle sistemi üzerinde ders sorumlusu olarak ders açabilecek

Moodle üzerinde dijital içerik paylaşabilecek

Moodle üzerinden ölçme ve değerlendirme yapabilecek

Moodle üzerinde öğrenci hareketlerini izleyebilecek

Video Konferans sistemlerinin özelliklerini belirtebilecek

Openmeetings üzerinde görüşme yapabilecektir.
4. Konu: E-Ders Tasarımı ve Geliştirme (8 saat)
Bu konu bittiğinde e-eğitmen adaylarımız, bir e-ders için

İhtiyaç analizi yapabilecek,
5

Hedef belirleyebilecek,

Ölçme araçları hazırlayabilecek,

Öğretim stratejileri belirleyebilecek,

Materyal seçebilecek veya geliştirebilecek,

Biçimlendirici değerlendirme ve ürün değerlendirme yapabilecektir.
5. Konu: E-Öğrenmede İletişim ve Sosyal Ağlar (8 saat)
Bu konu bittiğinde e-eğitmen adaylarımız,

İletişim araçlarının (e-posta, forum, sohbet vb.) ne olduğunu ve nasıl kullanılabileceğini
öğrenebilecek,

İşbirlikli yazarlığın ne olduğunu ve nasıl kullanılabileceğini öğrenebilecek,

Çoklu ortam paylaşım araçlarının ne olduğunu ve nasıl kullanılabileceğini öğrenebilecek,

Web güncelerinin ne olduğunu ve nasıl kullanılabileceğini öğrenebilecek,

Etiketleme ve sosyal imleme araçlarının ne olduğunu ve nasıl kullanılabileceğini öğrenebilecek,

Sosyal medya araçlarının ne olduğunu ve nasıl kullanılabileceğini öğrenebilecek,

Dijital kimlik oluşturma araçlarının ne olduğunu ve nasıl kullanılabileceğini öğrenebilecektir.
6. Konu: E-Değerlendirme (8 saat)
Bu konu bittiğinde e-eğitmen adaylarımız;

e- Değerlendirmeyi kavramını tanımlayabilecek,

Ölçüte göre değerlendirme türlerini açıklayabilecek,

Amaca göre değerlendirme türlerini açıklayabilecek,

Öğrenci Merkezli Değerlendirme Yaklaşımlarını tanımlayabilecek,

Elektronik ortamda kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme araçlarını geliştirebilecektir.
Uygulama
Etkinlik
Kullanılan Yazılım
Elektronik ortamda sınav
hazırlama
Moodle (öğretim yönetim sistemi)
Web Quest
Web macerası sitesi
E-portfolyo
2. Konuda (Mesaj Tasarımı ve Görsel Tasarım İlke
ve Ögeleri) elektronik ortamda tasarlanan materyaller
ve blog sayfası
7. Konu: Web Tasarımı (8 saat)
Bu konu bittiğinde e-eğitmen adaylarımız

Web sayfalarının nasıl çalıştığını anlatabilecek

HTML dilini kullanarak web sayfası oluşturabilecek
6

CSS kullanarak web sayfalarının görünümünü değiştirebilecek

Javascript kullanarak HTML sayfalarına ek özellikler ekleyebilecek

Web sitelerini gerçek alan adları ile yayınlayabileceklerdir.
8. Konu: Etik ve Telif Hakları (4 saat)
Bu konu bittiğinde e-eğitmen adaylarımız;

Ders materyali hazırlanırken kullanılan kaynaklara nasıl referans verileceğini;

Ders materyali hazırlanırken hangi kaynakların kullanılması gerektiğini;

Telif hakları konusundaki çeşitli çalışmaları örnekleriyle öğreneceklerdir.
Uygulama
Etkinlik
Kullanılan Yazılım
Ders Materyali için Referans
yazma
Word/PDF
Grafik/Resim oluşturma ve
değiştirme
Grafik Tasarımı kısmında
Photoshop/Word/Powerpoint ile
anlatılacaktır.
Güvenilir kaynak bulma ve dil
değiştirebilme
Google scholar/translate/Word
Belge formatlarını değiştiren çeşitli
yazılımlar.
Telif hakkı problemi olmayan resimleri
bulabilmek için web siteleri.
9. Konu: Akıllı Tahta ve Tablet Kullanımı (8 saat)
Bu konu bittiğinde e-eğitmen adaylarımız,

Akıllı tahtanın eğitimde kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olabilecek,

Akıllı tahta için etkileşimli materyal hazırlayabilecek,

Tablet PC’lerin eğitimde kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olabilecek,

Tablet PC’lerde eğitimde uygulama örneklerini inceleyecektir.
10. Konu: Grafik Tasarım ve Canlandırma (8 saat)
Bu konu bittiğinde e-eğitmen adaylarımız:

Ders materyali hazırlanırken gerekli olduğu zaman materyal hazırlama teknikleri çerçevesinde nasıl
grafik hazırlanacağını ve var olan grafiklerin çeşitli efektler ile nasıl değiştirileceği konusunda
beceriler kazanabilecek,

İnternet üzerinde ve lokal işlemlerin nasıl yapıldığı konusunda beceriler kazanabilecek,

Çeşitli video hazırlama, paylaşma ve ekran görüntüsü yakalama programlarının nasıl ders için
7
kullanılacağı konusunda beceriler kazanacaktır.
Uygulama
Etkinlik
Kullanılan Yazılım
Grafik/Resim Hazırlama ve
değiştirme
Photoshop/Word/Powerpoint
İçerik oluşturmak için hazır veya
oluşturulmuş buton, resim, metin
ekleme
Articulate/Photoshop
Web üzerindeki basit animasyon
ve karikatür programları ile
sunu/video hazırlama
http://www.makebeliefscomix.com
http://marvelkids.marvel.com
http://www.makebeliefscomix.com
http://www.pixton.com/for-fun
http://www.toondoo.com/
http://stripgenerator.com/strip/create/
8
Download

E-Eğitmen Sertifika Programı (PDF) - buzem