РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Стручни Тим за реформу високог образовања
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (HERE тим),
и
Фондација Темпус - Еразмус+ канцеларија у Србији
позивају вас на конференцију и радионице на тему
ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ
И ДИГИТАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА
17-18. јул, 10-18 ч.
Факултет организационих наука
Универзитета у Београду
Јове Илића 154, 11000 Београд
Свечана сала
Отворени образовни материјали (Open Educational Resources) и политике отвореног
образовања значајно се развијају у протеклих пет година широм света, стварајући нове
могућности за унапређење образовања, али и уводећи велике изазове.
Европска иницијатива отварања образовања Open Education in Europe која је покренута
прошле године, ставља идеју отвореног образовања у само средиште реформе образовања.
Отвореност је вредност савременог доба која одликује многе иницијативе и заједнице.
Конференција је намењена наставницима високошколских институција (универзитета и високих
школа) и наставницима основних и средњих школа. Осмишљена је тако да учесници током
првог дана чују низ предавања у вези са глобалним политикама и праксама отвореног
образовања, везом између отвореног и формалног образовања, затим отвореним
платформама, материјалима и методама и њиховом употребом у формалном образовању.
Затим, другог дана, учесници могу изабрати радионицу у вези с платформом или методом у
којима желе да унапреде своје дигиталне компетенције.
Циљ нам је и да се отворене заједнице Србије кроз дискусију о сопственим иницијативама и
потребама формалног образовања боље упознају како би у будућности могле осмислити
заједничке активности на унапређењу дигиталних компетенција наставника. Задовољство нам
је што ће нам се у раду придружити готове све отворене заједнице Србије које могу помоћи
подизању дигиталних компетенција наставника, а затим и ученика и студената.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ПРОГРАМ
17. јул 2014.
10:00 – 10:30
Поздравне речи и уводна излагања
! Срђан Вербић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, министар
(очекује се потврда)
! Grainne Phelan, Google, Programme Manager - Google Apps for Education EMEA
(очекује се потврда)
! Јасмина Николић, Стручни тим за реформу високог образовања у Републици Србији,
заменик председника
! Марија Филиповић-Ожеговић, Темпус-Еразмус+ канцеларије у Србији, управитељ
Излагања
10:30 – 12:00
! Mladen Baranek, Miadrija, partner Google-a: How Google Apps can help transform
education
! Игор Попов, Khan академијa Србијa: Khan академија и образовање
! Ивана Маџаревић, Викимедија Србије: Пројекти Викимедије Србије у образовању и
коришћење Википедије као платформе за учење и ширење слободног знања
! Марија Филиповић-Ожеговић, Темпус-Еразмус+ канцеларија у Србији: Могућност
учешћа основних и средњих школа у иницијативи eTwinning (део програма
Erazmus+)
12:00-12:15
Пауза
12:15-13:15
! Јасмина Николић, Тим стручњака за реформу високог образовања Агилна педагогија
и технологија отвореног простора (Open Space Technology)
! Адам Софронијевић, OCW (Open Course Ware) vs. MOOC (Massive Open Online
Courses), предности и мане
! Игор Попов, Khan академија Србија MOOCs, масивни отворени онлајн курсеви
13:15-14:00
Пауза за ручак
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
14:00-15:45
! Нена Антић, Creative Commons Serbiа, Creative Commons стандардизација у
истраживању, учењу и настави - међународна и национална перспектива
! Antonija Jelić, Miadrija, partner Google-a, Google Moderator и YouTube у образовању
! Борис Прпић, Mozilla Representative, Mozilla Open Badges
15:45-16:00
Пауза
16:00-17:45
! Борис Прпић, Mozilla Representative Значај отвореног Weba у образовању
! Ладислав Урошевић, Ubuntu заједница Србије, Ubuntu и FLOSS пројекти у
образовању - примери добре праксе
! Милан Ивановић, WordPress zajednica Srbije, WordPress пројекти у образовању
! Lovre Gabrilo, Miadrija, partner Google-a, Case studies for Google Apps for Education
! Dragan Samardžija, Miadrija, partner Google-a, Google Search in education with case
studies
17:45-18:00
Затварање
Download

ovde