Нови Логос
Поштоване наставници наставнице,
Поштоване наставнице и наставници,
желимо да вам представимо уџбенике хемије издавачке куће „Нови Логос“ из
Београда за школску 2011/12. годину.
Још једна година је пред нама, као и одлука које ћете уџбенике користити у
настави. Будући да је и уџбеник важан део квалитетног наставно-образовног
процеса, на припреми издања „Новог Логоса“ радили су пажљиво одабрани
ауторски тимови, у сарадњи са највећим ауторитетима из сваке области.
ако желите исто што и ми, верујете да се многе ствари могу
побољшати и имате идеје како да то постигнемо, јавите нам се
и постаните део нашег тима.
Уџбеници су припремљени у складу са прописаним Планом и програмом
РС, при чему је, уз квалитетан методолошки приступ градиву, текст уџбеника
писан на ученицима разумљив и једноставан начин, примерен узрасту коме
је намењен. У уџбеницима је посебна пажња посвећена избору квалитетних
илустрација и фотографија које смислено прате и надопуњују текст и доприносе
његовом бољем разумевању.










Срећни смо што можемо да вас обавестимо да смо добили трајна одобрења
Министарства просвете за коришћење у настави за комплете уџбеника из
хемије за 7 и 8. разред.
Уз уџбенике смо припремили збирке задатака и радне листове који ће
ученицима омогућити успешнију надградњу у учењу. Посебну пажњу обратили
смо на припрему и квалитет Приручника за наставнике са ЦД-ом и
пропратног материјала уз приручник. Приручници садрже предлоге глобалних
и оперативних планова, као и детаљне припреме за час. Наставницима смо
наменили и додатни бесплатни ДВД са лабораторијским вежбама и
демонстрационим огледима, који ће свакако олакшати извођење наставе.
Кроз креативан процес учења, ученици ће учити о свету око себе, развијати моћ
опажања, критичког мишљења и закључивања, те стећи трајна и употребљива
знања. Циљ нам је да вам, коришћење наших уџбеника, олакша рад у
настави и тако допринесе успешном раду и добрим резултатима.
Желимо да се још боље упознате са нашим радом на предстојећим семинарима и
радионицама „Новог Логоса“, на које ћете бити позвани.
Издавачка кућа „Нови Логос“, на основу решења Министарства Просвете
РС добила је Лиценцу, дозволу за издавање уџбеника за основну и средњу
школу.
Са задовољством радимо, пишемо и учимо са вама и за вас.
С поштовањем,
Нада Осмајић
директорка издавачке куће “Нови Логос”
Желим да сарађујем са издавачком кућом Нови Логос
на неки од следећих начина*:
као аутор, коаутор;
на изради дневних припрема за часове;
као рецензент;
на процени квалитета урађених материјала;
као предавач на семинарима;
да водим радионице;
да својим колегама представљам уџбенике;
као сарадник на продаји за своју школу или регион;
да учествујем у анкетама;
да дам свој оригинални предлог за сарадњу, а све са жељом
да креирамо што бољи уџбеник!
*Можете означити једну или више могућности.
Молимо вас да попуните и следеће податке:
Име и презиме: __________________________________________________
Школа у којој радите: __________________________________________
Предмет који предајете: _______________________________________
Контакт адреса: _________________________________________________
Контакт телефон, фиксни и мобилни: _______________________
Имејл: _____________________________________________________________
Молимо вас да нам уз попуњену пријаву приложите своју
кратку биографију.
НАШ ЦИЉ – ЗАДОВОЉАН НАСТАВНИК, УЧЕНИК И РОДИТЕЉ
У ШКОЛСКОЈ 2011/12. ГОДИНИ
НОВИ ЛОГОС ВАМ ПРЕДСТАВЉА:
y савремене уџбенике и уџбеничке комплете са додатним
материјалима и ЦД-овима који ће обогатити и олакшати ваш рад,
y квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама и
ЦД-овима.
НОВИ ЛОГОС ВАМ ПРУЖА:
y квалитетан методолошки приступ настави,
y нове идеје,
y додатна средства за лакшу презентацију градива.
НОВИ ЛОГОС ОМОГУЋАВА УЧЕНИЦИМА:
y креативан процес учења,
y илустроване примере из свакодневног живота који ће им
приближити градиво,
y лако стицање трајних и употребљивих знања.
НОВИ ЛОГОС САРАЂУЈЕ СА ВАМА:
y слушајући ваше савете и потребе,
y чинећи наставу квалитетнијом, успешнијом и занимљивијом.
Садржај:
Хемија 7 ........................................................ 2
Хемија 8........................................................ 10
Приручник за наставнике ................ 18
1
Хемија 7
О
ЕН
Р
ОБ
ОД
Аутори
Драгана Анђелковић
Татјана Недељковић
Уредник
Проф. др Живослав Тешић, Хемијски
факултет у Београду
Рецензенти
Др Душанка Милојковић-Опсеница,
Хемијски факултет у Београду
Мр Татјана Вербић, Хемијски факултет у
Београду
Сунчица Душмановић, професор хемије у
ОШ „Владислав Рибникар“ у Београду
Уџбеник је конципиран тако да на
једноставан и занимљив начин
ученицима приближи све хемијске
појмове предвиђене наставним планом
и програмом.
Уџбеник садржи пет поглавља, речник
појмова и прилог.
У кратком водичу кроз уџбеник
представљене су предности и квалитет
концепта уџбеника хемије за седми
разред основне школе.
Наставна област
У седмом разреду
има пет наставних
области.
Знаш...
На овој страни
уџбеника дати су
одговори на уводна
питања наставне
области.
Да ли знаш...?
Питања на овој страни
уџбеника уводе вас у нову
наставну област.
2
Илустрације
интересантних појава
из свакодневног
живота.
Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић
Уџбеник је богат илустрацијама, примерима
из свакодневног живота и јасним и
једноставним описима и дефиницијама
појмова. Језик којим је написан уџбеник је
јасан, а правопис и номенклатура у складу су
са савременим достигнућима.
Увод сваке лекције садржи текст који
омогућава ученицима да сазнају која ће знања
и вештине стећи након учења дате лекције.
Демонстрациони огледи дати су у форми
илустрација и текста, тако да ученици могу
да употпуне своје знање о појави која се
демонстрира огледом.
Детаљна упутства за извођење свих
демонстрационих огледа дата су у
Приручнику за наставнике.
Све дефиниције истакнуте су бојом која се
разликује од боје основног текста лекције.
Дефиниције
су истакнуте бојом.
Демонстрациони
оглед
И то је...
Илустрације и описи који повезују
хемијске појмове са појавама из
свакодневног живота.
Овај текст помоћи ће ти да
Уводни део лекције.
3
Хемија 7
О
ЕН
Р
ОБ
ОД
Уџбеник је концпиран тако да
ученици могу лако и брзо да
пронађу одређене тезе, подсетнике,
системике и графичке приказе који
су им потребни.
Речник појмова дат је на крају
уџбеника и садржи кратке описе
свих хемијских појмова из уџбеника.
олакшава памћење важних појмова
из градива седмог разреда, а корице
уџбеника осмишљене су тако да
уз уџбеник сваки ученик добија
и засебне таблице Периодног
система елемената.
Уџбеник садржи лабораторијске
вежбе са детаљним упутствима за
извођење.
У прилогу је дат графички
табеларни приказ који ученицима
Лабораторијске вежбе
са детаљним
упутствима за
извођење.
Питања
Служе да ученици понове
и утврде основне појмове
дате лекције.
4
Важно је знати о...
На крају сваке лекције дата
је систематизација кључних
појмова те лекције.
Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић
Разноврсна питања и задаци на
крају наставне области имају за циљ
увежбавање, проверавање и процену
степена усвојености појмова дате наставне
области.
Питања и задаци подељени су на четири
нивоа и помажу ученицима да самостално
процене своје знање. Нивои су означени
различитим бојама и нивоима течности у
епруветама што означава тежину питања,
односно задатка.
Боје
одговарају
одређеним нивоима
постигнућа.
Ниво
тежине питања.
Питања и задаци
за понављање и
увежбавање градива.
5
Хемија 7
О
ЕН
Р
ОБ
ОД
Аутори
Драгана Анђелковић
Татјана Недељковић
Уредник
Проф. др Живослав Тешић, Хемијски
факултет у Београду
Рецензенти
Др Душанка Милојковић-Опсеница,
Хемијски факултет у Београду
Мр Татјана Вербић, Хемијски факултет
у Београду
Сунчица Душмановић, професор хемије
у ОШ „Владислав Рибникар“ у Београду
Белешке
6
Радна свеска је посебно планирана
и илустрована. За сваку наставну
јединицу Радна свеска садржи
три јасно одвојена дела: радне
листиће за демонстрационе огледе
и лабораторијске вежбе, питања и
задатке.
У току и након извођења
демонстрационог огледа ученици
Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић
користе простор у Радној свесци да би
записали своја запажања, а дата питања могу
им послужити да лакше разумеју испитивану
појаву. Детаљно упутство за извођење огледа
дато је у Приручнику за наставнике.
У уводу сваке лабораторијске вежбе наведена
су знања и вештине којима ће ученици
овладати у току извођења лабораторијске
вежбе.
Радни листови, за лабораторијске вежбе
садрже јасна упутства за извођење огледа,
простор за бележење резултата огледа, као и
питања у вези са огледом.
Питања и задаци са простором предвиђеним
за њихову израду могу се искористити за
понављање и увежбавање најважнијих
појмова у завршном делу часа, на часовима
утврђивања градива или као домаћи задатак.
У овој вежби
научићеш...
Питања и задаци
7
Хемија 7
О
ЕН
Р
ОБ
ОД
Аутори
Татјана Недељковић
Драгана Анђелковић
Уредник
Проф. др Живослав Тешић, Хемијски
факултет у Београду
Рецензенти
Др Душанка Милојковић-Опсеница,
Хемијски факултет у Београду
Мр Татјана Вербић, Хемијски факултет у
Београду
Сунчица Душмановић, професор хемије у
ОШ „Владислав Рибникар“ у Београду
Збирка задатака је литература која
ученицима служи за самостално
утврђивање или проверу нивоа
знања. У уводном делу сваке
наставне јединице налази се списак
појмова које ће ученици израдом
задатака и одговарањем на питања
поновити и утврдити. На крају
збирке дата су решења свих задатака,
као и одговори на сва питања из
збирке.
Списак најважнијих
појмова лекције
Додатни ниво
8
Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић
Питања и задаци из збирке могу
послужити као извор захтева за
домаћи рад, самостални практични
рад ученика, додатни рад, припрему
за такмичење или допунски рад
и увежбавање. За разлику од
уџбеника, збирка садржи и питања
предвиђена за ученике који
похађају часове додатне наставе
и то је означено посебном бојом и
епруветом.
Пројектни задаци развијajу
самосталност у раду и подстичу
радозналост код ученика. Посебно
означени пројектни задаци
предвиђени су за самосталне
активности ученика који су
заинтересовани за проширивање и
продубљивање знања.
Пројектни задаци
за самосталну
активност ученика.
Пројектни задаци за
додатну наставу
7 . Више о приручницима хемије можете
сазнати на страни 18-19.
9
Хемија 8
О
ЕН
Р
ОБ
ОД
Аутори
Татјана Недељковић
Драгана Анђелковић
Уредник
Проф. др Живослав Тешић, Хемијски
факултет у Београду
Рецензенти
Др Душанка Милојковић-Опсеница,
Хемијски факултет у Београду
Др Владимир Павловић, Хемијски
факултет у Београду
Бранислава Дилбер-Косић, професор
хемије у ОШ „Жарко Зрењанин“ у
Кикинди
Уџбеник је конципиран тако да се на
што једноставнији и занимљивији
начин ученицима омогући и олакша
усвајање појмова неорганске и
органске хемије, биохемије и хемије
животне средине.
У уџбенику за осми разред постоје
посебне стране које одвајају ове
целине и ученике уводе у разнолики
свет супстанци из живе и неживе
природе.
Наставна област
Знаш...
Ове стране садрже
кратке описе
и одговоре у
вези претходно
изучаваних
појмова.
Да ли знаш...
На овим странама налазе се уводна
питања за нову наставну област.
10
Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић
Уџбеник садржи велики број илустрација
појава из природе, као и примене
изучаваних елемената и једињења.
У уводу сваке наставне јединице налази
се текст који ученицима омогућава да
сазнају која ће знања и вештине стећи
након учења дате лекције.
детаљна упутства за извођење огледа
дата су у Приручнику за наставнике.
У кратком водичу кроз уџбеник
представљамо вам предност и квалитет
концепта уџбеника хемије за осми разред
основне школе наше издавачке куће.
Демонстрациони огледи су дати
у форми илустрација и описа који
ученицима омогућава лакше разумевање
појава које се демонстрирају огледом, а
Илустрације које
подстичу развијање
способности примене
стеченог знања.
Демонстрациони
оглед
Овај текст помоћи ће ти да
Уводни део лекције.
11
Хемија 8
О
ЕН
Р
ОБ
ОД
Уџбеник садржи осам поглавља,
речник појмова и прилог.
Речник појмова дат је на крају
уџбеника и садржи кратке
описе свих хемијских појмова из
уџбеника. У прилогу је дато више
графичких табеларних приказа
који ученицима олакшавају
памћење важних појмова
из градива осмог разреда и
омогућавају лако усвајање знања.
Питања иза основног текста
сваке лекције стандардни су део
уџбеника и за осми разред.
Она служе да ученици понове
и утврде основне појмове дате
лекције.
На крају сваке лекције дата је
систематизација кључних појмова
те лекције.
Питања
иза сваке лекције.
Важно је
знати о...
Кључни појмови
дате лекције.
Допуни знање о...
Садржаји намењени ученицима који су
у већој мери заинтересовани за хемију.
12
Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић
За ученике који су у већој мери заинтересовани
за хемију предвиђене су стране на којима се
налазе садржаји којима могу допунити своје
знање, али и сазнати на који начин могу
доћи до додатних информација о наведеним
садржајима.
Шеме на крају наставних области на јасан и
прегледан начин повезују све појмове дате
области и на тај начин помажу ученицима да
лакше систематизују своја знања.
Разноврсна питања и задаци на крају
наставне области имају за циљ увежбавање,
проверавање и процену степена усвојености
појмова дате наставне области. Модел
питања и задатака исти је и у седмом и у
осмом разреду, тако да су питања подељена
на четири нивоа и помажу ученицима да
самостално процене своје знање.
Уз уџбеник сваки ученик добија и засебне
таблице Периодног система елемената.
Питања и задаци
Системици
Шеме које повезују све
појмове дате области.
Нивои
питања подељена на
четири нивоа.
13
Хемија 8
Аутори
Татјана Недељковић
Драгана Анђелковић
О
ЕН
Р
ОБ
ОД
Уредник
Проф. др Живослав Тешић, Хемијски
факултет у Београду
Рецензенти
Др Душанка Милојковић-Опсеница,
Хемијски факултет у Београду
Др Владимир Павловић, Хемијски
факултет у Београду
Бранислава Дилбер-Косић, професор
хемије у ОШ „Жарко Зренјанин“ у
Кикинди
Белешке
14
Радна свеска је посебно планирана
и илустрована. За сваку наставну
јединицу Радна свеска садржи
три јасно раздвојена дела: радне
листове за демонстрационе огледе
и лабораторијске вежбе, питања
и задатке. У оквиру сваког радног
листа за демонстрационе огледе и
лабораторијске вежбе предвиђен
је и простор који ученици могу
да користе за бележење својих
запажања пре извођења закључака
Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић
о демонстрираној појави. У току и након
извођења демонстрационог огледа
ученици користе простор у Радној
свесци да би записали своја запажања.
У уводу сваке лабораторијске вежбе
наведена су знања и вештине којима
ће ученици овладати у току извођења
лабораторијске вежбе.
Део радне свеске чини и групни
задатак, чије решавање може бити
добар начин да ученици, осим долажења
до нових сазнања и утврђивања
појмова, развију вештину комуникације
у социјалној групи. Задатак се може
решавати или у току часа или може
бити део самосталног додатног рада
ученика.
Питања и задаци за понављање и
увежбавање најважнијих појмова.
Увод у
лабораторијске
вежбе.
Радни листови за
лабораторијске вежбе
садрже јасна упутства
за извођење огледа.
Питања и задаци
Групни задатак
Ученици раде у тиму.
15
Хемија 8
О
ЕН
Р
ОБ
ОД
Питања и задаци
Додатни ниво
Задаци за часове
додатне наставе.
Ниво
тежине задатка.
16
Збирка задатака је литература која служи
ученицима за самостално утврђивање или
проверу нивоа знања. Уводни део сваке
Уредник
наставне јединице представља списак
Проф. др Живослав Тешић, Хемијски
појмова које ће ученици израдом задатака и
факултет у Београду
одговарањем на питања поновити и утврдити.
Рецензенти
С обзиром на разноврсност и сложеност појмова
Др Душанка Милојковић-Опсеница,
из градива осмог разреда, као и на предзнање
Хемијски факултет у Београду
Др Владимир Павловић, Хемијски
и узраст ученика, број питања и задатака по
факултет у Београду
Бранислава Дилбер-Косић, професор свакој наставној јединици знатно је већи. На
хемије у ОШ „Жарко Зрењанин“ у
крају збирке дата су решења свих задатака, као
Кикинди
и одговори на сва питања из збирке.
Аутори
Драгана Анђелковић
Татјана Недељковић
Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић
Велики број питања и задатакa из збирке
може послужити као извор захтева за домаћи
рад, самостални практични рад ученика,
додатни рад, припрему за такмичење или
допунски рад и увежбавање.
Пројектни задаци развијају самосталност
у раду и подстичу радозналост код ученика.
Посебно означени пројектни задаци
предвиђени су за самосталне активности
ученика који су заинтересовани за
проширивање и продубљивање знања.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ
Поделите се у оквиру одељења у групе. Договором одредите која ће група
радити одређени пројектни задатак. Резултате представите на неком од
часова тако да сви буду упознати са вашим радом. Уколико направите пано,
други ученици могу учити из вашег рада, на вашим решењима и грешкама.
I Својства метала
Ваш задатак је да направите пано на коме ће бити
истакнута најважнија својства метала. Представите
посебно својства изразитих метала, алуминијума, гвожђа
и бакра. Свој рад изложите у учионици, кабинету или
лабораторији.
II Базе
Припремите најмање четири супстанце из свакодневног
живота, на пример соду бикарбону, кухињску со, сирће,
средство за чишћење, детерџент за прање судова,
сапун, песак, минералну воду или лимонтус. У кабинету
или лабораторији припремите водене растворе тих
супстанци и помоћу црвене и плаве лакмус хартије
проверите који су од испитиваних раствора кисели, а
који базни. Резултате својих истраживања представите
одељењу на једном од часова.
III Корозија метала и заштита од корозије
Истражите и сазнајте више о процесу корозије, као
и о начину заштите метала од корозије. Огледима
које ћете самостално осмислити испитајте утицај
кисеоника на процес корозије гвожђа. Од супстанци
можете користити дестиловану воду и натријум-хлорид. Свој рад представите одељењу.
V Калијум и калијум-хидроксид
Тема вашег рада је калијум и калијум-хидроксид. Рад треба да
садржи кратке описе својстава калијума, поређење његових
својства са натријумом и калцијумом, као и својства и примену
калијум-хидроксида. Можете користити хемијске садржаје са
интернета (Прилог 2) и уџбенике неорганске хемије. У оквиру
рада посебну пажњу посветите испитивању воденог раствора калијум-хидроксида помоћу лакмус хартије. Представите рад одељењу на једном од
следећих часова.
Пројектни задаци
за самостални рад
ученика.
VI Реактивност метала
На основу знања о металима предвидите на који се начин
мења реактивност метала у оквиру групе, односно периоде
Периодног система елемената. За поређење можете
користити метале, на пример натријум, калијум, магнезијум,
калцијум и алуминијум. Осмислите којом се реакцијом може доказати разлика
у реактивности тих метала. Уколико у школи имате те метале, поштујући мере
опреза, изведите оглед. Своје резултате, теоријске и/или експерименталне,
представите одељењу на часу.
VII Понашање метала у реакцијама
са разблаженим киселинама и солима
Ваш задатак је да испитате понашање метала као што су
алуминијум, цинк и бакар у реакцији са разблаженом
хлороводоничном киселином. Затим испитајте понашање тих
метала у реакцији са солима тако што ћете:
– алуминијум додати у раствор а) соли цинка, б) соли бакра;
– бакар додати у раствор а) соли цинка, б) соли алуминијума;
– цинк додати у раствор а) соли алуминијума, б) соли бакра.
Забележите и објасните своја запажања, а резултате огледа са објашњењима
представите одељењу.
VIII Олово
IV Гашени и негашени креч
Осмислите начин на који бисте демонстрирали да се при
реакцији калцијум-оксида и воде ослобађа топлота. Затим оглед
изведите пред одељењем и објасните појаве до којих долази у
току реакције. При извођењу огледа поштујте мере опрезе.
40
Упоредите својства олова и алуминијума (агрегатно стање,
боја, магнетна својства, електропроводљивост и реактивност
у односу на разблажен раствор сумпорне киселине). Пожељно
би било да ваш опис буде резултат експерименталног рада.
Резултате свог рада представите одељењу.
41
8 . Више о приручницима хемије можете
сазнати на страни 18-19.
17
Приручници
за наставнике хемије
Приручници за наставнике хемије написани су са циљем да олакшају
наставницима припрему и извођење наставе.
У првом делу садрже најважније дидактичко-методичке појмове
као кратак подсетник и увод у процес припремања наставе.
У другом делу дати су наставни планови (годишњи и месечни)
који су направљени на основу важећих програма хемије за седми и
осми разред. Дати су планови рада за редовну, допунску и додатну
наставу, као и план слободних активности. При планирању
наставног процеса обухваћени су сви облици и методе рада који се
могу применити у настави хемије.
Трећи део, осим детаљно осмишљених предлога припрема за
час, садржи и детаљна упутства за извођење демонстрационих
огледа, упутства за реализацију пројектних задатака из Збирке,
различите занимљиве текстове, илустрације, радне листове и
предлоге контролних вежби.
На крају приручника налазе се решења задатака и одговори на
питања из уџбеника, као и са радних листова и контролних вежби.
На ЦД-овима који су саставни део Приручника дати су комплетни
садржаји из Приручника, али тако да их можете мењати и
прилагођавати својим потребама.
Видео записи свих демонстрационих огледа и лабораторијских
вежби предвиђених наставним програмима хемије за седми и осми
разред дати су на два ДВД-а. Они се могу користити уколико у школи
не постоји могућност извођења огледа или као додатно наставно
средство на часу или за самостално учење.
18
Приручник за наставнике хемије
за 7. разред са ЦД-ом
Аутори: Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић
Уредник: Др Живослав Тешић
Приручник за наставнике хемије
за 8. разред са ЦД-ом
Аутор: Бранислава Дилбер-Косић
Уредник: Др Живослав Тешић
ДВД – Лабораторијске вежбе и
демонстрациони огледи
прописани наставним планом и програмом
Министарства просвете Републике Србије
и неколико додатних огледа за седми и
осми разред основне школе
19
Поштовани,
• Уз наручене уџбенике за цео разред наставник добија
бесплатни уџбеник и приручник за наставнике са
дневним припремама у регистратору и на ЦД-у, а
такође и лабораторијске вежбе на ДВД-у.
• Свим наставницима који се определе за Логосове
уџбенике спремили смо и предметни поклон који има
за циљ да на креативан начин олакша рад у настави.
• Очекује вас посебан поклон уколико се определите
за серију хемије од 7. до 8. разреда!
Нашем продајном тиму биће драго да вам пружи све
детаље у вези са наручивањем уџбеника и условима
продаје.
Школе остварују 15% попуста за сваку наруџбину.
Трошкови доставе урачунати су у цену.
Сигуран пут до знања!
КОНТАКТИ НОВОГ ЛОГОСА
Издавачка кућа НОВИ ЛОГОС
Цара Душана 48, 11 000 Београд
Телефон: 011/ 2636 520, 2635 015
Факс: 011/2620 365
[email protected], [email protected]
www.logos-edu.rs
ПРОМОЦИЈЕ И СЕМИНАРИ ШКОЛСКИХ ИЗДАЊА
Александра Борисављевић
[email protected]
060/800 1105
Јелена Рајковић
[email protected]
060/800 1114
ПРОДАЈА И НАРУЏБИНЕ ШКОЛСКИХ ИЗДАЊА
20
Јованка Савчић
[email protected]
060/145 9067
Нови Логос
Поштоване наставници наставнице,
Поштоване наставнице и наставници,
желимо да вам представимо уџбенике хемије издавачке куће „Нови Логос“ из
Београда за школску 2011/12. годину.
Још једна година је пред нама, као и одлука које ћете уџбенике користити у
настави. Будући да је и уџбеник важан део квалитетног наставно-образовног
процеса, на припреми издања „Новог Логоса“ радили су пажљиво одабрани
ауторски тимови, у сарадњи са највећим ауторитетима из сваке области.
ако желите исто што и ми, верујете да се многе ствари могу
побољшати и имате идеје како да то постигнемо, јавите нам се
и постаните део нашег тима.
Уџбеници су припремљени у складу са прописаним Планом и програмом
РС, при чему је, уз квалитетан методолошки приступ градиву, текст уџбеника
писан на ученицима разумљив и једноставан начин, примерен узрасту коме
је намењен. У уџбеницима је посебна пажња посвећена избору квалитетних
илустрација и фотографија које смислено прате и надопуњују текст и доприносе
његовом бољем разумевању.










Срећни смо што можемо да вас обавестимо да смо добили трајна одобрења
Министарства просвете за коришћење у настави за комплете уџбеника из
хемије за 7 и 8. разред.
Уз уџбенике смо припремили збирке задатака и радне листове који ће
ученицима омогућити успешнију надградњу у учењу. Посебну пажњу обратили
смо на припрему и квалитет Приручника за наставнике са ЦД-ом и
пропратног материјала уз приручник. Приручници садрже предлоге глобалних
и оперативних планова, као и детаљне припреме за час. Наставницима смо
наменили и додатни бесплатни ДВД са лабораторијским вежбама и
демонстрационим огледима, који ће свакако олакшати извођење наставе.
Кроз креативан процес учења, ученици ће учити о свету око себе, развијати моћ
опажања, критичког мишљења и закључивања, те стећи трајна и употребљива
знања. Циљ нам је да вам, коришћење наших уџбеника, олакша рад у
настави и тако допринесе успешном раду и добрим резултатима.
Желимо да се још боље упознате са нашим радом на предстојећим семинарима и
радионицама „Новог Логоса“, на које ћете бити позвани.
Издавачка кућа „Нови Логос“, на основу решења Министарства Просвете
РС добила је Лиценцу, дозволу за издавање уџбеника за основну и средњу
школу.
Са задовољством радимо, пишемо и учимо са вама и за вас.
С поштовањем,
Нада Осмајић
директорка издавачке куће “Нови Логос”
Желим да сарађујем са издавачком кућом Нови Логос
на неки од следећих начина*:
као аутор, коаутор;
на изради дневних припрема за часове;
као рецензент;
на процени квалитета урађених материјала;
као предавач на семинарима;
да водим радионице;
да својим колегама представљам уџбенике;
као сарадник на продаји за своју школу или регион;
да учествујем у анкетама;
да дам свој оригинални предлог за сарадњу, а све са жељом
да креирамо што бољи уџбеник!
*Можете означити једну или више могућности.
Молимо вас да попуните и следеће податке:
Име и презиме: __________________________________________________
Школа у којој радите: __________________________________________
Предмет који предајете: _______________________________________
Контакт адреса: _________________________________________________
Контакт телефон, фиксни и мобилни: _______________________
Имејл: _____________________________________________________________
Молимо вас да нам уз попуњену пријаву приложите своју
кратку биографију.
Download

Садржај