СПИСАК НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ
РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
1. Др Радомир Виденовић
2. Др Слађана Ристић Горгиев
3. Др Божица Младеновић
4. Др Ема Миљковић Бојанић
5. Др Јовиша Обреновић
6. Др Бојана Димитријевић
7. Др Горан Голубовић
8. Др Снежана Видановић
9. Др Снежана Стојиљковић
10. Др Татјана Стефановић Станојевић
11. Др Александра Костић
12. Др Јелисавета Тодоровић
13. Др Марина Матејевић
14. Др Миомир Наумовић
15. Др Никола Божиловић
16. Др Драгана Захаријевски
17. Др Наталија Јовановић
18. Др Бранислав Стевановић
19. Др Данијела Гавриловић
20. Др Зоран Јовановић
21. Др Зоран Јевтовић
22. Др Јордана Марковић
23. Др Софија Милорадовић
24. Др Горан Максимовић
25. Др Дубравка Поповић Срдановић
26. Др Драгиша Бојовић
27. Др Стојан Ђорђић
28. Др Снежана Милосављевић Милић
29. Др Ђорђе Видановић
30. Др Драгана Машовић
31. Др Лена Петровић
32. Др Весна Лопичић
33. Др Биљана Мишић Илић
34. Др Татјана Пауновић
35. Др Владимир Јовановић
36. Др Савка Благојевић
1
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
1. Др Србољуб Димитријевић
2. Др Драшко Бјелица
3. Др Александар Растовић
4. Др Славиша Недељковић
5. Др Марина Хаџи Пешић
6. Др Весна Анђелковић
7. Др Љубиша Златановић
8. Др Зорица Марковић
9. Др Владимир Хедрих
10. Др Зорица Станисављевић Петровић
11. Др Бисера Јевтић
12. Др Мирјана Кристовић
13. Др Јасмина Петровић
14. Др Горана Ђорић
15. Др Иван Цветановић
16. Др Владета Радовић
17. Др Татјана Вулић
18. Др Драгана Павловић
19. Др Надежда Јовић
20. Др Марина Јањић
21. Др Бобан Арсенијевић
22. Др Ирена Арсић
23. Др Милица Живковић
24. Др Михаило Антовић
25. Др Виолета Стојичић
26. Др Бранко Горгиев
ДОЦЕНТИ
1. Др Ивана Петковић
2. Др Горан Ружић
3. Др Зоран Димић
4. Др Горан Јаковљевић
5. Др Ђорђе Ђекић
6. Др Ирена Љубомировић
7. Др Владимир Алексић
8. Др Милош Ђорђевић
9. Др Мирослав Пешић
10. Др Mирослав Комленић
11. Др Небојша Милићевић
12. Др Јелена Опсеница Костић
13. Др Гордана Ђигић
14. Др Миодраг Миленовић
15. Др Ивана Симић
16. Др Јелена Максимовић
17. Др Марија Јовановић
2
18. Др Зоран Станковић
19. Др Драган Тодоровић
20. Др Сузана Марковић Крстић
21. Др Гордана Стојић
22. Др Лела Милошевић Радуловић
23. Др Зоран Арацки
24. Др Ирена Цветковић Теофиловић
25. Др Мирјана Илић
26. Др Данијела Поповић Николић
27. Др Дејан Милутиновић
28. Др Данијела Костадиновић
29. Др Владан Павловић
30. Др Нина Лазаревић
31. Др Душан Стаменковић
32. Др Милена Костић
33. Др Данијела Петковић
34. Др Дејан Марковић
35. Др Виолета Џонић
36. Др Селена Станковић
37. Др Иван Јовановић
38. Др Нермин Вучељ
39. Др Тања Цветковић
40. Др Петра Митић
41. Др Јасмина Ђорђевић
НАСТАВНИЦИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Мр Тамара Костић Пахноглу
Мр Живојин Трајковић
Мр Весна Симовић
Николета Момчиловић
Марија Стојковић
Ивана Влајковић
ЛЕКТОРИ
1. Наташа Игњатовић
ВИШИ ЛЕКТОРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Др Милица Савић
Мр Љиљана Јанковић
Мр Љиљана Михајловић
Мр Маја Вељковић
Љиљана Марковић
Мр Милица Радуловић
Мр Марта Димитријевић
3
АСИСТЕНТИ
1. Др Бојан Благојевић
2. Биљана Радовановић
3. Растислав Динић
4. Иван Николић
5. Силвана Милошевић
6. Милена Коцић
7. Дејан Антић
8. Јасмина Шаранац Стаменковић
9. Мр Јелена Петковић
10. Милош Јовановић
11. Jелена Божиловић
12. Немања Крстић
13. Кристина Ранђеловић
14. Милицa Митровић
15. Душан Тодоровић
16. Ивана Педовић
17. Александра Стојилковић
18. Марија Младенов
19. Марија Марковић
20. Драгана Јовановић
21. Марина Ивановић
22. Мр Александра Лончар Раичевић
23. Мр Татјана Трајковић
24. Александра Јанић
25. Мр Снежана Божић
26. Др Јелена Јовановић
27. Мр Кристина Митић
28. Александар Костадиновић
29. Ана Рочкомановић
30. Бранимир Станковић
31. Јелена Стошић
32. Мр Наташа Тучев
33. Мр Ана Коцић
34. Александар Пејчић
35. Владимир Фигар
36. Др Ивана Стојановић Прелевић
37. Анка Михајлов Прокоповић
38. Марија Вујовић
39. Драгана Вељковић
40. Невен Обрадовић
41. Марта Митровић
42. Велибор Петковић
43. Ивана Стојковић
44. Мр Велимир Илић
45. Мр Јелена Лепојевић
46. Ана Регоја
4
47. Ненад Благојевић
48. Јелена Јаћовић
49. Владимир Ђурић
САРАДНИЦИ У НАСТАВИ
1.
2.
3.
Јелена Османовић
Александра Николајевић
Нина Павловић
5
Download

Списак наставног особља по звањима