GİRİŞİMCİ ADI SOYADI :
İŞ FİKRİ
:
İŞLETMENİN ADI
:
BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER
1.1 Girişimci
:
1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu :
GİRİŞİMCİ ADI SOYADI : BAY X
İŞ FİKRİ
: Gıda Dağıtımı
İŞLETMENİN ADI
: Örnek Gıda
BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER
1.1 Girişimci
: Hikmet Bereket
1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu : Gıda Dağıtımı
1.3 İş kurma sürecinde neler gereklidir
ve yapılmalıdır?
1.3 İş kurma sürecinde neler gereklidir
ve yapılmalıdır?
•
•
•
•
•
•
•
Şirket kurulumu ve şirket sözleşmesi,
Gerekli olan ruhsatların alınması,
Yer Temini: TOU Ostim Kampüsü M+1 Ofisi,
Tedarikçilerin tespit edilmesi,
Kuruluş Sermayesi (70.000),
Personel alımı (Bir sekreter, Bir dağıtım elemanı)
Gerekli ekipman (Bilgisayar, Yazıcı, 2 adet
tablet, Yazılım Programı ve araç alımı).
BÖLÜM 2: GİRİŞİMCİYE /
ORTAKLARINA VE İŞLETMEYE
İLİŞKİN BİLGİLER
2.1 Girişimci ve İşletme Ortaklarının Kişisel Bilgileri
(Bu tablo girişimci ve her bir ortak için ayrı ayrı doldurulacaktır.)
Adı Soyadı
Adresi
Telefonu
E-Posta Adresi
En Son Mezun Olduğunuz Eğitim
Kurumu ve bölümü
Mezuniyet Tarihi
Katıldığınız Kurs, Seminer v.b. Programlar
Yıl
Programın
Konusu
Adı
Aldığınız Belge
ve Süresi
Bildiği Yabancı Diller ve Dereceleri (Temel, Orta, İyi)
İş Deneyimi
Dönemi
İşyeri Adı
Diğer
Nitelikleri
Görevi
Çalışma Süresi
2.2 Girişimci ve İşletme Ortaklarına İlişkin Bilgi
Tablosu
Girişimci
Sahip
T.C.
Başvuru
/
Kurucu
Özürlü
Olduğu
Sıra
Kimlik
Esnasındaki Cinsiyeti
Ortağın
Ortaklık
Statüsün Mesleki
No
Numara
Ortaklık
(K/E)
Adı
Payı
de mi? Yeterlilik
sı
Payı
Soyadı
Belgesi
1
2
3
4
5
Katıldığı
Girişimcilik
Eğitimi /
Danışmanlık
Programı/İŞGE
M Adı
Girişimcilik
Eğitimi
Danışmanlık
Programı
Belge Tarihi
2.3 İş Fikri ve Seçme Nedeni?
Neden Gıda Dağıtımı?
2.3 İş Fikri ve Seçme Nedeni?
 Ankara’da market ihtiyaçlarını gidermede
zorlanan (yaşlı, engelli, meşguliyeti olan)
insanlara
telefon-internet
yolu
ile
alışveriş imkânı sunmak.
2.4 İşletmenin Hukuki Statüsü ve Seçim Nedeni
Adi şirket, Limited Şirket.
2.5 İşletmenin Misyonu?
Market ihtiyacını evden karşılamak
isteyenlere hızlı ve ucuz hizmet sunmak.
2.6. İşletmenin Vizyonu?
2.6. İşletmenin Vizyonu?
2025 yılında Türkiye genelinde müşterilerin
güvenini kazanarak internet ve telefon yolu
ile alışveriş yapanların %50’sine hizmet
vermek.
2.7 Kısa Vadeli Hedefleri?
2.7 Kısa Vadeli Hedefleri?
 İlk yılda Ankara’da internet ve telefon
yolu ile alışveriş yapanların gündemine
girerek pazarın %5 ine hizmet sunmak.
2.8 Orta ve Uzun Vadeli
Hedefleri?
2.8 Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri?
2025 yılına kadar İç Anadolu ve Türkiye
pazarının kademeli olarak %20 %40 ve %50
sine ulaşmak.
Bölüm 3: Pazar Bilgileri ve Pazarlama Planı
Hedeflenen Pazar
*Ürünü satın alanların demografik ve psikografik
nitelikleri, rakipler, bölge ekonomisi ve bölgede
satışların
izlediği
genel
doğrultunun
belirlenmesiyle ortaya çıkan pazar tanımıdır.
3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı
??????????????????
??????????????????
3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı
Yapılan araştırmanın sonucunda;
Türkiye genelinde 7 milyon,
Ankara genelinde 800 bin aile/kişinin sadece
1/20 nin internet ve telefon üzerinden alışveriş
yaptığı tespit edilmiştir.
Bu durumda hedeflenen Pazar Türkiye genelinde
6.650.000 aile/kişi, Ankara geneli 760.000
aile/kişi.
İlk 3 yıl Ankara pazarının %10 una (76.000
aile/kişi) hizmet sunmak.
3.2 Pazar Profili
3.2 Pazar Profili
• Türkiye’deki yaşlı-engelli nüfusu,
• Ankara’daki yaşlı-engelli sayısı (Emek Bahçeli
bölgesindeki yaşlı engelli sayısı),
• Gelir dağılımı,
• Müşterilerin satın alma alışkanlıkları,
• Yıllara göre internet üzerinden yapılan gıda
alışveriş ücretleri,
• Eğitimli insanlar, zaman sıkıntısı çeken
kişilerin sayısı.
3.3 Rakip Analizi
Aklınıza ne geliyor?
Hangi maddelerden oluşmalıdır?
3.3 Rakip Analizi
• İnternet üzerinden benzer hizmeti Ankara
ve Türkiye genelinde veren firmalar, büyük
marketler. (MİGROS, KİPA, vb.)
• Pazarın büyüklüğü,
• Rakiplerin pazar payları,
• Rakiplerin büyüme trendleri,
• Rakiplerin ciroları (Ulaşılabilirse),
• Rakiplerin sundukları hizmet çeşitleri,
• Rakiplerin çalıştığı bölgeler,
• Rakiplerin müşteri memnuniyet oranları,
• Rakiplerin çalışan memnuniyet oranları.
3.4 Pazarlama/Satış Hedefleri?
Ankara geneli 760.000 aile/kişi.
• İlk 3 yıl Ankara pazarının %10 una (76.000
aile/kişi) hizmet sunmak.
• 2016 yılında aile/kişi başına aylık 100 TL
(7.600.000 TL ciro) lik satış yapmak.
3.5 Sektörel Gelişmeler, Fırsat ve Tehditlere
İlişkin Değerlendirmeler?
Fırsatlar?
Fırsatlar
•
Hedef pazarın her yıl %15 oranında büyümesi.
• İnternet kullanım ve eğitim seviyesinin oranının
artması.
• Teknolojik gelişmeler.
Fırsatlar
• İletişimin kolaylaşması,
• Müşterilerin
meşguliyetlerinin
sürekli
artması sebebi ile alış verişe daha az
zaman harcama isteğinin oluşması,
• Alışverişe ayrılan sürelerin azalması,
• ……………
Tehditler?
Tehditler?
• Rakiplerin artması,
• İşin karakter olarak fazla teknik bilgi ve
yüksek sermaye gerektirmemesi,
• Çalışan personelimizi başka firmaların transfer
etme riski,
Zayıf Yönlerimiz?
Zayıf Yönlerimiz?
• Piyasada yeni olmamız,
• Reklam bütçemizin düşük olması,
• Müşterinin bizi tanımıyor olması nedeni ile
güven problemi,
• Tedarikçilere karşı pazarlık gücümüzün düşük
olması,
• Müşteriyi yeterince tanımamak.
3.6 Beklenmedik
Durumlara İlişkin
Öngörüler?
3.6 Beklenmedik Durumlara İlişkin Öngörüler?
• Ekonomik kriz dönemlerinde kâr marjının
düşürülmesi,
• Reklam giderlerinin artırılarak yeni pazarlara
girilmesi,
• İnsan
kaynağının
transfer
olabileceği
düşüncesi ile alternatif kişiler ile görüşmeler
yapılması.
• ………………
3.7 Ürün/Hizmet Tanımı?
• Temel ev ihtiyaçları.
• ……………
3.8 Ürün/Hizmet Fiyatının Nasıl
Oluşturulduğu
Mesafeye, alışveriş miktarına göre fiyat
belirleyecek bir yazılım programı oluşturulması.
Masraflar satış kalemlerinin üzerine %20 oranında
yansıtılır, 50 TL üzerindeki alışverişlerde %5,
100 TL üzerindeki alışverişlerde %10 indirim
yapılır.
3.9 Yer Seçimi
Ostim Kampüsü
3.10 Müşteriye Ulaşım Kanalları?
3.10 Müşteriye Ulaşım Kanalları?
•
•
•
•
•
Telefon,
İnternet (Google Adwords),
Sosyal paylaşım siteleri,
El broşürleri,
Ziyaret.
3.11 Ürün/Hizmet Tanıtım Planı?
3.11 Ürün/Hizmet Tanıtım Planı?
• Ürün bazında internet sitesinde ve broşürlerde
resimli ve fiyatlı çeşitlerinin sunulması.
• …………….
BÖLÜM 4: ÜRETİM PLANI
4.1 Üretim/Hizmet
Sunum Sürecinin
Aşamaları?
4.1 Üretim/Hizmet Sunum Sürecinin Aşamaları?
•
•
•
•
•
•
Siparişin alınması (telefon ya da internet),
Siparişin şoföre internet ortamından iletilmesi,
Müşteriye tahmin teslim süresinin bildirilmesi,
Siparişin temini,
Müşteriye iletilmesi,
Ödeme işlemi gerçekleştirilmedi ise ücretin
alınması.
4.2 İş Akış Şeması?
4.2 İş Akış Şeması?
• Temel ev ihtiyaçlarının tedarikçilerden kısmen
temin edilmesi.
• Telefon ve internet üzerinden siparişin alınması.
• Alınan siparişin internet üzerinden hizmeti
sunacak olan araca gönderilmesi.
• Eksik ürünlerin gün içinde tedarikçilerden temin
edilmesi.
4.3 Üretim/Hizmet Sunum Teknikleri,
Standartlar, Spesifikasyonlar?
4.3 Üretim/Hizmet Sunum Teknikleri, Standartlar,
Spesifikasyonlar?
• Siparişler en geç 3 saat içinde teslim edilir.
• Teslimat öncesi telefon veya sms ile
müşteriye bilgi verilir.
• Ödeme seçenekleri Online - Kredi Kartı Nakit olarak alınır.
4.4 Hukuki Gereksinimler?
4.4 Hukuki Gereksinimler?
• Vergi levhası.
• Şirket sözleşmesi.
• Ticaret odası kaydı.
• Belediye ruhsatı.
• İmza sirküleri.
• Adres.
BÖLÜM 5: YÖNETİM PLANI
5.1 Organizasyon Şeması
FİRMA
SORUMLUSU
DAĞITIM
ELEMANI
SEKRETER
5.2 Görev ve Sorumluluklar
Firma Sorumlusu: Tedarikçilerin bulunması, fiyat
araştırmalarının yapılması, yeni müşterilerin
bulunması
için
pazarlama
faaliyetlerinin
koordinasyonu,
müşteri
şikayetlerinin
değerlendirilmesi, ürünün teslim alınması ve
dağıtım elemanına teslim edilmesi.
Şoför: …………
Sekreter: …………
5.3 Görev Tanımlarına Göre Alınacak Personel
Nitelikleri
Dağıtım elemanı: Ehliyet (en az 3 yıl tecrübe),
bilgisayar ve internet kullanımına vâkıf, en az lise
mezunu, dış görünüşüne önem veren, prezantabl,
sabırlı.
Sekreter: Diksiyonu düzgün, ses tonu uygun, sabırlı,
müşteri memnuniyetini dikkate alabilecek nitelikte,
temel
nezaket
kurallarına
vâkıf,
bilgisayar
kullanabilen, en az lise mezunu.
Müdür:………
BÖLÜM 6: FİNANSAL PLAN
6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç
Giderleri
•
•
•
•
1 adet soğutma sistemli kamyonet
1 adet laptop, 2 adet tablet
Yazılım programı
Broşür ve reklam giderleri
(15000TL)
(2500TL)
(1500TL)
(2000TL)
6.2 İşletme Giderleri
• Ofis kirası ve tefrişat
(yıllık 4000)
• Personel maaşları
(1000+1500*1,8=4500 yıllık 54.000TL)
6.3 Nakit Projeksiyonları
Başlangıç sermayesi
100.000 TL
Tefrişat
Üniversite tarafından karşılanacaktır.
Ofis kirası
Broşürler
300 TL
20.000 TL
3.500 TL
1.000 TL
Reklam İlanları (İnternet ve
Diğer)
5.000 TL
İlk altı aylık personel gideri
27.000 TL
İlk altı ay benzin gideri
12.000 TL
Ürün alımı için gerekli hazır
para miktarı
20.000 TL
Taşıt gideri
Bilgisayar ve tabletler
6.4 Üretim/Satış Hedefleri
1 Araçla Gerçekleştirilmesi Hedeflenen Satış
KREDİ KARTI NAKİT GELİR
TOPLAM
GELİR
AY
MÜŞTERİ
1.
30
1.920,00
960,00
2.880,00
2.
60
3.840,00
1.920,00
5.760,00
3.
120
5.760,00
2.880,00
8.640,00
4.
240
11.520,00
5.760,00
17.280,00
5.
480
23.040,00
11.520,00
34.560,00
6.
720
46.080,00
23.040,00
69.120,00
FATURA
MAL
ALIMI
TOPLAM
GİDER
KÂR
%20
KREDİ
KARTI
NAKİT
GELİR
TOPLAM
GELİR
KK POS
(1 gün-%1,5)
KÂR/ZARAR
SONUÇ
300 4.500
2.000 1.000
200
2.400
-10.400
480
1.920
960
2.880
-29
-7.549
2.
60
300 4.500
2.000 1.000
200
4.800
-12.800
960
3.840
1.920
5.760
-58
-7.098
3.
120
300 4.500
2.000 1.000
200
7.200
-15.200 1.440
5.760
2.880
8.640
-86
-6.646
4.
240
300 4.500
2.000 1.000
200
14.400 -22.400 2.880 11.520
5.760
17.280
-173
-5.293
5.
480
300 4.500
2.000 1.000
200
28.800 -36.800 5.760 23.040 11.520 34.560
-346
-2.586
6.
720
300 4.500
2.000 1.000
200
57.600 -65.600 11.520 46.080 23.040 69.120
-691
2.829
BENZİN
GİDERLER
REKLAM
30
PERSONEL
1.
KİRA
AY
MÜŞTERİ
6.5 Kâra Geçiş Noktası ( Başa baş Noktası)
KÂR
GELİRLER
SONUÇ
6.6 Özkaynak ve/veya Diğer Kaynaklardan
Sağlanacak Finansman
• Kendi finansman kaynağımız ise belirtilecektir.
• Bankadan kredi alınıyor ise işletmeye aylık faiz
oranları gider olarak yansıtılacaktır.
Download

İndir - Turgut Özal Üniversitesi