ALAN SEÇİMİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
DOĞRU YERDE MİSİNİZ?
Yavru deve annesine sormuş:
“Anne bizim boynumuz neden uzun?”
Anne cevaplamış:
“Uzaktan gelebilecek tehlikeleri çölde rahatlıkla görebilmek için yavrum.”
“Peki anneciğim, bizim neden hörgücümüz var?”
“Çöl sıcaklarına uzun sure katlanabilmek için yavrum.”
“Peki anne kirpiklerimiz neden bu karar uzun?”
“Onlar bizi çölün kumlarından korur yavrum, kum fırtınasından korunmanıza yardım
eder.”
“Anne, ama bizim topnaklarımız ne işe yarıyor?”
“Çölde rahat yürüyelim, kumlara batmayalım diye yavrum.”
Ve yavru deve son noktayı koyar:
“Peki anne, bizim bu hayvanat bahçesinde ne işimiz var?”
Becerileriniz, yetenekleriniz, özellikleriniz ve tecrübeleriniz sadece doğru
yerdeyseniz işinize yarar.
Alan Seçimi Neden Önemlidir
 Alan seçimi; lise hayatınızın, üniversite günlerinizin ve meslek hayatınızın en
önemli kararlarından biridir.
 Alan seçimi yapmak, ilgi ve yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz, kendinizi ifade
edebileceğiniz bir mesleği yapmaya karar verdiğiniz en önemli dönemlerden
biridir. Farklı düşüncelerin etkisinde kalarak verilen yanlış bir karar, hiç ilgi
duymadığınız bir mesleği yapmanıza neden olabilir.
 Bir alanı seçmeye karar vermeniz o alandaki lisans programları üzerine eğitim
almak istediğinizin diğer programlara karşı ilgi duymadığınızın göstergesidir.
 Alan seçmek bir konuda uzmanlaşmaya başlamanızın ilk adımıdır. Hangi konuda
uzmanlaşmak istediğiniz seçeceğiniz alanla paralellik gösterir.
 Sevilmeyen bir işte başarılı olma şansı düşüktür. Doğru alan seçimi yapmak, doğru
meslek seçimi yapmakla eşdeğer sayılabilir. Seçilen mesleğin, kişinin yetenek ve
ilgilerine uygun olması kişinin işinde yeterli doyuma ulaşmasını, daha başarılı
olmasını dolayısıyla da mesleki saygınlığının artmasını sağlayacaktır.
 YGS, LYS sınav sisteminde lisede aldığınız notlar, okulunuzun AOBP ve YGS
ortalaması ve seçilen alanın devamı niteliğindeki programlar büyük önem
taşımaktadır.
Anadolu Meslek Programlarında
Alanlarımız
1-AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ
 Ev ve kurum hizmetleri elemanının sahip olması gereken aile kaynaklarını
planlama, konut edinme, düzenleme işlemlerini yürütme, ev işlerini yapma,
değişen toplum ve aile yapısını inceleme, çeşitli yemekleri ve hamur
işlerini hazırlama, yemeklerin servisini yapma yeterliklerini kazandırmaya
yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır
Alanın Altında Yer Alan Dallar
 Ev ve Kurum Hizmetleri,
 Tüketici Hizmetleri,
 Sosyal Destek Hizmetleri,
 Çevre Hizmetleri dallarında eğitim verilmektedir.
Eğitim ve Kariyer İmkânları
 Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı
olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili
bölümlerine devam edebilirler. Ya da sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans
programlarına devam edebilirler.
 Aile ve Tüketici Hizmetlerinden mezun olanlar, toplumsal yaşam içerisinde
sorun yaşayan bireylerin sosyal yaşamlarını iyileştirmeye yönelik çalışma
yapan kurum ve kuruluşlarda, yerel yönetimlerde, sosyal destek veren kişi
ve ailelerin yaşam kalitesini yükselten, tüketicinin faal korunmasına ve
bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yapan sağlıklı ve verimli bir çevre
oluşturmayı hedefleyen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında iş imkânları
bulabilirler veya kendi iş yerlerini açabilirler.
Aile ve Tüketici Hizmetleri
Tablo 3B. 1
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı
Alanlardaki Lisans Programları
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen
alan/dallarından mezun olanlar karşılarında yer alan yükseköğretim lisans
programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları, OBP’nin 0,12 ile
çarpılması ve YGS/LYS puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca,
yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar
katılacaktır
A
Kod
6003
Alan Adı
D
No
Dal Adı
Yükseköğretim
Lisans
Puan Türü
Programı
Tablo 3B. 2
Teknoloji Fakültesi / Sanat ve Tasarım Fakültesi / Turizm Fakültesi
Lisans Programları
 Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm
Fakültelerinin aşağıda yer alan lisans programlarının M.T.O.K.
kontenjanlarına, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda
belirtilen alan/dallarından mezun olan adaylar yerleştirilecektir. M.T.O.K.
kontenjanlarını, genel lise mezunları ile mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarının diğer alanlarından mezun olan adaylar tercih edemezler.
A
Kod
Alan Adı
Aile ve Tüketici
6003
Hizmetleri
D
No
Dal Adı
Alan ve Tüm
Dallar
Yükseköğretim
Lisans
Puan Türü
Programı
Gastronomi ve
Mutfak
TS-1
Sanatları
(M.T.O.K.)
Tablo 3C
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız
Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen
alan/dallarından mezun olanlar, karşılarında gösterilen yükseköğretim on
lisans programlarına Sınavsız Geçişle yerleştirileceklerdir.
A
Kod
6003
Alan Adı
Aile ve
Tüketici
Hizmetleri
D
No
Dal Adı
Yükseköğretim Ön Lisans Programı
1. Aşçılık
2. Çay Tarımı ve İsleme Teknolojisi
3. Endüstriyel Tavukçuluk
4. Et ve Ürünleri Teknolojisi
5. Ev İdaresi
6. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
7. Gıda Teknolojisi
8. Iram Hizmetleri
9. Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
Alan ve
10. Meyve ve Sebze İsleme Teknolojisi
Tüm Dallar 11. Sosyal Hizmetler
12. Su Ürünleri İsleme Teknolojisi
13. Süt ve Ürünleri Teknolojisi
14. Tarım
15. Turizm ve Otel İşletmeciliği
16. Turizm ve Seyahat Hizmetleri
17. Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi
(Değirmencilik)
1. Yağ Endüstrisi
2. Zeytincilik ve Zeytin İsleme Teknolojisi
2-BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
 Bilişim Teknolojileri alanı, bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım
kurulumu yanında alanın altında yer alan Ağ İşletmenliği, Bilgisayar
Teknik Servisi, Veritabanı Programcılığı ve Web Programcılığı dallarının
yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
 Teknoloji hızla ilerledikçe Bilişim Teknolojileri alanına olan ihtiyaç daha
da artmaya başlamıştır. Bu sebepten Bilişim Teknolojileri alanında bilgi
sahibi olan bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.
Alanın Altında Yer Alan Dallar
Ağ İşletmenliği,
Bilgisayar Teknik Servisi,
Web Programcılığı,
Veri Tabanı Programcılığı dallarında eğitim verilmektedir.
Eğitim ve Kariyer İmkânları
 Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı
olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili
bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans
programları da mevcuttur.
 Ağ işletmenleri, bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta
şirketleri, ticari kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık
şirketleri, radyo televizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar,
ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu
kuruluşlarında geniş iş imkânlarına sahiptir.
 Web programcıları ve veritabanı programcıları, kamu kuruluşları, bankalar
ile özel sektöre ait iş yerleri, internet üzerinden ticaret (e – ticaret) yapan
firmalarda çalışabilirler.
 Bilgisayar teknik servisi, bilgisayar toplama ve satış işlemi yapan
firmalarda, bünyesinde bilgisayar bulunduran iş yerlerinde, şirketlerde ve
özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler.
Tablo 3B. 1
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı
Alanlardaki Lisans Programları
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun
olanlar karşılarında yer alan yükseköğretim lisans programlarına yerleştirilirken,
yerleştirme puanları, OBP’nin 0,12 ile çarpılması ve YGS/LYS puanlarına eklenmesi
suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla
elde edilecek ek puanlar katılacaktır.
A Kod
6006
Alan Adı
BİLİSİM
TEKNOLOJİLERİ
D No
Dal Adı
ALANI VE TÜM
DALLARI
Yükseköğretim
Lisans Programı
Basım Teknolojileri
(YO)
Bilgisayar
Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri
(YO)
Bilgisayar ve
Öğretim
Teknolojileri
Öğretmenliği
İşletme Bilgi
Yönetimi (YO)
Yönetim Bilişim
Sistemleri (YO
Puan Türü
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
Tablo 3B. 2
Teknoloji Fakültesi / Sanat ve Tasarım Fakültesi / Turizm Fakültesi Lisans
Programları
 Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm Fakültelerinin
aşağıda yer alan lisans programlarının M.T.O.K. kontenjanlarına, mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan adaylar
yerleştirilecektir. M.T.O.K. kontenjanlarını, genel lise mezunları ile mesleki ve
teknik ortaöğretim kurumlarının diğer alanlarından mezun olan adaylar tercih
edemezler.
A Kod
6006
Alan Adı
BİLİSİM
TEKNOLOJ
İLERİ
D No
Dal Adı
ALANI VE
TÜM
DALLARI
Yükseköğretim Lisans
Programı
Adli Bilişim Mühendisliği
(M.T.O.K.)
Bilgisayar Mühendisliği
(M.T.O.K.)
Bilişim Sistemleri
Mühendisliği (M.T.O.K.)
Biyomedikal Mühendisliği
(M.T.O.K.)
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği (M.T.O.K.)
Yazılım Mühendisliği
(M.T.O.K.)
Puan Türü
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
Tablo 3C
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız
Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen
alan/dallarından mezun olanlar, karşılarında gösterilen yükseköğretim on
lisans programlarına Sınavsız Geçişle yerleştirileceklerdir.
A Kod
6006
Alan Adı
BİLİSİM
TEKNOLOJİLERİ
D No
Dal Adı
ALANI VE TÜM
DALLARI
Yükseköğretim Ön Lisans Programı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Basım ve Yayın Teknolojileri
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Görsel İletişim
Internet ve Ağ Teknolojileri
Mobil Teknolojileri
Pazarlama
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
3-BÜRO YÖNETİMİ
 Büro yönetimi, günlük işler, dava hizmetleri, ofis yönetimi, iletişim,
bildirimler ve ödemeler, ofis makineleri, sunum, toplantı ve seyahat
hizmetleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve
öğretim verilen alandır.
 Çağımızda bilgisayarın ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi, büro
otomasyonunu da beraberinde getirmektedir. Büro otomasyonu, büro
hizmetlerinde işlerin elektronik makineler ve bilgisayarlarla yapılması ve
yine sonuçlarının bilgisayarlarla denetlenmesi olarak tanımlanmaktadır.
Büro otomasyon araçları, başta bilgisayar olmak üzere telefon, faks, teleks
gibi iletişim araçlarıyla birlikte daktilo, fotokopi gibi araçlardır.
Alanın Altında Yer Alan Dallar
 Hukuk Sekreterliği,
 Ticaret Sekreterliği,
 Yönetici Sekreterliği dallarında eğitim verilmektedir
Eğitim ve Kariyer İmkânları
 Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar
lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam
edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
 Özel sektör ve kamu kuruluşlarında, hastane, belediye, dernek, oda, baro gibi
kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca hukuk, hekimlik,
mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan sekreterlik görevlerini
en iyi şekilde yapabilecek elemanlardır.
Tablo 3B. 1
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki
Lisans Programları
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun
olanlar karşılarında yer alan yükseköğretim lisans programlarına yerleştirilirken,
yerleştirme puanları, OBP’nin 0,12 ile çarpılması ve YGS/LYS puanlarına eklenmesi
suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla
elde edilecek ek puanlar katılacaktır.
A Kod
6008
Alan Adı
BÜRO YÖNETİMİ
D No
Dal Adı
ALANI VE TÜM
DALLARI
Yükseköğretim
Lisans Programı
Puan Türü
İnsan Kaynakları
Yönetimi (YO)
YGS-6
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği (YO)
YGS-6
Sağlık Kurumları
Yöneticiliği (YO)
YGS-6
Sağlık Kurumları
Yönetimi (YO)
YGS-6
Sağlık Yönetimi
(YO)
YGS-6
Ulaştırma ve
Lojistik Yönetimi
(YO)
YGS-6
Tablo 3C
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız
Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun
olanlar, karşılarında gösterilen yükseköğretim on lisans programlarına Sınavsız Geçişle
yerleştirileceklerdir.
A
Kod
Alan Adı
D No
Dal Adı
1.
2.
3.
6008
BÜRO YÖNETİMİ
ALANI VE TÜM
DALLARI
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Yükseköğretim Ön Lisans
Programı
Ağız ve Diş Sağlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı
Hukuk Büro Yönetimi ve
Sekreterliği
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Odyometri
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
4-ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
 Erken çocukluk öğretmen yardımcısının sahip olduğu, çocuğun gelişim
ilkelerine uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma
yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
Alanın Altında Yer Alan Dallar
Erken Çocukluk Eğitimi,
Özel Eğitim dallarında eğitim verilmektedir.
Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek liselerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olanlar,
“Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olurlarsa lisans programlarına ya
da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler. Sınavsız
yerleşebilecekleri ön lisans programları mevcuttur.
Kamu kuruluşlarına bağlı kreşlerin, özel yuva ve anaokullarının, gündüz
bakımevlerinin artmasıyla birlikte çalışma alanı genişleyen bir meslektir. Kız
meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi mezunları, kreş, yuva, anaokulu, ana
sınıfı, rehabilitasyon merkezleri ve çocuk kulüplerinde öğretmen yardımcısı
olarak görev yapabilirler.
Tablo 3B. 1
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki
Lisans Programları
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun
olanlar karşılarında yer alan yükseköğretim lisans programlarına yerleştirilirken,
yerleştirme puanları, OBP’nin 0,12 ile çarpılması ve YGS/LYS puanlarına eklenmesi
suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla
elde edilecek ek puanlar katılacaktır.
A Kod
6009
Alan Adı
ÇOCUK GELİŞİMİ
VE EĞİTİMİ
D No
Dal Adı
ALANI VE
TÜM
DALLARI
Yükseköğretim Lisans
Programı
Puan Türü
Çocuk Gelişimi (YO)
YGS-5
Görme Engelliler
Öğretmenliği
YGS-4
İşitme Engelliler
Öğretmenliği
YGS-4
Okul Öncesi Öğretmenliği
YGS-5
Özel Eğitim Öğretmenliği
YGS-4
Sosyal Hizmet (YO)
YGS-5
Üstün Zekalılar Öğretmenliği
YGS-6
Zihin Engelliler Öğretmenliği
YGS-4
Tablo 3C
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız
Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen
alan/dallarından mezun olanlar, karşılarında gösterilen yükseköğretim on
lisans programlarına Sınavsız Geçişle yerleştirileceklerdir.
A Kod
Alan Adı
6009
ÇOCUK GELİŞİMİ
VE EĞİTİMİ
D No
Dal Adı
ALANI VE TÜM
DALLARI
Yükseköğretim Ön Lisans
Programı
Çocuk Gelişimi
Sosyal Hizmetler
5-EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ
 El Sanatları Teknolojisi alanı dokuyacağı
halının iplerini boyama, desenini çizme,
geleneksel ve yöresel ürünler hazırlama,
tekniğine uygun olarak elde ve makinede nakış
işleme, desen programını kullanma ve sanayi
makinesinde tekniğine uygun işleme, tekstil ve
çeyiz ürünleri hazırlama gibi yeterliklere
yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
 Bir ulusun kültür değerlerini en iyi yansıtan
ögeler olan el sanatları, asırlar boyu toplumların
sanat anlayışlarını ve yaşam tarzlarını aktarmada
etkin bir rol oynamıştır. Aynı zamanda eğitim,
bilim, teknik ve diğer alanlardaki gelişme
düzeyi ile el sanatlarındaki gelişme düzeyi
paralellik göstermektedir. Her ne kadar
sanayinin gelişmesiyle beraber, el sanatları yok
olmaya yüz tutmuş gibi görünse de teknoloji ile
yarışını sürdürmeye devam etmektedir.
 El sanatları ülkemizin kültürel özelliklerinin yanı sıra turizm sektöründe ve
yöresel kalkınmada da önemli yer tutmaktadır. El Sanatları tarihî, kültürel
ve bilimsel özelliklerinden dolayı yaşatılmalı ve geleceğe aktarılmalıdır.
Onun için bu mesleklerde her dönemde eğitimli eleman ihtiyacı olacaktır
Alanın Altında Yer Alan Dallar
 El Sanatları Teknolojisi alanında;
 El Dokuma,
 Halı Desinatörlüğü,
 Dekoratif El Sanatları,
 El ve Makine Nakışı,
 Sanayi Nakışı,
 Dekoratif Ev Tekstili dallarında eğitim verilmektedir.
Eğitim ve Kariyer İmkânları
 Meslek eğitimi, meslek liselerinin (ML, AML, TL) El Sanatları Teknolojisi
alanında diploma programı ile; mesleki eğitim merkezleri, halk eğitim
merkezleri ve çeşitli yaygın eğitim kurumlarında sertifika programları ile
verilmektedir.
 Liseden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans
programlarına veya meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine devam
edebilirler. Meslek yüksek okullarını bitirenler, Dikey Geçiş Sınavı ile
lisans programlarına geçebilirler. Ayrıca sınavsız yerleşebilecekleri ön
lisans programları da mevcuttur.
Eğitimini tamamlayarak yeterlik sertifikalarını alan ve sektörde işbaşında
deneyim kazanan kişiler, el sanatları ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilir.
El dokumacısı, tekstil fabrikalarında, halı üreten fabrikalarda ve dokuma
atölyelerinde çalışır.
Halı desinatörü, dokuma fabrika ve atölyelerinde çalışabilir. Ülkemizde
oldukça gelişmiş olan tekstil sanayiinde bu meslek elemanına ihtiyaç
duyulmaktadır.
Dekoratif el sanatları üretim elemanı, alanı ile ilgili bireysel çalışma ya da
üretim yapan atölyelerde çalışma imkânına sahiptir.
El ve makine nakışçısı, el veya makine nakışına uygun olarak hazırlanmış
çalışma ortamında bireysel çalışma imkânına ya da üretim yapan atölyelerde
çalışma imkânına sahiptir. Çalışılan işletmenin ölçeğine göre iyi ücret, sosyal
güvence, yemek, servis imkânları olabilir.
Sanayi nakışçısı, alanı ile ilgili işletmelerde çalışabilmektedir. Büyük ve
küçük ölçekli atölyelerde ve fabrikalarda çalışma imkânına sahiptir.
 Dekoratif ev tekstili üretim elemanı, ülkemizde oldukça gelişmiş bu
alanda meslek elemanına ihtiyaç duyulmaktadır. Dekoratif ev tekstili
üretim elemanı büyük ve küçük ölçekli atölyelerde ve fabrikalarda çalışma
imkânına sahiptir.
 El dokuma, alanından mezun olan öğrencilerimiz, dokuma fabrika ve
atölyelerinde çalışabilir. Ülkemizde oldukça gelişmiş olan tekstil
sanayiinde bu meslek elemanına ihtiyaç duyulmaktadır.
 Halı desinatörleri, halı satış ve üretim mağazalarında atölyelerde ve
turistik bölgelerde rahatlıkla ve yüksek ücretlerle iş bulabilir. Desinatörlere,
ülkemizde gelişmekte olan makine halı sanayiinde ihtiyaç duyulmaktadır.
Elde ipek halı dokumada, halı desinatörlerine oldukça ihtiyaç vardır.
 Dekoratif el sanatları üretim elemanı, eğitimi alan öğrencilerin hediyelik
eşya üretimi yapan işletmelerde, dekoratif el sanatları üreten atölyelerde,
tasarım yapan firmalarda veya kendi iş yerlerinde çalışma imkânları vardır.
 El ve makine nakışçısının, nakış yapan işletmelerde, modaevlerinde, el
nakışı ve makine nakışı üretimi yapan atölyelerde, desen çizimi yapan
firmalarda veya kendi iş yerlerinde çalışma imkânları vardır.
 Sanayi nakışçısının, nakışla ilgili imalat yapan işletmelerde, desen üretimi
yapan firmalarda, lazer aplike kesim yapan firmalarda, modaevlerinde,
desen çizimi yapan iş yerlerinde iş bulma imkânları vardır.
 Dekoratif ev tekstili üretim elemanının, günümüzde oldukça gelişmiş
olan bu alanda iş bulma imkânı geniştir. Mefruşat, tekstil fabrikalarında,
alanı ile ilgili büyük ve küçük ölçekli işletmelerde iş bulma imkânları
vardır.
Tablo 3B. 2
Teknoloji Fakültesi / Sanat ve Tasarım Fakültesi / Turizm Fakültesi Lisans
Programları
 Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm Fakültelerinin
aşağıda yer alan lisans programlarının M.T.O.K. kontenjanlarına, mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan adaylar
yerleştirilecektir. M.T.O.K. kontenjanlarını, genel lise mezunları ile mesleki ve
teknik ortaöğretim kurumlarının diğer alanlarından mezun olan adaylar tercih
edemezler.
A Kod
Alan Adı
D No
Dal Adı
Yükseköğretim Lisans
Puan Türü
Programı
El Sanatları (M.T.O.K.)
6012
EL
SANATLA
RI
TEKNOLO
JİSİ
ALANI VE El Sanatları Tasarımı ve
Üretimi (M.T.O.K.)
TÜM
DALLARI
Geleneksel Türk
Sanatları (M.T.O.K.)
YGS-5
YGS-5
YGS-4
Tablo 3C
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız
Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun
olanlar, karşılarında gösterilen yükseköğretim on lisans programlarına Sınavsız Geçişle
yerleştirileceklerdir.
A Kod
Alan Adı
6012
EL SANATLARI
TEKNOLOJİSİ
D No
Dal Adı
ALANI VE TÜM
DALLARI
Yükseköğretim Ön Lisans
Programı
Geleneksel El Sanatları
Halıcılık ve Kilimcilik
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
6-GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
 Giyim Üretim Teknolojisi alanı; Kadın Giyim
Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği,
Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim
Modelistliği, Hazır Giyim Model
Makineciliği, Deri Giyim, Kadın Terziliği,
Erkek Terziliği, Kesim ve Konfeksiyon
Makineleri Bakım Onarımı dallarının
yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve
öğretim verilen alandır.
 Giyim, kültürel ifadenin bir aracı, bir yaşam
tarzı ve kişisel olarak kendini ifade etmenin
bir yoludur. Bu alan sanatı ve tekniği
birleştirerek ürün ortaya çıkarmaktadır.
 Giyim üretim teknolojisi sektörü
emek yoğun karakteri nedeniyle on
binlerce iş yerinde, yüz binlerce
kişiye istihdam sağlamaktadır. Bu
alanda yüksek oranda istihdam
sağlayan gelişmelerin toplum refahı
üzerindeki olumlu etkisi yadsınamaz.
 Giyim üretim teknolojisi sektöründe,
yaklaşık 4 milyon kişi istihdam
edilmektedir. Vasıflı iş gücü ihtiyacı,
bu alanda eğitim veren yaygın eğitim,
ortaöğretim ve yükseköğretim
kurumlarından önemli ölçüde
karşılanmaktadır.
Alanın Altında Yer Alan Dallar










Kadın Giyim Modelistliği,
Erkek Giyim Modelistliği,
Çocuk Giyim Modelistliği,
İç Giyim Modelistliği,
Hazır Giyim Model Makineciliği,
Deri Giyim,
Kadın Terziliği,
Erkek Terziliği,
Kesim,
Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım dallarında eğitim verilmektedir.
Eğitim ve Kariyer İmkânları
 Mesleki eğitim, meslek liselerinin Giyim Üretim Teknolojisi alanında
verilmektedir. Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda
başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili
bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans
programları da mevcuttur.
 Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek
elemanları, giyim üretimi ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilir.
 Bu meslekteki elemanlar hazır giyim işletmelerinde, modaevlerinde,
terzilerde, kendi atölyelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.
Bu alanda çalışanlar görevini yaparken diğer çalışanlarla iş birliği içinde
bulunmak ve görevini eş güdüm hâlinde yürütmek durumundadır. İş, elle
ve/veya makinelerle çalışmayı gerektirmektedir. Çalışma ortamlarının iyi
aydınlatılmış ve ergonomik olması, iş güvenliği ve çalışanların sağlığının
ön planda olması verimli ve kaliteli üretimin temelidir.
 Giyim Üretim Teknolojisi alanında çalışmak isteyenler, özel sektörlerdeki
hazır giyim üretim işletmelerinde, konfeksiyon makineleri imalatı yapan ve
konfeksiyon makineleri teknik servis hizmeti veren sektörlerde
çalışabilirler veya kendi atölyelerini de açabilirler.
Tablo 3B. 1
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki
Lisans Programları
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun
olanlar karşılarında yer alan yükseköğretim lisans programlarına yerleştirilirken,
yerleştirme puanları, OBP’nin 0,12 ile çarpılması ve YGS/LYS puanlarına eklenmesi
suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla
elde edilecek ek puanlar katılacaktır.
A Kod
6018
Alan Adı
GİYİM
ÜRETİM
TEKNOLOJİS
İ
D No
Dal Adı
ALANI VE
TÜM
DALLARI
Yükseköğretim
Lisans Programı
Puan Türü
Moda Tasarımı (YO)
YGS-5
Basım Teknolojileri
(YO)
YGS-1
Tablo 3B. 2
Teknoloji Fakültesi / Sanat ve Tasarım Fakültesi / Turizm Fakültesi Lisans
Programları

Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm Fakültelerinin
aşağıda yer alan lisans programlarının M.T.O.K. kontenjanlarına, mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan adaylar
yerleştirilecektir. M.T.O.K. kontenjanlarını, genel lise mezunları ile mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumlarının diğer alanlarından mezun olan adaylar tercih edemezler.
A Kod
6018
Alan Adı
D No
Dal Adı
Yükseköğretim Lisans Programı
ALANI VE TÜM
DALLARI
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
(M.T.O.K.)
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
(M.T.O.K.)
Moda Tasarımı (M.T.O.K.)
Puan
Türü
YGS-5
YGS-5
YGS-5
Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.)
MF-4
Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.)
YGS-6
Tablo 3C
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön
Lisans Programları
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olanlar,
karşılarında gösterilen yükseköğretim on lisans programlarına Sınavsız Geçişle
yerleştirileceklerdir.
A
Kod
6018
Alan Adı
GIYIM ÜRETIM
TEKNOLOJISI
D No
Dal Adı
ALANI VE TÜM
DALLARI
Yükseköğretim Ön Lisans Programı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
Çorap ve Moda Tasarımı
Deri Konfeksiyon
Deri Teknolojisi
Geleneksel El Sanatları
Giyim Üretim Teknolojisi
Halıcılık ve Kilimcilik
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Moda Tasarımı
Moda Yönetimi
Tekstil Teknolojisi
7-GRAFİK VE FOTOĞRAF
 Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla
tasarımları elle ve bilgisayarla sanatsal ölçütler içinde hazırlama, ürün veya
konunun fotoğrafını çekme, çektiği fotoğrafları baskıya hazır hâle getirme
yeterliklerinin, çeşitli özelliklerdeki klasik veya otomatik banyo ve baskı
sistemlerinin çalışmaları hakkında yeterliklerin kazandırıldığı alandır.
 Görsel ve işitsel teknikler ve medya yapımcılığı sektöründe yaşanan hızlı
ve teknolojik gelişmeler Grafik ve Fotoğraf alanını doğrudan
etkilemektedir. Grafik ve fotoğraf sanatının temel işlevi bir mesajı iletmek,
bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır.
 İnsanlar arasında yazılı ve görsel iletişimi sağlayan araçlardan olan grafik
ve fotoğraf sanatı, bu anlamda kültürel, sanatsal, tanıtım ve reklam
alanlarında önemli bir yere sahiptir.
 Görsel medyada ve sosyal hayatta grafik ve fotoğraf ürünleri günümüzde
ve gelecekte sürekli popüler ve etkin olarak yer almaya devam edecektir.
Alanın Altında Yer Alan Dallar
 Grafik,
 Fotoğraf dallarında eğitim verilmektedir.
Eğitim ve Kariyer İmkânları
 Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı
olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili
bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans
programları da mevcuttur.
 Ayrıca “Özel Yetenek Sınavı” ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve Eğitim
Fakültelerinin ilgili bölümlerine girebilirler.
 Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek
elemanları, grafik ve fotoğraf ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.
Tablo 3B. 1
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı
Alanlardaki Lisans Programları
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen
alan/dallarından mezun olanlar karşılarında yer alan yükseköğretim lisans
programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları, OBP’nin 0,12 ile
çarpılması ve YGS/LYS puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca,
yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar
katılacaktır.
A Kod
Alan Adı
6019
GRAFİK VE
FOTOGRAF
D No
Dal Adı
Yükseköğretim
Lisans Programı
Puan Türü
ALANI VE TÜM
DALLARI
Basım Teknolojileri
(YO)
YGS-1
Tablo 3B. 2
Teknoloji Fakültesi / Sanat ve Tasarım Fakültesi / Turizm Fakültesi Lisans
Programları
 Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm Fakültelerinin
aşağıda yer alan lisans programlarının M.T.O.K. kontenjanlarına, mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan adaylar
yerleştirilecektir. M.T.O.K. kontenjanlarını, genel lise mezunları ile mesleki ve
teknik ortaöğretim kurumlarının diğer alanlarından mezun olan adaylar tercih
edemezler.
A Kod
6019
Alan Adı
D No
GRAFİK
VE
FOTOGR
AF
Dal Adı
ALANI VE TÜM
DALLARI
Yükseköğretim Lisans
Programı
El Sanatları Tasarımı ve
Üretimi (M.T.O.K.)
YGS-5
Endüstriyel Tasarım
Mühendisliği (M.T.O.K.)
MF-4
Grafik Tasarımı
(M.T.O.K.)
İmalat Mühendisliği
(M.T.O.K.)
YGS-5
Kuyumculuk ve Mücevher
Tasarımı
(M.T.O.K.)
4
FOTOGRAF
Puan Türü
Rekreasyon Yönetimi
(M.T.O.K.)
MF-4
YGS-5
TS-2
Tablo 3C
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans
Programları
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olanlar,
karşılarında gösterilen yükseköğretim on lisans programlarına Sınavsız Geçişle yerleştirileceklerdir.
A Kod
Alan Adı
D No
Dal Adı
Yükseköğretim Ön Lisans Programı
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Basım ve Yayın Teknolojileri
Basın ve Yayıncılık
Bilgisayar Destekli Tasarım ve
Animasyon
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstriyel Cam ve Seramik
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Görsel İletişim
Grafik Tasarımı
Halıcılık ve Kilimcilik
Marka İletişimi
Mimari Dekoratif Sanatlar
Reklamcılık
Seramik ve Cam
Seramik, Cam ve Çinicilik
1.
2.
3.
4.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Medya ve İletişim
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
1.
2.
3.
6019
6019
GRAFIK VE
FOTOGRAF
GRAFIK VE
FOTOGRAF
ALANI VE TÜM
DALLARI
4
FOTOGRAF
8-GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ
 Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı altında yer alan saç bakımı, cilt
bakımı, vücut bakımı ve makyaj dallarının yeterliklerini kazandırmaya
yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
Alanın Altında Yer Alan Dallar




Saç Bakımı,
Cilt Bakımı,
Vücut Bakımı,
Masaj dallarında eğitim verilmektedir.
Eğitim ve Kariyer İmkânları
 Meslek liselerinin Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanından mezun
olanlar “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı ise lisans programlarına
ya da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler.
Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları mevcuttur.
 Kuaförlük mezunu olan kişi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan halk
eğitim merkezlerinde, mesleki eğitim merkezlerinde, meslek liselerinde,
ustalık ve usta eğiticilik belgelerini almak şartıyla sözleşmeli usta eğitici
olarak öğretmen gözetimde görev alabilirler. Özel kurum ve kuruluşların
kuaför salonlarında, tiyatro ve TV stüdyolarında ve kendilerine ait iş
yerlerinde çalışabilirler.
Tablo 3C
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız
Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen
alan/dallarından mezun olanlar, karşılarında gösterilen yükseköğretim on
lisans programlarına Sınavsız Geçişle yerleştirileceklerdir.
A
Kod
Alan Adı
6020
GÜZELLIK VE
SAÇ BAKIM
HIZMETLERI
D No
Dal Adı
ALANI VE TÜM
DALLARI
Yükseköğretim Ön Lisans Programı
1.Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
2.Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
9-YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
 Yiyecek ve içecek hizmetleri otel, restoran, kafeterya, pastane, toplu
beslenme kurumları, ulaştırma araçlarının (gemi, uçak, tren gibi) mutfakları
ve servis hizmetleri vb. yerlerde hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun
yiyecek ve içeceklerin servise hazır hâle getirilip konuklara sunulduğu
hizmet alanıdır.
Alanın Altında Yer Alan Dallar





Mutfak,
Pastacılık,
Servis,
Bar,
Hosteslik dallarında eğitim verilmektedir.
Eğitim ve Kariyer İmkânları
 Yiyecek içecek hizmetleri alanından mezun olduktan sonra
“Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans programlarına
ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler.
Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları mevcuttur.
 Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından mezun olanlar, her türlü konaklama
ve seyahat işletmelerinde dalları ile ilgili bölümlerde çalışabilirler.
Fuar/kongre, otobüs/tren, hava yollarının ilgili bölümlerinde çalışabilirler.
Ayrıca mutfağı, pastaneleri olan işletmeler ile her türlü yiyecek ve içecek
hizmetleri sektöründe görev alabilirler.
Tablo 3B. 1
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı
Alanlardaki Lisans Programları
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen
alan/dallarından mezun olanlar karşılarında yer alan yükseköğretim lisans
programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları, OBP’nin 0,12 ile
çarpılması ve YGS/LYS puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca,
yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar
katılacaktır.
A Kod
6057
Alan Adı
YİYECEK
İÇECEK
HİZMETLE
R
D No
Dal Adı
ALANI VE
TÜM
DALLARI
Yükseköğretim Lisans Programı
Puan Türü
Gastronomi (YO)
YGS-4
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (YO)
YGS-4
Konaklama İşletmeciliği (YO)
YGS-6
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği
(YO)
YGS-6
Seyahat İşletmeciliği (YO)
YGS-6
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm
Rehberliği
(YO)
YGS-5
Turizm İşletmeciliği (YO)
YGS-6
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (YO)
YGS-6
Turizm Rehberliği (YO)
DİL-1
Turizm ve Otel İşletmeciliği (YO)
YGS-6
Turizm ve Otelcilik (YO)
YGS-6
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (YO)
YGS-6
Tablo 3B. 2
Teknoloji Fakültesi / Sanat ve Tasarım Fakültesi / Turizm Fakültesi
Lisans Programları
 Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm
Fakültelerinin aşağıda yer alan lisans programlarının M.T.O.K.
kontenjanlarına, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda
belirtilen alan/dallarından mezun olan adaylar yerleştirilecektir. M.T.O.K.
kontenjanlarını, genel lise mezunları ile mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarının diğer alanlarından mezun olan adaylar tercih edemezler.
A Kod
6057
Alan Adı
YİYECEK
İÇECEK
HİZMETL
ER
D No
Dal Adı
ALANI VE
TÜM
DALLARI
Yükseköğretim Lisans
Programı
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(M.T.O.K.)
Rekreasyon Yönetimi
(M.T.O.K.)
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm
Rehberliği
(M.T.O.K.)
Puan Türü
TS-1
TS-2
TM-1
Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.)
TM-1
Turizm Rehberliği (M.T.O.K.)
DİL-1
Tablo 3C
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının
Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen
alan/dallarından mezun olanlar, karşılarında gösterilen
yükseköğretim on lisans programlarına Sınavsız Geçişle
yerleştirileceklerdir.
A Kod
6057
Alan Adı
YİYECEK
İÇECEK
HİZMETLE
R
D No
Dal Adı
ALANI VE
TÜM
DALLARI
Yükseköğretim Ön Lisans Programı
Aşçılık
Gıda Teknolojisi
İkram Hizmetleri
Kültürel Miras ve Turizm
Otobüs Kaptanlığı
Turist Rehberliği
Turizm Animasyonu
Turizm Rehberliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
YG S
Uzanan Eli Tutunuz
Bir, Bütün ve Diri Olunuz
Rehberlik Servisiniz
Sunum Bitmiştir
Teşekkür Ederim
62
Download

2015 Yılı Okulumuz Meslek Programlarında Alan Tanıtımı