İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Fen
Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü (Yüksek lisans ve Doktora)
Eğitim Müracaat Süreci Başladı
İskenderun Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri
Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarına (Makina Mühendisliği,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Petrol
Doğalgaz Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği disiplinlerinde) 20152016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Tezli Yüksek Lisans ve
Doktora öğrencileri alınacak. Konu ile ilgili açıklama yapan
İskenderun Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri
Enstitüsü Müdür Vekili Doç. Dr. Mustafa Demirci; enstitü olarak,
konularında uzman öğretim üyeleri ile güncel bilimsel konularda
yüksek lisans ve doktora çalışması yapma fırsatı sunduklarını
belirterek, adayların başvuru şartlarını/kontenjanlarını öğrenmek
ve başvurularını çevrimiçi (online) olarak yapabilmek için
İskenderun
Teknik
Üniversitesi’nin
web
sayfasını
ziyaret
edebileceklerini söyledi.
Download

İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri