6006 Bilişim Teknolojileri Alanında Okuyan Öğrencilerin Ek Puanla (0,06) Tercih Edebilecekleri
Lisans Programları (4 Yıllık Programlar)
Basım Teknolojileri
YGS 1
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri YGS 1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
YGS 1
Dijital Oyun Tasarımı (YO) YGS1
İşletme Bilgi Yönetimi (YO) YGS 6
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
Yönetim ve Bilişim Sistemleri (YO) YGS 6
Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.OK) Ek Puansız
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K) MF4 (Ek puansız)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K) MF4 (Ek
Puansız)
Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K) MF4 (Ek
Puansız)
Elektrik – Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K) MF4
(Ek puansız)
Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K) MF4 (Ek puansız)
KCMTAL PDR SERVİSİ 2014 -2015
6040 Muhasebe ve Finansman Alanında Okuyan Öğrencilerin
Ek Puanla (0,06) Tercih Edebilecekleri Lisans Programları
YGS 6
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri
Bilgisayarlı Muhasebe
• Bankacılık (YO)
• Bankacılık ve Finans (YO)
• Bankacılık ve Finansman (YO)
• Bankacılık ve Sigortacılık (YO)
• Gümrük İşletme (YO)
• Muhasebe (YO)
• Muhasebe Bilgi Sistemleri (YO)
• Muhasebe ve Denetim (YO)
• Muhasebe ve Finans Yönetimi (YO)
• Muhasebe ve Finansal Yönetim (YO)
• Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (YO)
• Sermaye Piyasası (YO)
• Uluslar arası Ticaret (YO)
• Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik (YO)
• Uluslar arası Ticaret ve Lojistik (YO)
• Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Yönetimi(YO)
• Uluslar arası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik (YO)
• Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi (YO)
• Uluslar arası Finans (YO)
• Uluslar arası Perakende Yönetimi (YO)
KCMTAL PDR SERVİSİ 2014-2015
• Bankacılık (YO)
• Bankacılık ve Finans (YO)
• Bankacılık ve Finansman (YO)
• Bankacılık ve Sigortacılık (YO)
• Muhasebe (YO)
• Muhasebe Bilgi Sistemleri (YO)
• Muhasebe ve Denetim (YO)
• Muhasebe ve Finans Yönetimi (YO)
• Muhasebe ve Finansal Yönetim (YO)
• Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi (YO)
• Uluslar arası Finans (YO)
• Uluslar arası Perakende Yönetimi (YO)
6008 Büro Yönetimi Alanında Okuyan Öğrencilerin Ek Puanla Tercih
Edebilecekleri (0,06) Lisans Programları
(4 Yıllık Programlar)
İnsan Kaynakları Yönetimi
BÜRO YÖNETİMİ
YGS 6
Sağlık Yönetimi
Ulaştırma ve Lojistik
Yönetimi
KCMTAL PDR SERVİSİ 2014-2015
6006 Bilişim Teknolojileri Alanında Okuyan Öğrencilerin Sınavsız
Yerleşebilecekleri Önlisans Programları ( 2 Yıllık Programlar )
Basım ve Yayın
Teknolojileri
Bilgi Güvenliği
Teknolojisi
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar
Operatörlüğü
Bilgisayar
Programcılığı
Bilgisayar
Teknolojisi
Coğrafi Bilgi
Sistemleri
Görsel İletişim
İnternet ve Ağ
Teknolojileri
Mobil
Teknolojileri
Sahne ve
Gösteri
Sanatları
Teknolojisi
Pazarlama
Sahne ve Gösteri
Sanatları
Teknolojisi
KCMTAL PDR SERVİSİ 2014-2015
Sağlık Bilgi
Sistemleri
Teknikerliği
6008 Büro Yönetimi Alanında Okuyan Öğrencilerin Sınavsız Yerleşebilecekleri
Önlisans Programları ( 2 Yıllık Programlar)
Ağız ve Diş Sağlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Hukuk Büro Yönetimi Sekreterliği
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Odyometri
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
KCMTAL PDR SERVİSİ 2014-2015
6040 – Muhasebe ve Finansman Alanında Okuyan Öğrencilerin Sınavsız
Yerleşebilecekleri Önlisans Programları (2 Yıllık Programlar)
Bankacılık ve
Sigortacılık
Deniz ve Liman
İşletmeciliği
Kooperatifçilik
Posta Hizmetleri
Lojistik
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği
Maliye
Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak
Yönetimi
Marina ve Yat
İşletmeciliği
Sivil Havacılık Kabin
Hizmetleri
Marina İşletme
Enerji Tesisleri
işletmeciliği
Sosyal Güvenlik
Marka İletişimi
Hava Lojistiği
Havacılıkta Yer
Hizmetleri Yönetimi
İnsan Kaynakları
Yönetimi
İşletme Yönetimi
Menkul Kıymetler ve
Sermaye Piyasası
Tarımsal İşletmecilik
Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları
Tarımsal Ürünler
Muhafaza ve
Depolama Teknolojisi
Pazarlama
Turizm ve Seyahat
Hizmetleri
Perakende Satış ve
Mağaza Yönetimi
Uçuş harekat
Yöneticiliği
KCMTAL PDR SERVİSİ 2014-2015
Download

Alanlara Göre Okuyan Öğrencilerin Ek Puanla (0,06)