Yeşil ile belirtilen sorular yapılmayacaktır! Diğer sorular ödevin bir parçasıdır.
Veritabanı Atölyesi 3.1
1.
tblMarka tablosunda hangi markalar bulunmaktadır? markaKod ve marka
sütunlarını seçiniz
2.
tblUrun tablosunda, dolar ile satılan, listeFiyatı 100 dolar'dan az olan ürünlerin
urunKod, urunAd, listeFiyat, dovizKod sütunlarını seçiniz.
3.
Her bir markanın ilk iki harfini seçecek SQL ifadesini yazınız
4.
Marka kodu girilmemiş ürünleri seçiniz. (urunKod, listeFiyat, urunAd)
5.
ilk iki harfi 'Ve' olan markaları listeleyiniz.
6.
İlk iki harfi 've' olan markalara ait ürünleri bulunuz. (urunKod, listeFiyat, urunAd)
7.
İlk harfi A-K arasındaki markaları listeleyiniz
8. Her ürünün adını, kodunun yanı sıra Liste fiyatı ile satış kurunu uç uca ekleyerek
yeni bir sütun olarak seçiniz.
9.
Her bir siparişin tarih, faturaKod ve faturaAdres sütunlarını seçiniz. Tarihi
GG/AA/YYYY formatında seçmeniz istenmektedir. İlgili sorguyu CONVERT (veya
SQL Server 2012 kullananlar için FORMAT) fornksiyonu yardımı ile yazınız.
Veritabanı Atölyesi 3.2
1.
Markası girilmiş ürünler için her bir ürünün kodunu, adını ve markasını bulunuz
2.
Altında ürün olmayan markaları da görmek istese idiniz bir önceki sorguyu nasıl
değiştirirdiniz?
3.
Ürünsüz markaların dışında, markasız ürünleri de listeye dahil etmek istese idiniz
nasıl bir birleştirme ifadesi kurgulardınız? Çalıştırıp doğruluğunu denetleyiniz.
4.
Sizce aşağıdaki gibi bir sonuç alınabilir mi? Nasıl alınır? Baştan alfabetik olarak üç
markanın adı ve kodu ile en ucuz üç ürünün kodu ve adını düşeyde birleştiriniz.
5.
tblUrun tablosunda 800 civarında, tblMarka tablosunda da 100 civarında kayıt
bulunmaktadır. Bu iki tablo CROSS JOIN ile birleştirildiğinde ne civarda satır elde
edilebilir?
6.
Her bir ürünün, kodunu, adını, markasını ve YTL satış fiyatına dnüşmüş olarak satış
fiyatını seçmeniz isteniyor INNER JOIN ifadesinde anlatılan yöntemi kullanarak,
kendi kendinize oluşturunuz.
7.
Her bir kategorideki ürünlerin adını bulacak sorguyu yazınız. Hangi tabloları
birleştirmeniz gerekir? (İPUCU: tblUrun, tblUrunReyon, tblReyon tablolarının
şemalarına göz atınız.)
Veritabanı Atölyesi 3.3
1.
Aşağıdaki soruların cevabını bulacak sorguları yazınız:
a.
Bütün ürünlerin en ucuz ürünü?
b.
Bütün ürünlerin en pahalı ürünü?
2.
c.
Bütün ürünlerin ürün sayısı?
d.
Bütün ürünlerin ortalama fiyatı?
e.
Bütün ürünlerin YTL fiyat toplamı?
Aşağıdaki sorulara cevap olacak sorguları yazınız:
a.
Her markanın en ucuz ürünü?
b.
Her markanın en pahalı ürünü?
c.
Her markadaki ürün sayısı?
d.
Her markanın ortalama fiyatı?
e.
Bütün ürünlerin en pahalısı?
3.
Liste fiyatı 100 ‘birim’den(TL, EUR,USD fark etmeksizin) daha pahalı ürünler için
her bir marka grubunda ortalama birim fiyatı raporlayın. Sonuçta, 16'dan daha az
ürün içeren markalar yer almasın.(İPUCU: HAVING yan cümlesi kullanılacaktır!)
4.
Gruplanmış verilerin özetlerini almak için hangi
yararlanabilirsiniz? Farkları ve benzer tarafları nelerdir?
yan
cümleciklerden
Veritabanı Atölyesi 3.4
1.
100000 kodlu reyon altındaki tüm reyonları bulacak bir sorgu yazınız.
2.
Bir önceki sorgunuzu altındaki ürünleri de gösterecek hale getiriniz (bir önceki
aşamada yazdığınız CTE ile tblUrun, tblUrunReyon tablolarının üçünü birleştirerek
bu türden bir sonuç bulabilirsiniz)
3.
REYONLAR adlı reyon altındaki bütün reyonları bulacak rekürsif CTE sorgusunu
oluşturunuz (örneklerde mevcut). Bu sorguda her bir reyonun kaçıncı seviyede
olduğunu görmek için sorguya ekleme yapınız.
4.
PIVOT ve UNPIVOT operatörlerinin işlevlerini belirtiniz. Satırlarınızı sütun haline
getirmeniz gerekse ne tür bir yöntem izlersiniz?
5.
PIVOT ve UNPIVOT operatörlerinin kullanım yerleri nereler olabilir?
6.
Bir pivot sonucunu neden doğrudan başka bir tablo ile birleştiremeyiz?
7.
Bir sorgunuzun sonucuna, sıra numarası eklemeniz gerekse hangi yöntemi tercih
edebilirsiniz?
8. tblUrun tablosundaki her bir ürünü marka bazında birden başlayan numaralarla
numaralandırınız.
9.
tblMarka tablosundaki kayıtları 10 gruba ayıracak şekilde rütbe oluşturunuz.
10. Aynı anda bir ifade

Kaç farklı tabloya kayıt ekleyebilir?

Kaç farklı tablodan kayıt silebilir?

Kaç farklı tabloda kayıt güncelleyebilir?
11. Bir tablonun içeriğinin ve şemasının yedeğini almak maksatlı hangi yöntemle verileri
yeni bir tabloya aktarırsınız?
12. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz:

tblUrun tablosunda USD ile satılan ürünleri tblUsdUrunler adında yeni bir
tablo açıp içine aktarınız

tblUsdUrunler adlı tablonuzdan sipariş edilmiş ürünlerin fiyatlarına % 2 zam
yapınız

tblUsdUrunler adlı tabloda sipariş edilmemiş ürünleri siliniz.
Download

ödev-3(atölye çalışması - Yeşil sorular ödev dışıdır