İhracat,
İthalat ve Ticaret Uyum İlkesi
İlke Beyanı:
3M, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yürürlükteki tüm ihracat, ithalat ve ticaret uyum yasalarına uymayı
taahhüt eder. Bu yasalar ambargoları, ticari yaptırımları, gümrük yasalarını, ürün/menşe ülke işareti
yasalarını ve boykot karşıtı yasaları içerir. Sınır ötesi iş yaparken, çalışanların bu yasalara ve 3M'in ticari
uyum ilkeleri ile standartlarına uymaları gerekir. Bu yasalar karmaşıktır ve sık sık değişir. Çalışanların,
uyum sağlamak için gerektiği şekilde 3M’in Küresel Ticari Uyum Departmanı'nı da işin içine katmaları
gerekir.
Amaç:
3M küresel bir şirkettir. 3M teknolojileri, malzemeleri ve ürünleri araştırma ve geliştirme,üretim, pazarlama
ve satış faaliyetleri sırasında düzenli olarak ülkeler arasında hareket eder. Bu İlke, 3M'in tüm küresel ticari
faaliyetlerinde tüm ihracat,ithalat ve ticaret uyum yasalarına uymasını sağlar.
Bu İlke, global olarak tüm çalışanlar için geçerlidir ve 3M adına hareket edenler için de geçerli olabilir. Bir
üçüncü tarafın ne zaman Davranış Kuralları İlkeleri kapsamında olabileceği hakkında bilgi almak için Uyum
İlkesi sayfasına bakın.
Ek Yönergeler:
Genel Olarak Ticari Kontrol Yasaları
•
3M ticari uyum ilke ve standartlarına uyun ve bu ilke ve standartların yönlendirdiği şekilde
3M’in Küresel Ticari Uyum Departmanı ile bağlantıya geçin.
•
3M’in St. Paul'da bulunan Küresel Ticari Uyum Departmanı'nın, yine St. Paul'da bulunan 3M
Hukuki İşler departmanı ile inceleme yaptıktan sonra, tüm potansiyel ihlalleri
değerlendirmesi ve tüm iletişimleri ve herhangi bir gerçek ya da potansiyel ticari uyum yasası
ihlalleri ile ilgili tüm ticari uyum açıklamalarını ABD devletine veya ABD'de bulunan devlete
ait herhangi bir tüzel kişiye iletmesi gerekir. Çalışanların, tüm kaygılarını tartışmak için
kendilerine atanmış 3M hukuk müşaviri ile iletişime geçmeleri ve uygun sorunları 3M’in St.
Paul'de bulunan Küresel Ticari Uyum Departmanı'na veya St. Paul'de bulunan 3M Hukuki
İşler departmanına iletmeleri gerekir.
İhracat Kontrol Yasaları
1 •
ABD'de ve 3M'in faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükteki tüm ihracat kontrol yasa ve
düzenlemelerine uyun. İhracat kontrol yasaları ürünlerin, teknolojilerin, teknik verilerin,
hizmetlerin, yazılımların, yedek parçaların, örneklerin ve ekipmanların fiziksel olarak sınır
ötesine aktarılması ile tek bir ülke dahilindeki ihracatı kontrollü teknolojilerin ve teknik
verilerin vatandaş olmayan veya bu tür bilgilere erişim için uygun olmayan kişilerle paylaşımı
için geçerlidir. Öneri için 3M’in St. Paul'da bulunan Küresel Ticari Uyum Departmanı, bağlı
kuruluşunuzun İhracat Kontrol Koordinatörüne (ECC), Bölge Teknoloji Uyum Müdürünüze
(DTCM) veya size atanmış 3M hukuk müşavirine başvurun. Ambargolara veya başka ticari
yaptırımlara tabi ülkelerle veya bu ülkelerin hükümet yetkilileri, işletmeleri, finansal
kuruluşları veya vatandaşları ile herhangi bir ticari faaliyette bulunmadan önce 3M’in St.
Paul'daki Küresel Ticari Uyum Departmanı'na veya size atanmış 3M hukuk müşavirine
danışın. ABD yasaları kapsamında ambargolara veya diğer ticari yaptırımlara tabi ülkelerin
listesi dahil ek bilgiler 3M Ticari Ambargo ve Ticari Yaptırım Politikası altında bulunabilir.
•
Yeni Teknoloji veya Ürün Tanıtımı (NTI/NPI) projelerinin erken aşamalarında, uygun ihracat
sınıflandırmasını ve lisanslama gerekliliklerini belirlemek amacıyla, 3M'in St. Paul'de
Endişelerinizi www.3M‐ETHICS.com adresinden bildirebilir veya ABD'de 1‐877‐3M‐ETHICS numaralı hattı arayabilirsiniz. Diğer ülkeler için ücretsiz telefon numaralarını www.3M‐ETHICS.COM adresinde bulabilirsiniz. 3M 1315748v2
3
İhracat,
İthalat ve Ticaret Uyum İlkesi
bulunan Küresel Ticari Uyum Departmanı ile bağlantıya geçin. Yalnızca 3M'in St. Paul'de
bulunan Küresel Ticari Uyum Departmanı ve açıkça atadıkları, ihracat sınıflandırmalarını ve
lisanslama gerekliliklerini belirleme ve ihracat lisanslarını ve diğer onayları almak amacıyla
resmi kurumlara başvurma yetkisine sahiptir.
•
İhracat lisansı ve yetkileri konusundaki tüm koşul, kısıtlama ve raporlama gereklilikleri ile
bölümünüz, laboratuvar, personel grubu veya bağlı kuruluş tarafından belirlenmiş ihracat
kontrol planlarına uyun.
•
Etkin teknolojiler ve uygun görülmüş kontrol planları geliştirmek ve bunları sürdürmek için
3M’in Küresel Ticari Uyum Departmanı, Bilgi Teknolojileri, Güvenlik ve İnsan Kaynakları ile
Bölüm Teknoloji Uyum Müdürünüze (DTCM) danışın.
•
Ürünler, malzemeler, satış örnekleri, sergileme birimleri, ekipmanlar ve geçici ihracatlar
dahil, tüm mal transferleri ile ilgili olarak yürürlükteki tüm yerel ülke ihracat raporlama yasa
ve düzenlemelerine uyun.
•
Gerekli ihracat yetkisi olmadan herhangi bir ihracat kontrollü mal, teknoloji veya hizmet
transferi yapmayın.
•
Önceden St. Paul'de bulunan 3M Hukuki İşler departmanının incelemesi olmadan, herhangi
bir anlaşma veya bir başka belge şeklinde ABD ihracat kontrol taahhütlerini veya
belgelendirmelerini onaylamayın veya yapmayın .
•
Erişim kontrolleri olmadan elektronik veritabanlarında veya başka konumlarda ihracat
kontrollü teknolojileri saklamayın.
•
St Paul'de bulunan Küresel Ticari Uyum Departmanı tarafından açıkça onaylanmadıkça, bir
3M şirketini mukim olmayan bir ihracatçı olarak belirlemeyin.
•
Pek çok 3M ürünü ihracat kontrolüne ve ilgili düzenlemelere tabi olduğu için, 3M'in tüm
ihracat gönderilerinde kayıtlı ihracatçı olması gerekir. İhracat formalitelerini tamamlamak
için 3M tarafından atanmış nakliye komisyoncuları kullanılmalıdır. Bununla ilgili tüm
sapmalar, St. Paul'de bulunan 3M Küresel Ticari Uyum Departmanı tarafından
onaylanmalıdır.
•
St. Paul'de bulunan 3M Küresel Ticari Uyum Departmanı temel olarak, mevcut düzenlemelere
göre uyumu ve kontrol planlarını yönetmekten sorumludur. İş fırsatlarının, satın almaların
veya işlevsel girişimlerin neden olduğu kontrol planları veya stratejileri üzerindeki tüm
değişiklikler, uyumun sürekliliği için 3M Küresel Ticari Uyum Departmanı tarafından
onaylanmalıdır.
•
Yeni tedarikçiler, iş ortakları, aracılar, temsilciler, finansal kuruluşlar, nakliye komisyoncuları
ve müşteriler belirlerken, 3M'in kara para aklayıcılar, teröristler, uyuşturucu kaçakçıları veya
ihracat kontrolü ihlalcileri ile etkileşimde bulunmadığından emin olmak için bir "kısıtlanmış
taraf incelemesi" düzenlemek amacıyla 3M Lojistik departmanı ile bağlantıya geçin.
•
3M ürün veya hizmetlerinin nükleer, biyolojik/kimyasal savaş, füze geliştirme veya depolama
veya insansız uçak için bilinen veya şüpheli kullanımı konusunda St. Paul'de bulunan 3M
Küresel Ticari Uyum Departmanı ile inceleme yapın.
Boykot Karşıtı Yasalar
2 Endişelerinizi www.3M‐ETHICS.com adresinden bildirebilir veya ABD'de 1‐877‐3M‐ETHICS numaralı hattı arayabilirsiniz. Diğer ülkeler için ücretsiz telefon numaralarını www.3M‐ETHICS.COM adresinde bulabilirsiniz. 3M 1315748v2
3
İhracat,
İthalat ve Ticaret Uyum İlkesi
•
Asla ABD veya yürürlükteki yerel yasalar tarafından yasaklanmış herhangi bir kısıtlayıcı ticari
uygulama veya boykota karışmayın. ABD yasaları kapsamında bir “yasadışı boykot talebi”
üçüncü bir kişinin İsrail dahil olmak, ancak bununla sınırlı kalmamak üzere, ABD'nin dostu
olan ülkelere karşı aşağıdaki eylemlerden birisini gerçekleştirme konusundaki bir isteğidir:
•
•
•
İsrail ile veya İsrail'de iş yapmayı veya İsrail yada ABD'nin dostu olan diğer ülkeler ile
veya bu ülkelerde iş yapan diğer gerçek veya tüzel kişilerle iş yapmayı reddetmek.
İsrail ile veya İsrail'deki iş ilişkileri hakkında bilgi sağlamak;
Bu tür bilgilerin vize gibi geçerli kamu belgeleri için geçerli olduğu durumlar haricinde,
ırk, din, cinsiyet ve ulusal kökene dayanarak ayrımcılık yapmak veya
•
Yasadışı boykot istekleri (İsrail ürünlerinin içeriğini, İsrail üzerinden ürün teslimini, İsrail'le iş
yapmayı, vs. yasaklamak gibi) içeren sözleşmeler, akreditifler ve garantiler gibi iş belgelerini
uygulamak. 3M boykota katılmayı reddetse dahi, 3M kendisine yapılan boykota katılma
isteklerini hemen ABD hükümetine bildirmelidir. 3M tarafından alınan tüm boykot istekleri
derhal iş biriminin atanmış ihracat kontrol/boykot karşıtı koordinatörüne veya St Paul'de
bulunan Küresel Ticari Uyum Departmanı'na raporlanmalıdır.
•
Yasadışı bir boykot isteğine uymak için menşe ülke taleplerini değiştirmeyin, üretimi
kaydırmayın veya iş uygulamalarını bir başka şekilde değiştirmeyin.
İthalat, Menşe Ülke ve İşaretleme Yasaları
3 •
Doğru belgelendirme, menşe ülke işaretleri, malların sınıflandırılması ve nakit değeri
olmayanlar (aletler ve bileşenler gibi) dahil uygun değer beyanları gerektirenler dahil,
yürürlükteki tüm ABD ve yerel ülke gümrük ve ihracat yasa ve düzenlemelerine uyun.
•
Serbest ticaret anlaşmaları (NAFTA, CAFTA, vs.) kapsamındakiler, antrepolar, gümrük
antreposu kapsamında geçici ithalat, gümrük defterleri veya gümrük vergisi iadeleri gibi özel
harç azaltma programlarına katılırken, atanmış yerel 3M İthalat Müdürü'nün veya St Paul'de
bulunan 3M Küresel Ticari Uyum Departmanı'nın önerisini alın. Tüm menşe ülke isteklerini
veya ABD ile bir serbest ticaret anlaşmasını ya da bir ABD devlet sözleşmesini içeren serbest
ticaret anlaşmalarımı onaylamaya yalnızca 3M Küresel Ticari Uyum Departmanı yetkilidir.
•
Yalnızca 3M Ticari Uyum Departmanı tarafından atanmış gümrük komisyoncularını kullanın.
•
Doğru ticari uyum verileri ve belgeleri sağlama konusunda tedarikçilere talimat verin ve bu
tedarikçilerle çalışın.
•
Uluslararası olarak ürün gönderen veya alan tüm uygun tesislerde gerekli kargo güvenliği
kontrollerini uygulayın ve uluslararası tedarikçilere de güvenlik kontrolleri uygulama talimatı
verin.
•
St. Paul'de bulunan 3M Küresel Ticari Uyum Departmanı tarafından açıkça onaylanmadıkça,
bir 3M şirketini veya tedarikçisini mukim olmayan ithalatçı olarak belirlemeyin.
•
3M Küresel Ticari Uyum Departmanı'nın onayı olmadan, belirlenmiş ticari uyum kontrollerle
veya mevcut düzenlemelerle uyumsuzluk riski doğuran bir program veya süreç belirlemeyin.
Bu tür onaylar, uyumun sürekliliği için gerekli dengeleyici kontrollerin uygulanmasını
gerektirecektir.
•
Yerel gümrük kuruluşlarıyla tüm iletişimleri yerel 3M İthalat Müdürü veya St. Paul'de bulunan
3M Küresel Ticari Uyum Departmanı üzerinden yönlendirin.
Endişelerinizi www.3M‐ETHICS.com adresinden bildirebilir veya ABD'de 1‐877‐3M‐ETHICS numaralı hattı arayabilirsiniz. Diğer ülkeler için ücretsiz telefon numaralarını www.3M‐ETHICS.COM adresinde bulabilirsiniz. 3M 1315748v2
3
İhracat,
İthalat ve Ticaret Uyum İlkesi
•
3M Küresel Ticari Uyum Departmanı'nın önceden verilmiş yazılı onayı olmadan, bir ürünün
menşe ülkesi ile ilgili herhangi bir sertifika veya taahhüt sağlamayın.
•
Ürün tanımı, sınıflandırması, değeri, menşe ülkesi veya miktarı ile ilgili olanlar dahil, yanlış,
eksik veya doğrulanmamış fatura ya da ithalat belgeleri sağlamayın.
•
Uygun destekleyici belgeler ve eksiksiz analiz olmadan, Serbest Ticaret Anlaşması Menşe
Ülke sertifikalarını tamamlamayın.
•
Fiyat ayarlamaları, dolaylı ödemeler veya alınan kredilerle ilgili gümrük beyanlarındaki tüm
değişiklikleri yerel Ticari Uyum müdürüne raporlayın.
Cezalar:
İhracat, ithalat ve ticari uyum yasalarına uymamak, 3M ve sizin için tazminat ve para cezalarına, önemli iş
kesintilerine ve 3M’in itibarının zarar görmesine neden olabilir. 3M Davranış Kuralları ile ilgili ihlallerde
bulunanlar, işten çıkarılmaya varan disiplin cezalarıyla karşılaşacaktır.
4 Endişelerinizi www.3M‐ETHICS.com adresinden bildirebilir veya ABD'de 1‐877‐3M‐ETHICS numaralı hattı arayabilirsiniz. Diğer ülkeler için ücretsiz telefon numaralarını www.3M‐ETHICS.COM adresinde bulabilirsiniz. 3M 1315748v2
3
Download

İhracat, İthalat ve Ticaret Uyum İlkesi