KALİTE PERSONELİ
YETİŞTİRME PROGRAMI
2014
GENEL BİLGİ
Uludağ Üniversitesi
ve KalDer Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi işbirliğinde ilkini Eylül/Aralık 2006 döneminde
gerçekleştirdiğimiz ve 50 öğrencinin katıldığı, 2007 yılında 27 öğrencinin, 2008 yılında 52 öğrencinin, 2009 yılında 38
öğrencinin, 2010 yılında 67 öğrencinin, 2011 yılında 25 öğrencinin, 2012 yılında 36 öğrencinin, 2013 yılında 26 öğrencinin
katıldığı Kalite Personeli Yetiştirme Programı; Katılacak kişilerin kalite konusundaki bilgilerini ve bireysel profillerini akademik
vasıflar kazandırarak geliştirmeyi sağlamak için atılan yenilikçi bir adım ve Kalite anlayışının ülke genelindeki özel ve kamu
kuruluşlarında yaygınlaştırılması, Toplam Kalite Yönetimi ile donatılmış olarak iş yaşamına başlayacak öğrencilerimize TKY
konusunda eğiterek iyi bir iş yaşamına başlamalarını sağlamaktır.
Programın Hedefleri:
 Kalite problemlerini analiz etme, yaklaşım geliştirme ve çözüm önerme becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi,
 Yetkin ve profesyonel bir yaklaşımla uygun Kalite Güvence ve Yönetimi bilgi, beceri ve tekniklerinin uygulanması,
 İş hayatında Kalite Güvence ve Yönetimi konusunda liderlik yapabilecek donanımda profesyonellerin yetiştirilmesi.
Katılımcılara Katkısı:
 Her biri önemli bir alanı kapsayan modüllerdeki kavramlar, ilkeler ve uygulamalar hakkında detaylı bilgi edinmiş olurlar
 Kalite problemlerini çözmekte alternatif yaklaşımlar yaratıp geliştirebilirler, fayda – maliyet analizi ile seçim kararı
üretebilirler
 Kazanılan ve geliştirilen bilgilerin, kendi iş yerlerine ve/veya inceleme çalışmalarına özgü durumlara uygulayabilir hale
gelirler.
 Diğer Kalite profesyonelleri ile aynı söylemi kullanır hale gelirler, global anlamda gelişmeleri takip edebilir hale gelirler.
 Kritik bilgi ve değerlendirmeleri, yazılı ve sözlü olarak uygun profesyonel ve akademik tarzları sergileyerek sunabilirler.
Kurumlara Katkısı:
 Katılımcılar yüksek motivasyon seviyesine ulaşırlar, kalite konusunda kurum içerisinde liderlik vasıflarını sergiler ve
kalite kültürünün gelişmesini sağlarlar.
 Organizasyonlarının kalite sistemini iyileştirerek rekabet avantajı sağlamasına katkıda bulunurlar.
 Esnek kurs programı imkanı ile çalışanlar işlerini aksatmadan devam edebilirler.
 Proje çalışmasında organizasyonun bir problemi eğitim çerçevesinde irdelenebilir.
 Diplomalı Kalite profesyonellerinin firmada yer alması, kalite konusunda standardizasyon sağlayacaktır.
 Eğitilmiş insan kaynaklarına çabuk ulaşılması.
 Kalite mühendislerinin firmalara daha kısa sürede adapte olarak oryantasyon sürelerinin kısalması
 Özellikle küçük ve orta ölçekli firmalara bir alt yapı havuzunun oluşturulması.
 Yine küçük ve orta ölçekli firmalarda kalite eğitiminin bu sayede gerçekleştirilmesi ve tabana yayılması.
Program Modülleri:

Kaliteye Giriş ve Toplam Kalite Yönetimi

Kalite Araçları ve Teknikleri

Kalite Yönetim Sistemleri
1
PROGRAM
EĞİTİMLER
25 Ekim 2014 / Cumartesi
(09.00 – 13.00)
Kaliteye Giriş ve Toplam Kalite Yönetimi
26 Ekim 2014 / Pazar
(09.00 – 13.00)
(14.00 – 18.00)
EFQM Mükemmellik Modeli
Bireysel Öneri Sistemi
01 Kasım 2014 /Cumartesi
(09.00 – 13.00)
(14.00 – 18.00)
Stratejik Yönetim
Problem Çözme Teknikleri
02 Kasım 2014 / Pazar
(09.00 – 13.00)
(14.00 – 18.00)
Kalite Çemberleri
Kaizen
08 Kasım 2014 / Cumartesi
(09.00 – 10.15)
(10.30 – 13.00)
(14.00 – 18.00)
KONUK KONUŞMACI
Proje Yönetimi
Altı Sigma
09 Kasım 2014 / Pazar
(09.00 – 13.00)
(14.00 – 18.00)
Toplam Verimli Bakım
FMEA
15 Kasım 2014 / Cumartesi
(09.00 – 10.15)
(10.30 – 13.00)
(14.00 – 18.00)
KONUK KONUŞMACI
5S + Emniyet
Yalın Üretim, Kanban
16 Kasım 2014 / Pazar
(09.00 – 13.00)
(14.00 – 18.00)
Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi
İPK
22 Kasım 2014 / Cumartesi
(09.00 – 13.00)
(14.00 – 18.00)
ISO 9000:2008 KYS
ISO / TS 16949
(09.00 – 13.00)
(14.00 – 18.00)
ISO 22000 Gıda Güvenliği
ISO 14001 ÇYS, OHSAS 18001
(10.00 – 11.00)
SINAV
29 Kasım 2014 / Cumartesi
30 Kasım 2014 / Pazar
11 Aralık 2014 / Perşembe
(17.00 –19.30)
BELGE TÖRENİ
3
BAŞVURU VE ÖDEME BİLGİLERİ
Başvuru :
Kalite Personeli Yetiştirme Programına başvuru için, 5. sayfada yer alan “Başvuru Formu”nun 0224 241 58 70 numaralı faksa
faks çekilmesi yeterli olacaktır.
Program Süresi:
Program 6 hafta sürecek olup, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
Katılımcı Sayısı: 40 Kişi (Katılımcılar başvuru önceliğine göre oluşturulmaktadır.)
Başlangıç Tarihi : 25 Ekim 2014
Ücret : Uludağ Üniversitesinde öğrenimi devam eden öğrencilere 500 TL dir. Diğer katılımcılara 600 TL dir.
Program Yeri:
Program Uludağ Üniversitesi ULUTEK Eğitim Salonlarında gerçekleştirilecektir.
İrtibat İçin:
Serkan Atılgan
KalDer Bursa Şubesi
Fethiye Mah. Sanayi Cd. No:317 Kat:2 Nilüfer 16140 Bursa
Tel: 0224 241 60 10 Faks : 0224 241 58 70
E-Posta : [email protected]
KALİTE PERSONELİ
YETİŞTİRME PROGRAMI
BAŞVURU FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
Adınız - Soyadınız
Doğum Yeriniz
Doğum Tarihiniz
Uyruğunuz
Medeni Haliniz
Vergi Kimlik Numaranız
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ev Adresiniz
Telefon Numaralarınız
E-mail adresiniz
:................................................................................................
:................................................................................................
:................................................................................................
:................................................................................................
:................................................................................................
:................................................................................................
FOTOĞRAF
:..........................................................................................................
Ev :.................................................................................................
İş
:.................................................................................................
GSM :.................................................................................................
:.........................................................................................................
EĞİTİM VE ÖĞRENİM DURUMU
Eğitim Düzeyi
Üniversite
Yüksekokul
Bölüm
Okul
Mezuniyet Yılı
İŞ DENEYİMİ (Daha önce çalıştığınız işyerlerini, sondan başa doğru yazınız.)
İşyerinin Adı ve Telefonu
Giriş - Çıkış Tarihiniz
1.
2.
3.
4.
ÖZEL EĞİTİM, STAJ VE KURS BİLGİLERİ
Eğitim Kurumunun Adı
Eğitimin Konusu
1.
2.
3.
4.
BİLGİSAYAR BİLGİSİ
Bildiğiniz Bilgisayar Programları ve İşletim Sistemleri
1.
Çok İyi
2.
Çok İyi
3.
Çok İyi
4.
Çok İyi
5.
Çok İyi
Eğitimin Süresi / Gün
İyi
İyi
İyi
İyi
İyi
Derece
Göreviniz
Eğitimin alındığı Tarih (Ay / Yıl)
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta
Zayıf
Zayıf
Zayıf
Zayıf
Zayıf
YABANCI DİL
Çok İyi
OKUMA
İyi Orta
Zayıf
KONUŞMA
Çok İyi
İyi Orta
Zayıf
Çok İyi
YAZMA
İyi Orta
Zayıf
1.
2.
3.
SAĞLIK BİLGİLERİ
Bedensel Rahatsızlığınız Var mı?
Ağır Bir Hastalık Geçirdiniz mi?
Sigara Kullanıyor musunuz?
Kan Grubunuz :..........................
Var
(............................................)
Evet (............................................)
Evet (............................................)
Boyunuz :......................................................
Aile BİLGİLERİ
Medeni Hali
Bekar
Annenizin Adı Soyadı :
Babanızın Adı Soyadı :
Kardeş Sayısı (Siz Hariç)
Kardeşlerin Meslekleri :
İş Telefonları
:
Kız Kardeş Sayısı :
1-.........................................
............................................
Evli
Annenizin Mesleği :
İş Telefonu
:
Babanızın Mesleği :
İş Telefonu
:
Dul
Erkek Kardeş sayısı :
2-............................................
3-.........................................
................................................
............................................
DİĞER TAMAMLAYICI BİLGİLER
Askerlik Durumunuz :
Yaptı
Tecilli (...Yılına Kadar)
Konut Durumunuz
Oto Ehliyetiniz Var mı?
Kira
Sınıfı :...................)
Kendi Evi
Var
Yok
Hayır
Hayır
Kilonuz:..............................................
Muaf (Nedeni :..........)
Diğer (
..................................)
Yok
SOSYAL HAYAT
İlgi Alanlarınız, Hobileriniz Nelerdir ?................................................................................................................................
Üye Olduğunuz Dernek ve Kulüpleri Yazınız......................................................................................................................
En Son Ne zaman, Hangi Kitabı Okudunuz?.....................................................................................................................
İleride Çalışmak istediğiniz Görev………………………………………………………………………………………………..
EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Download

9.Kalite Personeli Yetiştirme Programı Duyurusu