SORU: Üniversitenize ÖSYM tarafından kayıt hakkı kazandım. Kayıt tarihlerini ve kayıtta getirmem
gereken belgeler nereden öğrenebilirim?
CEVAP: Web sitemizde duyurular kısmında kayıt tarihleri ve kayıtta istenen belgeler
bulunmaktadır.
SORU: Katkı payı / öğrenim ücretini ne zaman yatırmalıyım?
CEVAP: Akademik takvimde belirtilen süreler içinde katkı payı / öğrenim ücreti yatırılır.
SORU: Farabi / değişim programları hakkında bilgiyi nerden alabilirim?
CEVAP: Farabi / değişim programları hakkında bilgiyi Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisinden
alabilirsiniz.
SORU: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler daha önceden okumuş oldukları derslerden muaf olabilir mi?
CEVAP: Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci, ilk kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yarıyılının ilk iki
haftası içinde daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu
bütün dersler için bir defaya mahsus olmak üzere muaf olma isteğiyle ilgili birimlere başvurabilir.
Muafiyet talepleri, ilgili akademik birimin yönetim kurulunda değerlendirmeye alınır. Muaf sayılan
ve alınması gerek dersler belirlenir.
SORU: Öğrenci belgesini nereden alabilirim?
CEVAP: Kayıtlı bulunduğunuz Fakülte / Yüksekokul / MYO öğrenci işlerinden alabilirsiniz.
SORU: Öğrenci kimlik kartımı kayıp ettim ne yapmam gerekiyor?
CEVAP: Yerel gazetede kayıp ilanı, Ziraat Bankasına yeni kimlik ücreti yatırıldığına daire dekont, 1
adet fotoğraf ve öğrenci belgesi ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat edilmesi
gerekir.
SORU: Bütünleme sınavlarına not yükseltmek için girebilir miyim ?
CEVAP: Şartlı geçiş hakkından faydalanılarak başarılı olunan dersler (Yarıyıl akademik ortalaması
2.00 ve üzeri ise; DD ve DC ile şartlı geçmiş olduğunuz ve CC ile not yükseltmeye girmek istenilen
dersler) ile notu yükseltilmek istenen dersler için bütünleme sınav hakkı kullanılabilir. Ancak bu
durumda en son girilen sınavın notu geçerli olur. Şartlı geçilen ve/veya notu yükseltilmek istenen
dersten bütünleme sınavına girmek isteyen öğrenci bu talebini akademik takvimde belirtilen
tarihlerde Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden bildirir.
SORU: Bütünleme sınavına girmek için işaretleme yaptım fakat sınava girmezsem notum ne olur?
CEVAP: Seçtiği ders/derslerin bütünleme sınavına girmeyen öğrenci girmediği ders/derslerden
başarısız sayılır.
Download

SORU: Üniversitenize ÖSYM tarafından kayıt hakkı kazandım